Studies: Evidence of Thimerosal is Harmful to Kids – CDC Studies Concludes Safety – Conflict of Interests?

NewsVoice is an online news and debate channel that started in 2011. The purpose is to publish independent news, debate articles and comments as well as analyzes.
publicerad 17 januari 2015
- News@NewsVoice
BioMed Research International
Volume 2014 (2014),  Article ID 247218,  8 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2014/247218
Review Article

Methodological Issues and Evidence of Malfeasance in Research Purporting to Show Thimerosal in Vaccines Is Safe

ABSTRACT

There are over 165 studies that have focused on Thimerosal, an organic-mercury (Hg) based compound, used as a preservative in many childhood vaccines, and found it to be harmful.

Of these, 16 were conducted to specifically examine the effects of Thimerosal on human infants or children with reported outcomes of death; acrodynia; poisoning; allergic reaction; malformations; auto-immune reaction; Well’s syndrome; developmental delay; and neurodevelopmental disorders, including tics, speech delay, language delay, attention deficit disorder, and autism. In contrast, the United States Centers for Disease Control and Prevention states that Thimerosal is safe and there is “no relationship between [T]himerosal[-]containing vaccines and autism rates in children.” This is puzzling because, in a study conducted directly by CDC epidemiologists, a 7.6-fold increased risk of autism from exposure to Thimerosal during infancy was found.

The CDC’s current stance that Thimerosal is safe and that there is no relationship between Thimerosal and autism is based on six specific published epidemiological studies coauthored and sponsored by the CDC.

The purpose of this review is to examine these six publications and analyze possible reasons why their published outcomes are so different from the results of investigations by multiple independent research groups over the past 75+ years.

CONCLUSION

As seen in this review, the studies upon which the CDC relies and over which it exerted some level of control report that there is no increased risk of autism from exposure to organic Hg in vaccines, and some of these studies even reported that exposure to Thimerosal appeared to decrease the risk of autism.

These six studies are in sharp contrast to research conducted by independent researchers over the past 75+ years that have consistently found Thimerosal to be harmful.

As mentioned in the Introduction section, many studies conducted by independent investigators have found Thimerosal to be associated with neurodevelopmental disorders. Several studies, for example, including three of the six studies covered in this review, have found Thimerosal to be a risk factor for tics. In addition, Thimerosal has been found to be a risk factor in speech delay, language delay, attention deficit disorder, and autism.

Considering that there are many studies conducted by independent researchers which show a relationship between Thimerosal and neurodevelopmental disorders, the results of the six studies examined in this review, particularly those showing the protective effects of Thimerosal, should bring into question the validity of the methodology used in the studies. A list of the most common methodological issues with these six studies is shown in Table.

Importantly, other than the Hviid et al. study, five of the publications examined in this review were directly commissioned by the CDC, raising the possible issue of conflict of interests or research bias, since vaccine promotion is a central mission of the CDC.

Conceivably, if serious neurological disorders are found to be related to Thimerosal in vaccines, such findings could possibly be viewed as damaging to the vaccine program.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Thimerosal är ett kvicksilverbaserat konserveringmedel och används som ett konserveringsmedel i vaccinationer.

  Intressant är att Prof. Dan Larhammar attackerar läkare och utbildningschef vid Vidarkliniken i en debatt i aktuellt 7 januari 2015 om homeopatiska läkemedel, när man i många år har använt kvicksilvervaserade ämnen som konserveringsmedel som Thimerosal i vaccinationer.till barn inom svensk sjukvård.

  Hur kan Prof. Dan Larhammar försvara detta? Den konventionella vården tar endast ansvar för den första verkan av ett läkemedel t.ex. när du får cortison för en inflammation. Inflammationen ger sig tillfälligt och återkommer efter ett tag,varpå patienten får fortsätta med medicinen. Biverkningarna som blir är en efterverkan av medicinen som t.ex. benskörhet (läs mer fass.se) tar vården inte tar ansvar för, istället ges ytterligare mediciner. Patienter får ofta till svar att alla mediciner ger biverkningar och det måste accepteras. Vägrar patienten ta medicinen kan patienter hindras sjukskrivning och andra rättigheter. Affärsidén bakom vården är säkrad och nya läkemedel ges för biverkningar som ger ytterligare biverkningar.

  Aktörerna bakom svininfluensavaccinationerna har inte tagit sitt ansvar. Kanske fler än 200 barn och ungdomar har fått diagnosen Narkolepsi som en efterverkan av vaccinationen. Ingen tar ansvar utan istället ges livslång behandling med anfetaminpreparat. Igen, bra buisness för läkemedelsindustrin. Vad blir följden av det, nya besvär med ny medicinering?

  Det finns mycket forskning inom den alternativa medicinen som WHO kallar “traditional medicine” då den har lång beprövad erfarenhet bakom sig, något som också WHO rekommenderar.

  Jag skulle vilja vända på begreppen och säga att utifrån WHO,s begrepp så är behandlingmetoderna akupunktur och homeopati traditionell medicin medan dagens sjukvård alternativmedicin.

  Professor Dan Larhammar och läk. Mats Reimer vill tydligen förhindra att svenska folket får möjlighet att göra välinformerade ang. val av vård. De vill tydligen förhindra möjligheten att välja vård, ett val som övriga invånare i Europa har möjlighet till enligt deras lagstiftning!

  Tack för ordet!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *