Bok av Anna Nederdal: Fri från psykofarmaka
 – Bokus.com

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 januari 2015
- NewsVoice redaktion

Anna Nederdal - Foto: Theresia J. KöhlinDet a?r bara ma?nniskor som medicinerat med psykofarmaka som verkligen vet hur livet kan ka?nnas under medicinering, vid nedtrappning och na?r man avgiftats och a?r fri fra?n psykofarmakan. Boken “Fri fra?n psykofarmaka” bygger pa? vanliga ma?nniskors egna erfarenheter av och kunskaper om nedtrappning av psykofarmaka.

Text: Bokus.com

Idag saknar prima?rva?rden och psykiatrin kunskap om sa?ker nedtrappning av psykofarmaka. Da?rfo?r tvingas barn och vuxna in i en livsla?ng medicinering som ger livshotande skador och biverkningar. Ma?nniskor som vill minska, trappa ned eller sluta med psykofarmaka har da?rfo?r so?kt hja?lp hos varandra i sociala medier.

Boken “Fri fra?n psykofarmaka” bygger pa? vanliga ma?nniskors egna erfarenheter av och kunskaper om nedtrappning av psykofarmaka och ger anva?ndbara verktyg och ra?d om hur den som vill trappa ned pa? ett skonsamt och sa?kert sa?tt kan minska sitt psykofarmakaintag eller helt sluta med det. Man fa?r la?ra sig hur man undviker nedtrappningssymtom, vilka fo?rberedelser man beho?ver go?ra innan nedtrappning och hur na?ring, so?mn och ro?relse pa?verkar ens mentala ha?lsa och balans.

Fri från psykofarmakaBoken inneha?ller a?ven no?dva?ndiga genomga?ngar om SSRI, de psykiatriska diagnoserna och deras tillkomst, den psykiska oha?lsans historia, va?rt nuvarande sjukva?rdssystem och hur alltsammans pa?verkar ens mo?jlighet till ra?tt hja?lp. Man fa?r ho?ra ma?nniskor bera?tta sin historia, om sina erfarenheter av nedtrappning och om sina mo?ten med psykiatrin. Man fa?r mo?ta ma?nniskor som ka?mpat i motvind fo?r att de trott pa? empatins la?kande kraft och pa? att lyssna till ma?nniskor i kris.

ArcanumSkolan 2024

Till va?nner och familj finns ett sa?rskilt kapitel med ra?d om hur man kan sto?dja na?rsta?ende som vill trappa ned och/eller helt sluta med sitt bruk av psykofarmaka.

Jag som skrivit boken heter Anna Nederdal. Jag ger ut boken pa? eget fo?rlag och har tidigare publicerat boken Hashimoto, 2013.

Relaterat

UNT.se: Kamp mot psykofarmaka blev en bok

Facebook: Fri från psykofarmaka

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Hej! Jag alltid uppskattade boken och ide bakom det. Vård och utbildning har många böcker om SSRI, psykofarmaka. Hur ska vi börja och äta de. Men vi verkade glömma bort de, många, som av något anledning vill sluta med SSRI, psykofarmaka. Det behövdes mycket en bra, engagerade bok i ämnet. Boken är spännande läsning, samtidigt den ger en riktig stöd för de behövande.

  • Jag har läst Anna Nederdals bok och kan verkligen rekommendera den. Det är en handbok i konsten att trappa ner och förhoppningsvis kunna sluta med psykofarmaka. Det är en kamp att bli avgiftad från psykofarmaka men Annas bok är en värdefull hjälp på vägen.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *