Berghs blogg: Se över polisbeväpningen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 januari 2015
- NewsVoice redaktion
Polisen tjänstevapen. Foto från Polisens YouTube-kanal

Polisen tjänstevapenEn ny onödig dödsskjutning. Pistol som insatsvapen och självskyddsvapen som sista livlinan kan inte ersättas med elpistol. En del dödsskjutningar hade tveklöst kunnat undvikas om polisen haft tillgång till icke dödande vapen. Men elpistoler är inget att hålla i handen i skarpa lägen.

I länder där patrullerande polis är helt obeväpnad så är förstås pepparspray och elpistol bra att ha i bältet. Men svensk polis släpar redan på en massa kilo och prylar. Batong, handfängsel, pistol med mera.

Läs mer på Berghs blogg | Foto och video: Polisen.se

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Hålspetsammunition BÖR förbjudas! Den är AVSEDD att DÖDA en person före domstol. Oavsett hur många som har blivit dödade under åren 2003 till 2016. SLUTA döda folk, i ett fredligt land! Denna ammunition är förbjuden i KRIG, men INTE i fredstidens kungarike SVERIGE. Protestera mot “onödigt” dödande i det Svenska KUNGARIKET!
  MVH.
  EN LÄKARE MED ANSVAR.
  Lena Nycopensius

 • I större delen av världen regerar människor och agerar på samma sätt: I skarpt läge så kvider vi arketypiskt på mamma sedan åkallar vi Gud, eller annan symbol för den högre makten som vi präglats på, och sedan så ringer vi, försöker få tag på polisen för att hjälpa, rädda oss. De flesta följer samma mönster, medborgarna i allmänhet, polisen själva, företagsledare, politiker, Hells Angels å andra kriminella.
  Polisen har det inte lätt, deras uppdrag är dubbelbottnat, skydda medborgarna och hjälpa dem och samtidigt skydda statens representanter och organ mot ett folkligt uppror, vare sig det är befogat eller ej, dvs. på order gå emot de människor de samtidigt i övrigt har order att skydda.

  De har relativt dålig lön, enligt min mening så har de ett av de mest krävande om inte det svåraste uppdraget och samtidigt så viktigt, det mesta hänger på deras utredningar, försäkringar, domar etc, många av dem arbetar skift, de exponeras för många svåra arbetsuppgifter, trafikolyckor, kropps och likdelar, incest, kvinno och barnmisshandel, de råkar ofta ut för hot mot dem själva och sina egna familjer.Vapen riktas ofta mot dem, ett ständigt flöde av mordutredningar, ett ständigt pågående krig mot tung narkotika, vars ursprung leder upp mot eliten på internationell nivå och deras hantlangare, både krig och fickor berikas via heroinet, därav detta ständiga flöde som det egentligen inte finns ngn. ambition att stoppa. De träffar ofta på söndertrasade ungdomar som hamnat i knarkträsken. Polisen i gemen är inte empatilösa, om även en viss förhärdning med tiden krävs för att inte brytas ned. Även poliser har familjer och måste kunna fungera i normallägen. Polisen är i allmänhet inga dumbommar och förstår orsak och verkan.

  I somras så råkade de ut för det oerhörda, att de fick order från befäl att inte ingripa när deras egna kollegor i aktiv tjänst utsattes för hot, trakasserier, kränkningar och omringades av en samling uppretade invandrare. Dessa poliser bad om hjälp från sina kollegor, som de inte fick.

  Inträdeskraven till Polishögskolan har sänkts, vilket inte gynnar ngn överhuvudtaget

  De tvingas mörka identiteten på de ind. som gör brott om de kommer från andra länder än västländer
  De förnekas göra ett bra arbete när de söker illegala sk. flygtingar

  Deras arbetsredskap, bilar bränns, de utsätts för stenkastningar , att folk skjuter mot dem, de knivhotas
  Nej polisen är inga dumbommar, de om några, som så många av oss andra ser ett samhälle i fritt fall, de kan lägga ner många arbetstimmar på ett helhjärtat , professionellt utfört utredningsarbete i syfte att en adekvat dom skall upprättas, men när det sedan kommer till domstol, blir ofta påföljden ringa i paritet till utförd kriminell handling, dessutom så läggs inte alltför sällan det hela ned utan påföljd för förövaren. Yrkeskriminella får dessutom strafflindring pga. att många brott utförts av samma ind. En frustrerande och besvärlig arbetssituation

  Jag ser det som fullständigt självklart att polisen uppbär full beväpning, i ett samhälle där stor procent av de kriminella är beväpnade och inte tvekar att använda sig av dem. Det är inte slöa poliser i sig som ligger till grund för ouppklarade brott. Brotten ökar. En yrkeskår som känner sig använd och manipulerad demoraliseras, oavsett så gör de flesta av dem ett bra arbete utifrån givna förutsättningar.
  Polisen, deras struktur och organisation är underordnad statens direktiv.

  Jag beundrar polisen, begriper att de inte är autonoma och att de har ett av de svåraste yrkena, jag förstår att jag är lika beroende av deras hjälp och insatser i skarpt läge som alla andra, att jag skulle vara så tacksam när de då skulle komma för att rädda, hjälpa mig, detsamma gäller även de som föraktfullt kallar dem snuten. Jag begriper, även om jag inte skulle gilla det läget, att de är fullt kapabla på ordergivning att gå emot mig och andra som är systemkritiska i viss given situation.

  Även om polishögskolan kanske inte kännetecknas för att frammana ett systemkritiskt tänkande, så är inte heller polisen ngt. annat än tänkande, ifrågasättande och reflekterande ind, de är människor på gott och ont som vi andra, de som vi andra hamnar ofta i kläm i ett hycklande, förljuget system och jag ser det som viktigt att vi ser hur deras arbetssituation försämras och att vi stöder dem. Jag har påtalat dessa omständigheter runt polisen tidigare, poängterar igen deras situation, för hellre en polis med folkligt stöd än en yrkeskår som vi alla är beroende av och som lämnas i sticket när deras yrkesutförande försämras

  .

  • Så länge folk lyder order utan att reflektera över rätt och fel så kommer inga förbättringar att ske. Det är tyvärr så att detta i grunden bottnar i att kvinnan övergivit rollen som uppfostrare av barn, och lämnat detta till staten. Dogmen där är att skaffa ett jobb, lyda order och dra in lön så att man överlever. Rätt eller fel är något som sällan reflekterar över.

   Bättre vore att allmänheten fick beväpna sig, då det i en situation är oklart om det ens finns resurser att komma till undsättning, se finlandsfärjan med våldtäkten där.

   Att uppklarningsprocenten inte är högre än 4 % är också ett tecken som mana till eftertanke. Om bara 4 % får hjälp så är det med 96% sannolikhet bättre att ta hand om sitt eget skydd.

   Detta måste ses som 100% logiskt.

    • Nej, men traditionellt har kvinnan varit bärare av värderingar/etik/moral, och detta har ersatts med ovanstående. Mannens roll har varit att skydda och agera i skyddande syfte. Hans roll har tagit ifrån honom, likväl som kvinnans tagits ifrån henne.

     Rollerna har blandats så att de arketypiska rollerna inte stått att finna mer än i marginalen. På ett mer filosofiskt plan har kvinnans/mannens roll trängts ihop mot “mitten”, mot en mer androgyn tolkning om vad som är vad.

     På det sättet finns varken den omvårdande aspekten eller den skyddande aspekten kvar i familjen, på ett undermedvetet plan. Båda de rollerna har övertagits av staten, som spelar på det omvårdande behovet för de som har moders-relaterade frågor bakom sig, och det beskyddande behovet av de som har faders-relaterade frågor bakom sig.

 • Vore det inte lämpligt att se över varför polis använder hålspetsammunition, och motiven för detta? Det är svårt att förstå varför hålspets är förbjuden i krig men tillåten på civila.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5lspetsammunition

  Att öka beväpningen ökar inte uppklarningsgraden, som idag tydligen ligger under 5% på totala antalet brott. Det vore i så fall bättre att minska bemanning och medel tills polis visat att man klarar att effektivisera, dvs. klara ut brott.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *