Får Karin Bojs NewsVoice Stora Journalistpris 2015 för bästa granskning av läkemedelsindustrin?

publicerad 11 januari 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

Torbjörn SasserssonKarin Bojs detoxarKära vetenskapsjournalist Karin Bojs, som skriver för DN. Jag vill ge dig en utmaning lika giftig för läkemedelsindustrin som en cytostatikabehandling. Om du kritiskt undersöker läkemedelsindustrin kan du nästan garanteras NewsVoice Stora Journalistpris, Bonniers Stora Journalistpris eller Föreningen Grävande Journalisters pris Guldspaden.

Du har möjligheten att gå till den journalistiska historien genom att fördjupa en av århundradets viktigaste undersökningar som påbörjats av namn som Maciej Zaremba och Peter Gøtzsche, att avslöja den kriminella läkemedelsindustrins beskäftiga och geschäftiga metoder. Det kan leda till att framtiden kommer att minnas dig som en journalist som hade betydelse till skillnad från alla duktiga policyskribenter* som snabbt kommer att glömmas bort.

I din artikel som postades idag kl 07:09 på DN rubricerad "Arv, otur och miljö orsakar cancer" skriver du att: "det är lätt att låta sig luras av förföriska budskap" och du använder sedan nyckelordet "beskäftig" fyra gånger:

  • "I januari väller livsstilsråden över oss, det ena mer beskäftigt än det andra. En del råd är flummiga och saknar vetenskaplig grund. Som att vi bör ”detoxa” oss.",
  • "Andra är sakliga och välkända, men känns just därför så tråkiga, beskäftiga och gamla".
  • "En orsak till att studien om otur hälsades med sådan entusiasm, är att många människor som redan har drabbats av cancer känner sig stigmatiserade av beskäftiga livsstilsråd" och
  • "Allt för många cancerpatienter drabbas av beskäftiga råd från omgivningen, och ofta dessutom felaktiga råd. Detta är mycket obehagligt".

Ordet beskäftig är synonymt med orden: inställsam, övernitisk, småviktig eller fjäskig. Enligt Elias Wesséns bok: "Våra ord - deras uttal och ursprung", kommer ordet beskäftig från lågtyskans bescheftich besläktat med beschäftigen, att sysselsätta och ordet geschäft, sysselsättning, affär.

Jag antar att du (vid sidan av otur som orsak) syftar på alternativmedicinska råd och friskvårdstipsen som sedan 1:a januari postats på webben, att folk i samhället försöker hjälpa varandra med "metoder" inte godkända av svenska allvetande myndigheter. Du nämner att tobaksbranschen, köttbranschen och solarieföretagen försöker dimma till informationen, men du glömmer att nämna läkemedelsindustrins dimridåer. Hur kommer det sig att Big Pharma alltid får frisedel i DN?

Polariteten skolmedicin-alternativmedicin gagnar bara Big Pharma

Det finns en naiv rutin inom svenska gammelmedier att ständigt avleda uppmärksamheten från Big Pharma-elefanten i rummet som dagligen trampar ihjäl patienter och istället i linje med Big Pharmas egna intressen trampa på alternativmedicin, kosttillskott och detox, som ofta har både beprövad erfarenhet och äkta vetenskap i ryggen.

Karin Bojs, låt oss år 2015 lämna polariteten och den meningslösa kampen mellan skolmedicin och alternativmedicin/kosttillkott bakom oss. Polariteten är ändå bara fabricerad av den svenska skeptikerrörelsen, som du fått pris av.

Låt oss istället granska all medicin och ur denna granskning lyfta fram best practise, den medicin som fungerar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet oavsett om det handlar om gröna eller vita piller. I slutänden handlar de bara om medicin, bra och dålig medicin.

Text: Torbjörn Sassersson

* En typisk policyskribent är alltid politiskt korrekt, följer tidningsstyrelsens (ägarnas) policy och stryker alltid etablissemangets myndigheter och industrier medhårs.