Michael Zazzio avslöjar att Socialstyrelsen vilselett med begreppet: ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

publicerad 19 januari 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Michael Zazzio - Foto: 2op.se

Begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet" ingår i Socialstyrelsens riktlinjer och är det som hälso- och sjukvård, socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd ska bygga på, skriver Canal 2nd Opinion. Nu är det fastställt att Socialstyrelsen under alla år vilselett allmänheten och läkare med ett tomt begrepp.

Videointervju: Canal 2nd Opinion

År 2012 annonserade den medicinske forskaren och legitimerade sjuksköterskan Michael Zazzio en belöning på 10 000 kr till den som kunde definiera begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet" som funnits i svensk lagstiftning sedan 1890 utan att någonsin ha definierats i lagtext, proposition och förarbete. Socialstyrelsens chefsjurist har även bekräftat att det saknas en definition på begreppet, enligt Zazzio.

Ingen annan person inom Vårdsverige, myndighet eller inom allmänheten kunde visa upp en definition och därför kunde ingen få prispengarna.

Michael Zazzio ska nu gå vidare genom att undersöka ett annat begrepp som Socialstyrelsen spinner på, nämligen "god och säker vård". Det finns goda skäl att misstänka att vårdmyndigheterna dragit en vals om det också för att nå sina egna mål.

Text: NewsVoice