Omfattande forskning visar att elöverkänslighet är verkligt – Strålskyddsstiftelsen

publicerad 23 januari 2015
- Mona Nilsson
elöverkänslighet

elöverkänslighetDet pågår för närvarande ett oetiskt mediadrev som häcklar de som får svåra symtom då de exponeras för förhöjda nivåer av elektromagnetisk strålning. Det påstås att forskningen inte kunnat visa några samband mellan hälsoeffekter och exponering för strålning. Det är fel. Punkt slut.

Det är obegripligt hur en sådan lögn kan spridas och tas på allvar i ledande media i ett modernt informationssamhälle. Det är enkelt att motbevisa.

Hundratals undersökningar visar effekter på centrala nervsystemet

Hundratals om inte tusentals vetenskapliga undersökningar publicerade i vetenskapliga tidskrifter har visat skadliga effekter av exponering för elektromagnetisk strålning exempelvis strålning från trådlös teknik.

Påverkan ses både på cellnivå, i djurförsök, i studier av växter och av människor.Bioinitiativrapporten 2012 redovisade 1800 undersökningar publicerade enbart mellan 2007 och 2012.

Läs mer om forskningen på Strålskyddsstiftelsen

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • ”Vi skrattar inte åt allt” – nej, så sant vi skrattar bara åt det som är roligt.

   Jesper Rönndahl är en av initiativtagarna till Rikets sal och fick pris som årets folkbildare på Radiogalan 2013 under nomineringen “Vetenskap och humor på en och samma gång. Det väcker nyfikenhet och förmedlar kunskap genom entusiastiska programledare. Vof har också utnämnt honom till Sveriges ende vetenskapskomiker. Jespers apkonster och uttalanden i ”Fem filmer om evolution” för Lunds universitet kom också till vetenskaplig tjänstgöring i Dan Larhammars föreläsning om Evolution på Kungliga Vetenskapsakademins möte 2013. Kanske är det för att vetenskapliga studier, enligt Bonnierägda Illustrerad vetenskap, visat att ”humor tar bort rädsla”? Strålning är ju t ex något som många är rädda för och bör därför skrattas bort.

   Vetenskapsrådets tidning Curie har på senare tid också börjat koppla samman humor som en viktig krydda i förmedling av vetenskap.

   “Humor is a great way of putting your audience at ease and putting you in control on the stage.”

   År 2012 satsade EU nästan 7 000 000 000 Euro av skattemedel till styrd forskning och utveckling. EU erkänner att det finns ett stort demokratiskt underskott när det gäller såväl politisk som vetenskaplig tillit hos medborgarna. Olika strategiska motdrag diskuteras i den EU-finansierade boken ”Science communication” 2011. Här sägs bla att humor måste användas i högre utsträckning inom vetenskaplig förmedling. Målet är att vi ska lockas till skratt och kittas ihop med budskapet.

   “The combination of science with humour has previously been shown to be beneficial, for example enhancing learning as well as connection between participants /…/. Use of humour has also been found to be beneficial in adult‐child relationships, especially in pre-¬teen adolescents”

   Om man är “lekfull” kan man kanske se EU:s ambitioner som utslag av ett slags vetenskapskrig? Ett krig som handlar om hur vi ska se på världen och människan? Om så, är det egentligen någon större skillnad mellan militära psykologiska operationer och vetenskaplig ”förmedling”?

   Fredrik Wass skriver i sin blogg: ”För att lyckas med en psyops-kampanj (som ofta har stora likheter med civila kommunikationskampanjer) krävs stor kännedom om målgruppen som budskapet är tänkt att påverka. Ofta finns stora kulturskillnader mellan parterna i en konflikt vilket kan göra det extra svårt att anpassa kommunikationen.

   KK-stiftelsens har t ex i dagarna satsat 16,5 miljoner kronor för att starta en företagsforskarskola inom arkeologi. Ett antal doktorander ska lära sig att förmedla forskningsresultat bättre till allmänheten. Detta är naturligt då arkeologin håller på att förvandla ämnets bas i humaniora till förmån för naturvetenskap och DNA-analyser.
   Frågan är om vi framgent kommer att få ta del av mer humoristiska tolkningar när det gäller vår förhistoria?

   Visst ska vi skratta, men frågan är om vi ska skratta med eller åt dem?

   http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.209229!/Menu/article/attachment/vetenskap-och-ovetenskap-dan-larhammar.pdf

   EU:s förmedling av vetenskap: http://www.ucl.ac.uk/sts/staff/bultitude/KB_TB/Karen_Bultitude_-_Science_Communication_Why_and_How.pdf

 • Man kan inte komma framåt i debatten om elöverkänslighet förrän fysiken och kemin utvecklas in i samma gemensamma fack där de en gång i tiden huserade. Desinformationen om atomens fysiska egenskaper har pågått i snart 100 år och lär fortsätta så inom överskådlig tid på högskole- och forskningsnivå. Forskarna i väst kommer att harva med Niels Bohrs och Wolfgang Paulis modell ett antal år till. Gemene mans hjärntvätt och mentala snöpningsprocedur går under tiden ut på att ställa sej i ledet efter rättstavningsprogram och särskrivningsmoduler där man undan för undan byter ut ord i utvecklingens tjänst.

 • Det nya arbetarpartiet var väl en lyckad “genetisk manipulation”. Framskapad i ett skakande provrör i en taktisk bunker. Vars enda smörjmedel var ett jobbskratteavdrag (ej felstavat) med vilken mottagarna roades, passiviserades med egna medel till att inte protestera medan välfärden som en boll rullade bort mellan benen på dem mot ett ointagligt mål.. Domare och entonig pipa har representerats av det lagligt etablerade trångsinnet som obönhörligen förde massargumentationen till ett avlägset och illa upplyst hörn av spelplanen. För den som någon gång sett Irländsk fotboll kanske kan förstå vartåt sinnet syftar.

  Jag måste säga mig och andra att viljan och förmågan att tvinga andra att tänka inte alls är så avancerad. Vi kan möjligen stämma in i vissa ackord efter vår vilja att vibrera med, men att på skrivande nivå interagera är nog mest rättstavningsprogrammets eventuella excesser, rus och tillfälliga nycker. Givetvis med förbehållet att det skulle vara tekniskt möjligt att hacka. Det vi inte ska förstå kanske är hur det går till och implementeras.

  Inspiration är en sak, men till den nivån når inte en aldrig så intrikat vilja, makt och manipulativ styrka hur gärna den än vill. MKULTRA. Var ju ett försök de gärna odlade vidare, väl påkomna med sin djupaste önskningar och mardrömmar om förlorad makt fortsatte de givetvis i nya kläder åt det håll de redan förflyttat sig.. Lagen är inget hinder snarare en något luddig garanti som ovillkorligen kringgås av dem som suktar efter skrämmande resultat.

  Ingen naturlag hindrar ju maktmissbrukets krav på fullständig sinneskontroll och vilja till maktutövande. Ingen annan lag heller, utan vägarna förbi och trots, är det som erhåller övervägande intresse och resurser. Fröet finns ju där och plantan vill växa, överskugga vår tillvaro..

  Tankekontroll är ju minst 2000 år gammal. Det är ingen nyhet att korruption och maktmissbruk en gång och alltid därefter har sett sanningen som ett hot. Att ljuset avslöjar skuggorna av gestalterna.

  I modern tid är det bilden, filmen, reportaget och den nu gemensamma viljan (?) att skrämma bort allt vad vittnen heter från krigsskådeplatser. Vår förmåga att ta emot och värdera information är alltså inte underskattad utan kalkylerat riskabel och övertygande. Den rådande ordningen är alltså mycket hotad och har väl sedan 60-talets varit huvudintresset för att rikta informationen till ett artificiellt upplyst hörn eller himlavalv.

 • Instämmer att IKT för användningsområdet internet är ett fantastiskt verktyg för att införskaffa och föra ut information. Paradoxen är, att det är ett lika fantastiskt övervakningsinstrument för de som arbetar inom ”know how”. Den personliga information de samlar in om våra internetaktiviteter har samma värde som råolja för dem som arbetar med övervakningen då de har planerna klara för användningsområdena.

  I ett av Snowdens avslöjanden framkommer att underrättelsetjänster m fl använder program som möjliggör att se vad vi skriver på tangentbordet – på så sätt kan de bevaka och påverka tankeprocessen medan vi skriver och därmed ”hjälpa till” att formulera innehållet.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZBsIsLRHCEw&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534

  De använder med andra ord en inre teknologi för att abstrahera information och yttre teknologi för att överföra information i övervakningsobjekten. Beskrivs ovan i länken Att styra i namn av framtid. Det är ingen nyutvecklad teknologi, den har funnits med sedan globaliseringens start.

  Jag citerar SOU 1972:59 Att välja framtid – Forskningen inom området hjärnfunktion och beteende (brain and behavior research) syftar i första hand till att kartlägga arten av de förändringar som man kan åstadkomma med de olika metoderna och därmed informera om nya möjligheter att lindra mänskligt lidande, (regeringens vanliga förklaringsmodell för att bedriva forskning och utveckling av motbjudande teknologier), och nya risker för kontroll och modifikation av beteende mot människors vilja.

  Diskussionen om olika metoder att påverka människor leder till frågan om individens möjligheter att skydda sig mot icke-önskvärd påverkan och mot intrång i privatlivet. Slut på citat.

  Människan är idag kringskuren av maskiner och makt, impulser och reaktioner är reglerade av teknologiska nätverk, inklusive “slow-kill” teknologier.

  Rose (1995,s 42) uttrycker det på följande sätt: ”Välfärdsstatens formel för maktutövning består i att staten gjorts till ”ett centrum som skulle kunna programmera – gestalta, vägleda, kanalisera, styra, kontrollera – händelser och människor fjärran från centrum”. Detta sker genom teknologier som kontinuerligt ”mäter”, (rang)ordnar och påbjuder anpassning av människor, i förhållande till en föreställd ”svensk normalitet.

  Politik är ingen förtroendebransch! Hur att kliva av systemet?

  Då den administrerade befolkningen ägs och styrs av de tekniker, administratörer och vetenskapsmän som hör till de enorma industriimperierna och som är ansvariga för dessa imperiers framgångar.

  • Suzanne du är verkligen skärpt!

   Fred var ett huvudargument när Unesco etablerandes 1947. En slogan myntades som “Building peace in the minds of men and women” för att få så många som möjligt att ansluta sig till idén och verka för detta behjärtansvärda mål. Föreställningar om eugenik och transhumanism utgjorde några av Unescos ideologiskt bärande byggstenar. “Fredsbyggandet” möjliggörs idag genom Unescos “förvaltning” av kultur och utbildning för att främja ekonomisk utveckling världen över – med OECD som dirigent i kulisserna.

   Unesco arbetar för en transhumanistisk framtid med biotekniska lösningar och utveckling av bl a cyborgs i form av samgående mellan människa-maskin. Globalt sker genetisk skanning för att samla in vissa fruktbara egenskaper till genpolen i the Future Earth. Alla som inte lever upp till den teknikrationalitet som framtiden kräver är onödiga.

   Unesco är således en frontorganisation för den ekonomiska och politiska eliten som med teknikens hjälp kommer att bygga in “fredsbevarande” teknik i våra hjärnor. Vissa tankebanor och associationer som stör makten kommer således inte att accepteras. “Building peace” ska således inte ses metaforiskt utan som en teknisk beskrivning av vad de ska åstadkomma.

   Dagens elöverkänsliga utgör ett mycket stort hot mot makten då de kan störa deras långtgående planer. Maktens vapen är fn att förlöjliga eller psykförklara elöverkänsliga. I en nära kommande ICT-bombarderad värld behöver de inte ta till analoga språkliga vapen längre.

 • Den Globala agenda för The New World Order är ju begrensningen av människors antal. Hur kan man åstatkomma det? Krig verkar inte så effektiv, om man inte vill starta en ny Världskrig. Men redan andra världskriget var inte så effektiv som första. Man kan göra det med epidemier, men detta kan blir farlig då det lätt kan blir avslöat . Det bästa är att man förgiftar människor, men på ett sätt så det inte märks på en gång t.ex. med mat, med mediciner, med teknologier som verkar förenkla livet men isig er mycket farlig för organismen.Man kan också göra dom sterila, det tar lite längre tid men märks minst då man alltid kan skyller på något annat.
  Människan är bekväm och erbjuder man bekvämlighet tar vi detta gärna utan att tänka på konsekvenser. Det krävs väldig mycket insikt och disciplin samt eget ansvar för att inte faller i dessa fällor. Tänk om man bara stängde ner Internet. Det skulle blir katastrof för många.

 • För att förstå mobilindustrins informations- och kommunikationsteknologier (ICT) och effekterna av den elektromagnetiska strålning som induceras i våra kroppar och själar dygnet runt – krävs att området utvidgas till att omfatta hela det militärindustriella regeringskomplexet Rosenbads styrningspolitik som har sin bas just i IKT.

  Globalisering sker utifrån en ideologi – och är ett teknologiskt instrument för eliten, styrt med ettor och nollor – en ”digital konfetti”. I dag framkommer detta tydligt på i nyhetssändningarna på RT.com från Davos i Schweiz.

  För att eliten ska få ut mesta möjliga av systemet styr de även människors psykiska och fysiska funktioner. Med andra ord, de ”leker gud” – de vetenskapliga och teknologiska framstegen har blivit till ett instrument för deras förtryck.

  Länkar nedan till beskrivning(ar) om varför människors liv inte fungerar så tillfredsställande utifrån rådande politiska omständigheter och varför vi har så svårt att samordna oss. Teknologier, teknologier och åter teknologier … https://www.marxists.org/svenska/marcuse/1964/endim.htm

  http://www.netes.org/abstract-pedagogy/155385-4-att-styra-namn-framtid-elisabet-hedlund-doktorsavhandlingar-pedagogik-vi.php

  Regeringen har onekligen mycket att stå till svars för – inför den oinformerade allmänheten.

 • I begynnelsen av utbildningen till läkare får kandidaterna veta att ”fattigdomssjuka” (pauperism) även kan hittas bland mycket rika personer, vilka av rädsla för att bli fattiga slutat lägga ut pengar på nödvändiga saker – som mat. – Något man inte brukar kunna klara sig utan någon längre tid!

  Dessa mentalt skadedrabbade kunde till slut söka sig till sjukvården där deras tillstånd ofta först tolkades, som att de led av någon elakartad cancer.

  Sedan de en tid legat inne och fått äta upp sig med den mat sjukhuset då försåg dem med – började deras tillstånd så sakteligen fysiskt förbättras! Skrynklorna i huden försvann så småningom, men huruvida de därefter blev mentalt botade blev nog en obesvarad fråga.

  Frågan är om inte direktörerna i stora företag med enorma omsättningar lider av någon liknande åkomma ….

  Vad händer om nya lagar kommer tvinga dessa stora bolag betala skadestånd för vad de ställt till med, med hjälp av den osynliga strålning modern mobiltelefoni tidigare skickat ut?

  Det blir inga små summor pengar det då kommer att gälla, utan ligga i något som hamnar i mångmiljardklassen! – Finns det inte risk då att dessa företag kommer att gå i konkurs – som kanske blir en effekt av “pauperism” inom gruppen där man ägnat sig åt hänsynslös storkapitalism.

  Kanske blir det tillfället då samhället tvingas träda in för att rädda branschen och dess direktörer?

  Vem tjänar på att folk blir sjuka när strålning t ex skadat DNA – redan från barnsben, medan
  dessa väsentliga fakta systematiskt undanhållits och förnekats?

  Uppvaknandet bland okunniga politiker/myndigheter lär då komma alldeles för sent –
  SOM VANLIGT!

  • Läkemedelsförsäkringen har väl knappast åsamkat de ansvariga några större avbräck i flödet. Intresset för att hålla de kritiska nivåerna känslig information så låga som möjligt är utbredd.

   Till det har ju VoF eldat sina brasor och bål att bränna kättare på under stor förnöjsamhet.. krossandet och förnedringen av Annika Dahlqvist har de ristat in i sina styva skaft.

   Socialstyrelsen har haft små resurser, som har fått ännu mindre till förfogande. Läkemedels- och Livsverket mer eller mindre ockuperat av vinstintressen.

 • Elöverkänslighet är definitivt verkligt, vilket Mats Reimer och hans åsiktskolleger är väl medvetna om. Detta vill de dock inte erkänna, av ekonomiska och maktintressen. Jag har bestämt för mig att det finns en psykiatrisk diagnos för den här typen av individer, vilka saknar ett normalt känsloliv och därför förhåller sig helt kalla till andra människors lidande.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *