Gud är bara en projektion av egocentriskt tänkande

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 januari 2015
- NewsVoice redaktion

KrishnamurtiMiljarder människor i världen tror på Gud, men hur många av dessa har en direkt kontakt med källan till vår existens, en direktkontakt som eliminerat egot? Ateisten och Sinnesforskaren Krishnamurti diskuterade under sin livstid många gånger Gud och problemet med att tro på en Gud. I detta utdrag förklarar han sin synvinkel på Gudsbegreppet.

Foto: jkrishnamurti.org | Rubriken är satt av NewsVoice och är inte ett citat av Krishnamurti

Question: Belief in God has been a powerful incentive to better living. Why do you deny God? Why do you not try to revive man’s faith in the idea of God?

Krishnamurti: Let us look at the problem widely and intelligently. I am not denying God – it would be foolish to do so. Only the man who does not know reality indulges in meaningless words. The man who says he knows, does not know; the man who is experiencing reality from moment to moment has no means of communicating that reality.

Belief is a denial of truth, belief hinders truth; to believe in God is not to find God. Neither the believer nor the non-believer will find God; because reality is the unknown, and your belief or non-belief in the unknown is merely a self-projection and therefore not real. I know you believe and I know it has very little meaning in your life.

There are many people who believe; millions believe in God and take consolation. First of all, why do you believe? You believe because it gives you satisfaction, consolation, hope, and you say it gives significance to life. Actually your belief has very little significance, because you believe and exploit, you believe and kill, you believe in a universal God and murder each other. The rich man also believes in God; he exploits ruthlessly, accumulates money, and then builds a temple or becomes a philanthropist.

The men who dropped the atomic bomb on Hiroshima said that God was with them; those who flew from England to destroy Germany said that God was their co-pilot. The dictators, the prime ministers, the generals, the presidents, all talk of God, they have immense faith in God. Are they doing service, making a better life for man? The people who say they believe in God have destroyed half the world and the world is in complete misery. Through religious intolerance there are divisions of people as believers and non-believers, leading to religious wars. It indicates how extraordinarily politically-minded you are.

Is belief in God “a powerful incentive to better living”? Why do you want an incentive to better living? Surely, your incentive must be your own desire to live cleanly and simply, must it not? If you look to an incentive you are not interested in making life possible for all, you are merely interested in your incentive, which is different from mine – and we will quarrel over the incentive. If we live happily together not because we believe in God but because we are human beings, then we will share the entire means of production in order to produce things for all.

Through lack of intelligence we accept the idea of a super-intelligence which we call `God; but this `God’, this super-intelligence, is not going to give us a better life. What leads to a better life is intelligence; and there cannot be intelligence if there is belief, if there are class divisions, if the means of production are in the hands of a few, if there are isolated nationalities and sovereign governments. All this obviously indicates lack of intelligence and it is the lack of intelligence that is preventing a better living, not non-belief in God.

You all believe in different ways, but your belief has no reality whatsoever. Reality is what you are, what you do, what you think, and your belief in God is merely an escape from your monotonous, stupid and cruel life. Furthermore, belief invariably divides people: there is the Hindu, the Buddhist, the Christian, the communist, the socialist, the capitalist and so on. Belief, idea, divides; it never brings people together. You may bring a few people together in a group but that group is opposed to another group.

Ideas and beliefs are never unifying; on the contrary, they are separative, disintegrating and destructive. Therefore your belief in God is really spreading misery in the world; though it may have brought you momentary consolation, in actuality it has brought you more misery and destruction in the form of wars, famines, class divisions and the ruthless action of separate individuals. So your belief has no validity at all. If you really believed in God, if it were a real experience to you, then your face would have a smile; you would not be destroying human beings.

Now, what is reality, what is God? God is not the word, the word is not the thing. To know that which is immeasurable, which is not of time, the mind must be free of time, which means the mind must be free from all thought, from all ideas about God. What do you know about God or truth?, You do not really know anything about that reality. All that you know are words, the experiences of others or some moments of rather vague experience of your own. Surely that is not God, that is not reality, that is not beyond the field of time. To know that which is beyond time, the process of time must be understood, time being thought, the process of becoming, the accumulation of knowledge.

That is the whole background of the mind; the mind itself is the background, both the conscious and the unconscious, the collective and the individual. So the mind must be free of the known, which means the mind must be completely silent, not made silent. The mind that achieves silence as a result, as the outcome of determined action, of practice, of discipline, is not a silent mind. The mind that is forced, controlled, shaped, put into a frame and kept quiet, is not a still mind. You may succeed for a period of time in forcing the mind to be superficially silent, but such a mind is not a still mind. Stillness comes only when you understand the whole process of thought, because to understand the process is to end it and the ending of the process of thought is the beginning of silence.

Only when the mind is completely silent not only on the upper level but fundamentally, right through, on both the superficial and the deeper levels of consciousness – only then can the unknown come into being. The unknown is not something to be experienced by the mind; silence alone can be experienced, nothing but silence. If the mind experiences anything but silence, it is merely projecting its own desires and such a mind is not silent; so long as the mind is not silent, so long as thought in any form, conscious or unconscious, is in movement, there can be no silence. Silence is freedom from the past, from knowledge, from both conscious and unconscious memory; when the mind is completely silent, not in use, when there is the silence which is not a product of effort, then only does the timeless, the eternal come into being. That state is not a state of remembering – there is no entity that remembers, that experiences.

Therefore God or truth or what you will is a thing that comes into being from moment to moment, and it happens only in a state of freedom and spontaneity, not when the mind is disciplined according to a pattern. God is not a thing of the mind, it does not come through self-projection, it comes only when there is virtue, which is freedom. Virtue is facing the fact of what is and the facing of the fact is a state of bliss. Only when the mind is blissful, quiet, without any movement of its own, without the projection of thought, conscious or unconscious – only then does the eternal come into being.

Källa: jkrishnamurti.org


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Begreppet “Gud” innebär olika för olika människor, men en gemensam nämnare är att det är ett begrepp som används för en riktning utåt eller uppåt till något mer än enbart den fysiska och materiella existensvärlden. Ateism kan då sägas fungera som en motsats till en tro på att det finns mer än det fysiska planet, alltså ateism innebär att allt som finns är det fysiska och materiella och när kroppen dör så finns inget mer.

  För mig innebär Guds-begreppet ett uttryck för det eviga och pågående livet som innefattar både fysiska och icke-fysiska existensplan. Vi kan uttrycka det som att världen vi upplever om dagen i vårt aktiva tillstånd är en värld av form, av ting. Och tillsammans med detta existensplan finns en värld utan form och utan ting, det som kan kallas för en andlig verklighet eller icke-materiellt existensplan.

  Allt detta tillsammans är Gud för mig, Gud som en samlad beteckning på alltings helhet och att denna helhet lever, kommunicerar och existerar. Tillsammans utgör vi Gud och våra upplevelser är Guds upplevelser, och när vi utforskar livet så är det Gud som utforskar sig själv därför att allting är Gud och det finns inget som inte är Gud. Gud är det eviga och oändliga varat, och icke-varat existerar bara som en tankeform.

  • “Allt detta tillsammans är Gud för mig, Gud som en samlad beteckning på alltings helhet och att denna helhet lever, kommunicerar och existerar.”

   Jo… – Raphael – ifall Du ersätter Gud = av pyramidmakthavande snilligt superSmarta operativsystem = egon påhittade uppfunna gudDomar år 325 – med Wåra fysiska Kroppar i kött – så håller jag med Dig. Om vad jag menar med det på min blogg här.

 • Zecharia@ Det syns att Eliza Brandt VET, vilket framkommer särskilt tydligt i hennes högra verk. Betr tradiga intellektuella utläggningar så kan sådana bl a läsas av arkeologer som försöker sig på att beskriva förhistorisk religion. De skriver bl a om “mighty powers” underförstått att dessa upphörde att existera i samband med samhällsutvecklingen från vilde-stadiet. De har inte förstått att dessa krafter är eviga och således verksamma än idag. Krafterna (fri energi?) ger sig till känna spontant om man är i harmoni med skapelsen, dvs ETT; vid stunder helt bortrensade från identitetspolitiska egotillhörigheter.

  Redhawk@ Mycket bra analys betr ihopkok av uppfattningar och totala förvillelser. Är det inte samma krafter som producerar university-bull-shit?

  Perra J@ Citatet kan förstås med hjälp av föreställningar inom “Pars pro-toto”, vilka bygger på föreställningar om universum som hologram. Allt är förbundet med varandra och varianter av Ett. Ockultisterna i Hollywood och gammelmedia använder sig av eländes-eländesskildringar – krig, mord, aggressioner kryddat med sex – som pars pro-toto-metod för att försätta oss in i “rätt” sinnesstämning. Avsikten är att kontinuerligt höja vår tolerans och legitimering av aktioner där “ute” av Usa/nato. Vi deltar således i ockultisternas verklighetskonstruktion genom att titta på deras symboler, filmer och konstruerade nyhetsrapporteringar. Vi lever i en simulerad verklighet. För att göra skillnad bör man ta avstånd och rena sig från detta och tänka goda “pars pro-toto-tankar”. Hjärtat vet vad som är det goda.

 • Tillägg till min förra kommentar. Det är känt att även Jiddu var med i teosofiska sällskapet. Dessa såg i den unge Jiddu en budbärare för sitt budskap. Jiddu bröt sig dock sedermera ur. Men är teosofiska sällskapet frimureri? Har inte lyckats hitta någon sådan koppling. Redhawk, vet du?

 • Nu får vi passa oss lite. Har sett första videon, där man allra först matas med citatet “Do what thou wilt shall be the whole of the law”. Avsändaren är – men det anges inte här – Aleister Crowley, också han frimurare (utöver beryktad ockultist). Är UG frimurare som säges här, börjar tusen larmklockor ringa. Till hans heder ska sägas att han faktiskt säger det. De som är medvetna förstår hur han ska tolkas. Frimureriet vill skapa ett slutet system som de kan kontrollera, och är väl insatt i mekanismer som manipulerar massorna.

 • På frågan om UG Krishnamurti var frimurare kan an bara säga ja, då han själv medger att han tillhör den Theosofiska society.Som frimurare lämnar man aldrig sin loge, det är bara döden som avslutar detta förhållande. Han förefaller vara utbildat i Tavistock, då han kan blandar “sanningar” eller rättare sagt uppfattningar som förefaller väldig “logiska” med totala förvillelser. Detta är just det som många tycker är så intressant, då de inte vill medger att de egentlige inte förstår.

 • jpnorlin: ger dig rätt i vad du för fram. Den som upplevt, utan att för den skull be om det, VET i sitt inre. I KÄNSLAN. Då behövs inga tradiga intellektuella utläggningar. Den som inte VET i sin KÄNSLA, har att vänta tills den hamnar där.
  Jämför med konst: ibland finns tavlor som har den där känslan i sig och som intellektet bara inte kan greppa. Men öppna för känslan och du VET. T.ex http://www.elizabrandt.com
  Jag är tacksam för den assistans jag fått att närma mig Källan, att gå utanför. jag kan inte sätta ord på det (givetvis!) men KÄNSLAN finns där. Den lockar mig vidare på en väg jag inte förstår, men KÄNNER.

 • Mayne: tack för det fina du delar med dig, det berikar min dag.
  Birgitta: tack för dina ord om tystnaden, gillar den, där passionens vatten porlar oavbrutet.
  christnewland: tack för dina inlägg, vi får fortsätta följa vår inre compass.
  Alla andra: vi har våra egna världsbilder men det var ändå summan av oss tillsammans som gav alla dessa kommentarer och unika uttryck idag den 5e Jan, bara att njuta av tacksamhet för medskapandet. Allt gudagott!

 • jpnorlin: Jag tror att många tror att de förlorar gudskontakten, men i verkligheten är de enbart med i ett fantastiskt skådespel som ger oss allehanda upplevelser. Alla kontraster är helt nödvändiga för dessa upplevelser. Från jordelivet ser vi ont och gott, vi värderar med utgångspunkt från vår inre “kompass” men från ett icke jordligt perspektiv finns inte gott och ont, enbart upplevelser. Det är Guds gåva till oss (egentligen är vi delar av Gud som upplever sig själv). Så tror jag.

  Ingenting är meningslöst i Universum. Alla de fantastiska lagar som styr Universum tyder på MYCKET hög intelligens. I det perspektivet är det svårt för en människa att försöka tolka Skaparen över huvudtaget.

 • Chrisnewland: instämmer att vi vägleds på allra bästa sätt förutom när vi inte gör det och det kan verka rätt ofta. Nu leker vi lite med orden kanske, som är så begränsade, men nog tror jag vi föds med gudskontakt allihopa, den universiella livsnödvändiga kraften, och senare kanske vi glömmer det, tappar kontakten…

 • Javisst chrisnewland. Men tänk vad nära det är, till den ultimata lösningen som den största ingenjören gömde på en plats där vi skulle leta allra sist. Och samtidigt fundamentalt enkel. Allt nerpackat på säkert ställe som vi alltid bär med oss, inom oss, medfött. Trossystem finns överallt men denna inre julklapp handlar inte om tro utan att veta genom att känna. Det är ju en mänsklig rättighet, en födslorätt som många religioner försöker gömma undan.

  • Jpnorlin – betr orden “..tänk vad nära det är, till den ultimata lösningen som den största ingenjören gömde på en plats där vi skulle leta allra sist ..fundamentalt enkel ..som vi alltid bär med oss.. ..handlar inte om tro utan att veta genom att känna.. ..en födslorätt som många religioner försöker gömma undan.” — Så är det för mig ..och har varit sedan barnsben. Att uppleva sig vara ETT med gräset på stranden, med fågeln som lyfter från pålen i floden, med ‘alltet därute’ är underbart – ack att kunna vara (Vara!) i den känslan hela tiden ..fast då man nått ‘dit’ är det förstås dags att ‘packa’ och resa vidare…

   och Chrisnewland – betr att “jordens befolkning befinner sig i mycket olika utvecklingsskeden (ingen värdering).. ..Varje människa har sin väg och det bör respekteras.” — Jag ser det också så – men lättare sagt än gjort att totalt acceptera ‘allt’ som händer omkring oss – annat än stundtals, då man lyckas distansera sig s a s…

 • JpNorlin: Instämmer. Men samtidigt måste vi inse att jordens befolkning befinner sig i mycket olika utvecklingskeden (ingen värdering) och processen framåt måste skilja sig åt. Varje människa har sin väg och det bör respekteras.

 • U.G Krishnamurti hade inte samma inställning som Jiddu Krishnamurti i flera avseenden, och de blev inte sams när de diskuterade. Dock tror jag att vissa delar var gemensamma (t ex att tankarna är hinder).

  U.G. är enligt mig en ganska tvivelaktig “rådgivare”. Höjden av anti-human får man leta efter (även om han inte var ond). Jiddu var mycket mer ödmjuk.

  Har inte fått klart för mig om U.G. var ateist eller inte.

 • Om du är törstig, analyserar du vattnet då ?? Nej, du dricker det direkt och släcker din törst. Enkelt. Sak samma med gud eller vad vi nu önskar kalla det. Första steget är att upptäcka törsten. Acceptera den sen och börja lyssna. Skruva ner volymen, stanna upp, sitt still… resten sköter självet. Vattnet och törsten finns nära varandra. Enkelt. Snabbversion av världens alla biblar och koraner. Varsågoda 🙂 (Ingenjören bakom detta visste vart det skulle gömmas, där vi skulle leta sist)

   • Ja, bloggerkarl allt som synes främmande för en själv kan ju betecknas som nonsens.

    Vad Krishnamurti hit och dit har sagt är ganska så ointressant och som man kanske inte ska hänga upp sig på. Ordrikedom röjer att de kanske inte haft några större “äkta” upplevelser utan tänkt sig till saker och ting.

    jpnorlin är en vis person. Han vet och förstår något värdefullt nämligen tystnadens betydelse för upplevelser av världens porlande i sitt inre. Genuina andliga upplevelser låter sig bäst berättas genom aforismer – eller inte alls…

    Är helt förvissad om att kärleksenergin kan ta skepnad och upplevas som en gudsperson när vi omfattas av kärlek till skapelsen av vår nästa med både kropp och själ.

    Man kan bara sitta på avstånd och iaktta hur folk slåss för “sina” versioner, vilket visar att de inget förstått.

    • Precis Birgitta!
     Det där med att ‘tänka sig till saker och ting’ kan vara intressant när man diskuterar ämnet – medan ‘Genuina andliga upplevelser’ är något annat.
     Många har försökt att förklara sina andliga upplevelser genom poesi, dans, film, musik eller föredrag… men jag tror det är omöjligt att få någon annan att helt förstå, eller uppleva rättare, genuint andliga upplevelser om man inte själv haft sådana.

 • Perra: Instämmer givetvis i det du säger. Mycket olyckligt att så är fallet, Kanske är det därför som personer som Richard Dawkins har lyckats få så stort gehör eftersom hans “tro” tjänar på denna förvirring.

  Wikipedia gör det heller inte lättare: Ateism innebär avsaknad av eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter. Med denna utgångspunkt skulle vetenskapsmän som t ex Einstein vara ateist, men han var djupt troende på en högre makt. Likaså många framstående vetenskapsmän genom tiderna.

  Men ovanstående är säkert en helt naturlig del av mänsklighetens evolution från apstadie till djup vishet.

 • otroligt tjatig och föråldrad framstår Jiddu Krishnamurti här. har inte Newsvoice hört talas om hans namne U.G Krishnamurti, som jag vågar påstå är betydligt direktare i sitt tilltal?

  i övrigt kan jag rekommendera Koranen för den som är seriöst intresserad av vältalighet kring begreppet Gud. adieu.

 • Det råder en förvirring i definitionen av ateism, som hänger ihop med vad vi definierar som Gud.
  Vad vi menar är oftast bilden av Gud som en extern maktentitet, utanför oss själva. Den vitskäggige mannen uppe bland molnen, som straffar oss.
  Den bilden anser Krishnamurti (troligen med rätta) är falsk. Det är en mental bild av Gud, som är totalt meningslös, och befängd.
  Att inte tro på den bilden gör en inte till ateist.
  Och jag är böjd att tro att Jesus skulle hålla med Krishnamurti.

 • Krishnamurti kan inte sägas vara ateist. Tvärtom! Det han menar är att kunskapen om Gud inte kan komma genom mänskliga “koncept” eller “ideer” utan enbart när tankarna eliminerats.

  Tron på Gud har för mig en absolut viktig funktion, såsom en brygga mellan ateism och den verkliga kunskapen om Gud. Den ingår i processen att finna Gud, och de negativa “bieffekter” som uppstår på den vägen, såsom K beskriver är nödvändiga för att bygga visdom. Denna kommer från alla de “upplevelser” som livet ger (goda och onda). I detta avseende kanske K inte vara så tydlig.

 • Ateisten Krishnamurti ? väldigt osäker på att Krishnamurti skulle acceptera den etiketten om sig själv. Hursomhelst tack för artikeln. Det Krishnamurti säger går rätt in i än…..

 • Utmärkt förklaring av varför det är intelligensförnedrande, egoistiskt och destruktivt att “tro” på Gud. Att tro på Gud innebär att ha ett tankekoncept om Gud vilket är ett hån mot det universellt gudomliga som inte kan upplevas i tanken utan endast genom en frikoppling från tankar och en fullskalig aktivering av alla våra sinnen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *