Omfattande fusk vid godkännandet av läkemedel avslöjat – 876 “mediciner” förbjuds

16

Förbjudna läkemedel kvacksalveri

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har avslöjat ett omfattande fusk och bedrägeri med förfalskade och manipulerade laboratorierapporter i processen för att få läkemedel godkända. Totalt har 876 tidigare godkända mediciner belagts med säljförbud och återkallats.

Text: Thomas Arvidsson | Läs även NewsVoice kommentar

Det gäller i samtliga fall generika, alltså billigare kopior av originalläkemedel. Många patienter som fått de originalmediciner som läkarna skrivit ut utbytta på apoteken mot billigare kopior (generika) har framfört klagomål till apoteken och till sina läkare att utbytesmedicinerna inte har effekt.

Medicinerna har inte fått förväntad effekt eller de har medfört oönskade biverkningar. Patienterna har då ofta fått beskedet från sina läkare att detta inte är möjligt då generika är exakta kopior av originalmedicinerna och de ska innehålla samma verksamma beståndsdelar och ska ha samma verkan på sjukdomstillstånden de är ämnade för.

När antalet patienter som klagade ökade fattade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (där Sverige är med via Läkemedelsverket) misstankar om att någonting kunde vara fel och beslöt att göra en närmare granskning av de preparat som hade flest klagomål.

Granskningen inleddes i september 2014 och man fann ganska snabbt att det i samtliga fall var ett och samma företag som hade ansvarat för underlagshandlingarna och prövningarna för godkännandeprocessen, det indiska företaget GVK Biosciences.

EMA beslutade då att utöka kontrollen och granskningen till samtliga läkemedel där detta företag svarat för underlag och testningar av läkemedel för godkännande. Det rörde om ett drygt ett 100-tal läkemedel i ca 1000 olika beredningsformer. Samtliga var generika, alltså billigare kopior av originalmediciner.

EMA sände även inspektörer till företagets anläggning i Hyderabad i Indien, för att på plats ta del av samtliga data och underlag för hur testningar och prövningar av dessa läkemedel skett.

Resultatet avslöjade ett omfattande fusk och bedrägeri med bland annat förfalskade och manipulerade laboratorierapporter och dokumentation som fungerat som underlag för att medicinerna sedan godkändes av de europeiska läkemedelsmyndigheterna och i Sverige av Läkemedelsverket. Resultatet av EMAs undersökning och granskning har nu blivit att EMA rekommenderar de europeiska läkemedelsmyndigheterna att återkalla sammanlagt 876 tidigare godkända mediciner och belägga dessa med saluförbud.

Läkemedelsverket i Sverige återkallade den 25 januari 2015 16 tidigare godkända generiska läkemedel, såväl psykofarmaka som läkemedel för somatiska (kroppsliga sjukdomar).

Text: Thomas Arvidsson

Releterat

Läkemedlen som tas bort (tabell)

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

16 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Helén Mahoney
Helén Mahoney
Gäst
18 maj 2016 kl 12:04

En mega skandal utan dess like. De kan ju ha tagit livet av otaliga sjuka människor som har ätit verkningslösa mediciner?

Ulf Bittner
Gäst
9 mars 2015 kl 19:21

Från: Ulf Bittner [mailto:]
Skickat: den 9 mars 2015 19:18
Till: ‘’; ‘Uppdrag Granskning’; ‘’; ‘’; ‘’; ‘’; ‘’; ‘’; ‘Aftonbladet’; ‘Expressen’; ‘Dagens Nyheter’; ‘Svenska dagbladet’
Ämne: Tips till er som har till uppgift att värna; A) Journalistens första förpliktelse är mot sanningen. B) Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
Prioritet: Hög

Tips till er riksmedia och public service journalister som har till uppgift att värna sanningen och lojaliteten till medborgarna; A) Journalistens första förpliktelse är mot sanningen. B) Journalistens första lojalitet är till medborgarna.

Detta är i allmänhetens intresse, tills motsatsen är bevisad;

Omfattande fusk vid godkännandet av läkemedel avslöjat – 876 ”mediciner” förbjuds
28 Jan, 2015 By Thomas Arvidsson 14 Comments
________________________________________

Läs mera
https://newsvoice.se/2015/01/28/omfattande-fusk-vid-godkannandet-av-lakemedel-avslojat-876-mediciner-forbjuds/comment-page-1/#comment-116039

Återkoppla om ert ställningstagande

Hälsar

Ulf Bittner

Anna Jensson Hjelm
Gäst
9 mars 2015 kl 13:39

Har detta varit på löpsedlarna? Skandal! Inte ett dugg förvånad dock med allt bluff som framkommit från tidigare chefer på olika medicinbolag senaste åren.

Thomas Arvidsson
Thomas Arvidsson
Gäst
Reply to  Anna Jensson Hjelm
9 mars 2015 kl 19:03

Nej, detta har inte fått någon massmedial uppmärksamhet alls. Förutom några små notiser i facktidningar har ingenting nämnts om detta i massmedia. Inte en rad. Inte ett ord i någon nyhetssändning i någon radio- eller TV-kanal. Trots att det handlar om 876 läkemedel totalt. En medicinsk mega-skandal som inte ens nämns i nyhetsflödet trots pressreleaser både från Läkemedelsverket och EMA redan den 23 januari 2015. Inte ett ord, inte en notis. inte en artikel. Inte ett enda nyhetsinslag i radio eller TV. Visst är det märkligt!

Thomas Arvidsson
Thomas Arvidsson
Gäst
3 februari 2015 kl 23:46

Uppdatering: Läkemedelsförsäkringens VD Anders Öhlen meddelar i ett mail till mig den 2 februari 2015 att Ranbaxy nu är anslutna till läkemedelsförsäkringen och att samtliga deras produkter i Sverige omfattas av försäkringen.

Kan det möjligen vara ett resultat av denna artikel och kommentaren ovan?

Birgitta
Birgitta
Gäst
Reply to  Thomas Arvidsson
4 februari 2015 kl 07:17

Bra jobbat!

Thomas Arvidsson
Thomas Arvidsson
Gäst
31 januari 2015 kl 00:12

Kompletterande information om ett av alla dessa generika-företag vars billiga kopior av läkemedel säljs i Sverige:

Ranbaxy har sitt huvudkontor och sin största fabrik i Punjab, Indien. Man har ytterligare sju större fabriker belägna i Rumänien, Marocko, Sydafrika, Nigeria och Malaysia bland annat. I Sverige omsätter bolaget ca 50 miljoner kronor men har inget kontor (endast en så kallad delgivningsbar person som kan nås via en mobiltelefon). Svenska patienter hänvisas till det engelska bolaget. Ranbaxy är inte medlemmar av LIF (Läkemedelsindustriföreningen), det finns inga uppgifter i FASS om deras produkter, de är heller inte medlemmar i Läkemedelsförsäkringen, vilket innebär att en svensk patient som skadas av Ranbaxys ”mediciner” inte kan få någon som helst ersättning. Lägg härtill att många patienter klagar hos apotek och/eller sina läkare på Ranbaxys generika som de fått i utbyte på apoteken i stället för de mediciner som läkarna skrivit ut, och säger att de inte har samma effekt, får märkliga biverkningar eller helt enkelt inte mår bra av dessa generika. Trots allt detta tillåter Läkemedelsverket att Ranbaxy marknadsför ett tjugotal olika läkemedel i ett 40-tal olika styrkor och förpackningsstorlekar.

Det som är mest allvarligt med detta är att Läkemdelsförsäkringen alltså inte omfattar läkemedel av fabrikat Ranbaxy. Det innebär att patienter som eventuellt skadas av dessa läkemedel inte kan få någon ersättning alls. Hur många patienter vet om detta?

lars P
lars P
Gäst
30 januari 2015 kl 11:25

# hellbrynje
Att du bara orkar leka språkpolis,finns väl viktigare saker att kommentera.
Toppen av ett isberg eller toppen på ett isberg spelar väl för böveln ingen större roll,budskapet går ju fram ändå,inte svårt att förstå vad som menas.

Dan Persson
Gäst
28 januari 2015 kl 16:56

Om EMA har belagt 876 mediciner med säljförbud samt återkallat dessa och svenska Läkemedelsverket endast återkallat 16 av dessa måste med nödvändighet frågan ställas: Hur korrumperat är då det svenska Läkemedelsverket?

Thomas Arvidsson
Thomas Arvidsson
Gäst
Reply to  Dan Persson
28 januari 2015 kl 20:37

876 är det totala antalet preparat inom hela Europa, alla länder inräknade. Alla mediciner marknadsförs inte i alla länder, en del finns bara i vissa styrkor och förpackningsstorlekar i respektive land osv. För Sveriges del är det 16 preparat som berörs vilket Läkemedelsverket nu, tvärs emot EMAs rekommenadationer har ändrat till 12 stycken. Av vilken anledning är oklart..

anders
anders
Gäst
Reply to  Thomas Arvidsson
29 januari 2015 kl 17:39

Är det dags för en FASS- customer style?

Birgitta
Birgitta
Gäst
28 januari 2015 kl 16:39

Det här är nog bara toppen på ett isberg… Det inte bara mindre bolag på exotiska platser som använder “kreativ bokföring” för sitt pillertrillande – även större bolag “trillar” dit allt som oftast.

Starkt av patienter att de orkar klaga. Vi har nog ingen större hjälp av Läkemedelsverket. De arbetar inte preventivt med äkta kvalitetsäkrad kontroll av läkemedel. De bör nog mer ses som en brandkår som rycker ut och släcker eldar/släter över när fuskandet blir för stort för att kunna kamoufleras. Sedan blir det business as usual – törnrosasömn…

hellbrynje
hellbrynje
Gäst
Reply to  Birgitta
28 januari 2015 kl 22:30

Tänk på språket Birgitta… det heter “… toppen AV ett isberg”.

Karl Kraus och språket:

“Kraus var övertygad om att varje litet fel, om än av ringa vikt och till synes begränsat, var ett uttryck för världens ondska. Han kunde se ett saknat komma som ett symptom på ett tillstånd i världen som kunde tillåta ett världskrig. Ett av hans syften med sitt författande var att visa på den ondska som låg inbakad i dessa till synes små fel.

Språket var för honom den viktigaste varningssignalen för världens brister. Han såg sina samtida medmänniskors vårdslösa behandling av språket som ett tecken på att de även var vårdslösa med behandlingen av världen som helhet.

Han anklagade människor — speciellt journalister och författare — för att använda språket som ett uttryck för att kommendera snarare än tjäna. För Kraus är inte språket till för att distribuera färdigställda åsikter utan snarare ett medium för en egen uppfattning. Därför kräver det en kritisk granskning. Att avjournalistisera sina läsare var viktigt för Kraus.”

😉

Birgitta
Birgitta
Gäst
Reply to  hellbrynje
29 januari 2015 kl 07:52

Hellbrynje. Att du orkar … pust…En sökning på “toppen på ett isberg” ger över 36 000 träffar. “Fel” kan man tala om när kommunikationen inte fungerar och folk inte förstår. Håller med Thomas om att styrningen här till detaljer är tramsigt inte minst med tanke på ämnets karaktär, vilket kan handla om allvarliga trauman för människor.

anders
anders
Gäst
Reply to  Birgitta
28 januari 2015 kl 23:11
Thomas Arvidsson
Thomas Arvidsson
Gäst
Reply to  anders
28 januari 2015 kl 23:45

@hellbrynje
@anders

Det ni sysslar med hör inte till ämnet och avleder uppmärksamheten från det som skall avhandlas här. Sådant här är bara trams och avledningsmanövrar.