Förmodat planterade ID-kort tyder på terrorattack under falsk flagg

publicerad 13 januari 2015
- K. Reporter

Paris shooters 7 jan 2015
Kevin Barrett, känd i USA för sin kritik mot den officiella versionen av 11 septemberattackerna, pekar på liknelser mellan dessa i New York och det senaste terrorattackerna i Paris mot Charlie Hebdo. Han pekar på att även i New York återfanns sensationellt ID-handlingar från kaparna i bråten efter de raserade tornen – trots att det mesta av byggnaderna förvandlades till ett stort dammmoln.

Den franske inrikesministern Bernard Cazeneuve hävdade att terroristerna som attackerade Charlie Hebdo aldrig skulle ha kunnat stoppas om terroristerna inte gjort misstaget att lämna sina bägge ID-kort i bilen som användes vid attentatet.

Barrett ställer frågan: Sedan när började kriminella lämna sina ID-handlingar i övergivna bilar? Vilka är oddsen för att välutbildade terrorister som just utfört ett ultraprofessionellt specialstyrke-liknande attack råkar glömma sina ID-handlingar i flyktbilen?

Om vi antar det osannolika att den franska polisen verkligen hittade de terrormisstänkta individernas ID-handlingar i flyktbilen borde ju den franska polisen ändå bedömt de funna ID-korten som att någon ville lägga skulden på bröderna Kouachi, som nu bägge är döda. Inte ens den legendariske franske polisinspektören Clouseau skulle missat att dra denna oundvikliga slutsats.

Två andra obesvarade frågor:

  • Varför hade terroristerna skidmasker, för att dölja sina identiteter, om de ändå lyckades glömma bägge ID-korten på brottsplatsen?
  • Vilka identiteter var det egentligen som doldes?

Kevin Barett:

Likewise, throw-down ID cards and other “incriminating” documents are routinely used by the military, intelligence, and special forces professionals who orchestrate false flag operations. Consider the ludicrously-obvious planted evidence used in the mother of all false-flag operations: the September 11th, 2001 inside job.

Intelligence agents planted not just one, but two “magic suitcases” designed to incriminate Mohamed Atta, the innocent patsy framed for the crimes of September 11th.

According to Der Spiegel’s book Inside 9/11: What Really Happened, the first Atta suitcase was handed to German police by a self-described “good Samaritan burglar.” The so-called burglar claimed to have stolen Atta’s suitcase during the course of a burglary and discovered terrorism-related information in it. As an honorable citizen, this kind-hearted burglar felt compelled by his conscience to deliver the suitcase to the authorities.

According to Der Spiegel, the German police, not being fools, knew that the self-styled burglar was not really a burglar at all, but an intelligence agent planting fake evidence against Atta. Der Spiegel quotes German police as saying: “The only question is, which intelligence agency was he working for?” (“CIA and Mossad,” answered former German Intelligence Minister Andreas Von Bülow in his book The CIA and September 11th.)

Källa: Planted ID card exposes Paris false flag

Text: K. Reporter


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq