Dr Mercola: Mobilanvändning kan fyrdubbla din risk för dödlig hjärntumör

publicerad 7 januari 2015
- av K. Reporter

brainDr Mercola som har ett av världens största nyhetsbrev inom hälsa varnar för att ny svensk forskning visar att mobilanvändning fyrdubblar risken för att drabbas av dödlig hjärntumör. Forskningen har helt ignorerats av svenska medier.

Text: K. Reporter

En växande mängd forskning visar att mobiltelefoni kan skapaflera olika hälsoproblem, från huvudvärk till hjärntumör. Senare års forskning har särskilt stärkt kopplingen mellan hjärntumörer och mobilanvändning.

I en video med Dr Devra Davis, framhålls att den svenske forskaren, cancerläkaren Lennart Hardell visat att ungdomar som börjar använda mobilen före 20 års ålder löper fyra till fem gånger ökad risk för att få hjärntumör jämfört med användare som använder mobilen minimalt.

År 2011 klassade WHO:s cancerforskningsinstitut IARC mobilstrålning som möjligen cancerframkallande. I samma klass finns dieselavgaser, vissa bekämpningsmedel och tungmetaller (bly).

När du inser att din kropp och dina celler styrs av elektriska signaler är det enklare att förstå hur och varför strålning från trådlös teknik kan skada din hälsa, skriver Dr Mercola.

Den senaste undersökningen som Dr Mercola hänvisar till är från dr Lennart Hardell och hans medarbetare Michael Carlberg vid Örebro Universitetssjukhus i Sverige.

Hardell och Carlbergs resultat visar att risken att drabbas av hjärntumör är högre ju mer mobilen används.

Dr MercolaDr Mercola konstaterar också att resultaten tyder på att senare generationer av mobiltelefoner inte är mindre skadliga utan tvärtom farligare, tvärtemot vad som hävdats från bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten. 3G-telefoner kan orsaka mer skada än tidigare generationer mobiltelefoner och öka risken än mer för hjärntumörer.

Strålskyddsstiftelsen har rapporterat och sänt ut pressmeddelande om Hardells resultat och även den franska undersökning som våren 2014 också visade ökad risk för hjärntumör. Den visar därmed samma sak som Hardell.

Få svenska medier har rapporterat om vare sig de svenska eller de franska resultaten. Snarare har man okritisk låtit Strålsäkerhetsmyndigheten påstå att beläggen för hälsorisker av mobilen skulle minskat samt att Hardell skulle vara ensam om att visa förhöjd risk för hjärntumör, exempelvis i Östgötakorrespondenten den 5 januari 2014.

Strålskyddsstiftelsen visar i ett faktablad och genom sina pressmeddelanden att båda påståenden är felaktiga.

Läs hela Mercolas artikel