Inga bevis för att vaccinet Flulaval fungerar enligt tillverkaren GlaxoSmithKline

publicerad 28 januari 2015
- av NewsVoice

Flulaval vaccine no controlled trials

Läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline (GSK) bakom vaccinet Flulaval mot influensa konstaterar att vaccinet förmodligen inte fungerar och skriver det för säkerhets skull på preparatets medföljande infoblad där det står: “No controlled trials demonstrating a decrease in influenza”, men det lär inte förhindra övertron på vaccin, skriver Mike Adams för NaturalNews.

Mike Adams beklagar i sin artikel att läkare inte informerar sina vaccinkunder om att det saknas vetenskapliga belägg för att vaccinet fungerar.

Källa: Flu shot hoax admitted: “No controlled trials demonstrating a decrease in influenza”

GlaxoSmithKline om Flulaval: gsksource.com/gskprm/htdocs/documents/FLULAVAL.PDF