Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

40%

40.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 23/4 kl 09:30.

Hot och trakasserier skyddar olaglig vargjakt och grova jaktbrott – Journalister och tjänstemän är rädda

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 januari 2015
- NewsVoice redaktion
Olaglig vargjakt

Olaglig vargjakt - grovt jaktbrott

DEBATT. Jägarförbundet, myndigheter och åklagare gör ingenting. Journalisterna i Dalarna vågar inte skriva. Alla är rädda för jägarna som begår grova jaktbrott, bedriver olaglig jakt på varg och sedan hotar alla som försöker stoppa dem. Dessa jägarna skryter öppet på Facebook med namn och foton på sig själva hur de avsiktligt skadeskjuter varg för att skapa maximalt lidande. Sedan avlivar de vargen med ett yxhugg i huvudet, som i bilden ovan.

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014Kristina Hallin är en av de få frontpersoner i Sverige som vågar sätta något emot jägare som hatar varg och bedriver vad polisen kallar organiserad brottslighet.

Text: Kristina Hallin, hälsopedagog, fil kand, har forskarbehörighet
arbetar med folkhälsa, helhetssyn människa-miljö på samhälls- och nationell nivå | Bild på Hallin: SVT debatt | Alla debattartiklar om svensk vargjakt

Na?r jag skriver dessa rader har de skjutit 26 vargar i Va?rmland och O?rebro, det a?tersta?r alltsa? 10 vargar och eventuellt 9 i Dalarna. De kommer att mo?ta sina o?den inom na?gra dagar.

Dessa vargar har offrats i den ra?ttsro?ta inom rovdjurspolitiken som nu ra?der i Sverige. Pa? grund av denna vargslakt har na?gonting  ga?tt so?nder inom de ma?nniskor som ser deras stora va?rde fo?r va?rt ekosystem – deras fantastiska roll fo?r en frisk framtid. Na?gonting har ga?tt so?nder inom ma?nniskor, som omvandlats till en kraft som inte kan ma?tas, en kraft som inte ra?ds fo?r na?gonting och ingen kan stoppa. Ett nytt skede har bo?rjat.

Denna licensjakt a?r lika olaglig enligt EU:lagen som de andra licensjakterna. EU-kommissionen har ett pågående ärende mot Sverige för att Sverige bryter mot EU:s lagar.

Dessa jakter har verksta?llts fo?r att tillfredssta?lla en liten grupp varghatare. Det finns inga andra orsaker. Varfo?r har det ga?tt sa? la?ngt att vi bryter mot ga?llande lag i Sverige och varfo?r a?r det bara ja?garnas propagandaapparat som fa?tt trumma ut sitt hat och sina lo?gner?

Jägarförbundet är mycket aktiva med att skicka ut vinklad information till journalister och redaktioner – ofta lo?gner som till slut blivit till sanningar och ingen ifra?gasa?tter eller ka?llgranskar förbundets pa?sta?enden.

Under a?tta a?r har brottsligheten tilla?tits pa?ga? – Den har blivit gro?vre och gro?vre

Eskil Erlandsson - Foto: Patrik Trägårdh - Wikimedia CommonsUnder Eskil Erlandssons mandat att fa? styra rovdjurspolitiken, har alla lagar urholkats och a?ndrats, pa? sa? sa?tt att de bryter mot internationella lagar och a?taganden, allt fo?r att tillfredssta?lla sina kompisar ja?gare, bo?nder, skogsa?gare, vilka oftast a?r en och samma person pa? landet.

Foto på Eskil Erlandsson: Patrik Trägårdh – Wikimedia Commons

Nu a?r centerpartiet med Erlandsson i spetsen orolig fo?r vad Miljo?partiet ska ta sig till – MP a?r de som ba?st ka?nner till alla dessa brottsliga lagar. Nu go?r (C) allt vad de kan fo?r att krossa Romson och MP, vilket kommer att sta? dem dyrt.

Sossarna hade redan innan valet lovat ja?garna att de skulle fa? licensjakt, allt fo?r att vinna na?gra ro?ster – vi djur och naturva?nner, 70% av svenska folket, fra?gar oss:

  • Varfo?r ska ja?garna ha en licensjakt?
  • A? r det ja?garna som besta?mmer o?ver va?rt ekosystem?

Nej, verkligen inte!

Illegala vargjägare uttrycker öppet sina åsikter på Facebook

Varg skjuten 2014Några citat från Facebook:

Klart att det skjuts mer varg än nånsin. Bara att fixa ljuddämpare och skjuta fanskapet.

Kan inte låta bli att njuta i denna stund,allt som hänt de senaste dagarna är en seger för oss vargmotståndare !!!! Den våldtäckt på landsbygden som vargvärnarna har hejat på, har fått sig en rktig jävla stoppsmäll. Hoppas dom mår illa nu,så ända in i helvete illa, [Ann] Dhalerus galna skara.

Skjut och gräv ner ohyran.

Låt oss jägarna hålla på tills det är tomt.

Visslare på Naturvårdverket säger att alla beslut som ga?ller varg ska fo?rst ga? till Eskil Erlandsson

Ja?garmaffian som har 60 miljoner kronor att leka med ma?ste stoppas omga?ende, de hotar, trakasserar, mordhotar ma?nniskor som inte go?r som de vill. Detta ma?ste fa? ett slut, nu!

Na?r politikerna inte tar sitt ansvar, finns det na?gon som tar ansvar fo?r djuren och miljo?n? Vad go?r Naturva?rdsverket och La?nsstyrelserna som har uppdraget att sa?kersta?lla naturen? Svaret a?r att de har gett upp – de har fa?tt tillsa?gelse att go?ra som politikerna har sagt, trots att det sta?r i Grundlagen att de ska fo?lja ra?tt lag och i detta fall a?r det EU-lagen med Art- och habitatdirektivet som ska fo?ljas.

Whistleblowers pa? Naturva?rdsverket har la?ckt att alla beslut som ga?ller varg ska fo?rst ga? till Erlandsson – han har alltsa? uto?vat ministerstyre! Denne Eskil Erlandsson har styrt som han vill ha det, via hur mycket anslag myndigheterna har fa?tt fo?r att utfo?ra vissa a?renden – mycket smart styrning – men fult gjort.

Hur a?r det da? med EU-kommissionen som har hotat att dra Sverige info?r domstol flera ga?nger? Det har ga?tt hyfsat na?r Janez Potocnik var chef o?ver Miljo?omra?det. Trots EUs vetskap om lagbrott och korruption i Sverige, har de inte agerat denna ga?ng, de har inte stoppat denna licensjakt. Visserligen gick den nya talesmannen Enrico Brivio ut i tisdags med orden:

”Vi beklagar att den jaktra?ttsliga situationen inte klargjordes innan jaktsa?songen drog iga?ng” och ”Handlar det om en lago?vertra?delse kan a?rendet tas vidare till EU-domstolen”.

Tyva?rr Brivio, du agerar och uttalar dig fo?r sent! EU-kommissionen vill att Sverige ska sko?ta vargpolitiken genom svenska domstolar, men eftersom Eskil Erlandsson pa? egen hand gjort en laga?ndring om att Naturva?rdsverket ska leka domstol, sa? har svenska folket stoppats ra?tten att o?verklaga till domstol.

Vi har kaos i politiken. Vi har kaos hos myndigheterna. Vi har kaos i ra?ttsva?sendet. Vi har kaos i EU-kommissionen. Vem a?r det som vinner pa? att vi har kaos o?verallt – jo, det a?r ja?garna! Deras va?taste dro?m har ga?tt i uppfyllelse!

Men vi svenskar a?r ett natura?lskande folk, vi ger inte upp – vi kommer nu att blir mycket starkare. Na?r man ger sig pa? djur och barn, da? agerar vi med kraft. Nu kan ingen stoppa oss.

Text: Kristina Hallin, ha?lsopedagog, fil kand arbetar med helhetssyn ma?nniska – miljo? pa? samha?lls- och nationell niva?.

Relaterat

Facebook-grupp: Låt vargarna leva

Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen: Vargjakt igen på skakig biologisk och juridisk grund!


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq