Drevet mot elöverkänslighet kommer från storindustrin

27

elöverkänslighet

Det pågår för närvarande ett mediadrev mot Elöverkänsligas Riksförbund och erkännandet av elöverkänslighet som ett verkligt och växande folkhälsoproblem. Drevet mot de som blir sjuka av strålning från bland annat mobilmaster och trådlösa nätverk har tveklöst sitt ursprung i den strålningsproducerande industrin, skriver Mona Nilsson ordförande i  Strålskyddsstiftelsen.

Text: Mona Nilsson

Erkänns den strålningsorsakade sjukdomsbilden skulle det kunna tvinga industrin till kostsamma regleringar av verksamheten, stora skadestånd och sänkta vinster. Det kan även drabba industrin hårt genom att människor minskar sin konsumtion av trådlös teknik vilket kan komma att minska försäljningen mycket.

Nya rön som visar hälsorisker och erkännande av strålningsorsakade sjukdomar är något som de flesta stora telekombolag redovisar som en risk i sina årsredovisningar. Även de stora försäkringsbolagen varnar för de allvarliga ekonomiska konsekvenserna för försäkringsbranschen om sjukdomar orsakade av strålning erkänns.

I Swiss Re:s rapport över framtida riskområden för försäkringsbranschen hamnar hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning i högsta riskklassen.

Nu framställer media bilden, med hjälp av medlemmar ur industrifrontföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) och myndighetsexperter bilden att elöverkänslighet “inte finns” eller att symptombilden är inbillad.

Elöverkänslighet ett känt problem som funnits länge

I början av 90-talet drabbades ett stort antal ingenjörer vid Ericssons utvecklingsbolag Ellemtel av hälsoproblem i form av det som vanligen kallas elöverkänslighet. De rapporterade symptomen yrsel, illamående, huvudvärk samt hudutslag mm är identiska med de som människor, oberoende av varandra, vittnar om att de får när de exponeras för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält, däribland mobiltelefoni.

Omfattande åtgärder vidtogs för att minska de elektromagnetiska fälten, bland annat byttes lysrör ut mot vanliga glödlampor och datorernas skärmar fick avskärmande filter. Ett rum kläddes med koppar för en särskilt drabbad högkvalificerad ingenjör, som sedan många år är engagerad i Elöverkänsligas Riksförbund och varit ordförande.

Reduceringen av exponeringen var framgångsrik och närmare 50 ingenjörer kunde återgå till arbetet. Åtgärderna var således en klar ekonomisk vinst för såväl företaget som samhället. Erfarenheterna från Ellemtel visar att hälsoproblemen kan minskas om exponeringen för det som orsakade problemen, elektromagnetiska fält, reduceras.

Erfarenheterna för 20 år sedan bekräftas om och om igen i dag av drabbade i hela västvärlden.

I den rapport som beskriver saneringsåtgärderna vid Ellemtel ”Överkänslighet i arbetsmiljön” skrev Ellemtels VD att:

”…snart kom vi att betrakta överkänslighet som ett allvarligt hot mot delar av företagets verksamhet”.

Samhällsproblemet i dag är att ekonomiskt inflytelserike intressen tillåtits påverka den forskning som görs och de slutsatser som dras av forskningen via de expertutvärderingar där aldrig några av de många experter med avvikande bedömningar får delta.

IT-industrins forskning på kollision med oberoende forskning

IT-industrin har tagit fasta på att elöverkänslighet är ett hot, men inte utifrån att åtgärda problemet ur hälsomässig och medmänsklig synvinkel, utan i stället från ekonomiska och strategiska överväganden.

Problemet skulle sopas under mattan, debatten tystas, bland annat genom att finansiera och få inflytande över den forskning som görs. Erkänns den strålningsorsakade sjukdomsbilden skulle det kunna tvinga industrin till kostsamma regleringar verksamheten, skadestånd och sänkta vinster.

Mobilindustrifinansierad forskning visar till en majoritet att inga risker finns. På så sätt läggs en produktförsvarsstrategiskt effektiv och tvivelskapande dimridå ut om hälsoriskerna – trots den massiva mängden belägg för motsatsen.

Den 21 januari 2015 röstade EU:s sociala och ekonomiska kommitté om ett förslag om och erkännande av ett samband med strålning och elöverkänslighet och åtgärder för att främja folkhälsan för att skydda människors hälsa.

Ett motförslag lades fram av industrins representanter vilket visar att de aktivt motarbetar erkännande av elöverkänslighet och hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning.

Trots påståendena i media den senaste tiden att elöverkänslighet inte finns och att det skulle saknas belägg som kopplar symptomen till strålningen, växer hälsoproblemet. I takt med att strålningen i vår miljö ökar bekräftar de massivt omvittnade symptomen sedan decennier beskrivna effekter av exponering för mikrovågor och elektromagnetiska fält.

En växande grupp experter har konstaterat att

  • beläggen är omfattande och växande för att strålningen kan orsaka hälsoproblem och även cancer,
  • allmänheten och läkarkåren måste bättre informeras om hälsoriskerna med WiFi, surfplattor, mobiler och mobilmaster,
  • att exponeringen måste minskas och
  • de för industrin generösa gränsvärdena skärpas.

Enbart i Västeuropa visar undersökningar de senaste åren att miljontals människor är drabbade, men tyvärr kan mörkertalet av drabbade vara väsentligt högre. Strålningen har i upprepade undersökningar visats påverka bland annat centrala nervsystemet och hormonsystemet. Mobilstrålningen skadar allt från celler, spermier, möss, kycklingembryon och tomatplantor.

Elöverkänslighet är ingen placeboeffekt

Inbillar sig växter, groddar, kycklingembryon och spermier också att strålningen är farlig? Kan musembryon som får skador på hjärnan få skadan av rädsla för strålning? Det är inte troligt.

Det ökade problemet med elöverkänslighet och det ökande antalet belägg för allvarliga hälsorisker har fått Europarådet att i en antagen resolution 2011 rekommendera medlemsländerna att hålla strålningen på så låg nivå som möjligt (ALARA-principen) samt att vidta åtgärder för att skydda de svårast drabbade.

Så sent som sommaren 2014 konstaterade 50 experter och 20 läkare att beläggen för hälsorisker är omfattande och växande och att åtgärder måste vidtas för att förhindra en folkhälsokris.

En liten grupp “experter” och högljudda debattörer (tex från VoF) hävdar att alla dessa miljontals människor, inklusive direktörer från telekomindustrin, läkare, elingenjörer från krafindustrin, poliser, sjuksköterskor mm, skulle utlösa sina svåra symtom på grund av att de är rädda för tekniken.

Det hävdas att de ska behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT) trots att all erfarenhet visar att reducering av strålningen är det som hjälper. KBT skyddar däremot vare sig människor eller möss, spermier, kycklingembryon, bananflugor eller tomatplantor mot strålningens visade skadliga verkan.

Mona Nilsson

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

27 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
29 januari 2015 kl 10:46

Peter Segerbäck som Mona Hänvisar till misstänker att i hans fall eventuellt kemiska ämnen från ny datorutrustning också inverkade på uppkomsten av överkänsligheten.
Eftersom en stor andel av elektronikfolk i samma miljö fick symptom om än inte lika starka och företagen vidtog långtgående åtgärder borde public service peka på det. Intelligentian såväl som allmänheten tror knappast på att teknologer drabbas av kollektiv hypokondri.
Men de som jobbar på public service kännetecknas inte av självständig tankeförmåga och initivkraft utan av opportunism och ängsligt sneglande på det politisk korrekta.
Detta förhållande är en stor samhällsfara och kan dra in oss i kärnvapenkrig förutom alla andra skadliga konsekvenser.

Bengt Friman
Bengt Friman
Gäst
29 januari 2015 kl 01:33

Frågan är väl bara, ska vi tro på de som inte tror på el/mikrovågsöverkänslighet, eller ska vi tro på de som blir sjuka av det? Jag får migrän av att vara i samma rum som pulserad mikrovågsstrålning, (dect, wifi) så jag är utestängd från stora delar av samhället. Och jag får migrän trots att jag inte är medveten om att jag blir bestrålad så det sitter inte i “huvudet”.
Hur många ska offras på telekom-miljardärernas altare?

Josef Boberg
Gäst
26 januari 2015 kl 21:07

Den trådlösa tekniken-myntet och strålning från el – har en förskräckande baksida – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det.

Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

Michael Trädgårdh
Reply to  Josef Boberg
11 april 2015 kl 04:19

Bäste Hr Boberg, lite variation på dina inlägg och det dom länkar till hade väl inte skadat efter alla år?

Josef Boberg
Gäst
Reply to  Michael Trädgårdh
11 april 2015 kl 11:08

Bäste Hr Trädgårdh – det jag länkar till uppdateras kontinuerligt = ifall Du var där och kollade för några år sedan – så känner Du nog ej igen Dig. // Mvh Josef

Marie Winqvist
Marie Winqvist
Gäst
25 januari 2015 kl 20:06

Angående den mikrobiella växten hos elöverkänsliga : Det kom ju info nyss om att EM fält ökar möglets giftighet med 600%. Kan det vara så att man inte vet säkert här vad som är hönan och vad som är ägget. Strålningen försurar ju också, detta kan medföra att vissa mikrober får en idealisk miljö att växa i.
Jag tänker att mycket som funkar att behandla cancer med alternativa metoder med, även fungerar bra för att minimera strålskadorna.

Kia Holbrink
Kia Holbrink
Gäst
24 januari 2015 kl 07:43

Fantastiska underbara Mona Nilsson Strålskyddsstiftelsen – tack för att du finns och orkar kämpa – det är stora krafter som styr och du och Strålskyddsstiftelsen och alla strålskadade/elöverkänsliga är det största hotet mot mobiindustrin! Kram

Sture B
Sture B
Gäst
24 januari 2015 kl 01:17

Mona du gör ett bra och mycket viktigt arbete. Tids nog kommer du även att bli erkänd av de mest tjockskalliga. Det är oftast de envetnaste ensamvargarna som gör de viktigaste framstegen, medan den viljelösa fårskocken rör sig åt det håll den blir vallad. Min dator är uppkopplad via tråd och mina korta mobilsamtal sker med trådat headset eller via högtalarfunktion. Nästa steg blir väl att göra om sovrummet till en “faradays bur”, så man får vila ut när man sover iaf. Ha det gott “and keep up the good work”.

harrypersson
harrypersson
Gäst
23 januari 2015 kl 12:17

VoFs ordförnde skriver:

“Vi beklagar djupt vad Elöverkänsligas förbund har utsatts för!

Linda Strand Lundberg
Ordförande, föreningen Vetenskap och Folkbildning”

Varför passar hon inte på att be om ursäkt för VoFare som Mats Reimer m fl, som påstår
att “elöverkänslighet” är en psykisk sjukdom, utan att prestera ens minsta lilla vetenskapliga bevis för det ?

Michael Holm
Gäst
Reply to  harrypersson
25 januari 2015 kl 15:13

Hon förvillar allmänheten genom att uttala sig som om hon var en känslosam och asvarstagande människa. USCH.

Negar Nafas Riahi
Gäst
22 januari 2015 kl 19:09

Hej! Vi stänger av Rotern när vi sover.
Vi ställer Iphonen på Flygplansläge, då ingen strålning stör längre under natten.
Det är det enda ni kan göra att stoppa strålningarna under tiden ni inte använder Iphone och Datorn, när ni sover.
Ladda inte Iphonen i närheten av er säng. Vädra rummet innan ni sover.
Nu har ni fått bra Tips!
MVH
Negar och Mehdi
@NegarRiahi

Michael Trädgårdh
Reply to  Negar Nafas Riahi
11 april 2015 kl 04:17

Använd inte trådlös öht. där hemma.. det finns ingen anledning att utsätta sig för strålningen på platser där det finns trådat.

Ingemar Ljungqvist
Gäst
22 januari 2015 kl 19:08

Mona Nilssons inlägg är suveräna. Faktabaserade, sakliga och resonerande. Själv har jag som lärare tydligt markerat de första tecknen på elpåverkan: elevernas allt sämre förmåga att koncentrera sig Läs mer här: http://www.2000tv.se/artiklar/2014/140318_rapport-fran-ett-klassrum_ingemar-ljungqvist.pdf Tyvärr har mona Nilsson helt rätt om mobilindustrins kampanjer. Därför har det varit näst intill omöjlighet att få in analysen om skolelevernas
utsatthet i sådana media där jag tidigare fått in nästan vad som helst.
Nya strålande tider !!!

Negar Nafas Riahi
Reply to  Ingemar Ljungqvist
22 januari 2015 kl 19:23

På skolan har säkert alla Iphone, men ska inte använda dem då lektionen pågår. Alla kan säkert ställa dessa Iphone på Flygplansläge så det blir grönt och ställa tillbaks från flygplansläge när de ska gå på rast. Så slipper alla drabbas av strålning under lektionerna. Jag skojade att jag vill ha betalt för det jag säger här.
MVH
@NegarRiahi

Negar Riahi
Gäst
22 januari 2015 kl 18:57

Hej! Vi stänger av Rotern när vi sover. Vi ställer Iphonen på Flygplansläge, då ingen strålning stör längre under natten. Nu har ni fått bra Tips! Det är det enda ni kan göra att stoppa strålningarna under tiden ni inte använder Iphone och Datorn, när ni sover. Ladda inte Iphonen i närheten av er säng. Vädra rummet innan ni sover.

anders
anders
Gäst
Reply to  Negar Riahi
25 januari 2015 kl 20:53

“Det är det enda ni kan göra att stoppa strålningarna under tiden ni inte använder Iphone och Datorn…”

Trams. Koppla in datorn med sladd, och använd telefon med tråd. Stäng av alla trådlösa funktioner. Detta reducerar även risken att någon olovligt tar sig in i systemet. Avaktivera blåtanden i telefonen som du eventuellt använder. Vad exakt är det som är så heligt med Iphone?

Michael Trädgårdh
Reply to  anders
11 april 2015 kl 04:15

Bra inlägg…

Erik Enby
Gäst
22 januari 2015 kl 17:34

Mikroskopering av elallergikers kapillärblod avslöjar att det finns olika former av mikrobiologisk växt i detta. Härdarna är ibland riktigt stora. Behandling med infektionhämmande substanser samt upplösning av den utflockade blodkolloiden kan ge mycket märkliga förbättringar vilket kan innebära att sådana patienter åter kan vistas i vanliga bostäder som alla andra. Att elsannera är nog ingen bra väg att gå om man vill hjälpa denna typ av patienter. Det är i varje fall vad jag kommit fram till. Förmodligen måste vi med tiden inse att även denna kronicitet orsakas av mikrobiologisk växt som låter sig påverkas av de fält som vi ständigt påverkas av både inom- och utomhus.

Kia Holbrink
Kia Holbrink
Gäst
Reply to  Erik Enby
24 januari 2015 kl 07:40

Låter intressant – jag är själv strålskadad/elallergiker och funderar på att köpa Hulda Clarks Zapper – vad kan jag mer göra – hur får man bort dessa mikrobiologiska växter och vart vänder man sig? mvh Kia Hollbrink

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Erik Enby
25 januari 2015 kl 00:26

Om Erik Enby ser detta, en fråga: hur stor rumslig utsträckning har enskilda klumpar av sån växtlighet och sitter den fast i kärlväggen eller driver det med blodströmmen?. Är det alltid mycket små saker ungefär som en cell eller kan det vara cm-stora trådar?.

Michael Holm
Gäst
Reply to  Erik Enby
25 januari 2015 kl 15:11

Intressant iakttagelse, men det ändrar inte på det faktum att strålningen i sej är farlig och bör undvikas. Finns det några studier eller “cases” du kan relatera till här Erik?

Bernhsvege
Bernhsvege
Gäst
22 januari 2015 kl 14:56

KBT är den nya religion som lägger ansvaret på de drabbade Tänker du fel får de skylla sig själv. Så sade kyrkan också och straffade våldtagna pigorna. Eller brände dem på bål om de inte underordnade sig. Religioner är roten till allt ont.

Det är självklart att storindustrin inte vill att det finns en diagnos som visar att deras produkter skapar ohälsa Då förlorar de åtskilliga miljarder. De tar inget ansvar för mänsklighetens fortlevnad De vill leva här och nu i grotesk lyx och flärd och med mycket makt. Deras behov är snabba pengar oavsett vem som drabbas Se bara hur läkemedelsindustrin tar makt över sjukvården för att inte tala om hur Coca Cola industrin förgör människor. Stjäl allt vatten och tvingar den fattiga befolkningen att dricka deras giftiga produkter. Som visat sig vara cancerframkallande.

Så länge politikerna blundar och låter storfinansen styra kommer vi att få fler som begår övergrepp på mänskligheten. Samvete saknas hos denna grupp.
Bra att man äntligen ger elöverkänsliga rätt.
Vågar inte forskarna sätta en diagnos. Är de kanske hotade?

Kapprustningen när det gäller mobiler och datorer ger snabbt och ofta nya miljarder till tillverkarna . Klart att de inte vill hindras av människor i denna svindlande karusell.

Michael Holm
Gäst
Reply to  Bernhsvege
25 januari 2015 kl 15:09

Forskarna (det stora flertalet, d.v.s de som inte köpts av telekomindustrin) ser tydligt riskerna, det största problemet och de största bovarna sitter i SSM och ICNIRP, dessa begår rena lagbrott då de i stark jävssituation lögnar bort sanningen. Det är dessa som måste åtgärdas innan något positivt kan ske i strålningsfrågorna.

Michael Trädgårdh
Reply to  Michael Holm
11 april 2015 kl 04:14

Det är inte forskarna som godkänner diagnoser, tyvärr…

Tobias Axner
Gäst
22 januari 2015 kl 13:10

Bra artikel Mona!

Raphael Mabo
22 januari 2015 kl 12:50

I ett sammanhang som detta så innebär KBT en distraktionsterapi som handlar om att lära sig leva med problemen och genom det minska upplevelsen av dem, men det läker inte orsaken till dem – problemen finns kvar och strålningen stressar fortfarande kroppen och sinnet. KBT är en intressant psykologisk terapi som absolut har sitt existensberättigande och kan vara bra i många sammanhang, men alltför ofta så används det som en universallösning och svar på sådant som traditionell skolmedicin inte har en lösning på. Och det är anser jag är inte rätt mot patienten.

Michael Holm
Gäst
Reply to  Raphael Mabo
25 januari 2015 kl 15:15

KBT är en stor idiotförklaring av de som lider av elöverkänslighet mycket förnedrande!