Omfattande forskning visar att elöverkänslighet är verkligt – Strålskyddsstiftelsen

publicerad 23 januari 2015
- Mona Nilsson
elöverkänslighet

elöverkänslighetDet pågår för närvarande ett oetiskt mediadrev som häcklar de som får svåra symtom då de exponeras för förhöjda nivåer av elektromagnetisk strålning. Det påstås att forskningen inte kunnat visa några samband mellan hälsoeffekter och exponering för strålning. Det är fel. Punkt slut.

Det är obegripligt hur en sådan lögn kan spridas och tas på allvar i ledande media i ett modernt informationssamhälle. Det är enkelt att motbevisa.

Hundratals undersökningar visar effekter på centrala nervsystemet

Hundratals om inte tusentals vetenskapliga undersökningar publicerade i vetenskapliga tidskrifter har visat skadliga effekter av exponering för elektromagnetisk strålning exempelvis strålning från trådlös teknik.

Påverkan ses både på cellnivå, i djurförsök, i studier av växter och av människor.Bioinitiativrapporten 2012 redovisade 1800 undersökningar publicerade enbart mellan 2007 och 2012.

Läs mer om forskningen på Strålskyddsstiftelsen


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq