Likartad syn på lidande inom kristendom och buddhism

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 26 januari 2015
- NewsVoice redaktion
Phra Ajan Jerapunyo - Abbot of Watkungtaphao. Photo:Tevaprapas

Phra Ajan Jerapunyo - Abbot of Watkungtaphao. Photo:Tevaprapas

Hur vi hanterar sorg och lidande är ett återkommande tema i livet. I flera dokumentärer har vi fått följa svenskar som drabbades av tsunamikatastrofen 2004. Social gemenskap och kärleksfullt delad sorg är gemensamma faktorer för hur vi klarar av det, skriver Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi och forskare.

Ingela Bel-Habib
Ingela Bel-Habib

Text: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi och forskare, belhabib2[at]gmail.com | Foto: Nathalie Bel Habib | Foto på Phra Ajan Jerapunyo – Abbot of Watkungtaphao: Tevaprapas, Wikimedia Commons

De strategier som använts för att överleva sorgen och saknaden efter förlorade familjemedlemmar varierar, men ett utmärkande drag för dessa har varit stark social gemenskap, kärlek och delad sorg mellan de katastrofdrabbade individerna och omgivningen.

Sussie Jansson, en mamma som förlorat sina två döttrar i tsunamin, valde att återvända till Thailand för att driva ett barnhem, när sorgen och saknaden efter flickorna blev för stor. Hon kände då att hon kunde bidraga till att hjälpa andra barn och vuxna som också drabbats, samtidigt som detta hjälpte henne att bearbeta sin egen sorg. Arbetet på barnhemmet gjorde det möjligt för henne att både vara lycklig och ha sorg.

På samma sätt arbetar psykologer och terapeuter. Att lyssna på, ta del av, ge råd och vägledning till personer som bär på sorg och lidande, uppfattas av de flesta professionella som djupt meningsfullt, samtidigt som det ger möjlighet att bearbeta och komma till rätta med egna svårigheter.

När man befinner sig i kris och drabbas av stor sorg och saknad, förefaller det naturligt för många att vända sig till religionen för tröst, svar och lösningar på de svåra livsproblem som uppstått.

Hur ser religionen på lidande?

Inom kristendomen är det Jesus som via sin korsfästelse tar på sig vårt lidande. Genom sitt eget lidande erbjuder Jesus att ta vår sorg ifrån oss, för att för varje troende bära bördan på sina axlar. Det finns i detta avseende stora likheter mellan kristendom och buddhism.

Inom buddhismen finns en meditationspraktik, en visualiseringsövning inom mahayana-traditionen, som kallas tong-len. Den innebär att man föreställer sig att man tar på sig andras smärta och lidande för att istället ge dessa människor sina egna förmågor och resurser som kan vara såväl fysiska, psykiska som materiella. Den som utför denna buddhistiska övning kan tänka:

“Må mitt lidande bli en ersättning för alla andra kännande varelsers lidande. Må jag genom att uppleva detta kunna rädda alla andra kännande varelser som måste undergå samma lidande” ( Dalai Lama).

Man använder alltså sitt eget lidande som ett tillfälle att öva att ta på sig andras lidande och på så sätt minska självfixering och förstärka sin altruistiska förmåga. Man skulle i detta avseende kunna säga att Jesus ger sitt eget lidande på korset en mening genom att ta på sig alla människors lidande

Syftet med övningen är inte att försaka och försumma sin egen hälsa för andras skull, utan att genom att inta rätt attityd minska den psykiska stress och mentala påfrestning, som följer med smärta och lidande av olika slag.

När lidandet på detta sätt används i en religiös och andlig övning får det en ny, positiv mening som lindrar oro och ångest och har en läkande effekt på individens psykiska och fysiska hälsa.

Att se Jesus korsfästelse i ljuset av innebörden i tong-len meditationen ger ett nytt perspektiv på hans lidande, som kan bidraga till att lösa upp den känsla av skuld som kollektivt, kulturellt och religiöst sett kringgärdar hans död (se artikeln: “Kristendomens dubbla skuldbeläggande genomsyrar västerländskt tänkande och samhällspolitik”, Newsvoice, nov, 2014).

Genom att se Jesus lidande på korset som ett sätt att ta på sig alla andra människors lidande i överensstämmelse med tong-len praktiken , får detta en ny och mer positiv mening och innebörd.

Upphovet till och befrielse från mänskligt lidande utgör således centrala frågeställningar inom kristendom och buddhism. Innebörden i Jesu korsfästelse och tong -len meditationen skulle i denna bemärkelse kunna uppfattas som ett arketypiskt tanke – och beteendemönster som förenar de båda religionerna, som en kraftfull och verksam grund för att minska såväl det egna som andras lidande.

Text: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi och forskare

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Vi krånglat till det och fastnar i det, tyvärr… men det är människans oförmåga som ställer till det, tyvärr, ingens fel….

  En video om enkel förståelse skillnad. Om var man är och vart man ska, till skillnad mot vanlig terapi som fokuserar på bakgrund, detaljer och små saker man ska träna på, som innebär att man fortfarande inte vet vart man inte vet var man är eller vart man Det ska. är skillnaden som avgör, och därför måste vi ha rätt stöd som finns i rätt metod.

  https://www.youtube.com/watch?v=EMvG_-UtNZI&feature=youtu.be

   • Speglar han något i dig, Void från vaken.se – som har 100 användarnamn på Newsvoice. Varför just du som “reagerar” och kommenterar?

    Du är ju den i särklass meste och stördaste prataren på Newsvoice, med ett snart oräkneligt antal usernamn. Kollar man efter kl 24, ibland, så kan du posta “hur många” kommentarer som helst. Inatt så var framsidans “Senaste kommentarer” bara dina (?), anders, anders, ander, anders, anders osv – som kommentarer i samma vargartikel…
    I den första vargartikeln så har du mängder användarnamn. Tycker du ärligt talat, att det passar på Newsvoice, istället för på ett forum för fjortonåriga veganer med ätstörningar?

    Jag tycker det är tråkigt att du vill snylta in Newsvoice i vaken.se-aktivism, och skriva som du gör – det är meningslösa skriverier, när det är det sätt som “Fredsartikeln” – som då det som alltid är motsatsen till vad det synes, då naturligtvis inte alls “utstrålar” något som helst som har med fred eller frid att göra – utan ordet Vapen i rubriken blir så avslöjande, att det härrör från ett sinne som är fyllt av konflikt, kamp och krig.

    Därför postar mannen från två krigande läger i vargartikeln, och vill underblåsa den mentalitet, som Fredsartikel säger sig vilja komma bort ifrån – frid/fred.

    Du klarar inte att stå för att du har många användarnamn och pratar och pratar, men är osann.

    Din artikel:

    https://newsvoice.se/2015/01/26/tiden-ar-inne-att-inse-var-storsta-potential-fred-ar-vart-vapen/

    prat, just words, från någon som “går på” att sprida sig själv.

    Jag tror att denna person som du trackade här, gör sitt utifrån en välvilja, och inte från ett krigiskt omoget aktvivistperspektiv, skulle kunna hjälpa dig, för du har verkligen problem. Det vore också bra för Newsvoice, för din verksamhet här är till förfång. Men jag tror ärligt talat att du är för korkad för att inse vissa saker.
    Jag har aldrig förstått varför sasserson inte tar itu med vakenproblemet, men det är kanske inte så lätt.

    • svar till hellbrynje:

     jag har faktiskt inte läst artikeln du hänvisar till, så resten av det du säger faller ganska lätt på mig. du verkar ha lätt att blanda ihop saker och ting, på ett sätt som får mig att misstänka att du är samma person som “en nyans av vitt”. nu är jag ju inte psykologtroende men det kanske vore bra för dig att kontakta Anders Tedestrand och ge hans terapi en chans? du verkar leva lite väl mycket i en fantasivärld. lycka till.

 • Artikelförfattaren skrev:
  “Innebörden i Jesu korsfästelse… kunna uppfattas som ett arketypiskt tanke”

  Ja på sätt och vis, då sonen=solen. Bibeln handlar bara om det, på en nivå. Solen som går runt. Det är en berättelse om de fem elementen (samsara), yin/yang, kvinna/man som ovan så nedan, himlen/makrokosmos, och vi själva, vår kropp, osv – principer – inget annat.

  Så det står i bibeln att “jesus” korsfästes i Egypten – men det kanske inte artikelförfattaren har koll på? Inom oss är det det nedanför naveln, och då med de två nedersta chakrorna, i Bibeln kallade för Sodom och Gomorra. Det heter också Egypten, och nedre Egypten.

  “Och deras döda kroppar skola bliva liggande på gatan i den stora staden som, andligen talat, heter Sodom och Egypten, den stad där också deras Herre blev korsfäst…”
  http://sv.bibelsite.com/revelation/11-8.htm

  Antingen får man vara en falsk förkunnare, en bokstavstroende, typ artikelförfattaren, eller Björn – eller så får man vara en som förstår, eller tänker utifrån principer och, och slutar vilseleda andra.

  Bibeln är symbolisk, och är astroteologi. Astro…, det ovan, stjärnorna, vilket vi är en avbild av, som det stå – + som ovan så nedan. En präst, är en pastor – astor, astra/stjärna – en som ska förstå det ovan och förmedla det, sammanhangen. Satanister läser bibeln som fan gör det, och bryr sig inte om att det upprepat står i bibeln att man inte ska läsa det bokstavligt. Varför fortsätter Ingela att skriva sådana här konstiga artiklar?

  Så heter det lärjungar, inte lärljungar.

  De är de tolv husen därute, i zodiaken – in my fathers house are many mansions… – det enda ord som finns i bibeln på hebreiska är mazzaroth, som betyder djurkretsen/zodiaken. Inom oss, makrokosmos, så är de tolv “lärjungarna” de tolv nervstammarna (Israels förlorade stammar) followers, de följer, går nedåt utåt, i the Holy land, som är vår kropp. Förgrenar sig som världsträdet.

  Man reste tolv stenar mitt i floden (ryggraden, vätskan):
  http://sv.bibelsite.com/swe/joshua/4.htm

  Zodiaken är en disk, därifrån kommer ordet di-ciples. De är som avdelningar där, tolv stycken. Så finns alla grader, 360, precis som de viktiga akupunkturpunkterna inom oss.
  Alla grader är angles=änglar. Vinter- och sommarsolstånden plus vår- och höstdagjämningpspunkterna, är Uppenbarelsebokens “the four horsemen”, och är även ärkeänglarna.

 • Oavsett lidande så uppstår näst intill alltid komplicerade tankar. Antingen genom långvarig prägling eller att man råkar ut för ett kraftfullt trauma som Tsunamikatastrofen.

  Svåra lidanden är att befinna sig i en situation där ingen vill vara, rätt hjälp och stöd är därför så viktigt.

  Nära relationer, samtal osv är givetvis viktiga ingredienser, i synnerhet kortsiktigt.

  Långsiktigt behövs oftast något helt annat som ligger bortom den traditionella psykologisk tankesfären. Religion, psykologi, medicinering och andra metoder som kortsiktigt dämpar symtom fungerar inte alls speciellt bra långsiktigt eftersom problemen i huvudsak är- eller utvecklas till något mycket mer komplicerat.

  Av dessa skäl behövs ett nytt tänkande och en ny form av metod för att så snabbt som möjligt göra dessa lidanden hanterbara. Komplexiteten innebär att man behöver se helheten av tankar, känslor, handlingar, händelser, relationer, historia osv.
  Och det kan bara göras genom en visuell överblick som någon måste ha skapat. Vi kan inte rita kartor om hur det ska ske när vi går igenom processerena, det är skälet till att problematiken ofta förvärras.

  Denna visuell överblick finns idag, den är sprungen ur ett mycket långt lidande och visar resultat i alla former av psykisk ohälsa på et sätt som inte tidigare skett.

  Ta gärna del, det är inte tänkt som ett reklaminslag- utan en tankeställare. Om du studerar sidan så kommer du att se något helt nytt. Var öppen, det är konkret handling kopplat till vetenskap om komplexitet.

  Några matnyttiga länkar att läsa om det.

  Så fungerar, texten är konstruerad av en expert inom det komplexa området inom näringslivet, psykologin är inte undantagen generella regler om komplexitet: http://psykologiskorientering.se/media/547e15202023b.pdf

  21 klienter uttrycker själva sin upplevelse med en visuell överblick till hjälp hur det påverkat deras förståelse, och förståelse för sig själv och sina reaktioner är nyckeln: http://psykologiskorientering.se/media/54aec5834f19c.pdf

  En liten forskningsrapport visar samma resultat och resonemang som ovan: http://psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

  Erkänd beteendevetare uppmanar samhället att hjälpa till med mer forskning så att socialstyrelsen kan rekommendera det som fungerar i mitten av denna artikel: http://psykologiskorientering.se/media/tidningsklipp_feb2013.pdf

  Jag finns för att hjälpa och bistå om någon behöver mig så länge jag finns till. Jah hoppas innerligt att samhället- forskningsvärlden, politiker och andra beslutsfattare inte ignorerar det jag visar, utan nyfiket kontaktar mig och frågar, hur går det till?

  Kontakt: http://psykologiskorientering.se/kontakt

 • nu är det ju så att det finns ingen anledning för en förnuftigt tänkande människa att tro att Jesus någonsin har lidit på korset, eller att det ens skulle vara möjligt att ta på sig någon annans synd/lidande. personligen misstänker jag istället att det handlar om en av historiens mest framgångsrika false flags.

  citatet av Dalai Lama (om det stämmer – jag blev chockad över att han är så uppenbart korkad) bekräftar ju bara att mannen är en stor otäck bluff.

  i övrigt vill jag passa på att tipsa om senaste stjärnskottet inom buddismen, Dharma Sangha:

  http://www.dharma-sangha.com/

  • Få forskare och historiker förnekar idag Jesus existens. Jesus och hans avrättning verkställd av Pontius Pilatus finns omnämnt i flera historiska dokument och verk skrivna av icke-kristna judisk-romerska och romerska historietecknare. Evangelierna i Nya testamentet var också från början utombibliska berättelser som berättade om Jesus liv, skrivna av personer som levt i Jesus närhet under det första århundradet efter hans död. Detta är egentligen ovidkommande för min artikel eftersom jag avhandlar föreställningar som kulturellt har betingat och färgat västerländsk tanke- och idétradition, oberoende av om de dessa händelser har ägt rum eller inte.

   • Det är helt fel. Det finns ingen forskare på Tel Aviv University som säger att man under ett antal hundra år som man sökt, och grävt, hittat någonting alls som skulle säga att det som står i Bibeln har med verkliga personer och platser att göra. Det är tomt, ett avslutat kapitel.

    Dessutom är det bevisat vad Nya testamentet kommer ifrån, framför allt två indiska sutror.

    Inga källor finns heller som nämner att jesus var en fysisk person där – du kommer inte att finna någon sådan, bara ett par debunkade, men inte ens de var “källor”.

    • varför dra in forskare från Tel Aviv University?

     och varför så bestämt hävda att personerna i Bibeln aldrig funnits när du inte har en aning? det verkar lite desperat.

 • Jag vet inte så mycket om Buddism, men kristendomens psykologi vet jag desto mera om. Så som du har alldeles riktig skrivit i dina förra artiklar så skuldbelägger kristendomen oss. Ja t.o.m. dubbel skuldbeläggning.

  Jesus har lidit för att utlösa oss från synd. Enligt kristendomen är vi syndare från födseln. M.a.o. så det som kommer ur livmodern är enligt kristendomens dogmer orent. Detta är den grövsta förnedring av kvinnan och hennes avkomma.

  Nästa aspekt som kristendomen prånglar ut är att Kristus har lidit för oss oskyldigt. Oskyldig därför att han – hör och häpna – föddes utan synd! Så han har lidit för oss oskyldig.

  När en människa lider så är hon född syndare! Ur den psykologiska aspekten lider hon inte oskyldig.

  Kontentan av detta blir att i det vanliga livet blir inte detta till någon tröst. Tvärt om vetskapen om att man är syndare trycker ner en. Därför lider man.

  Medan Kristus har lidit oskyldig för oss, han är upphöjd som guds avkomma efter våldtäkt på jungfru Maria som redan blev trolovat så fick hon acceptera “frivilligt” att någon han före Josef. Denna avkomma föddes utan karma, är guds son, upphöjd över allt och alla och av välvilja lät han sig för oss korsfästas. Blodsoffer med andra ord som leder tankarna till Saturnus kulten, men detta är en annan historia.

  Jag personligen tycker att kristendomen är en klen tröst i lidande och den vilseleder människor för att bortse från verkligheten och eget ansvar och del i sitt skapande.

  Jag tackar annars för dessa utmärkta artiklar som du har hittills skrivit.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *