Bertil Lindqvist: De svenska oligarkerna

publicerad 23 januari 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Bertil Lindqvist

Bertil LindqvistVad är en oligark? Är det en omätligt rik rysk snubbe som har roffat åt sig en massa pengar och blivit vansinnigt mäktig? Svaret är att oligarkerna fanns redan på grekernas tid. Det skriver författaren Bertil Lindqvist som redovisar hur dagens svenska oligarker verkar inom stat och högsta näringsliv. 

Text: Bertil Lindqvist | KGB show (Norrbottensteatern) 16 mars 2008

Själva ordet oligarki kommer från den klassiska grekiskan och för de flesta verkar det här med Oligarker vara rena grekiskan. Oligos betyder få. Inte få som att få något, utan få i betydelsen inte många. Archo betyder härska, och hela uttrycket myntades under Greklands storhetstid, dvs. i huvudsak före Kristi födelse. Man skulle säga att Oligark, betyder få med stor makt. Att man skulle ha ett begrepp enkom för Ryssland som inte var uppfunnet på den tiden verkar väl aningen långsökt?

Varför är det då så många som har uppfattningen att Oligark är något ryskt?

Typiskt svenskt kanske. Så länge jag kan minnas har vi pekat bort från vår egen närhets problem och sagt där… i Wietnam, Angola, Sydafrika, Chile, Argentina, Afghanistan osv, men aldrig här. Vi har inga av världens övriga problem Vi sköter oss. Jag ska i denna artikel försöka visa att oligarker är vanligt förekommande i Sverige och att de har varit en del av den svenska kulturen i århundraden.

Oligarkins Järnlag

Det finns något som heter Oligarkins järnlag och är en samhällsvetenskaplig princip, som utvecklades av Robert Michels som var en tysk sociolog och levde mellan 1876, och 1936.

Lagen säger att:

Oavsett om en organisation är demokratisk eller autoritär, oundvikligen utvecklas till en Oligarki. Citat:

“Ledningen organiserar sig därefter som en grupp för att stärka sina gemensamma intressen. När en organisation blir permanent, bildas ett funktionärsskikt, som förr eller senare blir till fåtalsvälde.”

Så här sammanfattas Oligarkin, som egentligen syftar på ett fåmansvälde:

 • En organisation kräver administration.
 • Administrationen ökar makten hos vissa i organisationen.
 • Makt korrumperar.

Oligarki och korruption går hand i hand.

Oligarkin startar ofta med korruption. Det är många som känner till att vi i Sverige har professionella lobbyister som har till enda uppgift att påverka våra folkvalda att fatta beslut som sammanfaller med lobbyistens önskan, ofta i strid med vad den folkvalde lovat sina väljare.

Vad som är rimligt att tänka sig är att den folkvalde tänker när han/hon blir ombedd att göra något som inte ligger i linje med det uppdrag han/hon fått av folket.

 

”What´s in it for me”

eller

“Vad tjänar jag på det?”

 

Korruption pengar under bordet eller bara tjänster och gentjänster. Normalt sett så förknippar man korruption med svarta pengar, eller ska vi säga pengar under bordet, men så är det nog inte i Sverige. Vi är inte korrumperade genom pengamutor utan via tjänster och gentjänster.

Gamle Gudfaderns tes har kommit till heders igen:

“Jag hjälper dig i dag. Det kan komma en dag då jag själv vill ha en liten tjänst utförd av dig.”

Kan det vara så att betalningen kommer då den folkvaldes mandat går ut?

Om man Googlar på Anders Sundström, kan vi läsa att han var:

 • kommunalråd i Piteå kommun 1980–94,
 • riksdagsledamot 1998 och 2002–04,
 • arbetsmarknadsminister 1994–96,
 • näringsminister 1996–98 och
 • socialminister 7–26 oktober 1998.

Under 1994 till 1998 dvs. fyra år var han arbetsmarknadsminister, näringsminister och socialminister. Normalt brukar man ju ha en ministerpost under hela sin mandatperiod. Vissa som t.ex. Anders Borg hade ju samma ministerpost i åtta år. Varför har då Anders Sundström tre ministerposter på fyra år? Inkompetens? Olovligt eller oetiskt agerande? Sjukdom? Här kan jag ju bara spekulera, men det som ligger närmast till hands är ju att något inträffat så att han inte kunnat vara kvar på sin post. Vad detta något är får vi nog aldrig veta, men vad vi däremot med säkerhet vet är att han efter sina ministerposter gör en fantastisk karriär.

VD på Folksam

Helt plötsligt erbjuds Anders Sundström som inte kunde behålla sina ministerposter någon längre tid, kanonjobb. Han blir bl.a. VD för försäkringsbolaget Folksam och får 5 millioner i årslön och tillsammans med lite andra styrelseuppdrag 1,5 millioner till, totalt en årslön på 6,5 millioner, vilket motsvarar 21 industriarbetarlöner för de industriarbetare som antagligen gett Anders Sundström sitt förtroende.

Dessa uppgifter kommer från en intervju som KG Bergström gjorde med Anders Sundström och kan ses i sin helhet här (spola fram 55 sekunder):

I intervjun säger Anders Sundström, att hans höga lön kanske beror på hans höga kompetens. Vad denna kompetens skulle bestå i sägs däremot inget om.

Att utnämna Anders Sundström till oligark känns varken speciellt svårt eller långsökt.

Från Utbildningsradion och filmen Godheten, har jag fått följande uppgifter, som inte på något sätt är hemliga, men det visar vad som kan hända Socialdemokratiska politiker som samtliga har det gemensamt att de inte har fått förnyat förtroende av väljarkåren. Att det just i det här fallet är Socialdemokrater beror väl närmast på att de förlorade makten i riksdagen för några år sedan och att det blivit paybacktime. Den tiden hade ju inte inträffat för borgarna då filmen Godheten gjordes, men visst, den kommer ju att ske från och med nu och framåt. Ja det är i alla fall min spekulation. När det gäller Filippa Reinfeldt, har hon enligt Aftonbladet redan börjat jobba som lobbyist för vårdjätten Aleris.

Här följer en lista på andra svenska Oligarker med förflutet inom den politiska makten. Allt enligt Utbildningsradion.

Klas Eklund sakkunnig i finansdepartementet …
blev SEB:s Chefsekonom

Tomas Bodström Justitieminister …
blev Styrelseledamot i friskolebolaget Pysslingen

Björn Rosengren Näringsminister …
blev Rådgivare åt Kinnevik / Tele 2, värste konkurrent till Telia som han sålde ut till svenska folket som folkaktien. Och som blev mångas ruin.

Jens Henriksson statssekreterare Finansdepartementet …
blev VD Stockholmsbörsen.

Leila Freiwalds justitieminister, utrikesminister …
blev styrelseledamot i investmentbolaget Öresund.

Ulrika Mässing ordförande i försvarsutskottet …
blev styrelseledamot i fastighetsbolaget Wallenstam.

Göran Persson malaj i den militära organisationen, ekonomiminister statsminister
blev konsult åt JKL (lobbyverksamhet).

Erik Åsbrink ekonomiminister …
blev rådgivare åt Goldmans Tax investmentbank.

Per Nuder ekonomiminister …
blev rådgivare åt EKT delägare Sweedgas, Allbright Stonebrigdge group, ledamot av Socialdemokraternas programkommission.

Tomas Östros Energiminister Utbildningsminister …
blev VD Bankföreningen.

Att Stefan Löfven efter avslutad sejour som folkets tjänare återvänder som svetsare på Hägglunds i Örnsköldsvik är det väl ingen som tror på, men det ska bli intressant att se var han hamnar.

Det handlar om kontakter. ”Det handlar ju faktiskt om att man genom sina förtroendeuppdrag fått ett kontaktnät som kan vara användbart i många fall”, är ett vanligt försvar för denna företeelse.

Den stora frågan är dock; är de så vi vill ha det? Ska våra förtroendevalda belönas med bra möjligheter till framtida korruption? Nej, knappast. Jag tror att det är få som tänkt sig det.

Vad borde vi då göra?

För det första måste vi få insikt. Insikt att det förhåller sig på det här viset. Inte förrän då kan vi börja göra något åt det.

För det andra måste vi bestämma oss. Vill vi ha ett styre av oligarker eller inte?

För det tredje är vi föga hjälpta av att ge publicitet åt korruption och oegentligheter som inträffade för ett halvsekel sedan. Jag får lätt intrycket att brotten måste vara preskriberade och de skyldiga avlidna för att det ska vara lämpligt för att svensk public service ska ta upp det.

För det fjärde: Vill vi inte styras av oligarker så finns det idéer om hur man begränsar fenomenet. Det har bl.a. höjts röster för att politiker efter avslutat värv ska ha en viss karenstid, alternativt återgå till den försörjning de hade tidigare, innan de kan ställa sina tjänster till förfogande på det sätt som diskuterats i denna artikel.

Text: Bertil Lindqvist


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Många myndigheter finns det… Upphandlingar hos vissa mindre kända myndigheter kan liknas vid skumrask-karteller där samma underentreprenörer ständigt återkommer trots att det finns företag som är både bättre till bättre priser aldrig får en chans eftersom de fåtal oligopol-firmorna håller varandra bakom ryggen. Många myndigheter borde granskas hårt.

 • Tack och lov har några människor satt igång arbetet med ett nytt demokratiskt politiskt system. Alla som kan hjälpa till och har något att tillföra bör göra det. Andra bör åtminstone läsa in sig på systemförändringen för ett mer demokratiskt samhälle OM det blir nyval… och inte bara slänga sin röst rakt ut i tomma intet som vid tidigare val.
  http://direktdemokraterna.se

 • Det kändes lite löjligt att spekulera i att månne Löfven bli svetsare när han slutar som statsminister. Svetsare var det länge sen han var. Han var ju Fackförbundsledare i så många år så det skulle väl vara det i så fall.
  Exemplet Maud Olofssons avgång från sin post som ligger nära i tiden saknar jag i exemplen och hennes styrelseuppdrag efteråt (flera stycken) trots Nuonskandalen.

 • Eter denna artikel bode väl alla förstå det hårdnackade motståndet att lagföra lobbyister & pr-bolags dolda kontakter med politiker?? lagar för att registrera ändamål som indentitet för öppet granskande, precis som de flesta andra “demokratiska” länder genomdrivit sedan årtionden sedan, tom. Usa..

 • Lagen om Jäv är något som man i många domstolar och inom myndigheter ställer sig helt likgiltiga inför. Man agerar som om den enbart är till för spel
  i gallerierna och som de själva i egenskap av sin rättmätiga tillhörighet i övre samhällsskiktet inte omfattas av. Man ser det oftast i mål i vilken målsägaren är mindre bemedlad och därför inte har möjlighet att anlita ett välbetalt ombud.

 • Uppdrag Granskning tycks endast våga avslöja att kommungubbar “studerar” mat och dryck på Rivieran för att förbereda byggprojekt i egen ort – men inte hur en mäktig oligarki, försäkringsbranschen, tycks agera mot trafikskadade via sin ”Trafikskadenämnd” (TSN) – när ersättning skall ha betalas ut.

  Dess försäkringsläkare (FRM) kan vara anställda både hos de försäkringsbolag, som tar hand försäkringspremierna, men även vara Socialstyrelsens Vetenskapliga Råd – som skall informera medicinskt okunniga domare om vad som skall gälla – enligt Socialstyrelsen!

  TSN är en kartellbildning, som borde granskats av EUdomstolen!

  Sitta på flera stolar samtidigt i samma typ av ärende innebär ”JÄV”– förbjudet enligt gällande lag, men det tycks varken JO eller justitiedepartementets jurister bry sig om!

  FRM hänvisar regelbundet till Whiplashkommissionens Rapport”, skapad av branschens handplockade “experter” [vilka dock INTE fått publicerat ”vetenskapliga” artiklar i internationellt ledande facktidskrifter” gällande nackskador! (läs vidare på http://www.nackskadeforbundet.se)].

  Många av dessa FMR är även rådgivare åt myndigheter med ansvar för att sjukvården skulle ha fungerat!

  Till TSN får varken en skadad eller dennes ombud komma, för att korrigera felaktigheter innan beslut fattas i den drabbades ärende – precis som Frantz Kafka beskriver i sin roman “Processen”– Något som både EUdomstol och regering skulle bekämpat.

  Kanske internationell försäkringsindustri styr över EUdomstolen, precis som det tycks ske i regeringskansliet – där branschens lobbyverksamhet ”Försäkringsjuridiska Föreningen” fungerar som rådgivare – utan att behöva underteckna jävsdeklarationer.

  Varken JO eller justitiedepartementet vill kommentera – om inte detta är lagvidrigt!

 • Med svenska mått mätt kanske dessa och andra familjer som Bonnier, Wallenberg med flera kan benämnas som oligarker. Men med internationella mått är dess oligarker rena rama “blöjoligarker”. Världens styrs av ett litet fåtal urgamla oligarker som de flesta aldrig ens hört talas om. Ta t.ex. familjen Rothschild som det oftast tjatas om. De må vara väldigt rika och mäktiga men är i själva verket bara springpojkar och penningtvättare åt dessa urgamla oligarker jag tidigare nämnde.

  När människor som Bill Gates benämns som världens rikaste man är det ju rent skrattretande. Jämfört med de riktiga oligarkerna som styr och har styrt världen under en oerhört lång tid, är Bill Gates en fattighjon. ingenting är vad det ser ut att vara och det vi tror oss veta är bara en liten lätt avskrapning av ytan.

  Sverige och svenska politiker som företagsledare är precis lika korrumperade som i vilken bananrepublik som helst som många svenskar älskar att peka finger åt, korruptionen i Sverige är precis som artikeln tar upp, mer av det subtilare slaget.

  • Om viktiga poster tillsätts för att stötta varandra och inte utifrån kompetens har vi samma problem hos oss i Sverige som är väldsbästa på att tro att alla problem finns i andra länder!

 • Författaren Bertil Lindqvist gör en stor insats med påpekandet om oligarkins samhällsnedbrytande konsekvenser. Fungerar försäkringsbolag som oligarker?

  Tanken borde föranleda en granskning! Janne Josefsson och Karin Mattisson hade chans göra det, när Uppdrag Granskning hade nackskador som tema!

  Kanske vågade/fick de inte för SVT? Det skulle gällt hur svårt de med nackskador drabbades – trots avgivna löften i försäkringsbrev om ersättning – om de trots allt skulle skadas i en trafikolycka.

  Varför skall drabbade, utan egen medicinsk och juridisk kunskap tvingas bevisa att deras besvär uppstod när någon kört in i deras bil?

  Har branschen försäkringsläkare (FMR) anställda för att få hjälp med ingående analyser av rådande förhållanden vid olyckstillfällen? Eller …?

  Hos drabbade påvisas blödningar i hjärna, tryck mot hjärnstam, instabilitet i nacke, yrsel, tinnitus mm. Trots det för FMR ingen diskussion om vad en kraftig stötvåg framkallar under få millisekunder – men desto mer om obetydliga åldersförändringar, som aldrig före olyckan medfört några besvär. Taktik, eller …?

  FMR skall enligt lagstiftningen inte få träffa den skadade, utan endast bygga sina åsikter på journaler och intyg, med alla rådande brister och fel (Läkartidningen) – inte på verkliga fakta.

  Nyligen avkunnad dom påtalar att det finns stor anledning att lyssna mer på vad utredande och behandlande specialister kommit fram till – än på dem som endast läst pappershandlingar utan egen undersökning av olycksoffren.

  Mängder med domar måste snarast omprövas – för att rättssäkerhet skall kunna råda.

  Måste det ske med hjälp av EUdomstolen?

  • Detta är en oerhörd viktig fråga då de skadade är försäkrade i befintligt skick.

   Försäkringsläkare används både av Försäkringsbolag och myndigheten Försäkringskassan för att stoppa de svagaste grupperna från att få ut sina försäkringsersättningar.

   Försäkringsläkarens bedömning är den enda som beaktas i domstolen trots att denne har mycket liten kännedom om den skadade och dessutom oftast ej hänvisar till någon forskning i sina utlåtanden och aldrig träffat försäkringstagaren. Kanske ej heller fått del av hela underlaget. De letar upp ett fel i journalen och förstorar upp detta med hjälp av handläggaren.De drabbade känner ibland inte alls igen sin skada eller sjukdom i de förvanskade intygen.Chocken över övergreppen och maktlösheten förvärrar skadorna.

   Det kan finnas behandlande läkare som känner den försäkrade sedan 25 år och träffat patienten flera gånger varje år, gjort omfattande undersökningar tillsammans med utredningar från arbets-och miljömedicin som också gjort omfattande undersökningar och hänvisningar till forskning men deras utlåtanden ignoreras helt.

   Oligarkerna håller ihop för att se till att fattiga människor inte skall få del av sina försäkringar. Hur många ärenden florerar inte år efter år i domstolarna pga av oseriösa läkares och utredares falskspel?

   Detta är en farsot som kommer att tvinga EU att vidtaga åtgärder om inget snart händer.

   Etablissemanget stjäl oerhörda summor från de försäkrade som ruineras trots att de har väl dokumenterade skador som borde leda till ersättning.

   När det gäller Försäkringskassan ignorerar de tom sina egna regler för att slippa bevilja en ansökan. Man ser många ärenden i vilka de helt bortsett från sin utredningsskyldighet och deras likgiltighetsuppsåt är uppenbar.

   Det begås brott och det är viktigt för alla att dessa övergrepp stoppas Rättssäkerheten för skadade och arbetsskadade måste återinföras.

   Hoppas Uppdrag granskning vågar utreda farsoten. Ingen annan har mod att göra något.
   Korruptionen måste stoppas och legoknektarna avsättas.

 • Den gemensamma nämnaren i ovanstående lista är att de har gemensamma gener med de Utvalda. De röstar in varandra på inflytelserika poster.
  Kosmopoliter sedan urminnes tider.

 • Uppdrag granskning visade ett bra exempel hur oligarkin styr i Österåker. Jävsituationer accepteras och har utvecklats till att bli mer eller mindre lag för etablissemangets möjlighet att kringgå lagarna och skinna kommunmedborgarna. Alla rättrådiga tvingas bort med fula och olagliga metoder.

 • Tack för den artikeln. Det går säkert att fylla på listan med fler f d sossepolitiker och även företrädare för Alliansen.

  Jag har sett filmen Godheten, som Svt inte vill visa före valet 2014.

  Det här har det också varit ganska tyst om. Ingen som hakat på AB-artikeln?

  Exbiståndsminister Gunilla Carlsson (M) skrev 2007 ett brev till Eurasia Foundation med löfte om svenska Sidamiljoner. Nu avslöjar hon att organisationen sedan länge har ett nätverk av svenska toppkontakter – inom UD. Kopplingar finns till oljeindustrin.

  95 miljoner kronor av Sidas biståndspengar har sedan 2007 gått till tre amerikanska organisationer: National Democratic Institute, NDI, Eurasia Foundation, EF, och dess dotterorganisation Eurasia Partnership Foundation, EPF, för projekt i Georgien. Är det så här våra biståndspengar ska användas?

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20152601.ab

  • Jag får ju känslan av att folk i gemen inte vill ha den här oligarkin i Sverige. Men då uppträder ett annat fenomen. Jag vet inte om du har märkt det själv, men jag upplever att när man berättar för vanliga hederliga svenskar, om oligarkernas brott precis som du nu har beskrivit, så tar man dem gärna i försvar och ofta säger: ”Så kan det ju inte vara…”

   Man vill liksom inte tro att många av de män och kvinnor vi gett förtroendet att företräda oss, har så genomruttna själar. Kan de tjäna något på att fiffla och risken att bli ertappad är tillräckligt liten – ja då tvekar man inte att själv berika sig.

   Så länge vi håller tyst om hur det i verkligheten förhåller sig, så länge kommer vi att ha det så här.

   ”Det värsta är inte onda människor ondska,
   utan goda människors likgiltighet.” Citat av Martin Luther King.

   • Mycket bra kommentar Bertil, Själv har jag börjat ställa ett antal avgörande frågor till bland annat Riksbankschef Stefan Ingves samt även till Finansdepartementet. Mina frågor som jag delvis fått hjälp av andra kloka människor att formulera handlar om vårt nuvarande dysfunktionella ekonomiska system. Dagens grundproblem handlar i stort om makten över energin och skapandet av “pengar”, vad är pengar, hur kommer de till, vem ska ha rätten att föra ut dem i samhället och ska det ske genom lån mot ränta? Det finns som jag läst på en blogg blott Människor och beteenden och vissa människor har väldigt egendomliga beteenden.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *