Brittiska underrättelsetjänsten kapade 70000 journalist-mail – Svenska tidningar kopierar nyheten från TT

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 januari 2015
- Torbjörn Sassersson

GCHQ UK

DEBATT & ANALYS. I den senaste läckan från Snowden den 19 januari 2015 avslöjas att den Brittiska underrättelsetjänsten (GCHQ) vid ett test 2008 kapade 70000 mail till och från journalister som arbetade på stora tidningar. Läckan spreds via ”The Guardian” i en artikel rubricerad ”GCHQ captured emails of journalists from top international media”.

Svenska medier plockade upp nyheten eftersom ”The Guardian” skrev om det. Annars hade det nog inte skett som när Snowden avslöjade JTRIG.

Det anmärkningsvärda denna gång är att svenska medier endast gäspar fram referat och klistrad text om att den brittiska motsvarigheten till svenska FRA stulit 70 000 journalistrelaterade mail (inkl spam). Inte en enda kritisk fråga ställs i de svenska ”artiklar” som i de flesta fall endast är kopierad text på 62-87 ord från TT. DN skriver den längsta texten av de svenska större tidningarna och det är ett referat på 200 ord, vilket är som en längre notis. Ingen kritisk fråga ställs ens här. ”The Guardians” betydligt mer intressanta och insatta artikel om samma nyhet var på hela 970 ord.

Jag vet inte vilken nyhet som är störst, om det är stölden av 70 000 mail eller ickeengagemanget hos svenska journalister.

SvD-om-GCHQ-jan-2015Här har vi ett avslöjande från Snowden som visar att underrättelsetjänster stjäl mail till och från journalister, vilket måste betecknas som ett tydligt övergrepp på journalisterna arbete och i förlängningen något som hotar tryckfrihet, yttrandefrihet, det ”fria ordet” och demokratiskt arbete.

Bild på pluttig notis (62 ord) i SvD

Vi har ett avslöjande som innebär att underrättelsetjänster kan kartlägga journalisternas källor, vilka artiklar de har på gång, vilka de känner, vilka medborgare som är aktiva gentemot pressen, men reaktionen i svenska medier hittills är oengagerad trots att en hel yrkeskår påverkas för att inte tala om effekten på samhället i stort.

The journalists’ communications were among 70,000 emails harvested in the space of less than 10 minutes on one day in November 2008 by one of GCHQ’s numerous taps on the fibre-optic cables that make up the backbone of the internet. / The Guardian, 19 jan, 2015

Trots att ”The Guardian” konstaterar att brittiska undersökande journalister av GCHQ placerats på en ”threat list”, alltså att undersökande journalister hamnar i samma kategori som hackers och terrorister, vilka utgör ett hot mot rikets säkerhet och trots att 100 redaktörer vid brittiska tidningar nu protesterar direkt till premiärministern i England, ställer inte ens de svenska större medierna frågan om denna övervakning kanske även sker på svenska journalister utförd av FRA.

Varför kan journslisternas mail vara en fara för ett rike?

DN skriver:

Avslöjandet kommer samtidigt som trycket är hårt på den brittiska regeringen att förhindra att journalisters, parlamentsledamöters och advokaters konfidentiella kommunikation kommer i orätta händer.

Det är bortom alla tvivel att argumenten, nya policys och lagändringar runt det påstådda hotet från terrorism kan användas för att stänga ned det öppna samhället och påverka journalister att omskola sig till duktiga kommunikatörer och policyskribenter.

Enligt ”The Guardian” var stölden av de 70 000 mailen bara ett av flera liknande kapningar via den fiberoptik som är central för internetkommunikation. Undertecknad varnade för denna avtappning i en artikel från 2010 (ursprungligen publicerad på min blogg).

I England är journalisterna gjorda av ett annat virke:

More than 100 editors, including those from all the national newspapers, have signed a letter, coordinated by the Society of Editors and Press Gazette, to the UK prime minister, David Cameron, protesting at snooping on journalists’ communications. / The Guardian, 19 jan, 2015

Min gissning är att om det kommer fram att FRA spanar på svenska journalister kommer dessa ändå inte att protestera.

Text: Torbjörn Sassersson

Svenska tidningar som skrivit om de 70 000 mailen:

(Google-kontroll kl 11:00 den 20 jan 2015)

DN: ”Journalisters epost kapad av brittiskt regeringsorgan” (970 ord, referat)

Norran: ”Tusentals mediers epost kapades” (87 ord, kopierat från TT)

Norrköpings Tidningar: ”Tusentals mediers epost kapades” (87 ord, kopierat från TT)

Aftonbladet: ”Tusentals mediers epost kapades” (62 ord, kopierat från TT)

Göteborgsposten: ”Tusentals mediers epost kapades” (62 ord, kopierat från TT)

NY Teknik: ”Edward Snowden: Tusentals epost kapades” (62 ord, kopierat från TT)

SvD: ”Tusentals mediers epost kapades” (62 ord, kopierat från TT)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: GCHQSnowden