Framtidens sjukvård = E-hälsa – eHälsomyndigheten firar ett år

publicerad 16 januari 2015
- av NewsVoice

Framtidens Vård & OmsorgNyligen firade eHälsomyndigheten sin ettårsdag. “Jag brukar säga att vi är den enda myndigheten i världshistorien som blivit till efter en omvandling av ett aktiebolag”, sa Torsten Håkansta som är generaldirektör på eHälsomyndigheten.

I Mediaplanets annonsbilaga “Framtids vård & omsorg” och artikeln “E-hälsa är på kraftig frammarsch” förklarar Håkansta bakgrunden till den ettåriga myndigheten.

Definitionen på eHälsa lyder:

“E-hälsa innefattar verksamhetsutveckling av hälsa, vård och omsorg för en ökad eff ektivitet, nytta och kvalitet för invånare, patienter, brukare och vård- och omsorgspersonal.”

Syftet med eHälsomyndigheten är bla att utveckla konceptet “e-recept” och tjänsten “Hälsa FörMig”, att samla in statistik kring alla läkemedel på marknaden samt att distribuera information tillbaka till myndigheter, landsting och kommersiella aktörer.

Hälsa FörMig kommer att fungera som:

“…ett personligt hälsokonto där den enskilde individen kan välja exakt vad som ska ingå och inte. Journaler från vårdbesök kan sparas i tjänsten, liksom information om vaccinationer, BVC-besök, läkemedel eller friskvårdsinformation. Vi ska inte stipulera hur plattformen används – vi ska bara tillhandahålla ett smart verktyg och en säker lagringsplats för våra medborgare. Vi tror att det kommer att skapa en större delaktighet i den egna vårdprocessen.”

Text: NewsVoice

Relaterat