Antroposofiska läkemedel inlemmas sannolikt i svensk lagstiftning

publicerad 6 januari 2015
- av NewsVoice
Vidarkliniken

Vidarkliniken

En mycket utdragen konflikt i svensk medicinsk historia kan vara löst. Efter mer än 20 års särbehandling förväntas antroposofiska läkemedel – upp till 3000 – inlemmas i svensk lagstiftning, skriver Inger atterstam för SvD som avslutar ingressen med: “Frågan är ett dilemma för regeringen, men än är inte sista ordet sagt”.

Text: NewsVoice | Foto: Vidarkliniken

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) gav beskedet genom pressekreterare Helena Paues:

“Vi har för avsikt att följa EU:s lagstiftning och ta fram ett sätt att inkludera även antroposofiska läkemedel i vår svenska lagstiftning”, sa hon till SvD.

Antroposoferna har ett utbud på 3 000 egna traditionella läkemedel, vilka utgör basen inom den alternativa medicin som tillämpas tex vid Vidarkliniken, antroposofernas svenska centrum i Järna utanför Södertälje.

Läkemedelsverkets utredning är överlämnad till regeringen. Den presenterar fyra modeller för hur de antroposofiska läkemedlen kan föras in i läkemedelslagen. Regeringen ska snart fatta beslut om eventuella nödvändiga lagändringar. Antroposoferna har fått ett års extra dispens för att sälja sina mediciner, men Ursula Flatters, utbildningschef vid Vidarkliniken säger till SvD:

“Vi har svarat på utredningen att vi anser Läkemedelsverkets förslag är krångligt, byråkratiskt, dyrt och egentligen ogenomförbart” … “Det självklara är att godkänna de medel som redan godkänts i något annat EES-land. Svårare behöver det inte vara”.

Den största pådrivande antagonisten mot antroposoferna och Vidarkliniken har sedan 1987, då Vidarkliniken öppnades, varit den läkemedelsindustrilobbande skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), som skrivit många debattartiklar i medierna, alla negativa, om antroposofisk medicin.

Text: NewsVoice | Foto: Vidarkliniken

Läs mer i SvD