Svensk äldreomsorg – Kvinna fick varken vatten, mat eller dropp i 4 dagar

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 16 januari 2015
- Torbjörn Sassersson

svensk äldrevårdÄLDREOMSORG. En äldre kvinna på Skånes universitetssjukhus bedömdes av läkarna som döende pga lunginflammation, benbrott och hjärtsvikt. Livsuppehållande behandling upphörde. Under fyra dygn fick kvinnan varken vätska, näring eller dropp. Då tog de anhöriga över kontrollen och räddade hennes liv. 

De anhöriga begärde först att kvinnan skulle flyttas till lasarettet i Trelleborg. Där bedömdes hon åter som döende. Hon fick inget vatten på totalt fem dygn. De anhöriga tog då kontrollen och gick emot läkarnas ordinationer. De gav henne mat, dryck och kärlek. Läkemedlen togs bort. Kvinnan kvicknade till och kunde åka hem, skriver Aftonbladet.

“Mat, dryck, dropp – allt skulle bort. Vi fick inte ge henne något, eftersom det skulle förlänga hennes lidande, berättade dottern Annika Persson.
Vi följde vår intuition. Vi känner ju vår egen mamma bäst. Läkarna fick inte sista ordet. Annars hade mamma varit död nu.”

Läs mer i Aftonbladet | Foto i faksimil: Andreas Hillergren

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024
Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: äldreomsorg
 • Ibland undrar man vad dagens politiker är gjorda av, de instiftade 2015 01 01 den nya Patientlagen. Redan nu står vissa riksdagsmän och kvinnor i talarstolen och undrar över varför inte patientens ställning har förbättrats med hjälp av denna nya lag.

  Riksdagsmänniskorna måste ju ha allvarliga brister i sin förmåga att tänka klart, vilket är synnerligen allvarligt för dem med ansvar för att stifta lagar.

  Det är ju självklart att en lag (Patientlagen) utan några som helst sanktioner knutna till lagen blir helt verkningslös, att bryta mot Patientlagen blir ju därmed samma sak som att gå emot röd gubbe vid ett övergångsställe eller att inte använda cykelhjälm, skandal om någon frågar mig.

  Att de vilka bryter mot lagen är samtliga inom sjukvården gör ju att rättsvårdande myndigheter vid ev brott mot lagen i sedvanlig ordning väljer att skydda de sk vårdgivarna då de i de flesta fallen är offentliganställda.

  Istället lever politikerna i någon slags villfarelse att tillsynsmyndigheter som IVO, Socialstyrelsen, HSAN, Patientnämnder, osv skall tillvarata och skydda patientens intressen.

  Vad kan vara mer befängt då samtliga väljer att skydda vårdgivarna samt att det inte finns några påföljder vid brott mot Patientlagen.

  Iofs har vissa tillsynsmyndigheter möjligheter att polisanmäla, men det sker endast i undantagsfall och då det mediala trycket är så våldsamt att allt annat skulle utlösa en storm av kritik.

  Detta är ren och skär korruption, dvs en icke pekuniär form av korruption, tillsynsmyndigheter och rättsvårdande myndigheter vill ju till varje pris skydda de offentliganställda inom sjukvården både inom landsting och kommuner.

  Finns det då något att göra för att komma tillrätta med dessa lagbrott??

  Jo, om vi återinför ett strikt tjänstemannaansvar så att individerna vilka är ansvariga alltid måste räkna med straffrättsligt ansvar för sina lagöverträdelser så kommer också patientens ställning att stärkas. Det skall kosta på ett personligt plan att bryta mot lagen.

  Skandalerna inom VårdSverige står som spön i backen men alla ansvariga går hela tiden fria, samtidigt står förvånande politiker i Riksdagens talarstol och undrar varför Patientlagen inte får avsedd effekt. Men vad fan!!

  SD:s ambitioner att för något år sedan vilja återinföra tjänstemannaansvaret möttes av kraftiga protester från samtliga andra partier, möjligen kan vi hoppas att SD:s ambitioner att bli Sveriges sk vårdparti får någon effekt om de når maktens boningar.

 • Den SJUKA vården drabbar allt fler — i synnerhet de äldre.
  Ta bara följande fall i Eslöv för drygt ett år sedan, där en mkt gammal man bad kommunen om hjälp då han fysiskt inte längre klarade att att bo ensam längre — han ville in på någon form av äldreboende med tillsyn:
  http://www.skd.se/2017/05/08/fortvivlad-90-aring-tog-sitt-liv/
  Detta förvägrades mannen av Eslövs kommun trots att mannen med blod, svett och förmodligen tårar mer än väl dragit sitt strå till stacken för att bygga upp det Sverige som nu i snabb takt dräneras, ruineras och raseras.

  Kom ihåg detta vid kommande riksdagsval och rösta definitivt INTE på ngt av dagens 8-klöver — de är samtliga ansvariga för det KATASTROF-läge Sverige befinner sig i just nu!
  Rösta på ngt helt nytt och annat — de flesta av riksdagens medlemmar måste helt enkelt BORT!

 • Lars Bern (6 maj, 2017): Vanvården av våra äldsta och sårbaraste är en skam

  “Vi har den senaste tiden kunnat läsa upprepade gånger om hur våra mest utsatta gamla på äldreboenden och vårdhem ofta är kraftigt undernärda. Den mat som serveras på dessa välfärdsinstitutioner är ofta både näringsmässigt undermålig och otillräcklig. De gamla får en långt sämre mat en kriminella på kriminalvårdsinstitu-tioner. När jag ser bilder på den mat som serveras, kan jag bara konstatera att den är något som jag själv aldrig skulle äta. Detta snålande inom vården av de äldre och fattigaste är upprörande med tanke på den besinningslösa pengarullningen till flera andra ändamål.”

  https://anthropocene.live/2017/05/06/vanvarden-av-vara-aldsta-och-sarbaraste-ar-en-skam/

 • Tyska koncentrationsläger framstår vid en jämförelse som små idylliska Paradis när man ser hur svensk åldrings- och sjukvård idag beter sig mot våra äldre och sjuka, vilka hela sina liv aktivt bidragit med skatteintäkter för att kunna få ett värdigt liv på äldre dar.
  Idag finns det hur många som helst inom äldre och sjukvården i Sverige som skulle få Dr Josef Mengele i NaziTyskland att framstå som sin tids Moder Teresia, hur dessa människor kan sova om nätterna är för mig en gåta.
  Det har utvecklats en människosyn i dagens Sverige som tycks ha legitimerat aktiv och illa dold dödshjälp och där alla inblandade parter håller varandra om ryggen, våra äldre är chanslösa då VårdSverige har straffrättslig immunitet om någon till äventyrs skulle ha anhöriga vilka väljer att anmäla övergreppen.
  Att rättssystemet skyddar alla dessa inblandade är inget annat än en tvättäkta skandal och bevisar bara hur korruptionen nu nått en sådan låg nivå att man får stå på knä för att se hur dessa korrupta företrädare för rättsvårdande instanser anser att man kan gå när man lagvidrigt tolkar de lagar vilka skall skydda våra medborgare.
  Sjukvård och Äldreomsorg har idag passerat alla spärrar när det gäller att upprätthålla medborgarnas rätt till en värdig avslutning av sina liv, att ta livet av de gamla kan dock fortsätta ostört då regeringen Palme 1975 tog bort tjänsteansvaret.
  Politiker av i dag gör absolut ingenting för att ställa ansvariga dödsänglar till svars, frenetiskt uppbackade av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) så kommer heller ingenting att göras för att återinföra detta straffrättsliga ansvar.
  När SD för något år sedan tog upp sitt önskemål om att återinföra tjänstemannaansvaret så fick man hela 7-klövern emot sig, förhoppningsvis kommer SD att som enda parti återkomma med sitt krav på återinförande av tjänstemannaansvaret efter nästa val.

 • Är detta ngt privatiserat så är det ju för att spara pengar. Ja klart dom sparar ju pengar överallt . Djur ska avlivas för det minsta lilla för det vet ju länsstyrelsen bäst i samt läkare vet ju ännu bättre. men varför dog inte tanten då? Jo för det var inte hennes tid. Sluta att lita på läkarna . ibland är dom dummare än dummast och man börjar undra hur i he..vete dom fått sin licens. ??? Man ska göra vad magkänslan säger. och för helvete stäng inte av ngn jävla maskin för ngn bara för att doktorn säger att det är kört. !! Det sa dom om min dotter . Hon lever idag och har vaknat och mår bra. så tro inte på läkarna..

 • Det svenska vårdsystemet är ett vårdsystem där svenska läkare ingår, men tar dessa svenska läkare ansvar? Svaret är uppenbart NEJ!

  Nu senast publicerades en artikel på NewsVoice 2015-01-12, av Nisse Simonson, som bör väcka debatten om bättre/effektivare vård. Alltså vård och behandling som finns utanför Sverige men inom EU/ESS, där andra vård och behandlingsmetoder kan väljas av svenska EU-medborgare än vad det svenska vårdsystemet genom skolmedicinen/landstingen ger vid handen. Men de kan icke väljas inom Sverige, i det skattefinansierade vårdsystem i landstingsvårdens regi, varför?

  Nisse Simonson artikel, läs mera
  https://newsvoice.se/2015/01/12/svensk-lakare-det-satsas-mer-pengar-pa-att-muta-lakare-an-pa-forskning/

  Svenska vårdsystemet/skolmedicinen går nämligen “hand i hand” med “den kriminella läkemedelsindustrin” och det har konstaterats “att dödsfall från mediciner vida överstiger vad dödsfallen från sjukdomar orsakar”(källa boken “Dödlig medicin och organiserad kriminalitet” av professor Peter Götzsche).

  Läs mera
  https://newsvoice.se/2013/09/03/ny-bok-dodlig-medicin-och-organiserad-kriminalitet-prof-peter-c-gotzsche-cochrane-center/

  Som synes är det svenska vårdsystemet och svenska läkare en fara för allmänhetens liv och hälsa, vem kan se det på annat sätt?

  Dagligen tages av daga(dör) 6-8 människor i det svenska vårdsystemet pga. fel medicinering, fel diagnosticering och fel behandling, och de svenska läkarna går som synes ostraffat ur deras dagliga prestationer! Dessutom skadas allvarligt ca 270 människor dagligen i vård Sverige. Ingen ställs till ansvar, dvs. ingen är ansvarig, hur kan det komma sig?

  Vilken annan yrkeskategori i Sverige, som utför tjänster gentemot allmänheten, kan prestera och leverera sådant facit utan att ställas till ansvar för att 6-8 människoliv(det kan förmodligen antas att denna officiella notering förmodligen lätt kan dubblas) dagligen ”tages av daga”(dör)?

  “Sjukvården behöver en haverikommission”

  Läs mera
  http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-behover-en-haverikommission/

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 • Det är så när byråkrati tar över sjukvårdsverksamheten. Det ses på många ställen hos våra myndigheter – att paragrafer skall gå före vård och empati!

 • Här är ett bra exempel på att psykopaterna tagit makten över hela samhället Medan frälset förser sig kopiöst skapar de nya ättestupor genom att död på gamla genom att låta dem svälta och torka till döds. Vilken fruktansvärd misshandel. Hopps att förövarna får långa svåra straff.

 • Håller helt med dig Jan. Mig har dom inte lyckats ta död på än även om man försökt. Jag kämpar på men nu på egen hand och egen kunskap. Det är bara så tråkigt att vi betalar så mycket för sjukvården och får så lite tillbaka.

 • Detta mina vänner är svensk sjukvård av idag, den är så himla sjuk åtminstone om man är gammal och vem törs idag lita på svensk sjukvård??

  Dödsänglarna inom svensk sjukvård tycks helt sakna hjärta för våra äldre och sjuka.

  Är det detta vi alla har att se fram emot när vi på ålderns höst behöver den sjukvård som vi alla har betalat med våra dryga skatter??

  Ändå är det denna historia bara en av väldigt många där sjukvården inte lyckats med sitt uppsåt att döda, att media inte bevakar detta mer ingående och därmed sätter ljuset på de missförhållanden som finns är för mig en gåta.

  Eler är det så att media fått förhållningsorder av politiker att inte skriva om detta??

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *