Debatt i Sveriges Radio: Ska alternativmedicinen in i lagen?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 januari 2015
- NewsVoice redaktion

lias Eriksson SahlgrenskaSverige måste införa antroposofiska läkemedel i lagstiftningen eller förbjuda dem helt. Förslaget har mött kritik från många forskare, samtidigt som företrädare av alternativmedicinen jublar, skriver SR.se.

Foto på Elias Eriksson: Medarbetarportalen.gu.se

Ursula Flatters är läkare på Vidarkliniken som säljer antroposofiska läkemedel vilka används parallellt med skolmedicin. Elias Eriksson är farmakolog vid Sahlgrenska akademin. Han är negativ till att införa antroposofiska läkemedel i dagens lagstiftning.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • EU-lagen gäller även i Sverige.
  Är ett medel godkänt i annat EU-land är det med laglig automatik godkänd även i Sverige. Annars hindras den fria rörligheten inom EU.
  Det går inte att skriva svensk författning som strider mot EU-lag enligt 2 kapitlet 19 § Regeringsformen. Likaså får inte svensk författning strida mot EUlag enligt 12 kapitlet 10 § Regeringsformen.
  Så är ett medel godkänt i exempelvis Tyskland så är det med automatik godkänt i Sverige.
  Men tjänstemän och myndigheter kan utan risk för konsekvens glatt bryta mot administrativa lagar, grundlagar och EU-lagar. Detta görs planerat, överlagt och uppsåtligt för att hålla pöbeln under kontroll

 • Läkemedelsindustrins enda syfte är att tjäna pengar. Därför botas inga sjukdomar med de kroppsfrämmande kemikalier som medicinerna innehåller. Medicinernas syfte är att patienterna skall förbli sjuka men med upplevelsen att medicinerna är bra.
  Antalet döda och skadade av medicerna är stort. Skandalerna med Neurosedyn, Vioxx och Pandemrix är några exempel på hur sk testade läkemedel visat sig vara döds-och skadebringade.
  Men vem ifrågasätter dessa medicinfascisters framfart?
  Hur många dödsfall har homeopatiska och antroposofiska läkemedel åstadkommit?

 • Det allvarligaste problemet man kan utsätta naturmedel för. Det är att låta helt inkompetenta personer, instanser, myndigheter och lagvrängare styra tillgång och användandet. Detta landet är i akut avsaknad av sådan kompetens på dessa nivåer, men vi har enormt duktiga företag och terapeuter-läkare. Vilket förmodligen är räddningen för befolkningen. Så man kan undra vad denna iver att lagstadga naturmediciner handlar om egentligen. Det är ju nästan 100% betalat av den enskilde och de konsultationer som föregår rekommendation av naturmedel är också betald ur egen ficka. Så staten och försäkringssystemet är helt utanför användandet ekonomiskt. Alla vet ju att läkemedelsindustrin styr det mesta, så att få ökad kontroll över naturmediciner ligger enbart i deras intresse. Man har redan dödat stora delar av naturmedelsortimenet genom vidriga avgifter och krav. Resten kan sen vid behov läkemedelklassas och förbjudas som naturmedel, varefter kemiska kopior framställs av industrin. Vilket som vanligt fungerar skitdåligt ! Så jag uppmanar verkligen alla att tänka sig för och hålla det naturen tillhör som allmän egendom utom statlig eller läkemdelsindustins inblandning för all evighet.

 • Du sätter verkligen fingret på vad det hela handlar om när du skriver: man kan inte ta patent på naturen.
  Det var ju samma problem som drabbade Nikola Tesla när han försökte sprida den fria energin. Den kunde man inte heller sätta pris på, sa nån av makthavarna inom energiområdet, minns just nu inte vem.

  Naturen kommer att kunna tillhandahålla oss massor av det vi behöver – men först måste det giriga ekonomiska systemet kollapsa! Vilket jag tror att det gör snart!
  Är det inte så att vi ser bankirkapitalisternas sista “dödskamper” i världen nu? På olika områden!

 • Jag håller med dig Lena till hundra procent. Jag gick en kurs som handlade om naturens mediciner för länge sen. Kursledaren berättade att när läkemedelsföretagen skulle börja skapa sina mediciner så tog de naturens mediciner och försökte utkristallisera de verksamma substanser som fanns i örten och sen gjorde de piller och pulver och drycker av det. Problemet var bara det att så länge substansen fanns i örten så var örten en helhet, hela örten behövdes för att ha de läkande funktionerna. När substansen togs ur sitt sammanhang började biverkningarna komma. Tack och lov finns kunskapen om naturens mediciner kvar i böcker, så det är bara att läsa – och strunta i de syntetiska medicinerna. Örterna kanske till och med finns i trädgården…

  Jag lärde mig nåt intressant för nåt år sedan – om vitaminer. En väninna som hade en häst berättade att hon gett sin häst ordinerade vitaminer för en krämpa, men inget hände. En naturterapeut kollade vilken typ av vitaminer hon gav hästen. Det var syntetiskt framställda. Hon fick rådet att använda naturenligt framställda. Och hästen blev snabbt bra. Så hädanefter kollar jag vilka vitaminer jag stoppar i mig också. 🙂

  • Intressant, och det visar att även om preparat kan vara identiska i sin biologiska formula så skiljer det sig ändå i verkan. Detta indikerar att det finns något mer som är verksamt än enbart den kemiska sammansättningen. Det är detta “något mer” som både homeopatisk och antroposofisk medicin använder sig av, men som traditionell forskning och skolmedicin inte accepterar och inte ser. Detta visar i sin tur att det finns mer att ta reda på om kroppen, sjukdomar, det biologiska systemet och hur naturen fungerar, än vad skolmedicinen och den traditionella biologin och kemin idag är medveten om.

   Exakt vad detta “något mer” är, det vet jag inte. Det finns olika teorier. Det kan handla om energifält som den traditionella vetenskapen inte har kunnat dedektera, det kan handla om nano partiklar som kommunikationsbärare och som den traditionella vetenskapen inte har upptäckt än, det kan handla om “livsenergi” som finns i det naturliga preparatets sammansättning men som inte finns i det syntetiska preparatet trots identisk kemisk sammansättning.

   Vad den traditionella vetenskapen och skolmedicinen nu gör, det är att avfärda alternativen därför att deras funktion inte passar in i den nuvarande och rådande kemisk-biologisk-mekaniska kontexten. Möjligen kan de drista sig till att kalla det “placebo” när något verkar fungera utan att det finns en förklaring som ryms inom det normativa synsättet på kroppen och sjukdomar.

   Vad som verkligen vore vetenskapligt här, det är att inte säga nej av ideologiska skäl och vetenskaplig dogmatism, som sker idag, utan att faktiskt acceptera att alternativen fungerar och därmed börja forska om varför istället för att avfärda allt som “placebo” och därmed i praktiken inbillning.

   Men naturen kan vi inte ta patent på, och om naturen visar sig mer verksam än syntetisk sammansättning så är det negativt för traditionella läkemedelsföretag som sitter på pengarna.

 • Ganska dumt sagt av läkaren ang Vidarklinikens naturläkemedel! Vissa av dessa naturmediciner har ju använt i tusentals år. De läkemedel som “vanliga” läkare föreskriver är ju syntetiskt framställda läkemedel…Var tror han de ursprungligen kommer från?! NATUREN!
  “För varje sjukdom, finns ett botemedel, i naturen”, enligt de gamla “medicinkvinnorna/männen.
  Tycker läkaren är “ute och cyklar” lite när han inte godkänner flera tusen år gammal naturmedicin. Hade jag fått välja, hade jag valt naturmedicinen istället för de syntetiska och det Hoppas jag går igenom så vi får välja själva. Idag är det tyvärr bara de som har råd att betala för sej som får ta del av den naturliga medicinen.
  Håller tummarna för att vi Alla får tillgång till den medicin vi själva vill ha

 • Är själv läkarstudent på Sahlgrenska Akademin och har haft Elias Eriksson som föreläsare. Tycker att han i debatten var väldigt saklig och förklarade problemen med att klassificera alternativa preparat som just läkemedel, då de inte genomgått den omfattande vetenskapliga testning som riktiga läkemedel som finns på marknaden idag har. Grunden i att läkemedel tar så lång tid att utveckla är av själva anledningen att preparat som läkare förskriver MÅSTE finnas dokumentation på att de fungerar, och läkemedlen måste studeras i olika faser innan man kan gå över till att slutligen använda dessa i kliniska “trials” för att undersöka dess effekt på faktiskt sjuka människor. Först när man bekräftat effekten på detta sätt får man som läkare förskriva dessa läkemedel.

  Det ter sig självklart att man som läkare inte vill rekommendera ett preparat där det inte finns vetenskapliga belägg för att det fungerar. Att man efter en sådan här lagändring skulle kunna bli förskriven alternativa preparat på basis av att de använts i kliniken tillräckligt länge och “inte visats vara farliga”, istället för läkemedel som gång på gång i utvecklingsprocessen visat sig fungera, skrämmer mig. Jag tillhör framtidens läkare och är tacksam över att de mediciner man skriver ut har så omfattande vetenskapliga bevis för att de fungerar.

  Det är inget som hindrar alternativa preparat för att genomgå samma vetenskapliga testning som vanliga läkemedel, och om de visar sig fungera så hade de också kallats för läkemedel. Men så länge man inte kan bevisa detta, utan tycker att man enbart kan gå på sagd klinisk erfarenhet, tycker jag nog att alternativa preparat inte bör gå under namnet läkemedel, då det i ordets rätta bemärkelse inte är ett läkemedel och inte hör hemma i sjukvården.

  • Jag har Crohns sjukdom (sedan -87), som jag antgligen fick på grund av det en gång AV MEDICINSK VETENSKAP ansett ofarliga amalgamet, och har fått allehanda “riktiga” mediciner för att försölka bota det, var till och med försöksdjur på ett nytt sådant i början på 90-talet när jag låg inne på lasarettet i Skövde.
   Fick ett antal injektioner av den nya “undermedicinen” Remicade, till en sammanlagd kostnad på drygt 60.000 kr. Man jag klarade mig i alla fall undan med livet i behåll. Minst 200 personer hade dött pga den för 20 år sedan, hur hög den siffran nu har hunnit bli vet jag inte.
   2007 gav jag upp ett tjat från läkare och anhöriga att låta stomioperera mig, och sedan dess har jag inte ätit några mediciner, däremot en hel del kosttillskott, som C-vitamin, D-vitamin, Selen, m.m.
   Jag har INGET förtroende till några av våra myndigheter, de är alla köpta av läkemedels- och livsmedelsindustrin. De är kriminella.

  • Det finns vetenskapligt stöd för att antroposofisk medicin fungerar och är mer verksamt än placebo. Problemet är Läkemedelsverket utgår från att skolmedicinens diskurs ska gälla även för läkemedel som fungerar enligt andra synsätt, och det kan liknas vid att använda brittisk grammatik på det franska språket – det är helt enkelt inte kompatibelt.

   Skolmedicinen och antroposofisk medicin skiljer sig åt i diagnos, därför att det är två olika system som utgår från olika parametrar när en diagnos ställs. Inom skolmedicinen så har man ett preparat som fungerar enligt “minsta gemensamma nämnare” för en viss diagnos, och det går direkt på celler, virus och bakterier. Inom antroposofisk medicin behandlas individuellt där medicin kombineras med en läkepedagogik och medicinens syfte är att stärka kroppens egna läkningsfunktioner, inte att direkt gå på celler, virus och bakterier. Den antroposofiska medicinen och läkepedagogiken är en enhet och samverkar med varandra.

   Inom skolmedicinen får 10 personer med samma diagnos samma medel, och då kan man ha en kontrollgrupp som får placebo. Inom antroposofisk medicin skulle dessa 10 personer få en individuell kombination av medicin och läkepedagogik, alltså i praktiken 10 olika mediciner. Studier där en grupp med samma diagnos får samma medicin, ger ett missvisande resultat för antroposofisk medicin men det är bara sådana studier som Läkemedelsverket accepterar för registrering av läkemedel – därför att regelverket är skrivet utifrån skolmedicinen och inte efter andra läkningssystem som fungerar på andra sätt. Därigenom är det omöjligt att registrera annat än skolmedicin som verkningsfulla läkemedel.

   Vetenskaplig forskning där man tar hänsyn till det antroposofiska systemet där en grupp med samma skolmedicinska diagnos men olika antroposofisk diagnos och därmed får individuell kombination av medicin och läkepedagogik, denna vetenskapliga forskning har visat att antroposofisk medicin är verksam och mer än placebo och även verksam i förhållande till skolmedicin.

 • Ibland tänker jag att man borde få välja vilket vårdsystem man ska betala skatt till, skolmedicin, alternativmedicin eller integrativ medicin. Så får man ta behandlingar till subventionerat pris inom ens valda system. Alla nöjda, eller?

 • Vetenskaplig forskning stödjer att antroposofisk medicin och läkekonst är mer verksamt än placebo, men då den antroposofiska medicinen och läkekonsten är helt annorlunda än skolmedicinen så är det fel om at de ska ha precis samma regelverk. In skolmedicinen arbetas efter principen “minsta gemensamma nämnare” där medicinen direkt påverkar celler, bakterier och virus. Antroposofisk medicin ges individuellt och i kombination med särskild läkepedagogik för att stödja kroppens egna funktioner för läkning, så påverkan på kroppen är därmed indirekt.

  Inom skolmedicinen kan du ha 10 personer med samma diagnos som ges samma medel och stäms av mot en kontrollgrupp som får placebo. Inom den antroposofiska läkekonsten skulle dessa 10 personer få olika och individuellt anpassade medel i en kombination av läkepedagogik som är anpassad unik för varje individ. Läkemedelsverket godkänner inte forskning där individerna i den undersökta gruppen får för dem anpassad individuell behandling, och därför accepterar de inte forskningsresultaten för antroposofisk medicin.

  Läkemedelsverket arbetar på ett förslag till regeringen som kommer ställa samma krav på antroposofisk medicin som skolmedicinen, vilket i praktiken kommer att leda till att den antroposofiska medicinen inte kommer att kunna registreras och därmed blir antroposofisk läkekonst i praktiken inte längre tillgänglig i Sverige. Vidarklinikens förslag är att Sverige inspireras av andra länder inom EU där den antroposofiska läkekonsten är införlivad i systemet utifrån det sätt som den antroposofiska läkekonsten fungerar på, och därmed borde Läkemedelsverket kunna godkänna samma preparat som redan är godkända i andra EU-länder.

  Regeringen har ännu inte fattat ett beslut i frågan, men om Läkemdelsverkets linje blir den som accepteras, så ser det väldigt mörkt ut för den antroposofiska medicinen i Sverige och därmed ökar trycket också på att få bort andra medel från Sverige som homeopatisk medicin och vanliga naturläkemedel. Om Vidarklinikens linje accepteras, så kommer detta också att bereda vägen för ökad acceptans av homeopatiska medel och andra naturläkemedel.

  • Acceptans hos vem? Det finns anledning att studera vem man frågar och vilka frågor som ställs. Om du frågar en samlare av italienska sportbilar vad denne tycker om ryska bilar så vet du redan svaret innan frågan ställts.

   • Jag menar accepteras av regeringen eftersom det är regeringen som är den som fattar beslut i denna fråga. Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett lagförslag om antroposofisk medicin i Sverige och detta lagförslag är nu ute på remiss. Vidarkliniken är en av remissinstanserna och de är starkt kritiska till Läkemedelsverkets förslag då det i praktiken förhindrar Vidarklinikens verksamhet vilket är till nackdel för deras patienter. Här är ett öppet svar till Läkemedelsverket och regeringen från Vidarkliniken:
    http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/antroposofiska-lakemedel-ar-hotade_4258901.svd

    Om regeringen istället accepterar Vidarklinikens synsätt, skulle Vidarkliniken äntligen få ett lagstadgat stöd. Och då menar jag att det gynnar en resa framåt där det även kan finnas möjligheter att öppna upp för fler alternativ som samarbetar med skolmedicinen så att vi verkligen kan få en integrativ vård i Sverige, vilket jag tror skulle gynna flertalet.

    Det finns medborgare som vill ha skolmedicin, och det finns ett växande antal som inte känner sig tillfredsställda med det som skolmedicinen efterfrågar – de önskar alternativ. Dagens system gynnar skolmedicinen då den betalas av våra skatter, så även medborgare som hellre vill nyttja alternativa behandlingar och läkemedel betalar via skattsedeln till skolmedicinen. Vidarkliniken är det enda undantaget där vården kan bekostas av Landstinget om man remitteras dit som patient, vilket främst gäller cancersjukdomar.

    Läkemedelsverket vill begränsa och försvåra för denna verksamhet, vilket gör att detta positiva exempel på en lyckad integrativ vård är hotad. Och om Vidarkliniken skulle tvingas lägga ner om Läkemedelsverket får igenom sitt förslag så menar jag att det i förlängningen skulle göra det svårare för den integrativa medicinens utveckling i Sverige, vilket blir en nackdel för både behandlare och klienter som använder och vill fortsätta använda alternativa läkemedel och metoder och synsätt i Sverige.

 • Problemet är väl att man ser allt från ett perspektiv som inte gynnar patienterna. Det är löjligt att klassa hela grupper av mediciner som än det ena, än det andra. Det viktigaste måste ändå vara om de hjälper för det det var tänkt.

  Nu kommer motståndare att hävda att det just är poängen med att förbjuda just de antroposofiska medlen, men så lätt kommer ni inte undan.

  Sjukvården själva har kommit fram till att ca 50% av de metoder som används idag inte är verksamma. 25 % är direkt skadliga och bara 25% hjälper. Cochrane-institutet har dessutom ställt samman en rapport som visar att ca 85% av de stora medicinbolagens studier är så osanna att de inte borde ha fått ligga till grund för myndighetsbedömning.

  Jag har inget emot att medicinska metoder testas på olika sätt innan de används. MEN DET MÅSTE GÄLLA BÅDA LÄGER. Skolmedicinens metoder också! Den sidan hängs förvånansvärt sällan ut i den offentliga debatten där allt statsfinansierat med automatik är bra och det som inte staten vill betala för är dåligt.

  • Visst finns det bekymmer inom den vanliga skolmedicinen, och det finns bekymmer med det paradigm som Läkemedelsverket använder gällande registrering av läkemedel. En enkel utväg vore att de antroposofiska medel som redan är godkända i flera andra EU-länder också blir godkända i Sverige så att Vidarkliniken kan få fortsätta sin verksamhet. De är idag ett lyckat exempel på integrativ medicin, där skolmedicinen kombineras med alternativ medicin och alternativ läkepedagogik. Vidarkliniken är idag det enda sjukhuset i Sverige som har denna kombination och de har avtal med flera landsting i Sverige som remitterar patienter till dem. Det är oerhört viktigt att denna verksamhet får fortsätta som idag och förhoppningsvis att det även kan öppnas upp så att fler liknande verksamheter blir möjliga.

   Det vore väldigt olyckligt om Läkmedelsverkets intention av att försvåra för denna verksamhet skulle gå igenom. Jag tror det är viktigt att se varje metod och medel utifrån sitt eget synsätt. Att se på antroposofisk medicin utifrån skolmedicinens synsätt (som kritikerna mot Vidarkliniken och den antroposofiska läkekonsten gör) är som att tillämpa engelsk grammatik på det franska språket, det är helt olika system.

   Jag tror på att öppna upp den traditionella sjukvården för mer integration med alternativa läkemedel, behandlingsformer och synsätt på kroppen och sjukdomar – inte att minska och bygga murar.

 • Om antroposofernas mediciner skrivs in i lagen, exakt hur skulle den lagen se ut? Kanske skulle den bestämma att bara läkare får använda homeopatiska medel? Kanske även örtmedel?
  Alla homeopater i Sverige får byta yrke.
  Är det så vi vill ha det?

  • Det finns redan en lagstiftning om homeopatiska läkemedel som innebär att de får registreras som naturmedel om man kan visa att produktionen av dem är ren. Detta är en lagstiftning som redan finns sedan flera år. På grund av den höga kostnaden för registrering så har regelverket inneburit att det bara är de vanligaste och mest använda homeopatiska preparaten som är registrerade. Så lagstiftningen har inneburit att homeopaternas verktygslåda har minskats.

   För antroposofisk medicin är det annorlunda. Antroposofisk medicin har ett undantag från regeringen och det innebär att Vidarkliniken får använda dem och de är legitimerade läkare inom skolmedicinen samtidigt som de har en tilläggsutbildning inom antroposofisk läkekonst. EU tillåter inte konstruktionen med särskilda undantag. Jag tycker absolut att det är bra om legitimerade läkare kan få använda antroposofisk medicin, men bara de som har en tilläggsutbildning i antroposofisk läkekonst för att ha rätt kompetens för användningen av den, det handlar om patientens säkerhet.

   En lagstiftning om antroposofisk medicin påverkar inte redan existerande lagstiftning om homeopatisk medicin och andra naturmedel så det finns därför inget skäl till oro för homeopater eller andra naturläkare. Homeopaterna och andra naturläkare har redan en lagstiftning att förhålla sig till. Antroposofisk medicin är inte samma sak som homeopatisk medicin, även om båda bygger på utspädning. Den antroposofiska medicinen ges i kombination med antroposofisk läkepedagogik och är ett helt eget system, och som används parallellt med skolmedicinens vård i flera europeiska länder.

   • Vill förtydliga en sak: Läkemedelsverkets uppgift här är endast att ta fram en lagstiftning för antroposofisk medicin, inte om homeopatiska läkemedel eller annan naturmedicin. Och detta därför att den antroposofiska medicinen inte har någon lagstiftning idag.

    Läkemedelsverket kan i lagen om antroposofisk medicin inte skriva in att endast legitimerade läkare får använda homeopatisk medicin, därför att homeopatiska medel redan har ett eget och separat regelverk och lagstiftning. Regeringen har i dagsläget inte aviserat ett uppdrag till Läkemedelsverket att förändra eller justera någon lagstiftning för homeopatika eller andra naturläkemedel.

    Så denna debatt handlar inte om alternativmedicin generellt, utan enbart om antroposofiska medels vara eller icke vara i Sverige.

 • Det var en utmärkt debatt mellan en mycket kunnig expert Ursula Flatters och en som vanligt i dessa frågor på området okunnig “expert”, Elias Eriksson. För ovanlighetens skulle skötte sig reportrarna också och lät de bådas argument få framföras utan störande avbrott. Det som känns tråkigt är att Ursula Flatters i debatt efter debatt efter debatt får stå ensam för denna kamp i offentlighetens ljus, medan motståndarna väljs från lite olika håll, i huvudsak från VoF.

 • Varför skall de som redan är i systemet ständigt frågas ut.
  Bättre vore det väl om svenska folket kunde få större inflytanden att påverka sina egna liv och andras.
  Folket borde vara remissinstans i de frågor som rör liv och hälsa såväl inom som utom landet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *