De grövsta brotten och lögnerna i vargpolitiken

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 januari 2015
- NewsVoice redaktion

Varg Canis lupus - Foto: Wikimedia Commons

Kristina Hallin varnar för nedmonteringen av samhället och även rovdjuren och miljön har offrats. Rovdjurens framtida hänger i ovisshet på grund av Alliansens politik och så även med den nya regeringen, men svenska folket kräver nu en snabb förändring, skriver Hallin till NewsVoice. Hon redovisar de tre mest grova brotten som påverkat vargarnas population.

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014Text: Kristina Hallin, hälsopedagog, fil kand, har forskarbehörighet
arbetar med folkhälsa, helhetssyn människa-miljö på samhälls- och nationell nivå | Foto på Hallin: SVT debatt | Foto på varg: Wikimedia Commons | Artikeln korrigerad* k 23:25 den 27 jan 2015 | Alla debattartiklar om svensk vargjakt

Populationsuppskattningen

Sverige och Norge har under många år inventerat vargpopulationen – detta är bra, men sedan kommer rapportskrivningen. Den görs separat i varje land. I Sverige sker det på Viltskadecenter, SLU.

Jag har studerat inventeringsrapporterna under de tre senaste åren och funnit uppenbara fel. Jag kan inte här redovisa alla detaljer, men det viktigaste är att Sverige inte dragit ifrån ”kända döda vargar” (som obducerats på Statens Veterinärtekniska Anstalt). Uppgifter från Naturvårdsverket talar också om ”okända döda vargar”, som inte har redovisats.

SLU har mörkat dessa vargar, DNA-bevis finns.

Sverige tillräknar sig också alla gränsvargar, så de vargar som är i Norge blir helt plötsligt svenska vargar – vilket ökar den svenska populationsuppskattningen!

Uträkningen görs på ett enkelt sätt: Det finns en databas där Naturbevakarnas fysiska inventeringsresultat finns – det blir en säker grund att stå på. Rapportskrivaren på SLU får fram från databasen vilka revir som har föryngringar och multiplicerar antalet med en siffra 10. Den ska motsvara alla familjegrupper med valpar + vargar som är ute och söker efter eget revir. Då får man totala antalet vargar i Sverige, men problemet är att omräkningsfaktor 10 är för hög  pga omfattande illegala jakter.

Jag har kontrollerat genomsnittet av antal vargar i reviren och antalet övriga vargar och då får jag en omräkningsfaktor på 8. Med detta underlag blir det en enkel uträkning; 33 föryngringsrevir x 8 = 264 vargar minus ”kända döda vargar”, 46 st, blir 218.

Med en osäkerhetsfaktor kommer jag fram till att under inventeringsperioden 1 maj 2013 – 30 april 2014 fanns det under 240 vargar.

SLU förskönar situationen

SLU redovisar en populationsuppskattning på 370 vargar och officiellt talas det om 400-500 vargar samt att vargstammen ökar stadigt – detta är en stor lögn som nu har fått fruktansvärda konsekvenser för vargstammen.

Eskil Erlandssons och Eks gjorde en kupp inför riksdagsbeslutet december 2013 om ny rovdjurspolitik. Kortfattad redogörelse: Erlandsson och Ek begärde en ”sårbarhetsanalys på varg” av SLU-forskare bla G. Chapron. I uppdraget stod att: ”genetiska aspekter skulle inte beaktas”. I och med denna skrivning föll rapporten platt eftersom den svenska vargen är gravt inavlad. Chapron mfl gjorde analysen med den förutsättningen vargen skulle vara helt frisk – konsekvensen blir alltså att rapporten inte hade något värde alls.

Erlandsson och Ek använde den ogiltiga rapporten i sin proposition och tog den som bevismaterial för att vargen hade Gynnsam bevarandestatus vid antalet 270. Denna kupp kom Erlandsson och Ek undan med, de enda som protesterade var vi djur- och naturvänner samt Åsa Romson, MP, men hon blev påhoppad och nedtystad.

I december 2014 gick forskaren G. Chapron ut i tidskriften Nature och var mycket arg och anklagade Ek för att felaktigt utnyttjat hans rapport! Erlandssons och Eks agerande har fått fruktansvärda konsekvenser för vargstammen.

Vi har vargfritt i hela Norrland

Alliansen har inte tillåtit varg att sprida sig fritt i Norrland, 52% av Sveriges yta. Vargen är fast i en liten bubbla i norra Svealand och utsätts för svåra lidanden av illegal jakt med plågsamma metoder. Samerna har alltså ”veto” på halva Sveriges yta och alliansen har inte utrett samesituationen.

Med våra allvarliga klimathot hängandes över oss, måste något radikalt göras för att säkerställa ekosystemet, där de stora rovdjuren är högst i näringskedjan. De är mycket viktiga. Varg och övriga stora rovdjur skapar helt unika förutsättningar för Ekosystemet. Det måste alla förstå.

Antalet renägande samer är bara 4 000 i Norrland. 13 000 samer bor däremot i Mälardalen. Det påstås även att norra Dalarna är samernas ursprungsland, vilket är helt fel. Alla vargar får dödas därnu.

Ursprungsområdet var Nordkalotten; norra Lappland, Norrbotten och norra Norge, Finland, Ryssland. I FN:s senaste rapport från 2013 skrivs det att det bor 14-20 000 samer i Nordkalotten och att rovdjuren dödar 60 000 renar/år – av totalt 270 000 renar! Den illegala jakten är stor på de stora rovdjuren och alla genetiskt friska vargar från Finland dödas när de kommer in i renbetesland. Kostnaden för svenska staten är c:a 900 miljoner/år*.

Krav på den nya regeringen: Det är många påståenden som måste utredas helt förutsättningslöst och FN måste ha rätt faktaunderlag om situationen i Sverige. Som det är idag har samerna alltför stor makt över ekosystemet. Det krävs samarbete av alla! Alla har lika värde och alla är unika – alla ska delta på lika villkor.

Text: Kristina Hallin

Relaterat

Hot och trakasserier skyddar olaglig vargjakt och grova jaktbrott – Journalister och tjänstemän är rädda


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: varg