Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Läkemedelsskandal – 876 generika dras bort från europeiska marknaden – stormedierna mörkar

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 januari 2015
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson

Förbjudna läkemedel kvacksalveriI och med juristen Thomas Arvidssons artikel idag “Omfattande fusk vid godkännandet av läkemedel avslöjat…”  blir det tydligt att läkemedelsindustrins kvacksalveri inte bara är ett exempel på organiserad ekonomisk brottslighet utan även på att Big Pharma inte drar sig för att utsätta miljontals patienter för hälsorisker.

Text: Torbjörn Sassersson, uppdaterad (ny rubrik) kl 22:17 den 15 juni 2015 | Läs även: Omfattande fusk vid godkännandet av läkemedel avslöjat – 876 “mediciner” förbjuds

Alla dessa patienter över hela Europa har i åratal tagit verkningslösa “kemiska preparat” varav många dessutom har gett biverkningar. Per definition är detta kvacksalveri.

Nu dras 876 st generika omedelbart bort från den europeiska marknaden eftersom de godkänts genom fuskprövningar och tagits fram genom fusktillverkning. Nyheten är av enormt allmänt intresse, men det enda som hittills dykt upp är notiser i Dagens Medicin, Svensk Farmaci, Life Science Sweden och LäkemedelsVärlden som bara nämner att 16-17 läkemedel dras bort från den svenska marknaden. Informationen baseras i sin tur på det mycket nedtonade pressmeddelande som Läkemedelsverket publicerat på sin hemsida. Ingen av journalisterna har gjort någon research utan endast agerat policyskribenter.

Det europeiska läkemedelverkets pressmeddelande är betydligt mer sanningsenligt.

Mainstream media tyst

Det kommer att stanna där. De svenska dags- och kvällsmedierna kommer förmodligen inte alls att rapportera om skandalen. Det finns inga skäl att tro det.

De större medierna har dessutom fullt upp med att trakassera elöverkänsliga eller försöka hitta fel på något ofarligt kosttillskott.

Elina Rönnemaa, utredare på Läkemedelsverket menar, som förväntat, att det inte alls är någon fara för patienterna. Hon uttrycker sig “balanserat” och svepande:

“De har genomgått kvalitetskontroller på andra platser och medför ingen risk för patienterna så de kan fortsätta att ta de läkemedel de har utskrivna. Däremot kommer de få andra läkemedel nästa gång de hämtar ut nya.” / “Stort antal läkemedel dras in”, Samuel Lagercrantz, Dagens Medicin

Det spelar alltså ingen roll enligt Läkemedelsverket att 1000-tals svenska patienter ätit verkningslösa kvacksalverimediciner. Vad som menas med “andra platser” är en gåta. Patienterna som lurats ska istället lugnas ned ute på Vårdcentralerna.

Ingert Nilsson på LäkemedelsVärlden rapporterar med samma lugnande ord i artikeln “Säljtillstånd återkallas på grund av fusk”. Ingen fara alltså.

Varken LäkemedelsVärlden eller Dagens Medicin nämner att det egentligen handlar om 876 läkemedel i Europa.

Man kan enkelt föreställa sig mediernas, politikernas och myndigheternas reaktion om det avslöjats att 876 st alternativa preparat baserats på fuskforskning.

Hur många som skadats eller avlidit på grund av dessa 876 fuskmediciner är oklart och det kommer sannolikt inte heller att undersökas av ansvariga myndigheter. 

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq