Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Michael Zazzio avslöjar att Socialstyrelsen vilselett med begreppet: ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 januari 2015
- Torbjörn Sassersson
Michael Zazzio - Foto: 2op.se

Begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” ingår i Socialstyrelsens riktlinjer och är det som hälso- och sjukvård, socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd ska bygga på, skriver Canal 2nd Opinion. Nu är det fastställt att Socialstyrelsen under alla år vilselett allmänheten och läkare med ett tomt begrepp.

Videointervju: Canal 2nd Opinion

År 2012 annonserade den medicinske forskaren och legitimerade sjuksköterskan Michael Zazzio en belöning på 10 000 kr till den som kunde definiera begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” som funnits i svensk lagstiftning sedan 1890 utan att någonsin ha definierats i lagtext, proposition och förarbete. Socialstyrelsens chefsjurist har även bekräftat att det saknas en definition på begreppet, enligt Zazzio.

Ingen annan person inom Vårdsverige, myndighet eller inom allmänheten kunde visa upp en definition och därför kunde ingen få prispengarna.

Michael Zazzio ska nu gå vidare genom att undersöka ett annat begrepp som Socialstyrelsen spinner på, nämligen “god och säker vård”. Det finns goda skäl att misstänka att vårdmyndigheterna dragit en vals om det också för att nå sina egna mål.

Text: NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq