Svensk äldreomsorg – Kvinna fick varken vatten, mat eller dropp i 4 dagar

publicerad 16 januari 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

svensk äldrevårdÄLDREOMSORG - En äldre kvinna på Skånes universitetssjukhus bedömdes av läkarna som döende pga lunginflammation, benbrott och hjärtsvikt. Livsuppehållande behandling upphörde. Under fyra dygn fick kvinnan varken vätska, näring eller dropp. Då tog de anhöriga över kontrollen och räddade hennes liv. 

De anhöriga begärde först att kvinnan skulle flyttas till lasarettet i Trelleborg. Där bedömdes hon åter som döende. Hon fick inget vatten på totalt fem dygn. De anhöriga tog då kontrollen och gick emot läkarnas ordinationer. De gav henne mat, dryck och kärlek. Läkemedlen togs bort. Kvinnan kvicknade till och kunde åka hem, skriver Aftonbladet.

"Mat, dryck, dropp - allt skulle bort. Vi fick inte ge henne något, eftersom det skulle förlänga hennes lidande, berättade dottern Annika Persson.
Vi följde vår intuition. Vi känner ju vår egen mamma bäst. Läkarna fick inte sista ordet. Annars hade mamma varit död nu."

Läs mer i Aftonbladet | Foto i faksimil: Andreas Hillergren

Text: Torbjörn Sassersson