De grövsta brotten och lögnerna i vargpolitiken

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 januari 2015
- NewsVoice redaktion

Varg Canis lupus - Foto: Wikimedia Commons

Kristina Hallin varnar för nedmonteringen av samhället och även rovdjuren och miljön har offrats. Rovdjurens framtida hänger i ovisshet på grund av Alliansens politik och så även med den nya regeringen, men svenska folket kräver nu en snabb förändring, skriver Hallin till NewsVoice. Hon redovisar de tre mest grova brotten som påverkat vargarnas population.

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014Text: Kristina Hallin, hälsopedagog, fil kand, har forskarbehörighet
arbetar med folkhälsa, helhetssyn människa-miljö på samhälls- och nationell nivå | Foto på Hallin: SVT debatt | Foto på varg: Wikimedia Commons | Artikeln korrigerad* k 23:25 den 27 jan 2015 | Alla debattartiklar om svensk vargjakt

Populationsuppskattningen

Sverige och Norge har under många år inventerat vargpopulationen – detta är bra, men sedan kommer rapportskrivningen. Den görs separat i varje land. I Sverige sker det på Viltskadecenter, SLU.

Jag har studerat inventeringsrapporterna under de tre senaste åren och funnit uppenbara fel. Jag kan inte här redovisa alla detaljer, men det viktigaste är att Sverige inte dragit ifrån ”kända döda vargar” (som obducerats på Statens Veterinärtekniska Anstalt). Uppgifter från Naturvårdsverket talar också om ”okända döda vargar”, som inte har redovisats.

SLU har mörkat dessa vargar, DNA-bevis finns.

Sverige tillräknar sig också alla gränsvargar, så de vargar som är i Norge blir helt plötsligt svenska vargar – vilket ökar den svenska populationsuppskattningen!

Uträkningen görs på ett enkelt sätt: Det finns en databas där Naturbevakarnas fysiska inventeringsresultat finns – det blir en säker grund att stå på. Rapportskrivaren på SLU får fram från databasen vilka revir som har föryngringar och multiplicerar antalet med en siffra 10. Den ska motsvara alla familjegrupper med valpar + vargar som är ute och söker efter eget revir. Då får man totala antalet vargar i Sverige, men problemet är att omräkningsfaktor 10 är för hög  pga omfattande illegala jakter.

Jag har kontrollerat genomsnittet av antal vargar i reviren och antalet övriga vargar och då får jag en omräkningsfaktor på 8. Med detta underlag blir det en enkel uträkning; 33 föryngringsrevir x 8 = 264 vargar minus “kända döda vargar”, 46 st, blir 218.

Med en osäkerhetsfaktor kommer jag fram till att under inventeringsperioden 1 maj 2013 – 30 april 2014 fanns det under 240 vargar.

SLU förskönar situationen

SLU redovisar en populationsuppskattning på 370 vargar och officiellt talas det om 400-500 vargar samt att vargstammen ökar stadigt – detta är en stor lögn som nu har fått fruktansvärda konsekvenser för vargstammen.

Eskil Erlandssons och Eks gjorde en kupp inför riksdagsbeslutet december 2013 om ny rovdjurspolitik. Kortfattad redogörelse: Erlandsson och Ek begärde en ”sårbarhetsanalys på varg” av SLU-forskare bla G. Chapron. I uppdraget stod att: ”genetiska aspekter skulle inte beaktas”. I och med denna skrivning föll rapporten platt eftersom den svenska vargen är gravt inavlad. Chapron mfl gjorde analysen med den förutsättningen vargen skulle vara helt frisk – konsekvensen blir alltså att rapporten inte hade något värde alls.

Erlandsson och Ek använde den ogiltiga rapporten i sin proposition och tog den som bevismaterial för att vargen hade Gynnsam bevarandestatus vid antalet 270. Denna kupp kom Erlandsson och Ek undan med, de enda som protesterade var vi djur- och naturvänner samt Åsa Romson, MP, men hon blev påhoppad och nedtystad.

I december 2014 gick forskaren G. Chapron ut i tidskriften Nature och var mycket arg och anklagade Ek för att felaktigt utnyttjat hans rapport! Erlandssons och Eks agerande har fått fruktansvärda konsekvenser för vargstammen.

Vi har vargfritt i hela Norrland

Alliansen har inte tillåtit varg att sprida sig fritt i Norrland, 52% av Sveriges yta. Vargen är fast i en liten bubbla i norra Svealand och utsätts för svåra lidanden av illegal jakt med plågsamma metoder. Samerna har alltså ”veto” på halva Sveriges yta och alliansen har inte utrett samesituationen.

Med våra allvarliga klimathot hängandes över oss, måste något radikalt göras för att säkerställa ekosystemet, där de stora rovdjuren är högst i näringskedjan. De är mycket viktiga. Varg och övriga stora rovdjur skapar helt unika förutsättningar för Ekosystemet. Det måste alla förstå.

Antalet renägande samer är bara 4 000 i Norrland. 13 000 samer bor däremot i Mälardalen. Det påstås även att norra Dalarna är samernas ursprungsland, vilket är helt fel. Alla vargar får dödas därnu.

Ursprungsområdet var Nordkalotten; norra Lappland, Norrbotten och norra Norge, Finland, Ryssland. I FN:s senaste rapport från 2013 skrivs det att det bor 14-20 000 samer i Nordkalotten och att rovdjuren dödar 60 000 renar/år – av totalt 270 000 renar! Den illegala jakten är stor på de stora rovdjuren och alla genetiskt friska vargar från Finland dödas när de kommer in i renbetesland. Kostnaden för svenska staten är c:a 900 miljoner/år*.

Krav på den nya regeringen: Det är många påståenden som måste utredas helt förutsättningslöst och FN måste ha rätt faktaunderlag om situationen i Sverige. Som det är idag har samerna alltför stor makt över ekosystemet. Det krävs samarbete av alla! Alla har lika värde och alla är unika – alla ska delta på lika villkor.

Text: Kristina Hallin

Relaterat

Hot och trakasserier skyddar olaglig vargjakt och grova jaktbrott – Journalister och tjänstemän är rädda


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: varg
Stöd NewsVoice 2024
 • Vargen är inte något utrotningshotat djur!

  Den svenska vargen hör till den stora, nordliga rasen som inte kan jämföras med de små, ofarliga vargar som återfinns i tex Sydeuropa.
  Vargangrepp:
  (från sidanhttp://www.vargfakta.se/fakta-om-vargen/ )

  Angrepp från varg i människors närhet är vanliga i områden med täta vargpopulationer och där vilda bytesdjur inte räcker till för att stilla vargarnas hunger och jaktinstinkt (som är långt större än hungern). Det visar studier i USA, Kanada, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Finland, Indien och Ryssland, och det finns ingen möjlighet att bortse från detta faktum. Med ökande vargpopulationer har angrepp på tamdjur, men även människor, ökat lavinartat överallt där vargen återintroducerats. Se artiklar om detta under Vargangrepp.

  Någon vargförespråkare som skulle vilja släppa ut sina barn i en trädgård där en varg fotograferades under barnens gungställning? Detta hände i grannstaden för ett år sedan..

  Ulla-Brita

  • Ang. detta med rasism.
   Fredrik Pettersson skrev här ovan bl.a. att:
   “Fördomar, intolerans, empatilöshet och tron att man har rätt att utrota en levande kännande varelse bara för dess art, hur långt ifrån rasism är det? liknar snarare nazistisk ideologi.”

   Jaha, men nu var det så här, att nazisterna var ytterst “djurvänliga” så det t.o.m. ska ha varit förbjudet att meta med levande mask.

   F.ö. är det väl knappast någon utrotning det är fråga om ifall man bara får skjuta av 10% av det antal som finns, ca 44 av runt 400 vargar.

   F.ö. har jag sett mängder med omdömen från s.k. “värnare” där man rakt ut hånar t.ex. personer som påträffats döda i sin bil och detta bara för att det var en jägare.

   Det är en del även inom den s.k. värnarkåren som borde se sig själva i spegeln när man skriker om empati.

 • Hm, intressant…
  Och vad kallar du kvinnor som istället för att ta del av och i sak bemöta uppfattningar som de inte delar, ägnar sig åt nedsättande omdömen (tröttsam läsning, diktator, översittare) om den de upplever som motståndare, eller utgjuter sig i en lång förment psykologisk analys av “motståndarens” patologiska personlighet. Allt i syfte att förringa “motståndaren” som person för att på så vis rättfärdiga sig själva och den egna världsbilden – istället för att diskutera sakfrågorna?

 • Men nu har inte anders någon ledande ställning, vilket egentligen bara gör honom till översittare, även om jag tvivlar på att det är så han ser sig själv. Han vill bara att vi stackare som inte förstår världen som han förstår den, ska se ljuset. Han är inte diktator, snarare en “snöbollskastare”.

  “Snöbollskastarkomplexet” hör till vår hierarkiska och våldsbenägna kultur. Av erfarenhet har jag lärt mig att snöbollskastningen företrädesvis framförs av (medelålders) män och är ett utmattningskrig mot en omgivning som upplevs som hotfull eftersom den inte överensstämmer med den egna världsbilden. För snöbollskastarna är en debatt inte ett sätt att få upp information på bordet. Det är snarare ett sätt att straffa.

  Snöbollskastningen hänger också intimt samman med oförmågan att skilja på sak och person.

  Nästa del i komplexet är axiomet “Jag är god”. För den som inte kan skilja på sak och person leder detta axiom till följdaxiomet “…därför är allt jag gör gott”. Följden av det blir att kritik upplevs som ett hot. Avvikande åsikter tolkas som personlig kritik.

  Vi som tycker att vargen har rätt att leva får helt enkelt inte plats i anders värld. Vi hotar hans världsbild. Snöbollskastare tycker inte om att ha ont i världsbilden och slår ifrån sig på ett sätt som mer balanserade kan uppleva som besinningslöst. Snöbollskastare småler sällan åt Eva Kilpi.

  Så istället för att skrika tillbaka tror jag det är bättre för den här debatten om vi inte låter honom sätta agendan. Det gör vi när vi lägger tid och energi på att svara emot istället för att föra diskussionen framåt. Så, var var vi?

 • Bra skrivet Sofie ,,,Anders inlägg är bara tröttsam läsning,kan inte ta in andras åsikter eller ens försöka för att det skall bli debatt i ämnet. Om Anders haft en ledande ställning,hade han kallats Diktator.

 • Filipstad har vargrevir i alla väderstreck. Jag känner folk där. Trakten är sedan länge rensad på rådjur och älg, till stor förtret för jakten och vargarna naturligtvis.

  Djurägare såsom bönder, hästägare, hundägare och dessutom föräldrar i dessa trakter får det allt svårare med ekonomi, planering och investering. Barn ska inte gå obevakade utefter vägar. Detta leder till: isolering och avbefolkning av landsbygden i vargreviren.

  Vargälskarna i Stockholm hyllar denna ordning, ty vargen står på topp på deras önskelista, att lokalbefolkningen får lida lite påminner om krigstermen ”collateral damage”.

  Vargen är ingen gullig hund. Den vilda vargen har ett mycket predatoriskt beteende. Den kan se allt levande som potentiell mat särskilt vintertid då matbrist kan råda. Kort och gott: Erfarenheten visar att varg kan ställa till ett helvete.

  Då varg hybridiseras med hund, som selekterats och domesticerats av människan sammanförs egenskaperna: minskad rädsla för människan med vargens effektiva killer instinkt, därmed ökar riskerna.

  Vargen är en blodtörstig best på toppen av näringskedjan. Den kan angripa människor av tre orsaker: 1. Den är hungrig. 2. Den försvarar sin flock eller byte. 3. Den dödar för dominans. Det sista innebär även att om man har en varg eller en varghybrid så kommer den ofelbart försöka döda dig en vacker dag.

  Uppskattningsvis finns det totalt mellan 200k och 300k vargar på norra halvklotet.
  De är således inte utrotningshotade. Många är hundhybrider. Vargar förökar sig exponentiellt när det finns gott om mat. Vargar är experter på att döda, punkt. Människor i områden med vargar är ofta beväpnade.

  Hela Euroasien förutom, engelska öarna, ner till Indien södra Kina, Tibet, Iran har varg. Denna population är således inte isolerad eller inavlad. Förekomsten i Sverige och Norge är däremot en isolerad population p.g.a. samernas nolltolerans mot varg.

  Vargen var mycket svårjagad förr i världen. Hela bygder fick engageras i uppbådet mot vargplågan, skallgång organiserades och man hade speciella vagnar med staket som rullades ut. Vargarna drevs ner i varggropen och dödades. Inför denna kraftansträngning hade resterna av vargen, vid mitten till slutet av artonhundratalet, drivits upp i fjällen.

 • Ett faktafel till: ca 850 – 900 samer från mälardalen ABCDNM-län är registrerade i sametingets röstlängd. Även med en omräkningsfaktor på 4 eller 5 för att täcka in barn och de som räknar sig som samer men inte har registrerat sig är ju siffran 13000 helt fel. Med hennes omräkningsfaktor skulle de samiska befolkningen vara 200 000 i Sverige – en maktfaktor.

 • Klimathot? Där försvann hela trovärdigheten i artikeln. Vi har möjligen en klimatförändring på gång, det har vi haft så länge livet funnits. I Sverige har det inte märks något alarmerande på 100 år, men kanske blir det lite varmare på sikt det vore bra. Blir det kallare vore det sämre. Vargen får det förmodligen också bättre om vintrarna blev lite mildare.

  • Hi Helge – do you know how old this planet is?? They say about 4.54 BILLION years!!! 100 years is like a tiny particle in the drop that goes into the ocean. You were not here a million years ago to see what things looked like then…. nor were you here Billion years ago to see what things looked like…

  • Same promotional video for wolfs as in a link above.

   First of all have there been a number of contradicting observation on how wolves affect wild Life in Yellowstone. The Movie above paint a rather superficial portrait of the situation. One must study beyond the promotion videos of Project Groups involved in this experiment.
   http://foundationforwildlifemanagement.org/Wayward%20Wolves%20by%20Dexter%20Oliver.pdf

   And one must study the video for additional information. The black animals presented as wolves in the video are numerous, and there is a reason to study thier origin:
   Fact: Black wolves don’t occur naturally.

   A 2008 study at Stanford University found that the mutation responsible for black fur occurs only in dogs, so black wolves are the result of gray wolves breeding back with domestic canines. The mutation is a dominant trait, like dark hair in humans, and is passed down to the majority of offspring. It is not entirely clear what benefit black fur has for the animals; they do not seem to be more successful hunters, but do show a marked improvement in immunity to certain infections. Black wolves are far more common in North America than they are in the rest of the world.

   Source:
   http://med.stanford.edu/news/all-news/2009/02/wolf-in-dogs-clothing-stanford-study-reveals-twist-in-fur-color-evolution.html

   Just because a statement is repeated does not necessarily make it true. I urge the reader to evaluate the different studies above, and compare the video and see if there is a scientific reason for the claims made in the video.

 • Oh jag har umgåtts med folk som haft tama vargar typ halvblod, denna “varg” som hette Zeb var fantastiskt fin och diciplinerad, såg ut som en schäfer med lite mera ragg på ryggen, min bästa kompis…

  Fast detta var i kalifornien för en 20 år sedan, känns ledsamt att de skjuter vargar, Zeb var den bästa vän man kan ha. Hans släktingar skjuter de i Sverige, FY på er!

  De som skjuter vargar kan ju inte vara hundägare, är de det är det nåt fel på jägarnas hjärnor. Kanske en präst eller psykiatriker kan hjälpa.

  Alltså fullständigt djävla koko…

  • Korsningar mellan varg och hund är olagliga i stora delar av Europa, däribland Sverige. De får därför dödas utan begränsning. Syftet är att bevara vargrasens renhet. Dessutom verkar det som om korsningar mellan hund och varg har mindre respekt för människor och lättare angriper och dödar människor.

 • Vargar är vilda hundar, får bara inte till det att man kan jaga varg, de är lite olika men ändå, vem skulle skjuta grannens hund, de är ju familjemedlemmar, en hund är ju en fantastisk kompis man är tacksam att man har… Näe inte vargjakt..

  Likt isbjörnar i arktis går det att bedöva djuren och flytta dom. Man behöver inte döda dom.

 • Artikeln korrigerad. Det ska naturligtvis stå:

  “Kostnaden för svenska staten är c:a 900 miljoner/år” inte: “900 000 miljoner/år”

  Rättningen inkom sent.

  • Författaren har ju sin huvudpoäng i påståendet att SLU inte är sanningsenliga i sin rapportering. Borde inte detta sättas under granskning innan man kommer med mörkliga anklagelser mot andra grupper. Håll debatten kring sakfrågan och grunden till hela frågan ligger i ovanstående. Allt annat är bara spekulation, innan det framkommit vad som är sant eller inte sant i inventeringen.

 • Någon har stora problem med matte här!!!
  Man bör väl i alla fall räkna igenom de siffror man svänger sig med om man utger sig ha forskarbehörighet!!

  Om det nu skulle kosta 900 000 miljoner (900 miljarder… per år för 60 000 renar så innebär det att varje, av rovdjur (läs varg) dödad ren skulle kosta 900 000 (miljoner)/60 000 (st)= 15
  Alltså 1 rovdjurs dödad Ren kostar 15 MILJONER svenska kr….

 • Kristina Hallin, jag vill tacka dig för att du vill göra vad du kan för vargen och du skriver mycket bra, Du har ett bra språk utan överdrifter och utan otrevliga påståenden. Om jag förstått det rätt så skriver du för att delta i samhällsdebatten till olika myndigheter och makthavare. Jag antar att du även har skrivit till regeringen. Jag har varit borta och satte mig vid datorn när jag kom hem och det första jag fick se var en artikel att Åsa Romson har det svårt med socialdemokraterna i riksdagen. Jag antar att det är Bucht, som är på “krigsstigen” igen men jag läste inte så noga. Jag antar att även de övriga partierna gör livet surt för Åsa Romson. Då tänkte jag på en del av dina arbeten, som jag har läst och tänkte på att de skulle möjligen kunna göra nytta i regeringen, framför allt hos statsministern, Stefan Löfven, som jag tror är en vettig person men som troligen inte vet så mycket om varg. Han har väl kanske lite mer makt än de övriga, jag tycker åtminstone han borde stötta sin vice statsminister. Vad tror du, skulle du kunna tänka dig att skicka en artikel (eller flera) till Stefan Löfven?

  • Författaren har ju sin huvudpoäng i påståendet att SLU inte är sanningsenliga i sin rapportering. Detta om något borde ju ses som ett argument som inte utan vidare kan accepteras utan att ett uns referenser eller studier presenteras. Borde inte detta sättas under granskning innan man börjar blanda in maktens personligheter för att pressa fram en ideologiskt framtvingad konsensus?

 • Väl skrivet. I ett sånt hatiskt land och rasistiskt land som vårt Sverige har blivit så behöver vargarna alla bundsförvanter de kan få. Rasismen är inget som bara gäller människor emellan…

  • WOW. Rasistkortet kom fram t.o.m. i vargdebatten. Ring ultrahögern så att de vet vad de skall tycka. Vi skall heller inte glömma feministerna så att de får fram sina synpunkter. HBTQ-rörelsen ringde och ville ha sina vinklar täckta…..

   • Vargen minskar artrikedomen. Se W Graves studier sid 96 med mera. Du ser inte helheten med alla arters samverkan. Detta enögda beteende är destruktivt och missgynnar naturen.

    Din intolerans för andra arter, markhäckande fåglar, hjortdjur, inhemska tamboskap är påfallande. Jag skulle nog vilja likna din egen inställning med det du själv påstår. Du främjar en art, vargen, på bekostnad av det totala. Kanske ser du vargen som härskarrasen och de andra som lägre stående varelser som förtjänar att utrotas. Det är snubblande nära projicering, och det krävs studier i zoologi för att komma i harmoni med hur naturen reglerar och att människan har en roll i detta.

    Om du väljer att blunda för detta kan jag inte hjälpa dig. Må du få hjälp att se sambanden så att du inte ser vargens utbredning i sig som ett uttryck för artrikedom, för det är tvärtom. Att blunda för vad just den arten gör mot faunan är som att bara odla kirskål och påstå att detta är mångfald. Kirskålen har sin plats, och den har sina fördelar, men om den tillåts sprida sig vilt utan att begränsa den kommer den att ta död på nästan allt annat. Må din insikt gro så att förståelsen för det totala gynnas.

    • Du kommer bara med grundlösa påståenden, har inte vargen redan orsakat dessa våldsamma problem redan under alla dessa år den funnits och därtill i det mångdubbla antalet, varför skulle den då helt plötsligt börja få en sån mardrömslik inverkan, man ska väl grunda sina beslut utifrån erfarenhet istället för på nåt som aldrig har hänt?

    • Back from my quest for truth in this matter:

     First of all have there been a number of contradicting observation on how wolves affect wild Life in Yellowstone. The Movie above paint a rather superficial portrait of the situation. One must study beyond the promotion videos of Project Groups involved in this experiment.
     http://foundationforwildlifemanagement.org/Wayward%20Wolves%20by%20Dexter%20Oliver.pdf

     And one must study the video for additional information. The black animals presented as wolves in the video are numerous, and there is a reason to study thier origin:
     Fact: Black wolves don’t occur naturally.

     A 2008 study at Stanford University found that the mutation responsible for black fur occurs only in dogs, so black wolves are the result of gray wolves breeding back with domestic canines. The mutation is a dominant trait, like dark hair in humans, and is passed down to the majority of offspring. It is not entirely clear what benefit black fur has for the animals; they do not seem to be more successful hunters, but do show a marked improvement in immunity to certain infections. Black wolves are far more common in North America than they are in the rest of the world.

     Source:
     http://med.stanford.edu/news/all-news/2009/02/wolf-in-dogs-clothing-stanford-study-reveals-twist-in-fur-color-evolution.html

  • Det är tråkigt att du lägger bevisbördan på den anklagade utan att visa några som helst siffror själv. Är det en rättsstat som dömer utan annat än påståenden och utan att kunna bemöta om det nu är någon som har en sak med bevisvärde?

   Jag ser bara att artikelförfattaren anklagar SLU för falsifiering av forskningsdata.

   • Every country does unfortunately have poachers… I don’t think that Calle said in his comment that you are (??) – but You DO have a lot of illegal hunting on predators in Sweden. Ask APU. Anti Poaching Unit of Sweden and Norway. They have many reports which includes pictures. Further, if you read what Calle is asking WHEN are we going to see the numbers on poaching… He didn;t really accuse you of anything now did he?? Why do you respond as if it is an accusation??

    • When will we see evidence of how the debate is distorted by paid commentators, and in what extent this is used to manipulate the public?

     Guilt by false association might be one of your trademarks?

     And you actually did state as a fact that poaching is a problem. This demands an answer.

    • Not one of the cases that APU claim are poaching, has lead to criminal charges. All they have are speculations and semi-lies to “proove” their case. Many cases of found dead animals are reported (by the police) as possible poaching if no other obvious cause of death can be found. This is quickly presented as a case of poaching by APU. After some days, when the carcass has been properly examined, it is concluded that the cause of death is not poaching. But APU never changes the information. In APU:s world it is permanently a case of poaching, although proven otherwise. Don’t trust information from APU! Please note that I am just as much against poaching as you or APU,but I don’t fight poaching by lying.

 • Varken Sverige eller Norge räknar de som vandrar runt i gräns trakterna, reviren som anges är bekräftade dvs att man kunnat följa varg där en längre tid. Det finns flera revir än vad som kunnat bekräftas samt siffran 6 som länsstyrelserna räkna med i reviren är alldeles för låg. Vi har nu i de flesta revir 10-16 individer innan årets föryngring sker. Så nu kan du börja räkna på riktigt och inte med de löngner du drar upp här i din artikel! Sen är det så att jakten ifråga har röstats fram på demokratisk väg inget är olagligt med den, det som är olagligt är att vargar blivit inplanterade i våra skogar och marker utan godkännande av de berörda.

  • “…det som är olagligt är att vargar blivit inplanterade i våra skogar och marker utan godkännande av de berörda.”

   BINGO!! Congratulations! You are the winner of the most uninformed, unaware, uneducated comment made here today!! Hey – let me ask you something…: 95% of animal material covering this Planet Earth is what…??? I bet you think HUMANS!! Right?? I bet you think that humans are the most important creature that ever laid a turd on this round planet??!! Well…. sorry – It’s the Beetle, dude. Yup. There it is. The good old pre-historic Beetle got you in its grip. I’m also very sorry to inform you that the Beetle just put you in the book of unwanted inhabitants. You will be removed. How DARE you come live here without permission – in OUR forest??

   Just because you think you own the Earth doesn’t mean that you do. It is just as simple of a truth as that. Get real!

   • Underbara svar Sofie. Du är påläst. Kunnig! Tack! Artikeln har givit mig mycket ny kunskap när jag är ute och föreläser/visar bilder. Min skog :))) Ja – Herre Gud. Att vi människor kan tro sådant. Min skog :)))) Tack för alla dina svar till de korkade inläggen här över! Hoppas verkligen vargen får en bättre framtid snart i vårt land! /matsandersson.nu

  • Det är sannolikt det man vill, för att riktigt kunna elda på med motsättningar. Bättre att ligga lågt och sköta vardagen i lugn o ro. Om man bara bemöter lugnt och fast, med fakta och argument, så kommer opinionen att vara i favör för den saktmodige.

   • “Detta borde anmälas som hets mot folkgrupp jägare och samer.”

    You know, I have many friends in Sweden that’s been harassed and threatened by many hunters over there. That is a shame. If you want to be written about in some sort of dignified way, then I suggest you and your “society” start behaving in a dignified way.

    Greetings from the Buffalo Creek in the Rocky Mountains of Colorado, U.S.A.!

    • Trams. Detta borde uppmärksammats på något vis i press, om jag känner PR-mönstret rätt. Istället är det påhoppen på jägare som följer lagen, och samarbetar med länsstyrelsen som blir trakasserade. Oftast kort efter anmälan av jaktresultat. Kontaktuppgifter läcker tydligen ut inom en timme efter anmält jaktresultat.

     http://www.svd.se/nyheter/inrikes/manga-dodshot-mot-vargjagare_4491475.svd
     http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12058957.ab

    • “Trams”…??? I wish, Anders. The friends I have that have been threatened by a Swedish hunter are either journalists or people that live in the forests of Dalarna. So if the journalist that got threatened don’t write about the Dalecarlian then we see why it did not reach the press, now don’t we??

     Wolf hunting people need NOT be a part of ANY decision making within a Government – ESPECIALLY a group of people that FEAR and do NOT properly comprehend nature. It is as simple as that. I know there are laws on that in your country.

     I really appreciate all your commenting here because it is a great reference of your “spirit” in the conversation. We now can see your “spirit” while working with Länstyrelsen in the topic around Wolves… again, clearly this is where the real problem lays, not in the presence of Wolves.

    • You have got the facts all wrong. I do not work for, by, in affilliation with Länsstyrelsen in any way, shape or form.

     And your statement that people affected by issues in society should have no say in the matter, that is so silly that i will not even comment on it.

     The biggest problem here is that you, Sofie, hace the facts wrong, do not want a serious debate, want to exclude people from decisions that directly affect their habitat, and refuse to show any evidence of threats to your “friends”.

     Kafka would have been proud of you.

 • “Kristina Hallin varnar för nedmonteringen av samhället och även rovdjuren och miljön har offrats. ”

  Hur vore det med att se hur det står till i den egna närmiljön? Är miljön i stort, skolorna, sjukhusen, vägarna, underhållet, telelinjer, service, utbud, prisbilder bättre än någonsin, eller är detta en fråga som skall ta fokus från vad som verkligen sker?

  Tittar ni med klara ögon på vad som sker och varför det sker?

   • Jag kan bara beklaga din nuvarande kapacitet. Läs Will Graves bom Wolves in Russia för att få en forsknings- och erfarenhetsbaserad bild av vargen och dess inverkan på miljön.
    Att du angriper på ett så infantilt sätt är väl för att substans saknas i argumentationen.

    • “Jag kan bara beklaga din nuvarande kapacitet.”

     Pardon me??

     “Hur vore det med att se hur det står till i den egna närmiljön?”

     Because this article is about what is happening in the Swedish Forests and how the specie called Wolves is being slaughtered at the hands of corrupt hunting societies.

     I find you to be quite “infantile” in that you are not staying on the topic – which is why I asked what planet you are from.

     Why don’t you for example talk about your issues with Wild Pigs?? I mean at least that would stay on topic.. a little??

     Let me tell you a little of what its like where I live:

     I live in Colorado… in the Rocky Mountains. I’ve lived here for 15 years. I got Mountain Lions, Bears, Bobcat, Prairie Wolfs outside my front door. America has thanks to Theodore Roosevelt a well developed system to protect the National Forests. Unlike Sweden, we do not have “right to legal property”… All National lands are patrolled by Various departments from the Forest Service to Fish and Wildlife Service. The forests are patrolled to ensure that there is no poaching and also to ensure that the wildlife and forest itself is safe from harm. The number ONE fact for a respected and accepted hunter to acknowledge is that: To hunt is a PRIVILEGE and NOT a right!

     The people of this state (and many more) have made sure it is ILLEGAL to hunt with dogs as it is NOT considered FAIR CHASE. YOU are suppose to be the hunter.. not your dog.

     Here you may only have a dog while hunting if you hunt Birds or Mountain Lion. Now, you ARE allowed to have a dog with you, only – IF the dog stirs up a Mountain Lion while you are hunting Elk – you may NOT shoot the Mountain Animal (or any other predator) to protect your dog! This is a law that was created by THE PEOPLE! Not abiding by these rules will result in large fines and you may never hunt in the state (or any) ever again. You can check this information with the Fish & Wildlife Service, that’s who I called.

     If your pony, dog, chicken, cat, cheep, goat…. get taken or injured by a predator – you do not have the right to kill that predator. It is YOUR responsibility to protect YOUR pets/livestock from harms way – and again NOT by killing the predator. There are actually smart people here that realize it is not idealistic or wise to build your sheep or turkey farm in the middle of a predators territory, which is what I hear reported you do in Sweden.

     Sweden do not have this sort of system. You seem to have an old, outdated, negative, deeply seated, warped cultural view on various predators, mainly the Wolf. A wave from the 1800’s gene pool. If you have the same view on Wolves today as you did when you were little, then it is time that you read some other books and upgrade both your hard drive and operating system . It is quite important to keep the evolving moving forward.

     That the Wolf has some sort of negative impact on the environment is also preposterous! It is an incredibly much too slow dying myth. So, THAT suggestion, Anders, is SO “infantile” and outdated it is not worth a response. You will have to go on with that one telling it to the hand.

     “Tittar ni med klara ögon på vad som sker och varför det sker?”

     Uhm… “det”??? What is “DET”??? What is this “DET” that is happening?? What is your argument of “DET”??

     Jag ser att DET som SKER i Sveriges skogar innebär sådana grova brott att det borde tillkomma en myndighet precis som den jag beskrivde finns här. En myndiget som håller de svenska jägarförbundet i check… som tex APU.

     I hope you find this to be a much less “infantile” response…
     Cheers!

    • To quote from your text:

     “Here you may only have a dog while hunting if you hunt Birds or Mountain Lion. Now, you ARE allowed to have a dog with you, only – IF the dog stirs up a Mountain Lion while you are hunting Elk – you may NOT shoot the Mountain Animal (or any other predator) to protect your dog! This is a law that was created by THE PEOPLE! Not abiding by these rules will result in large fines and you may never hunt in the state (or any) ever again. You can check this information with the Fish & Wildlife Service, that’s who I called.”

     That is a high level of insanity. Bara människor som är riktigt frånkopplade från naturen och dess villkor kan skriva något sådant.

     För övrigt saknas alla argument i vargdebatten. Du lägger krutet på personangrepp, men missar helt sakfrågorna. Varje gång. Antingen läser du inte på eller så är du betald för att tycka saker. Deltid för olika lobbygrupper kanske. “Jobba hemifrån och tjäna 7523 dollar”. Jag börjar ana hur de ryktena uppstår.

  • Hey there dude Gösta – It is a reported FACT that your country went from 1700 predator individuals to 840 between 2009 and 2014 – this “tanten” is right on. Your current Wolf hunt is illegal due to your corrupt system. Anyone can look up the EU regulations and guidelines… clearly you did not follow… so I suggest you take that FACT and put it under your pillow and perhaps you might actually wake up.

   • Regulations and guidelines are not laws. you can be sure about that. And everyone have the right to defend your animals and family from threats.

    • Att sätta sån tilltro till lagar som ger jägare rätt att avrätta ett djur bara för avrättades egen skull är inte mycket att hurra för snarare ett bevis på ett mänskligt misslyckande av skamligaste sort

    • Om vi inte följer lagar, vad skall vi följa då?
     Om det är naturens lag du förespråkar, så gäller följande: skada ingen annan, vare sig direkt eller indirekt, och detta innebär rätten till försvar av liv och egendom.

     Den lagen gäller vargen och dig, och alla andra. Om vargen orsakar skada så har jag rätt att försvara mina djur och liv för vilka jag ansvarar. Du får gärna sätta dig och göra ingenting när den dagen kommer, det är ditt val, men det är ju ingen framgångshistoria.

    • Du menar på fullaste allvar att vargar dödar bara för nöjes skull, och skulle ha en skuld som dom ska straffas för, nej döda för nöjes skull är det bara människan som sysslar med, och som jag sa tror man att man har rätt att döda ett djur bara för dess art har man allvarliga moraliska och etiska fel. Världen är full lagar av som är stiftade just på etik och moraltvivelaktiga grunder. Och som borde göras om, om man följer en rättfärdig väg, och vad är det för dag du pratar om, en dag då vargar som bara blir färre och färre, skulle gå bärsärkargång och börja attackera folk? sanslösa vanföreställningar!

    • Jag påstår inget av det du skriver. Det du skriver är som lök på laxen helt ologiskt. Dessutom undviker du frågorna.

    • Anders – when I said rules and regulations… Surely you are well aware of the conversation EU has tried to have with Sweden. The moneys paid in fees earlier.. etc??? Articles below.

     I’ve seen you mention that you work with Länstyrelsen of Sweden?? That is curious to know. I would have hoped for bi-partisan type people that worked there. You are far, far, FAR from a neutral kind of a guy. You do not even like Wolves. I will make sure to visit Länstyrelsen when I visit Sweden next and ask them about the people who work with this Wolf question. Curious to hear what they have to say…

     You, as a human specie is supposed to live with the other creatures in harmony. You as a human have WAY more resources to adapt in a Wolves world, than a Wolf has resources to adapt in a human world. If you are unwilling to live with the other creatures you are a human bully and that is just not OK.

     2014: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6056024
     2013: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-732_en.htm?locale=en

    • Jag jobbar inte med Länsstyrelsen, och är heller inte knuten på något sätt till denna.
     Var har du fått detta ifrån?

     Jag är övertygad om att du Sofie har tagit på dig rollen av översittare i det här sammanhangen. Det är faktafel om mig, var jag jobbar, mina åsikter vrids bortom igenkänning, och du har överhuvud taget inte förstått min relation till Moder Jord.

     Det enda du hittills har rätt om är att jag inte är neutral. Jag har tillräckligt med kunskap för att acceptera att vargar skall behandlas som vargar, inte med mänskliga referensramar, och detta i sin tur betyder att jakt emellanåt är nödvändigt. Om de attackerar tamboskap, har jag och andra full rätt att försvara dessa djur. En livskraftig vargstam är acceptabel, men när vargar dödar tamboskap och hotar barn och husdjur finns det inga tvivel om att jag och andra har vår fulla rätt att göra vad som krävs för att minimera skadan.

     Människor utan kunskap kan fås att anta diverse åsikter, och det är just det som är faran i denna debatten.

     I översättning:

     I do not work where you state that i work. I do not, have never, and have never been affiliated with Länsstyrelsen in any way, shape or form.
     Where did you get this false assumption?

     I presume you are the manifestation of the bully in this context. You have the facts wrong about me, where i work, my opinions are twisted beyond recognition, and you have absolutely no idea about my relation to nature.

     The only thing you got right is that I am not neutral. I have the knowledge to accept that wolves must be treated as wolves, not by human standards, and this sometimes means they have to be hunted. Just as they attack livestock, I must defend that livestock. A healthy number is acceptable, but when they kill other animals and threaten people there can be no doubt that I, and others, have the absolute right to defend ourselves.

     People without knowledge can be pushed in any direction, and this is the danger in this particular debate.

   • Sofie, How about relating the facts correctly. The article says that the Lynx has decreased from 1700 to 840, the bear is down to 2800, and wolverine has also decreased. All of these reductions are planned because numbers were above the target for these predators. Wolves have increased substantially. Sweden has more than 4000 large predator. The highest number in the last 200 years. No need for further increases!

  • Carsten H. Hennie! Det är som du säger.. En løgn er stadig en løgn, uanset, hvor mange gange den bliver gentaget. Men vargen är vist utrotningshotad. Till och med borta om några år om jägarna får bestämma.

 • “Den illegala jakten är stor på de stora rovdjuren och alla genetiskt friska vargar från Finland dödas när de kommer in i renbetesland. Kostnaden för svenska staten är c:a 900 000 miljoner/år.”

  Är detta en seriös artikel? Överdrifterna haglar. För övrigt tycker jag det är märkligt att åsikten att man skall kunna påverka sin närmiljö är ett problem.

  Skall vi inte göra oss av med alla former av medbestämmande när vi ändå håller på?

  “Som det är idag har samerna alltför stor makt över ekosystemet. Det krävs samarbete av alla!”

  Fråga till artikelförfattaren: vad är ditt personliga bidrag i samarbetet?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *