Läkemedelsskandal – 876 generika dras bort från europeiska marknaden – stormedierna mörkar

publicerad 28 januari 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson

Förbjudna läkemedel kvacksalveriI och med juristen Thomas Arvidssons artikel idag “Omfattande fusk vid godkännandet av läkemedel avslöjat…”  blir det tydligt att läkemedelsindustrins kvacksalveri inte bara är ett exempel på organiserad ekonomisk brottslighet utan även på att Big Pharma inte drar sig för att utsätta miljontals patienter för hälsorisker.

Text: Torbjörn Sassersson, uppdaterad (ny rubrik) kl 22:17 den 15 juni 2015 | Läs även: Omfattande fusk vid godkännandet av läkemedel avslöjat – 876 “mediciner” förbjuds

Alla dessa patienter över hela Europa har i åratal tagit verkningslösa “kemiska preparat” varav många dessutom har gett biverkningar. Per definition är detta kvacksalveri.

Nu dras 876 st generika omedelbart bort från den europeiska marknaden eftersom de godkänts genom fuskprövningar och tagits fram genom fusktillverkning. Nyheten är av enormt allmänt intresse, men det enda som hittills dykt upp är notiser i Dagens Medicin, Svensk Farmaci, Life Science Sweden och LäkemedelsVärlden som bara nämner att 16-17 läkemedel dras bort från den svenska marknaden. Informationen baseras i sin tur på det mycket nedtonade pressmeddelande som Läkemedelsverket publicerat på sin hemsida. Ingen av journalisterna har gjort någon research utan endast agerat policyskribenter.

Det europeiska läkemedelverkets pressmeddelande är betydligt mer sanningsenligt.

Mainstream media tyst

Det kommer att stanna där. De svenska dags- och kvällsmedierna kommer förmodligen inte alls att rapportera om skandalen. Det finns inga skäl att tro det.

De större medierna har dessutom fullt upp med att trakassera elöverkänsliga eller försöka hitta fel på något ofarligt kosttillskott.

Elina Rönnemaa, utredare på Läkemedelsverket menar, som förväntat, att det inte alls är någon fara för patienterna. Hon uttrycker sig “balanserat” och svepande:

“De har genomgått kvalitetskontroller på andra platser och medför ingen risk för patienterna så de kan fortsätta att ta de läkemedel de har utskrivna. Däremot kommer de få andra läkemedel nästa gång de hämtar ut nya.” / “Stort antal läkemedel dras in”, Samuel Lagercrantz, Dagens Medicin

Det spelar alltså ingen roll enligt Läkemedelsverket att 1000-tals svenska patienter ätit verkningslösa kvacksalverimediciner. Vad som menas med “andra platser” är en gåta. Patienterna som lurats ska istället lugnas ned ute på Vårdcentralerna.

Ingert Nilsson på LäkemedelsVärlden rapporterar med samma lugnande ord i artikeln “Säljtillstånd återkallas på grund av fusk”. Ingen fara alltså.

Varken LäkemedelsVärlden eller Dagens Medicin nämner att det egentligen handlar om 876 läkemedel i Europa.

Man kan enkelt föreställa sig mediernas, politikernas och myndigheternas reaktion om det avslöjats att 876 st alternativa preparat baserats på fuskforskning.

Hur många som skadats eller avlidit på grund av dessa 876 fuskmediciner är oklart och det kommer sannolikt inte heller att undersökas av ansvariga myndigheter. 

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Som någon skrivit tidigare, var finns bevis eller ens indikationer på att något av preparaten skulle vara verkningslöst eller t om skadligt??? Jag är uppriktigt intresserad av svaret. I EMAs pressmeddelande står tydligt att de återkallas TILLS MER DATA SAMLATS IN. Inte att de dras tillbaka för evigt, eller att de skulle vara skadliga. Ett fel i etablerade rutiner har upptäckts vid ett av alla de ställen där man gör tester, som gör att data från enbart detta ställe inte räcker utan måste verifieras genom att samma resultat visats på ett annat ställe. Detta för att myndigheter, läkare och patienter ska kunna lita på data. Kontrollsystemen fungerar alltså precis som de ska! Att springa iväg och vråla om fuskforskning och fusktillverkning är att dra väl många växlar på nyheten. Men konspirationsteorierna flödar ju här i tråden, så tyvärr lär väl inte mitt inlägg få fler än några få att tänka efter en gång till och ompröva sina egna sanningar. Mvh naturvetaren

 • Som någon skrivit tidigare, var finns bevis eller ens indikationer på att något av preparaten skulle vara verkningslöst eller t om skadligt??? Jag är uppriktigt intresserad av svaret. I EMAs pressmeddelande står tydligt att de återkallas TILLS MER DATA SAMLATS IN. Inte att de dras tillbaka för evigt, eller att de skulle vara skadliga. Ett fel i etablerade rutiner har upptäckts vid ett av alla de ställen där man gör tester, som gör att data från enbart detta ställe inte räcker utan måste verifieras genom att samma resultat visats på ett annat ställe. Detta för att myndigheter, läkare och patienter ska kunna lita på data. Kontrollsystemen fungerar alltså precis som de ska! Att springa iväg och vråla om fuskforskning och fusktillverkning är att dra väl många växlar på nyheten. Men konspirationsteorierna flödar ju här i tråden, så tyvärr lär väl inte mitt inlägg få fler än några få att tänka efter en gång till och ompröva sina egna sanningar. Mvh naturvetaren

 • Thomas Arvidsson>>>> Jag har personligen väldigt dåliga erfarenheter av medicin, och jag möter motstånd när jag försöker hävda min rätt. Tänk om kanske redaktören kunde vidarebefordra min mail till dig utan att jag behöver skriva den öppet här. Jag behöver hjälp och tips om hur jag ska gå tillväga.

 • I samband med ”hästköttskandalen” började jag fundera på hur det ser ut med läkemedelstillverkningen. Jag ringde till Läkemedelsverket för jag ville veta i vilka länder beståndsdelarna/läkemedlen tillverkades. Det var hemligstämplat.

  I USA dömdes (2013) generika-tillverkaren Ranbaxy till 550 miljoner dollar i skadestånd för en mängd brott. Detta skulle förmodligen inte ha uppdagats om det inte hade varit för s.k. ”visselblåsare”, d.v.s. personer som arbetat inom företaget.

  I maj 2013 publicerade amerikanska Fortune Magazine en uppmärksammad artikel av prisbelönta journalisten Katherine Eban. Den hade rubriken:
  “Dirty Medicine: The epic inside story of long-term criminal fraud at Ranbaxy, the Indian drug company that makes generic Lipitor for millions of Americans.”

  Peoples Pharmacy (www.peoplespharmacy.com) publicerade också ett par sammanfattningar :
  “FDA Fails to Catch Generic Drug Disasters” (2013-05-15)
  ”Generic Drug Maker Pleads Guilty” (2013-05-16).

  Ranbaxy levererar även viss generika (=kopior) till svenska apotek. Det går inte att få reda på var dessa mediciner tillverkas, men det gäller alla mediciner oavsett tillverkare/sort (affärshemlighet).

  Om jag inte missminner mig så finns väl Ranbaxy med på listan…..

  P.S.

  Peoples Pharmacy (USA) fick i flera år in patientberättelser om generikan för Wellbutrin. Användarna kände att den inte hade samma verkan. Ibland fick de också biverkningar som de inte hade haft förut osv.

  Peoples Pharmacy skickade berättelserna vidare till FDA (=amerikanska läkemedelsverket) och till slut tog det skruv. FDA gick med på att göra s.k. bioekvivalenskurvor och det visade sig att patienterna hade helt rätt.

  • Ranbaxy har sitt huvudkontor och sin största fabrik i Punjab, Indien. Man har ytterligare sju större fabriker belägna i Rumänien, Marocko, Sydafrika, Nigeria och Malaysia bland annat. I Sverige omsätter bolaget ca 50 miljoner kronor men har inget kontor (endast en så kallad delgivningsbar person som kan nås via en mobiltelefon). Svenska patienter hänvisas till det engelska bolaget. Ranbaxy är inte medlemmar av LIF (Läkemedelsindustriföreningen), det finns inga uppgifter i FASS om deras produkter, de är heller inte medlemmar i Läkemedelsförsäkringen, vilket innebär att en svensk patient som skadas av Ranbaxys “mediciner” inte kan få någon som helst ersättning. Lägg härtill att många patienter klagar hos apotek och/eller sina läkare på Ranbaxys generika som de fått i utbyte på apoteken i stället för de mediciner som läkarna skrivit ut, och säger att de inte har samma effekt, får märkliga biverkningar eller helt enkelt inte mår bra av dessa generika. Trots allt detta tillåter Läkemedelsverket att Ranbaxy marknadsför ett tjugotal olika läkemedel i ett 40-tal olika styrkor och förpackningsstorlekar.

   • Är det realistiskt att skapa en egen FASS där medel som faller utanför ovan givna ramar, och andra relevanta faktorer, blir klart identifierbara? Och att detta i sin tur skapar en sållningsfunktion, baserat på att kunder undviker dessa medel.

    • Tack. Sprid och kom med egna infall. Jag är inte skolad inom medicin så som det definieras idag, vilket kanske ger en fördel, men har så pass klar sikt att jag kan gallra ut strategiska insatser i 90 % av fallen. Det är de enkla lösningarna som ger genomslag.
     Det nödvändiga och det tillräckliga. Så enkelt som möjligt, men inte så enkelt att poängen missas.

     Kanske kan en sådan FASS kompletteras med alternativa metoder, som direkt kan relateras till respektive åkomma.

     Detta skulle kunna inspirera till en relevant jämförelse mellan olika medicinska traditioner. Österländsk, indisk, homeopatisk, etc. En start för komparativ jämförelse.

 • Thomas Arvidsson>>>> Jag har personligen väldigt dåliga erfarenheter av medicin, och jag möter motstånd när jag försöker hävda min rätt. Tänk om kanske redaktören kunde vidarebefordra min mail till dig utan att jag behöver skriva den öppet här. Jag behöver hjälp och tips om hur jag ska gå tillväga.

 • I samband med “hästköttskandalen” började jag fundera på hur det ser ut med läkemedelstillverkningen. Jag ringde till Läkemedelsverket för jag ville veta i vilka länder beståndsdelarna/läkemedlen tillverkades. Det var hemligstämplat.

  I USA dömdes (2013) generika-tillverkaren Ranbaxy till 550 miljoner dollar i skadestånd för en mängd brott. Detta skulle förmodligen inte ha uppdagats om det inte hade varit för s.k. “visselblåsare”, d.v.s. personer som arbetat inom företaget.

  I maj 2013 publicerade amerikanska Fortune Magazine en uppmärksammad artikel av prisbelönta journalisten Katherine Eban. Den hade rubriken:
  “Dirty Medicine: The epic inside story of long-term criminal fraud at Ranbaxy, the Indian drug company that makes generic Lipitor for millions of Americans.”

  Peoples Pharmacy (www.peoplespharmacy.com) publicerade också ett par sammanfattningar :
  “FDA Fails to Catch Generic Drug Disasters” (2013-05-15)
  “Generic Drug Maker Pleads Guilty” (2013-05-16).

  Ranbaxy levererar även viss generika (=kopior) till svenska apotek. Det går inte att få reda på var dessa mediciner tillverkas, men det gäller alla mediciner oavsett tillverkare/sort (affärshemlighet).

  Om jag inte missminner mig så finns väl Ranbaxy med på listan…..

  P.S.

  Peoples Pharmacy (USA) fick i flera år in patientberättelser om generikan för Wellbutrin. Användarna kände att den inte hade samma verkan. Ibland fick de också biverkningar som de inte hade haft förut osv.

  Peoples Pharmacy skickade berättelserna vidare till FDA (=amerikanska läkemedelsverket) och till slut tog det skruv. FDA gick med på att göra s.k. bioekvivalenskurvor och det visade sig att patienterna hade helt rätt.

  • Ranbaxy har sitt huvudkontor och sin största fabrik i Punjab, Indien. Man har ytterligare sju större fabriker belägna i Rumänien, Marocko, Sydafrika, Nigeria och Malaysia bland annat. I Sverige omsätter bolaget ca 50 miljoner kronor men har inget kontor (endast en så kallad delgivningsbar person som kan nås via en mobiltelefon). Svenska patienter hänvisas till det engelska bolaget. Ranbaxy är inte medlemmar av LIF (Läkemedelsindustriföreningen), det finns inga uppgifter i FASS om deras produkter, de är heller inte medlemmar i Läkemedelsförsäkringen, vilket innebär att en svensk patient som skadas av Ranbaxys “mediciner” inte kan få någon som helst ersättning. Lägg härtill att många patienter klagar hos apotek och/eller sina läkare på Ranbaxys generika som de fått i utbyte på apoteken i stället för de mediciner som läkarna skrivit ut, och säger att de inte har samma effekt, får märkliga biverkningar eller helt enkelt inte mår bra av dessa generika. Trots allt detta tillåter Läkemedelsverket att Ranbaxy marknadsför ett tjugotal olika läkemedel i ett 40-tal olika styrkor och förpackningsstorlekar.

   • Är det realistiskt att skapa en egen FASS där medel som faller utanför ovan givna ramar, och andra relevanta faktorer, blir klart identifierbara? Och att detta i sin tur skapar en sållningsfunktion, baserat på att kunder undviker dessa medel.

    • Tack. Sprid och kom med egna infall. Jag är inte skolad inom medicin så som det definieras idag, vilket kanske ger en fördel, men har så pass klar sikt att jag kan gallra ut strategiska insatser i 90 % av fallen. Det är de enkla lösningarna som ger genomslag.
     Det nödvändiga och det tillräckliga. Så enkelt som möjligt, men inte så enkelt att poängen missas.

     Kanske kan en sådan FASS kompletteras med alternativa metoder, som direkt kan relateras till respektive åkomma.

     Detta skulle kunna inspirera till en relevant jämförelse mellan olika medicinska traditioner. Österländsk, indisk, homeopatisk, etc. En start för komparativ jämförelse.

 • Varför är folk då dumma! Vad använde man för jo naturligt. Och ingen klagar på de kemiska medicinerna med massor av biverkningar i köpta läkaren. Som får betalt i resor. Daga för skatte myndigheten att göra rassla för mutor

 • Detta är väl ingen nyhet om vi tänker efter logiskt. Folk blir bara sjukare och sjukare hela tiden trotts att dem använder “läkemedel” från läkemedelsbolagen. Att läkare och medicinbolagen överhuvudtaget fortfarande kan övertyga sjuka om att ta deras kemiska gift och kalla det medicin trotts all information som finns idag att läsa sig till på webben är mig en gåta. Även om det döljs bra så har det skrivits en hel det sanning och dessa preparats risker för oss biologiska varelser den sista tiden och det är bara början.

  Jag jobbar med alternativ medicin och hjälper sjuka i Sverige som har tröttnat på att medicinera sig enligt svenska vårdens rekommendationer. Dem har märkt att de ej blir bättre utan tvärt om får mer och mer jobbiga symtom av medicinerna de tar.., både fysiska och mentala biverkningar då..! Jag har över 150 klienter med diagnoser från allt mellan himmel och jord. Vare sig det är insomnia, stress, oro, epilepsi, MS, autoimmuna diagnoser överlag eller cancer, så säger alla samma sak om deras vård och mediciner.

  Folk är inte nöjda med mycket i vården och hur de tas emot av läkare.
  Samtliga klagar på hur medicinerna har försämrat deras hälsa och inte tvärt om! Det är dags att tänka Modernatur och grönt nu innan vi alla förgiftas av farbror doktorn och medicinbolagen…
  Historiens största massmördare för ekonomisk vinning.. det är allt dem är i mina ögon i alla fall…
  Mvh Angelo

 • Varför är folk då dumma! Vad använde man för jo naturligt. Och ingen klagar på de kemiska medicinerna med massor av biverkningar i köpta läkaren. Som får betalt i resor. Daga för skatte myndigheten att göra rassla för mutor

 • Detta är väl ingen nyhet om vi tänker efter logiskt. Folk blir bara sjukare och sjukare hela tiden trotts att dem använder “läkemedel” från läkemedelsbolagen. Att läkare och medicinbolagen överhuvudtaget fortfarande kan övertyga sjuka om att ta deras kemiska gift och kalla det medicin trotts all information som finns idag att läsa sig till på webben är mig en gåta. Även om det döljs bra så har det skrivits en hel det sanning och dessa preparats risker för oss biologiska varelser den sista tiden och det är bara början.

  Jag jobbar med alternativ medicin och hjälper sjuka i Sverige som har tröttnat på att medicinera sig enligt svenska vårdens rekommendationer. Dem har märkt att de ej blir bättre utan tvärt om får mer och mer jobbiga symtom av medicinerna de tar.., både fysiska och mentala biverkningar då..! Jag har över 150 klienter med diagnoser från allt mellan himmel och jord. Vare sig det är insomnia, stress, oro, epilepsi, MS, autoimmuna diagnoser överlag eller cancer, så säger alla samma sak om deras vård och mediciner.

  Folk är inte nöjda med mycket i vården och hur de tas emot av läkare.
  Samtliga klagar på hur medicinerna har försämrat deras hälsa och inte tvärt om! Det är dags att tänka Modernatur och grönt nu innan vi alla förgiftas av farbror doktorn och medicinbolagen…
  Historiens största massmördare för ekonomisk vinning.. det är allt dem är i mina ögon i alla fall…
  Mvh Angelo

  • @hellbrynje

   Ursäkta mig. Men var ligger relevansen till att lägga upp en förteckning på alla tusentals farmaka som finns i FASS och som har godkännande och giltligt marknadsföringstillstånd i Sverige. Vad vill du ha sagt med det? Om det är redaktörens ordval “kvacksalveriläkemedel” du hänger dig på så menar han säkerligen inte alla mediciner i FASS utan just de så kallade generika som inte håller måttet och är sämre kopior av originalläkemedel. Jag tror inte han menar precis alla mediciner i FASS.

   • Det är väl självklart att redaktören menar det han skriver – det behöver du inte tvivla om att någon inte läser… 😉 – alltså de 876 “läkemedlen”.

    Om du inte inser att det i sammanhanget då kan vara “relevant” att komplettera med en längre lista på kvacksalveriläkemedel, så kan jag inte hjälpa dig.

    Egentligen handlar det inte om att ni inte höjer blicken, och missar sammanhang?

    EMA gör en manöver – när denna kriminella skydds- och kontrollinstans för big pharma själva varit de som under lång tid kritiserats och fått ögonen på sig, och har avkrävts att de för nu ett år sedan skulle se till att “göra sig transparant”, och ge tillgång till undersökningsinfo om “läkemedel” – och “think tank” Thomas och “red” med sekreterare Birgitta… vad gör de?

    Det står i artikeln:

    “… Ingen av journalisterna har gjort någon research utan endast agerat policyskribenter.”

    hehe… jag säger inget, så har jag inget sagt.

    Hur blev det med det tro – det som Peter Goetzsche drog igång gentemot EMA?

    Peter Gøtzsche fick pris för boken ”Dödlig medicin och organiserad brottslighet”

    https://newsvoice.se/2014/10/23/peter-gotzsche-fick-pris-av-british-medical-association-for-boken-dodlig-medicin-och-organiserad-brottslighet/

    Jag vet inte och har inget intresse av det – lite därför gav jag länk till den stora listan på pseudoläkemedel/gifter – för Fass är en förteckning över falska läkemedel och dess skada (en del av det, toppen AV isberget).

    Räcker det inte att veta att allt är rötet? Gräva i kaninhålet, visst, men det är en fälla, och tar aldrig slut, och vad fyller det för funktion? Lyfter man blicken uppåt, ovanför hålet, så blir det en pyramid, överst är det bara principer, och en punkt, då blir allt lättare, och man fastnar inte lika lätt, drunknar inte i ofta meningslös information ämnat att spilla folks dyrbara tid i, till noll nytta – istället för att förstå utifrån “punkten”.

    Man behöver inte längre “dra det kortet” att man förväntar sig att media ska skriva si eller så, eller bolla med massa siffror hit och dit, namn och blaha blaha.

    Varför älta om journalist si eller så skriver det, eller vägrar och skriva det och ha utmärkelser hit och dit – jag är så trött på det – att det stås i samma båt som agendan därute. Det är just vad “de” vill – de vill ha “informationsskrig”, och ovakna spelar i gamet, och lägger ned mycket tid på “undersökande journalistik”. Tack, säger de där som man tror sig agera mot.

    Man får gå på principer, fakta.

    Man kan hellre, tycker jag, för att komma helt bort från “policymaking”, skriva om, och tipsa… bra saker för folk, också – tex om vad European Food Safety Authority (EFSA) + the European Medicines Agency (EMA) + the European Centre for Disease prevention and Control (ECDC) + the European Chemicals Agency (ECHA) gör för att hindra folks personliga frihet att söka vägar inom hälsa – som dess instanser gör i namn av att vilja skydda oss. Tror någon att vad de nu gör verkligen är utifrån att skydda oss?

    Undersök tex vad EMA gör för att försvåra för folk att få tillgång till Borax, det kanske mest superba medlet för att rå på det som håller på att ta kål på oss, inifrån. Det är en ohygglig skandal.

    Nu har ett år till gått sedan EMA skulle genomföra det där… – och man ser var de tydligen lagt sin kraft – på “läkemedel” som säljs och som minskar big pharmas vinster.

    Jag kollade igår, och de läkemedel man såg, eller jag så några var med på en sajt online, men de har ofta lite annorlunda namn, eller samma… – de går bra att köpa utan recept.

    Kraven mot EMA härrör redan från 2007, då med Peter Gøtzsche och kollegor i Köpenhamn i spetsen, som agerade mot EU, och om det var till en speciell “ombudsman”, och krävde ut de förundersökningsrapporter och kliniska resultaten på preparaten Rimonabant och Orlistat.

    Turbulens i EMA har det sedan blivit, och de bytar “maffialedare”, var det förra året? Jag googlade igår, men minns inte nu. Nu flyttar de fokus, Indien… – går ni på detta?

    EMA är de som är under lupp och i blåsväder.

    Var något hotat genom att Peter Gøtzsche agerade, en sten i rullning, och mycket som inte bör komma fram, och stora pengar och anseende på spel?

    Inte konstigt att ett sådant bolag som i Indien inte brytt sig, och sett möjligheter, att göra det lätt för sig – men jag skulle inte för en sekund låta något de säger från EMA vara trovärdigt – innan man undersökt närmare, och försökt förstå vad det är för något som är i görningen – för detta är högst sannolikt ämnat för något – där läkemedelsbolagen här, som har “rum intill” och svängdörr, gentemot EMA, är de som nu agerar – för om man INTE agerar, så lämnar man utrymmet och iniativet till andra att agera MOT EN SJÄLV – så är det.

    Vilka är de största brottslingarna?

    Artikeln talar om big pharma, hälsorisker och organiserad brottslighet – och du verkar tro på spelet som pågår, utan att syna några kort – och det frågas om det jag postade var relevant…

    Jag vågar nästan garantera att de “fuskläkemedel” som säljs via det indiska bolaget har åsamkat mycket mindre lidande och död, och sänkning av folkhälsan, än de “fuskläkemedel” som säljs via EMA-involvering och andra instanser – där big pharma hela tiden får hjälp att dölja och tvätta sin buk.

    Vad skriver EMA i sitt pm:

    “There is no evidence of harm or lack of effectiveness…”

    What… läkemedel är ju “bara” biverkningar, och inga mediciner – ändå har dessa inga skadeverkningar, eller det finns inga bevis för det – och man har inga bevis för att de saknar effektivitet – jag vet inte om jag missat något här, jag har ont om tid – men jag funderar starkt på om Thomas och “reds” texter är utanför “policyjournalistik”.

    Jag ser nu ett svar från ombudsmannen. Tydligen säger sig EMA gå med på något från januari i år:

    http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/57622/html.bookmark

    Samtidigt var det nedslag mot det indiska bolaget. Vad kan det vara för “papper” EMA vill åt – för det indiska bolagets verksamhet drar med sig vad läkemedel egentligen hade för effekter och verkningar, mm? Det hela verkar i mina ögon skumt.

    Men kalla inte några läkemedel för falskläkemedel och andra för läkemedel, lättvindigt – då kan man lika gärna publicera på VoF.

    Det finns inga läkemedel på länken jag gav.

    Samtidigt – bra jobbat av er, också.

    • @hellbrynje

     OK.Jag missuppfattade din kommentar och uppfattade den som ett ironiskt bemötande av redaktörens lista. Så var det inte. Du menade exakt vad du skrev. Ber om ursäkt.

     I övrigt har du rätt i att det är ett stort spel som pågår med många spelare inblandade, ett spel som är så stort att det är svårt att fatta och överblicka. Men det är ett farligt spel, man spelar med många miljoner människors liv och hälsa som insats.

    • Hellbrynje. Du ”funderar starkt på om Thomas och ”reds” texter är utanför ”policyjournalistik”.

     Enligt wikipedia är en ” policyskribent /…/ alltid politiskt korrekt, följer tidningsstyrelsens (ägarnas) policy och stryker alltid etablissemanget medhårs”. Jag kan inte riktigt se, även om jag ”funderar starkt”, att Thomas och ”reds” texter skulle befinna sig inom ramen för denna definition av policyjournalistik.

     Du talar om ”punkten” och ”principen”. ”Mikrostudier” eller olika typer av närläsningar av ”punktens praktiker” kan var och en bidra till att belysa en större systemruttenhet. Artiklar som behandlar problem på en lägre systemnivå kan då illustrera och (be)visa hur punkten tänker och verkar.

     Newsvoice kan i mitt tycke ses som en alternativ ”åsiktskorridor” som utmanar och instabiliserar maktens ”house of cards”. Även om vissa artiklars problemomfång är för ”pluttigt” i ditt tycke ska de inte underskattas. De kan så ett frö av tvivel om att tingens ordning inte alltid är den rätta och bilda rot genom omedvetna processer.

     Enligt filosofen Wittgenstein kan vi varken förstå eller förändra världen genom användning av ett modernt språk eller moderna vetenskapliga metoder. Vi styrs av vårt omedvetna som tänker i bilder och metaforer. Maskinkulturen klarar inte av att förstå bildspråk. Om vi vill förändra världen måste vi därför ”smyga” med bildspråk och poetiska omskrivningar av “punktens” obarmhärtiga diktatur. Läsning av gamla sagor för våra barn är emanciperande så att vi kan tala och skriva utan att censorerna vaknar och hugger till. Visst finns det kopplingar mellan läkemedelsindustrins lock och pock och sagans häxa som förrädiskt erbjuder äpplen som får en att ”sova i tusen år”?

     Lovvärt att Thomas, ”reds” och andras ”små” artiklar kan få oss att tänka till innan vi tackar ja till maktens ”frukter”!

     Hälsar Akademikern Birgitta 🙂

 • Har även noterat en skillnad mellan de använda begreppen “läkemedelsrelaterad vård” och “läkemedelsrelaterad sjuklighet”. Det förra begreppet, som är vanligare förekommande, är mer diffust och sas positivt laddat där patienten är målet för omvårdnad medan det senare uttrycker mer rakt på sak vad det handlar om – nämligen patienter som fallit offer för “omvårdnad”.

 • Red skriver ”Big Pharma inte drar sig för att utsätta miljontals patienter för hälsorisker”.

  Förra året kom två avhandlingar som handlade om kostnader för läkemedelsrelaterad vård. En av dem skrevs av apotekaren och forskaren Hanna Gyllensten: http://hdl.handle.net/2077/35203

  Hennes forskning visar att 50-60 procent av alla patienter som får vård i Sverige under ett år drabbas av någon ”form av biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter” och vidare att ”Kostnaderna för den läkemedelsrelaterade vården är upp till 19 miljarder kronor per år. De vanliga läkemedlen som ger mest problem, är läkemedel mot depression eller smärtlindring. De läkemedel som förskrivs mycket, ger också mycket besvär, säger Hanna Gyllensten”.

  De stora samhällsekonomiska kostnaderna för denna typ av vård borde ha väckt massmedialt intresse vid sidan av allt medicinskt lidande som patienterna utsatts för. I verkligheten har intresset för forskningsresultaten varit mycket svalt. En sökning på ”läkemedelsrelaterad vård” ger totalt 31 träffar i Mediearkivet under perioden 2000-2014, varav 13 under föregående år då avhandlingarna kom ut. Ingen landstäckande tidning har tagit upp ovan vårdproblematik. Vid sidan av GP har mestadels mindre tidningar och facktidningar uppmärksammat problemet med läkemedelsrelaterad vård.

  För att ta ett närliggande exempel så har massmedia mangrant rapporterat negativt om elöverkänslighet. En sökning på ”elöverkänslighet” i Mediearkivet ger t ex 2009 träffar under perioden 2000-2015. I dagarna har man man skaffat en ny vinkel på problemet och förfasat sig över statsbidraget på 1,7 miljoner kr till de Elöverkänsligas förbund.

  Varför får inte svindlande och onödiga samhällskostnader på 19 miljarder samma uppmärksamhet? Vad är det för nyhetsvärdering som får massmedia att sålla mygg och svälja elefanter? Vi bör kanske även räkna in massmedia “som inte drar sig för att utsätta miljontals patienter för hälsorisker” när de underlåter att rapportera forskningsresultat?

  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2403396-varannan-blir-sjuk-av-vanliga-lakemedel

  • Tack Birgitta för en bra och upplysande kommentar. Hanna Gyllenstens doktorsavhandling som du refererar och länkar till ovan, är en omfattande och värdefull dokumentation om läkemedelsanvändning inom vården och vilka konsekvenser detta medför. Vi har en kraftig övermedicinering inom sjukvården, speciellt inom psykiatrin, som kostar många liv, ger skador och svåra biverkningar och som kostar samhället enorma pengar i form av onödig vård, sjukskrivningar och sjukpensioner. Detta är ett ämne som massmedia väljer att inte belysa och uppmärksamma. Göteborgs-Postens artikel är den enda jag har sett i ämnet.

 • Vilken tur att inte de “ofarliga” kosttillskotten klassas som medicin då så att de riskerar att utsättas för en liknande granskning! Undrar hur många som skulle visa sig riktigt verkningslösa eller tom innehålla skadliga substanser?

 • Läkemedelsbolagen är stora annonsörer i flera tidningar och de planterar artiklar om undersökningar och erfarenheter som är positiva för dem, hos journalister och när de gör det så har de ofta även en annons med om det preparat som den journalistiska texten handlar om. Det kan handla om texter som “Astrid blev hjälpt av nya medlet mot astma” eller “Mirakelmedicinen räddade livet på Birgitta”, eller de säsongsbaserade skriverierna om typ “Nu är pollensäsongen här! 7 av 10 blir hjälpta av läkemedel”… Det finns definitivt ett samarbete mellan läkemedelsbolag och journalister, det handlar om en win-win situation där journalisten får material till en artikel och där läkemedelsbolaget därmed får stöd i sin marknadsföring av ett specifikt läkemedel som handlar om den sjukdom eller problem som journalisten har skrivit om. Detta är jättemycket pengar det handlar om. Money talks.

  • @hellbrynje

   Ursäkta mig. Men var ligger relevansen till att lägga upp en förteckning på alla tusentals farmaka som finns i FASS och som har godkännande och giltligt marknadsföringstillstånd i Sverige. Vad vill du ha sagt med det? Om det är redaktörens ordval “kvacksalveriläkemedel” du hänger dig på så menar han säkerligen inte alla mediciner i FASS utan just de så kallade generika som inte håller måttet och är sämre kopior av originalläkemedel. Jag tror inte han menar precis alla mediciner i FASS.

   • Det är väl självklart att redaktören menar det han skriver – det behöver du inte tvivla om att någon inte läser… 😉 – alltså de 876 “läkemedlen”.

    Om du inte inser att det i sammanhanget då kan vara “relevant” att komplettera med en längre lista på kvacksalveriläkemedel, så kan jag inte hjälpa dig.

    Egentligen handlar det inte om att ni inte höjer blicken, och missar sammanhang?

    EMA gör en manöver – när denna kriminella skydds- och kontrollinstans för big pharma själva varit de som under lång tid kritiserats och fått ögonen på sig, och har avkrävts att de för nu ett år sedan skulle se till att “göra sig transparant”, och ge tillgång till undersökningsinfo om “läkemedel” – och “think tank” Thomas och “red” med sekreterare Birgitta… vad gör de?

    Det står i artikeln:

    “… Ingen av journalisterna har gjort någon research utan endast agerat policyskribenter.”

    hehe… jag säger inget, så har jag inget sagt.

    Hur blev det med det tro – det som Peter Goetzsche drog igång gentemot EMA?

    Peter Gøtzsche fick pris för boken “Dödlig medicin och organiserad brottslighet”

    https://newsvoice.se/2014/10/23/peter-gotzsche-fick-pris-av-british-medical-association-for-boken-dodlig-medicin-och-organiserad-brottslighet/

    Jag vet inte och har inget intresse av det – lite därför gav jag länk till den stora listan på pseudoläkemedel/gifter – för Fass är en förteckning över falska läkemedel och dess skada (en del av det, toppen AV isberget).

    Räcker det inte att veta att allt är rötet? Gräva i kaninhålet, visst, men det är en fälla, och tar aldrig slut, och vad fyller det för funktion? Lyfter man blicken uppåt, ovanför hålet, så blir det en pyramid, överst är det bara principer, och en punkt, då blir allt lättare, och man fastnar inte lika lätt, drunknar inte i ofta meningslös information ämnat att spilla folks dyrbara tid i, till noll nytta – istället för att förstå utifrån “punkten”.

    Man behöver inte längre “dra det kortet” att man förväntar sig att media ska skriva si eller så, eller bolla med massa siffror hit och dit, namn och blaha blaha.

    Varför älta om journalist si eller så skriver det, eller vägrar och skriva det och ha utmärkelser hit och dit – jag är så trött på det – att det stås i samma båt som agendan därute. Det är just vad “de” vill – de vill ha “informationsskrig”, och ovakna spelar i gamet, och lägger ned mycket tid på “undersökande journalistik”. Tack, säger de där som man tror sig agera mot.

    Man får gå på principer, fakta.

    Man kan hellre, tycker jag, för att komma helt bort från “policymaking”, skriva om, och tipsa… bra saker för folk, också – tex om vad European Food Safety Authority (EFSA) + the European Medicines Agency (EMA) + the European Centre for Disease prevention and Control (ECDC) + the European Chemicals Agency (ECHA) gör för att hindra folks personliga frihet att söka vägar inom hälsa – som dess instanser gör i namn av att vilja skydda oss. Tror någon att vad de nu gör verkligen är utifrån att skydda oss?

    Undersök tex vad EMA gör för att försvåra för folk att få tillgång till Borax, det kanske mest superba medlet för att rå på det som håller på att ta kål på oss, inifrån. Det är en ohygglig skandal.

    Nu har ett år till gått sedan EMA skulle genomföra det där… – och man ser var de tydligen lagt sin kraft – på “läkemedel” som säljs och som minskar big pharmas vinster.

    Jag kollade igår, och de läkemedel man såg, eller jag så några var med på en sajt online, men de har ofta lite annorlunda namn, eller samma… – de går bra att köpa utan recept.

    Kraven mot EMA härrör redan från 2007, då med Peter Gøtzsche och kollegor i Köpenhamn i spetsen, som agerade mot EU, och om det var till en speciell “ombudsman”, och krävde ut de förundersökningsrapporter och kliniska resultaten på preparaten Rimonabant och Orlistat.

    Turbulens i EMA har det sedan blivit, och de bytar “maffialedare”, var det förra året? Jag googlade igår, men minns inte nu. Nu flyttar de fokus, Indien… – går ni på detta?

    EMA är de som är under lupp och i blåsväder.

    Var något hotat genom att Peter Gøtzsche agerade, en sten i rullning, och mycket som inte bör komma fram, och stora pengar och anseende på spel?

    Inte konstigt att ett sådant bolag som i Indien inte brytt sig, och sett möjligheter, att göra det lätt för sig – men jag skulle inte för en sekund låta något de säger från EMA vara trovärdigt – innan man undersökt närmare, och försökt förstå vad det är för något som är i görningen – för detta är högst sannolikt ämnat för något – där läkemedelsbolagen här, som har “rum intill” och svängdörr, gentemot EMA, är de som nu agerar – för om man INTE agerar, så lämnar man utrymmet och iniativet till andra att agera MOT EN SJÄLV – så är det.

    Vilka är de största brottslingarna?

    Artikeln talar om big pharma, hälsorisker och organiserad brottslighet – och du verkar tro på spelet som pågår, utan att syna några kort – och det frågas om det jag postade var relevant…

    Jag vågar nästan garantera att de “fuskläkemedel” som säljs via det indiska bolaget har åsamkat mycket mindre lidande och död, och sänkning av folkhälsan, än de “fuskläkemedel” som säljs via EMA-involvering och andra instanser – där big pharma hela tiden får hjälp att dölja och tvätta sin buk.

    Vad skriver EMA i sitt pm:

    “There is no evidence of harm or lack of effectiveness…”

    What… läkemedel är ju “bara” biverkningar, och inga mediciner – ändå har dessa inga skadeverkningar, eller det finns inga bevis för det – och man har inga bevis för att de saknar effektivitet – jag vet inte om jag missat något här, jag har ont om tid – men jag funderar starkt på om Thomas och “reds” texter är utanför “policyjournalistik”.

    Jag ser nu ett svar från ombudsmannen. Tydligen säger sig EMA gå med på något från januari i år:

    http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/57622/html.bookmark

    Samtidigt var det nedslag mot det indiska bolaget. Vad kan det vara för “papper” EMA vill åt – för det indiska bolagets verksamhet drar med sig vad läkemedel egentligen hade för effekter och verkningar, mm? Det hela verkar i mina ögon skumt.

    Men kalla inte några läkemedel för falskläkemedel och andra för läkemedel, lättvindigt – då kan man lika gärna publicera på VoF.

    Det finns inga läkemedel på länken jag gav.

    Samtidigt – bra jobbat av er, också.

    • @hellbrynje

     OK.Jag missuppfattade din kommentar och uppfattade den som ett ironiskt bemötande av redaktörens lista. Så var det inte. Du menade exakt vad du skrev. Ber om ursäkt.

     I övrigt har du rätt i att det är ett stort spel som pågår med många spelare inblandade, ett spel som är så stort att det är svårt att fatta och överblicka. Men det är ett farligt spel, man spelar med många miljoner människors liv och hälsa som insats.

    • Hellbrynje. Du “funderar starkt på om Thomas och “reds” texter är utanför “policyjournalistik”.

     Enligt wikipedia är en ” policyskribent /…/ alltid politiskt korrekt, följer tidningsstyrelsens (ägarnas) policy och stryker alltid etablissemanget medhårs”. Jag kan inte riktigt se, även om jag “funderar starkt”, att Thomas och “reds” texter skulle befinna sig inom ramen för denna definition av policyjournalistik.

     Du talar om “punkten” och “principen”. “Mikrostudier” eller olika typer av närläsningar av “punktens praktiker” kan var och en bidra till att belysa en större systemruttenhet. Artiklar som behandlar problem på en lägre systemnivå kan då illustrera och (be)visa hur punkten tänker och verkar.

     Newsvoice kan i mitt tycke ses som en alternativ “åsiktskorridor” som utmanar och instabiliserar maktens “house of cards”. Även om vissa artiklars problemomfång är för “pluttigt” i ditt tycke ska de inte underskattas. De kan så ett frö av tvivel om att tingens ordning inte alltid är den rätta och bilda rot genom omedvetna processer.

     Enligt filosofen Wittgenstein kan vi varken förstå eller förändra världen genom användning av ett modernt språk eller moderna vetenskapliga metoder. Vi styrs av vårt omedvetna som tänker i bilder och metaforer. Maskinkulturen klarar inte av att förstå bildspråk. Om vi vill förändra världen måste vi därför “smyga” med bildspråk och poetiska omskrivningar av “punktens” obarmhärtiga diktatur. Läsning av gamla sagor för våra barn är emanciperande så att vi kan tala och skriva utan att censorerna vaknar och hugger till. Visst finns det kopplingar mellan läkemedelsindustrins lock och pock och sagans häxa som förrädiskt erbjuder äpplen som får en att “sova i tusen år”?

     Lovvärt att Thomas, “reds” och andras “små” artiklar kan få oss att tänka till innan vi tackar ja till maktens “frukter”!

     Hälsar Akademikern Birgitta 🙂

 • Har även noterat en skillnad mellan de använda begreppen “läkemedelsrelaterad vård” och “läkemedelsrelaterad sjuklighet”. Det förra begreppet, som är vanligare förekommande, är mer diffust och sas positivt laddat där patienten är målet för omvårdnad medan det senare uttrycker mer rakt på sak vad det handlar om – nämligen patienter som fallit offer för “omvårdnad”.

 • EMA skriver: ”There is no evidence of harm or lack of effectiveness with any of the medicines linked to studies conducted by GVK.”
  Det betyder i klartext att de inte vet, att de inte kontrollerat. Hur ska de kunna göra det när de måste följa upp kanske miljontals tablettätare? Hur många äter dessa tabletter i Europa? Det måste handla om miljontals människor.

 • Red skriver “Big Pharma inte drar sig för att utsätta miljontals patienter för hälsorisker”.

  Förra året kom två avhandlingar som handlade om kostnader för läkemedelsrelaterad vård. En av dem skrevs av apotekaren och forskaren Hanna Gyllensten: http://hdl.handle.net/2077/35203

  Hennes forskning visar att 50-60 procent av alla patienter som får vård i Sverige under ett år drabbas av någon “form av biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter” och vidare att “Kostnaderna för den läkemedelsrelaterade vården är upp till 19 miljarder kronor per år. De vanliga läkemedlen som ger mest problem, är läkemedel mot depression eller smärtlindring. De läkemedel som förskrivs mycket, ger också mycket besvär, säger Hanna Gyllensten”.

  De stora samhällsekonomiska kostnaderna för denna typ av vård borde ha väckt massmedialt intresse vid sidan av allt medicinskt lidande som patienterna utsatts för. I verkligheten har intresset för forskningsresultaten varit mycket svalt. En sökning på “läkemedelsrelaterad vård” ger totalt 31 träffar i Mediearkivet under perioden 2000-2014, varav 13 under föregående år då avhandlingarna kom ut. Ingen landstäckande tidning har tagit upp ovan vårdproblematik. Vid sidan av GP har mestadels mindre tidningar och facktidningar uppmärksammat problemet med läkemedelsrelaterad vård.

  För att ta ett närliggande exempel så har massmedia mangrant rapporterat negativt om elöverkänslighet. En sökning på “elöverkänslighet” i Mediearkivet ger t ex 2009 träffar under perioden 2000-2015. I dagarna har man man skaffat en ny vinkel på problemet och förfasat sig över statsbidraget på 1,7 miljoner kr till de Elöverkänsligas förbund.

  Varför får inte svindlande och onödiga samhällskostnader på 19 miljarder samma uppmärksamhet? Vad är det för nyhetsvärdering som får massmedia att sålla mygg och svälja elefanter? Vi bör kanske även räkna in massmedia “som inte drar sig för att utsätta miljontals patienter för hälsorisker” när de underlåter att rapportera forskningsresultat?

  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2403396-varannan-blir-sjuk-av-vanliga-lakemedel

  • Tack Birgitta för en bra och upplysande kommentar. Hanna Gyllenstens doktorsavhandling som du refererar och länkar till ovan, är en omfattande och värdefull dokumentation om läkemedelsanvändning inom vården och vilka konsekvenser detta medför. Vi har en kraftig övermedicinering inom sjukvården, speciellt inom psykiatrin, som kostar många liv, ger skador och svåra biverkningar och som kostar samhället enorma pengar i form av onödig vård, sjukskrivningar och sjukpensioner. Detta är ett ämne som massmedia väljer att inte belysa och uppmärksamma. Göteborgs-Postens artikel är den enda jag har sett i ämnet.

 • Hela grundstoryn kommer från Thomas. 🙂

  Förresten, här är tre av GVK Biosciences slogans (bolaget bakom fusket)

  “Enabling research without bounds”
  “Flexibility of operation”
  “Scientific Creativity”

  Jo, de har varit kreativa, gränslösa och flexibla…

 • Hur kommer det sig att EMAs pressmeddelande anges vara “betydligt mer sanningsenligt” än uttalandena från Läkemedelsverket? De säger ju exakt samma sak! Direkta citat från det länkade pressmeddelandet i Newsvoice-artikeln ovan:

  “There is no evidence of harm or lack of effectiveness with any of the medicines linked to studies conducted by GVK.”

  “Patients should continue to take their medicines as prescribed.”

  Och vad är relevansen av att över 800 läkemedel som inte finns på den svenska marknaden omfattas av rekommendationen att dra tillbaka försäljningstillståndet? Att man inte förstår generika-begreppet på Newsvoice köper jag rakt av, det finns gott om proffs som inte fattar heller. Att anklaga andra medier för selektiv rapportering när man själv vinklar rejält i sitt urval av såväl fakta som tolkning finner jag sock som vanligt underhållande. Det är oturligt nog så att det finns redan frälsta att predika för i alla läger…

  • Tack för din åsikt predikaren “Exilapotekare”.

   EMA pressmeddelande är mer informativt och samtidigt lika vilseledande som det svenska.

   Det är självklart att de skriver “…no evidence of harm..” och “…Patients should continue to take their medicines…”.

   Det är deras jobb att förmildra alla omständigheter, stryka industrin medhårs och lugna allmänheten.

   Och exakt var är bevisen för att: ”There is no evidence of harm or lack of effectiveness with any of the medicines linked to studies conducted by GVK.”

   Självklart redovisas inte dessa bevis att det inte finns bevis. Man brukar skriva så när man inte ens undersökt för då kan ju inga bevis hittas. Så enkelt var det att förvilla dig och media.

   EMA och du spelar nonsensargumentationen mycket bra.

   • “Alla dessa patienter över hela Europa har i åratal tagit verkningslösa ”kemiska preparat” varav många dessutom har gett biverkningar. Per definition är detta kvacksalveri.”

    – Hur vet du det? Om man läser EMEA:s pressmeddelande lite noggrannare är det EKG mätningar i de kliniska studierna som misstänks inte vara fullgott genomförda. Mycket annan dokumentation/tester ligger till grund för ett lkm godkännande, tex prekliniska studier där man måste redovisa tillverkninsprocesser och läk innehåll. Dessutom mycket annan klinisk forskning och Dvs läkemedlet måste innehålla rätt mängd aktiv substans. Vad menar du med att många har gett biverkningar. Har du tillgång till särskilda biverkningsrapporter per tillverkare. Du är i så fall mycket väl underrättad. Inom hälso och sjukvård har man för övrigt en lagstadgad plikt att rapportera biverkningar samt oönskade effekter (t.ex. utebliven effekt)

    Vilken research har du gjort och vilka källor kan du hänvisa till?

    Många av de lkm som är uppradade i artikeln är sådanan där man som patient märker en direkt effekt tex esomeprazol, desloratadin, Ibsartan (mät blodtrycket).

    “Hur många som skadats eller avlidit på grund av dessa 876 fuskmediciner är oklart och det kommer sannolikt inte heller att undersökas av ansvariga myndigheter.”

    – Det är oroande när man så raljant oroar patienter utan att ha något på fötterna och ändå tro sig veta bättre än EMEA. Balans var ledordet…

  • Hur fick dom till det här nu då?

   — ”There is no evidence of harm or lack of effectiveness with any of the medicines linked to studies conducted by GVK.” och ”Patients should continue to take their medicines as prescribed.”

   Det som förvånar mig beträffande ovanstående citat är att om det nu visat sig att ingen av dessa mediciner orsakat vare sig skada eller varit verkningslösa, v a r f ö r har man då bestämt att 876(!) medel ska bort från marknaden i EU?
   En lögn är en lögn är en lögn ..hur man än vrider och vänder på den!!

   Efter allt jag läst om läkemedelsbranschens forskningsfusk de senaste åren, förstår jag att det betalas mer böter och mutor än vad som läggs ner på sann forskning!

   • Jag antar att de inte har bevis på att de är verkningslösa eller att dem är bra, bara att godkännandet av dem har fuskats med, studier om dessa borde alltså komma inom kort, och innan dess borde de alltså inte vara godkända, och alla dessa som fått mediciner borde utredas, och om vållandet till sämre hälsa, så borde de bli stämda/skadeersättnings skyldiga.

    Då dessa kan ha tom motsatt effekt eller skadliga effekter, det finns bara inget bevis än som jag förstår det. Sen om någon ens tar detta med en tång är ju en annan femma.

    Sprid detta vidare, se hur folk reagerar, utmärkt tillfälle att se vilka som är korrupta ^^

 • Vilken tur att inte de “ofarliga” kosttillskotten klassas som medicin då så att de riskerar att utsättas för en liknande granskning! Undrar hur många som skulle visa sig riktigt verkningslösa eller tom innehålla skadliga substanser?

 • Undrar just hur många spaltkilometer det hade blivit i “gammelmedia” om det handlat om 876 kosttillskott, naturmediciner eller homeopatika? Då hade det blivit krigsrubriker! Men nu handlar det ju om “riktiga” mediciner och då nämns inte ett ord. Skrämmande att notera hur styrd media är när det gäller vilka nyheter som får komma ut och vilka som har “locket på”. Tur att det finns alternativa kanaler. Tack NewsVoice.

  • Ja det stämmer! Naturliga mediciner ska jagas och förtalas. Vilka människor är dessa samvetslösa som vill lura folk i vetenskapens namn?
   Hjärtlösa obehagliga!
   Faktum är att något stort fel är det när man inte vet skillnad på gott och ont eller kärlek och hat.

   • Det är ganska läskigt att det funkar på detta sätt. Håller med dig fullständigt. Men läkare har faktiskt monopol på hälsovården och alla som går emot är kvacksalvare. Tänk om snickarna skulle kalla alla “gör det självare” för kvacksalvare och kasta dom i fängelse. Det finns alternativ och dom måste komma fram för att bryta monopolet.

 • Läkemedelsbolagen är stora annonsörer i flera tidningar och de planterar artiklar om undersökningar och erfarenheter som är positiva för dem, hos journalister och när de gör det så har de ofta även en annons med om det preparat som den journalistiska texten handlar om. Det kan handla om texter som “Astrid blev hjälpt av nya medlet mot astma” eller “Mirakelmedicinen räddade livet på Birgitta”, eller de säsongsbaserade skriverierna om typ “Nu är pollensäsongen här! 7 av 10 blir hjälpta av läkemedel”… Det finns definitivt ett samarbete mellan läkemedelsbolag och journalister, det handlar om en win-win situation där journalisten får material till en artikel och där läkemedelsbolaget därmed får stöd i sin marknadsföring av ett specifikt läkemedel som handlar om den sjukdom eller problem som journalisten har skrivit om. Detta är jättemycket pengar det handlar om. Money talks.

 • EMA skriver: “There is no evidence of harm or lack of effectiveness with any of the medicines linked to studies conducted by GVK.”
  Det betyder i klartext att de inte vet, att de inte kontrollerat. Hur ska de kunna göra det när de måste följa upp kanske miljontals tablettätare? Hur många äter dessa tabletter i Europa? Det måste handla om miljontals människor.

 • Hela grundstoryn kommer från Thomas. 🙂

  Förresten, här är tre av GVK Biosciences slogans (bolaget bakom fusket)

  “Enabling research without bounds”
  “Flexibility of operation”
  “Scientific Creativity”

  Jo, de har varit kreativa, gränslösa och flexibla…

 • Hur kommer det sig att EMAs pressmeddelande anges vara “betydligt mer sanningsenligt” än uttalandena från Läkemedelsverket? De säger ju exakt samma sak! Direkta citat från det länkade pressmeddelandet i Newsvoice-artikeln ovan:

  “There is no evidence of harm or lack of effectiveness with any of the medicines linked to studies conducted by GVK.”

  “Patients should continue to take their medicines as prescribed.”

  Och vad är relevansen av att över 800 läkemedel som inte finns på den svenska marknaden omfattas av rekommendationen att dra tillbaka försäljningstillståndet? Att man inte förstår generika-begreppet på Newsvoice köper jag rakt av, det finns gott om proffs som inte fattar heller. Att anklaga andra medier för selektiv rapportering när man själv vinklar rejält i sitt urval av såväl fakta som tolkning finner jag sock som vanligt underhållande. Det är oturligt nog så att det finns redan frälsta att predika för i alla läger…

  • Tack för din åsikt predikaren “Exilapotekare”.

   EMA pressmeddelande är mer informativt och samtidigt lika vilseledande som det svenska.

   Det är självklart att de skriver “…no evidence of harm..” och “…Patients should continue to take their medicines…”.

   Det är deras jobb att förmildra alla omständigheter, stryka industrin medhårs och lugna allmänheten.

   Och exakt var är bevisen för att: “There is no evidence of harm or lack of effectiveness with any of the medicines linked to studies conducted by GVK.”

   Självklart redovisas inte dessa bevis att det inte finns bevis. Man brukar skriva så när man inte ens undersökt för då kan ju inga bevis hittas. Så enkelt var det att förvilla dig och media.

   EMA och du spelar nonsensargumentationen mycket bra.

   • “Alla dessa patienter över hela Europa har i åratal tagit verkningslösa “kemiska preparat” varav många dessutom har gett biverkningar. Per definition är detta kvacksalveri.”

    – Hur vet du det? Om man läser EMEA:s pressmeddelande lite noggrannare är det EKG mätningar i de kliniska studierna som misstänks inte vara fullgott genomförda. Mycket annan dokumentation/tester ligger till grund för ett lkm godkännande, tex prekliniska studier där man måste redovisa tillverkninsprocesser och läk innehåll. Dessutom mycket annan klinisk forskning och Dvs läkemedlet måste innehålla rätt mängd aktiv substans. Vad menar du med att många har gett biverkningar. Har du tillgång till särskilda biverkningsrapporter per tillverkare. Du är i så fall mycket väl underrättad. Inom hälso och sjukvård har man för övrigt en lagstadgad plikt att rapportera biverkningar samt oönskade effekter (t.ex. utebliven effekt)

    Vilken research har du gjort och vilka källor kan du hänvisa till?

    Många av de lkm som är uppradade i artikeln är sådanan där man som patient märker en direkt effekt tex esomeprazol, desloratadin, Ibsartan (mät blodtrycket).

    “Hur många som skadats eller avlidit på grund av dessa 876 fuskmediciner är oklart och det kommer sannolikt inte heller att undersökas av ansvariga myndigheter.”

    – Det är oroande när man så raljant oroar patienter utan att ha något på fötterna och ändå tro sig veta bättre än EMEA. Balans var ledordet…

  • Hur fick dom till det här nu då?

   — “There is no evidence of harm or lack of effectiveness with any of the medicines linked to studies conducted by GVK.” och “Patients should continue to take their medicines as prescribed.”

   Det som förvånar mig beträffande ovanstående citat är att om det nu visat sig att ingen av dessa mediciner orsakat vare sig skada eller varit verkningslösa, v a r f ö r har man då bestämt att 876(!) medel ska bort från marknaden i EU?
   En lögn är en lögn är en lögn ..hur man än vrider och vänder på den!!

   Efter allt jag läst om läkemedelsbranschens forskningsfusk de senaste åren, förstår jag att det betalas mer böter och mutor än vad som läggs ner på sann forskning!

   • Jag antar att de inte har bevis på att de är verkningslösa eller att dem är bra, bara att godkännandet av dem har fuskats med, studier om dessa borde alltså komma inom kort, och innan dess borde de alltså inte vara godkända, och alla dessa som fått mediciner borde utredas, och om vållandet till sämre hälsa, så borde de bli stämda/skadeersättnings skyldiga.

    Då dessa kan ha tom motsatt effekt eller skadliga effekter, det finns bara inget bevis än som jag förstår det. Sen om någon ens tar detta med en tång är ju en annan femma.

    Sprid detta vidare, se hur folk reagerar, utmärkt tillfälle att se vilka som är korrupta ^^

 • Undrar just hur många spaltkilometer det hade blivit i “gammelmedia” om det handlat om 876 kosttillskott, naturmediciner eller homeopatika? Då hade det blivit krigsrubriker! Men nu handlar det ju om “riktiga” mediciner och då nämns inte ett ord. Skrämmande att notera hur styrd media är när det gäller vilka nyheter som får komma ut och vilka som har “locket på”. Tur att det finns alternativa kanaler. Tack NewsVoice.

  • Ja det stämmer! Naturliga mediciner ska jagas och förtalas. Vilka människor är dessa samvetslösa som vill lura folk i vetenskapens namn?
   Hjärtlösa obehagliga!
   Faktum är att något stort fel är det när man inte vet skillnad på gott och ont eller kärlek och hat.

   • Det är ganska läskigt att det funkar på detta sätt. Håller med dig fullständigt. Men läkare har faktiskt monopol på hälsovården och alla som går emot är kvacksalvare. Tänk om snickarna skulle kalla alla “gör det självare” för kvacksalvare och kasta dom i fängelse. Det finns alternativ och dom måste komma fram för att bryta monopolet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *