Michael Zazzio avslöjar att Socialstyrelsen vilselett med begreppet: ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

publicerad 19 januari 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Michael Zazzio - Foto: 2op.se

Begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” ingår i Socialstyrelsens riktlinjer och är det som hälso- och sjukvård, socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd ska bygga på, skriver Canal 2nd Opinion. Nu är det fastställt att Socialstyrelsen under alla år vilselett allmänheten och läkare med ett tomt begrepp.

Videointervju: Canal 2nd Opinion

År 2012 annonserade den medicinske forskaren och legitimerade sjuksköterskan Michael Zazzio en belöning på 10 000 kr till den som kunde definiera begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” som funnits i svensk lagstiftning sedan 1890 utan att någonsin ha definierats i lagtext, proposition och förarbete. Socialstyrelsens chefsjurist har även bekräftat att det saknas en definition på begreppet, enligt Zazzio.

Ingen annan person inom Vårdsverige, myndighet eller inom allmänheten kunde visa upp en definition och därför kunde ingen få prispengarna.

Michael Zazzio ska nu gå vidare genom att undersöka ett annat begrepp som Socialstyrelsen spinner på, nämligen “god och säker vård”. Det finns goda skäl att misstänka att vårdmyndigheterna dragit en vals om det också för att nå sina egna mål.

Text: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

 • En doktor Hillert på Karolinska som TV intervjuade idag igen bevisar att elöverkänslighet inte finns med argumentet att ett befintligt elsanerat rum på Karolinska inte används.
  Det är givetvis en omständighet som journalister först borde ha kollat med den andra sidan och presenterat båda sidor.
  Hänvisas patienter dit? I så fall vad är deras förklaring att avböja – det är sånt som journalister bör hämta in först så vi slipper snuttifieringen.
  Folk som har problemet flyr ju bort från städerna.

 • Betr ‘ beprövad erfarenhet’ :ALLT utan undantag har en gång varit obeprövad erfarenhet.

  Existensen av en företeelse ( t.ex elallergi) är inte beroende av att Martin Ingvar eller katolska kyrka tror på, godkänner eller ens begriper vad det handlar om.
  Det går inte att med vetenskapliga metoder ( eller andra metoder ) BEVISA att något inte finns.
  Frånvaro av bevis utgör inte bevis för frånvaro
  Jorden är fortfarande rund trots att katolska kyrkan hävdat motsatsen i bortåt tusen år.
  När vatikanen till slut överbevisades om sitt misstag tog det bortåt trehundra år innan man gav upprättelse till Kopernikus, Kepler och Gallilei.

  • De etablerade kommenterar inte de mätningar som sedan länge påvisar signifikanta effekter. Om de anser den forskningen felaktig så finns det skäl att motivera det.
   De kommenterar inte allvarlig kritik mot inkompetent eller fusk-forskning för partiska finansiärer. De kommenterar inte varningar från chefer på hög nivå av berörda brancher.
   De kommenterar inte möjligheten att en del verkningar skulle kunna vara kemisk utsöndring från elektronik.
   De lägger bara locket på.
   Att bli läkare kräver att man dels är ambitiös men också lyhörd för vad överordnade begär. I gengäld blir man sedd och belönad betygsmässigt. Kreativitet är inte det viktigaste. Arbetsvilja och lyhördhet och lojalitet med överheten ger säkrare framgång. När man i karriären står inför den föreliggande problematiken där ju ingen etablerad förklaring erkänns blir det lojaliteten med överheten som avgör.
   Det som krävs är dels att man även redovisar all forskning som faktiskt påvisar verkningar och öppet och sakligt värderar den och dels kreativitet och samarbete mellan discipliner för att utveckla vetandet vidare.

 • Socialstyrelsens märkliga mantra “medicinsk verksamhet skall utövas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet” är ett begrepp vilket denna myndighet har tagit sig rätten till tolkningsföreträde över. Enligt författningstexten innebär vetenskap och beprövad erfarenhet ett “både och” och inte ett “antingen eller”. Detta betyder att inga andra medicinska metoder än de evidensbaserade (EBM) kan godkännas i Sverige, dvs syntetiska läkemedel med eventuella biverkningar på sikt.

  Betr naturläkemedel finns beprövad erfarenhet sedan århundraden, just därför att de har visat sig fungera och behöver således ej evidensbaseras. Socialstyrelsens och rättsmaskineriets sätt att döma och deslegitimera läkare, som använder sig av sådana medel, är därför helt utan medicinsk eller juridisk sans.
  Eftersom Socialstyrelsen bara hänvisar till evidensbaserad “vetenskap och beprövad erfarenhet” ger detta begrepp utrymme för obegränsat godtycke.

  Vi är med i EU. Enligt uppgift gäller i flera EU-länder “Vetenskap ELLER beprövad erfarenhet”, vilket är en väsentlig skillnad.

  Läs boken “Medicinkyrkan: myt och sanning, vetenskap och oprövad erfarenhet” av Karl-Erik Fichtelius och besök gärna 2000-Talets Vetenskaps hemsida http://www.2000tv.se samt http://www.enby.se!

 • Om inte begreppet har definierats på något sätt och inte heller motsatsen dvs. Vad som inte är “Vetenskap och beprövad erfarenhet”, måste man väl ställa sig frågan:
  Vad gör vi med alla domar som baserats på begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet”
  Rimligtvis måste väl dessa domar ogiltigförklarats och omprövas?

 • Det var bara häromdagen jag läste ett stycke som fick mig att begripa att myndigheterna och medicinbranschen har en egen definition på “vetenskap och beprövad erfarenhet” samt “evidensbaserad” medicin. Det är mycket enkelt och på något sätt förstår jag att de inte vill skylta med det alltför mycket.

  Vetenskap = det medicinföretagen gör i sina laboratorier
  Beprövad erfarenhet = resultatet av vad medicinföretagen gör i sina laboratorier

  Definitionen verkar i deras värld vara stenhårt knuten till deras egen verksamhet. Ingen annan kan ha någon erfarenhet som har med medicin/hälsa att göra.

  Och så ett tack till Per Larsen för gapskrattet jag fick när jag läste “Det betyder helt enkelt att man inte skall chansa när det fattas beslut inom nämda sfärer, besluten skall vara kunskapsbaserade.
  Vise män och kloka gummor göra sig inget besvär här […].”

  Vi har alltså fått nya definitioner på “klok” och “vis” också. Dessa uttryck har alltså enligt Per inget med kunskap att göra. Förflackning och total etymologisk relativism. Ska vi höra vad Svenska akademien har att säga om det?

 • Hur är det med det populära begreppet som vården kör med allt oftare: “evidensbaserad” medicin/vård/metod?

  Är det inte heller definierat i lagtext, proposition och förarbete?

 • Det betyder helt enkelt att man inte skall chansa när det fattas beslut inom nämda sfärer, besluten skall vara kunskapsbaserade.
  Vise män och kloka gummor göra sig inget besvär här men det är känt att många vill leka doktor av olika rätt pinsamma skäl.
  Kom ihåg att vården gör ingen lycklig men ibland återfår någon patient sin hälsa eller åtminstone begränsas hennes lidandet.
  Skyll dig själv om du blir sjuk, det är faktisk dit eget fel.

  • Så tänkte de etablerade även på Semmelweis tid.
   Problemet är ju att människor empiriskt märkt att en hokuspokusmetod användes och de blev friska trots många års uteblivet resultat med ordinarie vård.
   Hokuspokusmetoden är antagligen inte den direkta anledningen men nånting annat hände ändå i samband därmed. Ungefär som när en frustrerad tekniker till slut sparkar på en trilskande apparat och plötsligt fungerar den. Ett elektronikföretag hette And_A_Hammer….

   • scienceblogs.com/insolence/2011/10/26/echoes-of-semmelweis/
    Sagan om Semlan, om det är för bra för att vara sant så är det inte sant.

    • Den länken Per Larsen ger berättar den sedvanliga historien om Semmelweis – dvs Semmelweis bevisade att man bör tvätta händerna när man går från kadaver till patienter. Semmelweis lyckades ju inte övertyga de andra vilket var vitsen med det exemplet.
     Per, du läste tydligen inte länken som du hänvisade till eftersom du tror att det var en dementi?

   • Sagan om Semlan är helt i klass med med den om Sankt Göran och draken, den förstnämnda moralkakan serveras till studenter så att de inser den förvärvade kunskapens förträfflighet och den andra ges till undersåtarna för att statuera överhetens förträfflighet. Jag avser läkarstudenter i allmänhet och Herr Stens seger på Brunkebergstorg som resulterade i Notkes skulptur i Storkyrkan.
    Så i en framtid, när vi har klivit vidare i utvecklingen så imponerar inte sagan om Semlan på någon.
    I bloggen kan det läsas om de svårigheter man har med dagens vetenskap och dess närmast mytomspunna metoder.

    • Per Larsen
     Du avslöjar dig som en fräck och övermaga bluffmakare.
     Den länken du ger vitsordar Semmelweis.
     Bloggaren skriver om hur Semmelweis (numera helt accepterade uppfattning )mottogs när det begav sig.
     “Doctors had a hard time accepting the evidence, as blindingly clear cut as it was, and had a hard time accepting that they might be harming patients. In essence, many (but not all) of them refused to change their practice based on this evidence”

 • Visste väl att det var något lurt med sådan begrepp under vars paraply man lyckats trumma igenom lobotomin, ECT och pillerkarusellerna.. Tjocka stenväggar och stormavdelningar. Ett digert arv till bältning, vårdslöst tvång, straffåtgärder och allt man kan lyckas fjärma redan traumatiserade individer med.. Att komma på tanken att spärra in självskadepatienter på rättspsyk måste ses ett kvalificerat brott i att bortse från mänskliga behov.

  Hur kan man sluta prata med patienter och inte ha en aning om hur de mår, vad som händer i sinne världen? “Självskadepatienter bildar pakter och skadar sig” beklagade sig en utbildad individ på en statlig anstalt. Sådana beteenden skulle omedelbart ta slut om man hade en dialog med sina klienter och behandlade dem som människor.. Det är vården som är sinnessjuk. Över denna makabra cirkus har Socialstyrelsen vakat.. Inte utan orsak. http://wp.me/p1zCpc-5QYQ

 • “Vetenskap och beprövad erfarenhet” verkar vara ett dekretoriskt uttalande syftande till att tillföra vetenskapen till det etablissemang som en gång tjänade kungen i hans maktutövning, och som har nullifierats genom demokratin (som ju har en tjänstemannasektor som är direkt ställd under folket). Det har samma funktion som abrakadabra i kulturer där schamaner och medicinmän styr.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *