Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Dr Peter Breggin avslöjar kvacksalveriet inom psykiatrin – Psykofarmaka får hjärnan att skrumpna

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 januari 2015
- Torbjörn Sassersson

Dr Peter Breggin berättar att flera typer av psykofarmaka leder till att hjärnan skrumpnar, ger förkortad livslängd, ökad sjävmordsrisk, fetma, diabetes och en rad andra sjukdomar. Uppfattningen att det går att justera kemiska obalanser i hjärnan med psykofarmaka är en myt som aldrig bevisats. Psykofarmaka är starka kemikalier som istället orsakar kemiska obalanser i hjärnan, menar Breggin.

Text: Torbjörn Sassersson

Så här skrev Socialstyrelsen i juni 2013 i en rapport:

Äldre som långvarigt behandlas med psykofarmaka har exempelvis ökad dödlighet och risk att drabbas av fallolyckor och mag-tarmblödningar. / “Tydligt förhöjd dödlighet bland äldre med psykofarmaka”

Anledningen till att psykiatriker fortsätter att skriva ut dessa farliga psykofarmaka som tex SSRI-preparat beror enligt Breggin på att informationen som vårdsystemet får kommer från läkemedelsindustrin.

Dr Peter Breggin har anlitats som medicinsk expert i över 85 rättegångar som efter skolskjutningar då ungdomar som försökt sluta med preparaten blivit galna. Abstinensbesvären framkallar aggressioner, mani och mordlystnad.

Svenska barns pillerkarta har förändrats drastiskt på sex år. Antibiotika minskar, medan läkemedel för att barnen ska klara av vardagen och skolan ökar kraftigt. Mest ökar sömnmedlet melatonin med en uppgång på 335 procent. / “Barnens pillerkarta ritas om”, SvD (januari 2013)

I Sverige ökar förskrivningen av psykofarmaka till vuxna och barn, men kunskapen om hur farliga dessa droger är och hur industrin vilseleder läkare och patienter är ännu svag bland svenskarna. (red anm)

Dr. Peter Breggin (breggin.com) har startat en organisation som samlar yrkesarbetande läkare och lekmän för att kritiskt granska biopsykiatrin och för att finna vägar till mer effektiva och empatiska metoder för mental hälsa. Breggins senaste bok heter: “Psychiatric Drug Withdrawal: A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and their Families”.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Huffington Post: “Today’s Greatest Mental Health Need: Psychiatric Drug Withdrawal Programs”

NewsVoice: Studie: 18 av 20 av världens största läkemedelsföretag involverade i brottslighet

NewsVoice: “Exempel på läkemedelsindustrins brottslighet – Avslöjandet av GSKs studie 329”

NewsVoice: Peter Gøtzsche fick pris för boken ”Dödlig medicin och organiserad brottslighet”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq