Sanna Ehdin: Inrätta ett oberoende Folkhälsoråd

publicerad 27 januari 2015
- av NewsVoice
Sanna Ehdin Anandala - Foto: Jen C. Hilner

Sanna Ehdin Anandala - Foto: Jen C. Hilner DEBATT OCH HÄLSA. Forskare har åter slagit larm om bristen på det livsviktiga D-vitaminet hos Sveriges befolkning under vinterhalvåret. De uppmanar Livsmedelsverket att agera men de gör ingenting. Myndigheten har istället visat ett kompakt ointresse för sambandet mellan näringstillskott, hälsa och förebyggandet av sjukdomar. Därför behövs ett oberoende Folkhälsoråd, skriver Sanna Ehdin, PhD, immunolog och författare.

Text: Sanna Ehdin, PhD, immunolog och författare | Foto: Jen C. Hilner

Enda sättet att komma vidare är att ansvariga politiker tillsätter ett Folkhälsoråd med de svenska forskare, läkare och professorer som är kompetenta i modern kost- och näringsforskning. Först då kan vi få upp ämnet kost och näring på den internationellt professionella nivå som det förtjänar och svenska folket kan få tillgång till vettiga ochuppdaterade näringsråd.

Förtroende för den svenska Livsmedelsverket är sedan länge lågt, men nu reagerar även läkarkåren och forskare starkt på Livsmedelsverkets nonchalanta sätt att hantera livsviktig hälsoinformation. I ett par uppmärksammade debattartiklar på SvD Brännpunkt i januari har fyra forskare slagit larm om att stora delar av Sveriges befolkning sannolikt har brist på det livsviktiga D-vitaminet (“Brist på D-vitamin måste tas på allvar”). Det har allvarliga konsekvenser för folkhälsan, med ökad risk för åtskilliga sjukdomar som: MS, diabetes, demens, tarmcancer, schizofreni, fetma, autism och depression, men tyvärr kommer ingenting att ske.

Det svenska Livsmedelsverket (SLV) har gång på gång demonstrerat sin nonchalans för betydelsen av tillskott med vitaminer och mineraler – både i preventivt, sjukdomsförebyggande syfte eller för att skapa en god och stark hälsa. Problemet som forskarna Jonatan Salter och Peter Sundström skriver om är att de gränsvärden för kosttillskott som SLV anger må vara tillräckligt för att förhindra engelska sjukan, men räcker inte för att skydda mot allvarliga sjukdomar (se även artikeln “Farlig polarisering kring D-vitamin”).

Vet du hur SLV gått tillväga för att bestämma gränsvärdena för våra kosttillskott? De har sett vad folk har i sina matkorgar när de handlar och sett vad folk har på tallriken, och sedan räknat baklänges för att sätta gränsvärdena. Det är fullkomligt ovetenskapligt och har noll koppling till några hälsofaktorer.

När det gäller C-vitamin är det lika dåligt. SLV rekommenderar 75 mg (0,075 gram) per dag, vilket är satt för att hålla skörbjugg borta, men knappast för att motsvara kroppens behov. Nästan alla djurarter, från insekter till däggdjur, producerar sitt eget C-vitamin och utifrån djurens C-vitaminproduktion menar flera forskare att människors dagsbehov är 2–13 gram C-vitamin – beroende på ålder, stress och sjukdomar. C-vitamin är essentiellt för immunförsvaret och starka slemhinnor och behövs därför för att höja motståndskraften mot infektioner.

Men få saker är så viktiga för hälsan och självläkningen som just D-vitamin. D-vitamin är unikt bland vitaminerna, för det är ett steroidhormon, samma som våra könshormoner testosteron och östrogen. Vi har 30 000 gener i kroppen och vitamin D påverkar 2 000 av dem. Det är allvarligt att en fjärdedel av svenska skolbarn har D-vitaminbrist (data för åttaåringar från 2011). Precis som forskarna skriver ska dels nya rekommendationer utfärdas och anslag ges till fler studier, för sjukdom och nedsatt arbetskapacitet kostar samhället och företagen oerhörda summor.

Men D-vitaminfrågan är ”ingens bord” trots att D-vitaminbrist kan kopplas till många allvarliga sjukdomar och utvecklingsstörningar. Det är inte acceptabelt i ett högstående och kompetent samhälle som det svenska.

Livsmedelsverket finansieras av livsmedelsindustrin

Grundproblemet är att SLV inte är ett statligt verk i egentlig betydelse, utan dess verksamhet finansieras till största delen av livsmedelsindustrin. Det borgar inte för en neutral syn på kost och näring och mycket riktigt är Livsmedelsverkets syn präglad av att deras sakkunniga professorer under många år haft har avlönats av margarinindustrin.

När det avslöjades för ett par år sedan fick två av dem avgå, men skadorna hade ju redan skett – och var är deras neutralitet och saklighet? Till exempel fortsätter SLV att tvångsrekommendera margarin till alla skolbarn trots att forskning saknas som visar några positiva hälsoeffekter av margarin.

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) erkände i sin svenska expertutredning 2013 att lågkolhydratkost ger snabbare viktminskning än andra dieter, till synes utan farliga effekter utan snarare med förbättrade hälsovärden.

Livsmedelsverket har under många decennier varnat för mättade fetter, när de mättade fetterna har en rad positiva hälsoeffekter för immunsystemet, benbildningen, god lungutveckling och effektiv användning av de essentiella fettsyrorna.

SLV har tvärtom gett fettsnåla och kolhydratrika kostråd sedan 1970-talet, vilket resulterat i en tredubbling av antalet överviktiga och fetman femdubblades i Sverige mellan 1969 och 2005. Idag är varannan man och en tredjedel av kvinnorna är överviktiga, och det är inget fel på våra gener utan felaktiga kostråd. Detta har skapat en rad följdsjukdomar, enorma kostnader och stort personligt lidande. Enbart psykisk ohälsa kostar 70 miljarder om året i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg.

SLV är också ansvariga för att flera årskullar ungdomar på 1980-talet gjordes till glutenallergiker i Sverige, eftersom de rekommenderade en välling som hade för högt gluteninnehåll.

Vi behöver ett nytt och fräscht Folkhälsoråd

Det svenska folket behöver ett nytt ”Folkhälsoråd” som är uppdaterat i modern, internationell nutrition och inte finansierat av industrins kommersiella intressen. Det finns tillräcklig kompetens i modern nutritionsforskning i Sverige för detta.
Ett exempel är de 26 olika läkare och forskare i en artikel i Nutrition 2014 som krävde att lågkolhydratkost bör vara förstahandsalternativet vid såväl typ 2- som typ 1-diabetes.

För att vända den negativa sjukdomstrenden behöver vi ett ”Folkhälsoråd” som lyfter fram nya vetenskapliga data om kost, näring och hälsa och ger uppdaterade rekommendationer till den svenska befolkningen. Som ger sakligt inriktade hälsoråd som stärker det friska – och därigenom motverka ohälsa och utvecklingen av sjukdomar.

Ett annat exempel där ett Folkhälsoråd kan göra skillnad är att lyfta fram att brist på B-vitamin, D-vitamin och omega-3 fettsyror (DHA) kan ge nedstämdhet och depression, varför matvanor och näringsstatus borde utvärderas hos personer som söker hjälp mot dessa symtom.

Våra skattemedel betalar för att få en adekvat sjukvård och i det borde även ingå den bästa möjliga informationen om vad som skapar en hälsofrämjande livsstil. Låt oss få detta nu!

Text: Sanna Ehdin, PhD, immunolog och författare


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tack! Med gemensamma krafter kan omställningen gå fort. Alla gör det den är bra på och att alla har samma mål. För en friskare värld i samarbete med andra och naturen.

 • Starta ett Folkhälsoparti Sanna! Du får min röst direkt. Vi måste lära oss från tidig ålder att låta kosten vara vår medicin. Att förebygga! Det är mycket i samhället som måste ändras men detta är nog det viktigaste. När grunden är lagd följer andra förändringar automatiskt och lättare. Det är hög tid att det sker något NU!

 • I god tid inför valet 2014 gick vi ut med budkavlen går . Ett 16 punktsprogram för en bättre folkhälsa – men också vägar för att genomföra det – genom att erövra och gå in i de partier som redan finns. Folkhälsorådet finns med indirekt: Utlagt också på Jonas Coltings blogg “Colting for President” Vi kan väll tillägga att Sanna Ehdin är en god kandidat som Folkhälsominister: Begrunda här:http://www.kostdemokrati.se/2000taletsvetenskap/2013/03/26/budkavlen-gar-for-en-battre-folkhalsa/

 • Tack för kommentarer och väl formulerat! Så glad för allt som bedrivs på gräsrotsnivå o det är därifrån förändringen kommer. Men nu vore det bra att även visa “uppifrån” att det är Nya Tider och säga ifrån. Mesigheten och trögheten inom etablissemanget är en black om foten.

  Bra ju fler som engagerar sig på alla nivåer, jag har valt att tala för de som vill lyssna nu i 20 års tid! 🙂

 • Tack för efterlängtad artikel Sanna.

  Har upptäckt att det finns många svenska grupper på facebook där medlemmar ger varandra stöd och utbyter information och erfarenheter beträffande naturlig hälsa.

  Det allra mest naturliga när det gäller hälsan ska förstås vara kosten!
  När jag jämför den kost vi hade då jag växte upp på 50 och 60 -talen, med dagens kost, förstår jag att (snar!) förändring verkligen är nödvändig.

  Det är inte bara kosten som behöver förbättras i samhället! Vi behöver t ex en bättre, mer mänsklig sjukvård, med möjlighet att välja naturlig bot för den som så önskar osv – men låt oss börja med maten.
  Med hälsosam, dvs giftfri(!) mat, mår man förstås bättre och den som mår bra orkar mer och har naturligtvis större intresse av att delta i förändring – vilket i sin tur leder till ett bättre samhälle med allt vad det innebär.

  Det skulle dessutom inte skada att göra som det föreslås i visorna att – “ta av oss skorna” och varför inte också “låta hjärtat va’ me’..” – lite oftare. 🙂

 • Det som kommer att vända detta är inte nya experter, de är vanligt folk, som tröttnat på dumheterna. Det finns många Facebooks grupper som jobbar hårt, med information. Jag driver en sida med cirka 3000 diabetiker, som hjälper varandra. Olydiga Diabetiker ger hjälp till själv hjälp. För oss har inte livsmedelsverket, något att göra med verkligheten.

  Jag tror inte vi behöver fler expert organ, vi får ta det som en gräsrotsrörelse. Man når längre på att jobba med lösningar, som fungerar direkt. Vi har inte tid att vänta.

  • Precis. Det är religionen med auktoriteter som är roten till det onda. Om sanningen skall fram så har var och en ansvaret för sin egen lycka, “var och en, sin egen lyckas smed”, vilket inte betyder att man skall sluta lyssna på andra. Det betyder bara att man måste använda sunt förnuft och välja klokt.

 • bästa Sanna, Kravet på ett nytt Folkhälsoråd inkluderat i samhället kräver en lång tålmodig politisk kamp. Den ska självfallet drivas – men den tar tid.
  Däremot kan vi tillsammans redan nu upprätta ett parallellt råd som tar saken i egna händer. De råd vi föreskriver kommer alltfler att följa. Bra utgångspunkter är tex Micke Håkanssons böcker, men också ett kraftfullare samarbete oss emellan.
  Så jag hoppas vi ses på våra gemensamma möten i Malmö, Uppsala Vasa och Jakobstad.

  Ingemar Ljungqvist

  • Tack Ingemar, eller så kan det gå fort om rätt personer känner sig manade att agera nu. Man kan sätta igång det via webplattform medan det förankras politiskt. Det är rätt uppenbart att denna funktion saknas i vårt moderna samhälle.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *