Ny forskning: Hälften av alla barn i USA kan få diagnosen autism år 2025 på grund av glyfosat

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 6 januari 2015
- Torbjörn Sassersson red.

Autismdiagnos i USA statistik

Bevis ackumulerad genom ny forskning indikerar att glyfosat, den verksamma beståndsdelen i Monsantos Roundup, är en huvudorsak till det ökade antalet autismfall i USA, enligt dr Stephanie Seneff från MIT. Glyfosat används flitigt i jordbruket som ogräsmedel även i Sverige. 

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 13:19, 6 jan 2015 | Foto på dr Stephanie Seneff: Dr Mercola | Graf ovan från: “Roundup and GMOs: Are we gambling with the future of food?” (Stephanie Senef, juli 2014)

Dr Stephanie Seneff - Photo: MercolaDen amerikanska forskaren dr Stephanie Seneff har forskat på kopplingen mellan autism och glyfosat. Under en konferens i december 2014 chockerade hon publiken med uttalandet att om den pågående utvecklingen av antalet autismfall i USA fortsätter kommer, vid en hypotetiskt nära exponentiell ökning, hälften av alla barn som föds i USA år 2025 få diagnosen autism, skriver Alliance for Natural Health i en artikel.

glyfosat autism korrelation

Graf: TheMindUnleashed.org / Stephanie Seneff

Myndigheterna intar ofta en ovetenskaplig hållning

Stephanie Seneff redovisar övertygande kurvor mellan användningen av glyfosat, som förekommer bla i Roundup från Monsanto, och barn med autism. Dessa barn som får autism uppvisar tecken på att de lider av näringsbrist tex brist på zink och järn. De har även ofta låga serumhalter av sulfat i blodet och kan drabbas av krampanfall och ha problem med cellernas mitokondrier.

Seneff varnar för att myndigheterna i USA har en [ovetenskaplig] uppfattning att glyfosat är ofarligt och det gör att myndigheterna inte vidtar några åtgärder för att hantera problem med flera hälsostörningar som kan kopplas till glyfosat. I Kina har antalet autsimfall och andra sjukdomar som Parkinson ökat markant sedan de började importera glyfosatbesprutad soya från väst, säger Seneff. I Ryssland vägrar ledningen tillåta import av GMO, delvis på grund av hälsoriskerna med glyfosat, enligt uppgifter.

Prime Minister Dmitry Medvedev recently announced that Russia will no longer import GMO products, stating that the nation has enough space, and enough resources to produce organic food. / “It’s Official, Russia Has Banned GMO Products. Commitment to Organic Food”

NewsVoice återkommer inom kort med en artikel som visar hur läget är i Sverige. Här ökar användningen av glyfosat och den låg på 657 ton år 2010. Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen har svarat på NewsVoice frågor.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

  • Dr Stephanie Seneff är en senior forskare vid MIT. Hon har de senaste åren fokuserat på biologi, hälsa och näring.  Sedan 2011 har hon fått publicerat ett stort antal rapporter om hälsa, välfärdssjukdomar, autism, alzheimer, hjärt- och kärlsjukdomar, bieffekter av läkemedel, näringsbrist och miljögifternas effekt på hälsan. Läs mer på csail.mit.edu. Se även Seneffs forskning.
  • Monsanto’s Roundup Herbicide—Featuring the Darth Vader Chemical

It was “supposed” to be harmless to humans and animals—the perfect weed killer. Now a groundbreaking article just published in the journal Entropy points to Monsanto’s Roundup herbicide, and more specifically its active ingredient glyphosate, as devastating—possibly “the most important factor in the development of multiple chronic diseases and conditions that have become prevalent in Westernized societies.”

http://action.responsibletechnology.org/p/salsa/web/common/public/content?content_item_KEY=11129


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *