Varning för att det svenska valresultatet 2014 påminner om valet i Tyskland 1932

publicerad 2 januari 2015
- av NewsVoice

Berlin,  Propaganda zur Reichstagswahl

Bertil LindqvistVisst var det något skumt med att Hitler tog makten? Han kan aldrig ha haft större delen av det Tyska folket bakom sig. Det var dags att ta fram historieböckerna, skriver Bertil Lindqvist som oroas över det ökade högerextremistiska inflytandet i Sverige och likheterna med år 1932 och början på Nazityskland.

Text: Bertil Lindqvist | Foto: Det tyska riksarkivet Deutsches Bundesarchiv, Wikimedia Commons, Valarbetare med valaffischer i Berlin vid det tyska riksdagsvalet i juli 1932 | Ursprunglig rubrik:  “Sverige – en diktatur? (eller ett recept på hur man slaktar en demokrati)”

Nationalsocialistiska Arbetarpartiet ett parti på 32%

Vid nyvalet 1932 var Nationalsocialistiska Arbetarpartiets andel endast 32% av rösterna och de var på väg ut ur maktens korridorer. Fyra månader senare var de tillbaka och hade under den tiden skaffat sig oinskränkt makt – på fullt laglig väg.

Hur tusan kunde detta gå till, frågar sig en vän av ordning och som lätt inser att 1940-talets katastrofer hade kunnat undvikas, samtidigt som den likväl kan upprepas igen.

Den tragiska sanningen är att de samlade borgerliga partierna i Tyskland valde att gemensamt hjälpa Nationalsocialistiska Arbetarpartiet till makten. Hur kunde detta ske?

Tittar vi på det svenska valresultatet 2014 så är likheterna med Tyskland 1933 påfallande.

 • S 31.0%
 • V 5.7%;
 • MP 6.9%
 • C 6.1%
 • KD 4.6%
 • M 23.3%
 • SD 12.9%

Detta säger inget om några likheter mellan det svenska Socialdemokratiska Arbetarpartiet 2014 och de tyska Nationalsocialistiska Arbetarpartiet 1933, annat än att de har kampen efter den eftertraktade makten gemensamt och att de nu kan och då kunde, genomdriva en politik där de inte har majoriteten av väljarstödet.

 • Löfven lovar att avgå om hans budget fälls, men stannar kvar i alla fall.
 • Löfven utlyser nyval, men håller inte ens det löftet.

Var kommer vi väljare in i bilden? Vi lär väl knappast behövas i framtiden. Politikernas förakt för sina väljare kan väl knappast inte bli värre.

Så vitt jag kunnat få fram, saknar Sverige en konstitutionsdomstol vilket lämnar fältet fritt för politikernas önskan att skydda sina egna stolar och positioner på bekostnad av demokratin.

”All makt utgår från folket”, har jag fått lära mig. Tänk så fel man kan ha. Det var ju i så fall förr i tiden.

Hur gjorde man i Tyskland 1933?

Genom att bilda en pakt med samtliga borgerliga partier och samtidigt utestänga all opposition som i huvudsak bestod av kommunisterna och som var Tysklands tredje största parti, röstade man igenom ett lagförslag Ermächtigungsgesetz (Fullmaktslagen)

Tyska Folkpartiet röstade för Ermächtigungsgesetz

Tyska Bondepartiet röstade för Ermächtigungsgesetz

Bayerska Folkpartiet röstade för Ermächtigungsgesetz

Tysknationella Folkpartiet röstade inte bara för Ermächtigungsgesetz de bildade t.o.m. en koalitionsregering med Nationalsocialistiska Arbetarpartiet i januari 1933. 1938 uttryckte Hitler sin tacksamhet till von Papen.

Herr von Papen, det var tack vare er som jag valdes till tysk rikskansler och som Tysklands räddades från kommunismens avgrund.

Bland de andra borgerliga partier som röstade för Ermächtigungsgesetz (Fullmaktslagen) fanns Tyska Centerpartiet, Kristet Sociala Folktjänsten.

Men det är väl ändå skillnad på Tysklands politiker och de svenska?

Det finns säkert de som säger att: ”Det är väl ändå en jäkla skillnad och det måste man ju hålla med om. Tyvärr finns det också tydliga paralleller.

 1. Ermächtigungsgesetz (Fullmaktslagen) och decemberuppgörelsen är antagligen i stort sett identiska, i alla fall tills parterna visar upp den svenska motsvarigheten i skrift, även det finstilta.
 2. Storleken på de partier som ryckt åt sig makten, Socialdemokratiska Arbetarpartiet 31% och Nationalsocialistiska Arbetarpartiet 32% är i stort sett identiska.
 3. Den neutraliserade oppositionens storlek var i Tyskland kommunisterna 17 % och i Sverige består motsvarande grupp av kommunisterna 5,7% samt Sverigedemokraterna 12.9 = 18,6 %
 4. Totalt förakt för tesen all makt utgår ifrån folket.
 5. Sist och slutligen utgörs ”kuppmakarna” av människor som först och främst ser till sin egen makt och har till slut lyckats skapa ”Medelmåttornas diktatur.”

Det finns också de som menar att det inte kan gå så illa här i Sverige, då svenska politiker är så mycket bättre än deras tyska motsvarigheter och har betydligt högre moral. Ett sådant påstående är väl så rasistiskt, att det antagligen skulle medföra straffrättsligt ansvar.

Resten vet vi inte så mycket om, men det kommer tiden säkerligen att utvisa.

Oavsett de olika partiernas drivkrafter som i stort sett rörde sig om makt, ger Hitlers maktövertagande 1933 en oerhört viktig historisk lärdom som aldrig får glömmas bort.

Det första koncentrationslägret Dachau, som öppnades så tidigt som 1933 var från början enbart avsett för politiska fångar, dvs. sådana som bland annat skrev sådana här artiklar. Hela syftet med Dachau var från början att tysta oppositionen, inte att förinta judar.

Martin Niemöller, en tysk präst och berömd Hitlermotståndare skrev efteråt en dikt om hur detta kunde hända:

Först kom de för att hämta judarna

Men jag höjde inte min röst

För jag var ju inte jude.

Sedan kom de för att hämta kommunisterna

Men jag höjde inte min röst

För jag var ju inte kommunist.

Sedan kom de för att hämta fackföreningsfolket

Men jag höjde inte min röst

För jag tillhörde ingen fackförening.

Sedan kom de för att hämta mig

och då fanns det ingen kvar

Som kunde tala för mig.

Text: Bertil Lindqvist

Källor

Christer Bergström, som i sina artiklar refererat till:

Tyska riksdagens protokoll.

Christer Bergström: Mot avgrunden; spelet som ledde till andra världskriget. Atlantis, Stockholm 1991.

Theodor Heuss: Die Machtergreifung und das Ermächtigungsgesetz. Zwei nachgelassene Kapitel der “Erinnerungen 1905 bis 1933”.

Peter Hubert: Uniformierter Reichstag. Die Geschichte der Pseudo-Volksvertretung 1933-1945. Droste, Düsseldorf 1992.

Rudolf Morsey: Das ”Ermächtigungsgesetz“ vom 24. März 1933. Quellen zur Geschichte und Interpretation des ”Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich“. Droste, Düsseldorf 1992.

Daniela Münkel och Peter Struck: Das Ermächtigungsgesetz 1933: Eine Dokumentation zum 75. Jahrestag. Vorwärts Buch, 2008.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Först av allt måste jag likt alla som är förespråkare för det fria ordet och yttrandefrihet, djupt beklaga de senaste dagarnas händelser i Paris. Jag avser givetvis terroristdådet mot tidningen Charlie Hebdo.

  För det andra vill jag uttrycka min stora glädje över den debatt som min artikel genererat.
  Jag vill endast göra några små kommentarer:

  Jag har medvetet kallat Vänsterpartiet för kommunisterna. Anledningen till det är just att någon ska reagera vilket var precis vad som hände.
  Alla Sveriges kommunister försvann inte över en natt. Lars Ohly hävdade länge att de fortfarande var kommunister.
  Om SD skulle byta namn till t.ex. Landsdemokraterna, så undrar jag om det är någon som skulle förändra sin syn på partiet. En bonngubbe som jag känner sa en gång att: ”En katt blir inte en hermelin, bara för att katten säger att den är en hermelin.”
  Någon har tyckt att jag skrivit med vänsterglasögonen på medan någon annan tycker att jag använt SD-glasögonen.

  Jättebra. Det ena tar ut det andra. Jag har varken det ena eller andra. Det går inte att placera mig på en höger/vänsterskala. Jag tycker tanken är helt föråldrad, (en tanke jag inte delar med t, ex. Göran Greider). Jag skriver ner mina tankar och observationer med andra bevekelsegrunder än höger/vänster. Tills något bättre kommer upp får väl devisen under den franska revolutionen duga: Frihet, Jämlikhet och Broderskap.

  När våra politiker lär sig förstå Regeringsformen (svensk grundlag) ska jag överväga att besöka valurnorna igen, men så länge de inte vet att:
  ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare”, får jag göra min åsikt hörd på detta sätt.

  Jag har inte förstått att makten som utgår från folket, på något sätt är till för att se till att skapa och befästa maktcentra samt berika enskilda politiker, vilket är vad som sker idag. De vi röstat på måste förstå att de är utsedda att framföra väljarnas vilja i varje omröstning, inte för att göra motsatsen i syfte att bilda eller bibehålla och skapa maktstrukturer där de själva ingår.

  • Instämmer ang vänster-höger skalans bristfällighet.
   Vänsterfolk vill inte kännas vid att Marx var i stark beroendeställning till den tidens mäktigaste finansoligarki och kunde därför inte fritt angripa den verkliga makten.
   I st spelade han ut proletariat och medelklass mot varandra till gagn för den verkliga makten. De vill heller inte kännas vid att bolshevikerna var verktyg för samma anglosaxiskt dominerade oligarki. Vänstern behöver göra en omstart med utgångspunkt från fakta och inte önsketänka. Jag lyssnar men hittills ger de ett mycket svagt intryck när det gäller konkreta lösningar.
   Högern å sin sida fruktar att människor går samman och agerar gemensamt.
   Libertarianer tex är indokrinerade med att sky alla former av kollektivism och vill eliminera staten. Vänner av samhällsnyttig marknadsekonomi bör agera för ett allmännyttigt bankväsende som konkurrerar ut det privata. Det kräver nog en stark stat.
   Om det bör kallas höger att vara vän av riktig marknadsekonomi utan skadliga karteller vet jag inte.

 • Äsch, kritiken mot nationalismen börjar bli genomskinlig. Nationalsocialismen är den enda vägen till mänsklighetens frigörelse från globalisthydrans slavok. Det är dags för svenskar att ta fram stoltheten och börja värna om sitt folk. Liksom marxism är daltandet om att alla människor hör ihop en förvillande, halvstekt importerad asiatisk kvasi-ideologi som bara hjälper till att agera inkörsport till den rotlösa nya världsordningen. Människor är tribalistiska flockdjur, och det enda rätta är att varje enskilt folk börjar värna om sig själva och sina länders suveränitet, d.v.s. anammar nationalsocialismen. Andliga värden är aldrig fel, men man ska inte blanda ihop det med den yttre verkligheten där rationalismen kommer bäst till hands.

  • … en kommentar som hade varit otänkbar här på Newsvoice bara för något år sedan. Normen förskjuts snabbt, och redaktören hinner inte läggre hålla rent bland kommentarer om dolda sionistiska maktkonstruktioner i var och varannan artikel. Sorgligt.

  • Jama:

   Jasså, jag trodde det rådde full åsiktsfrihet på Newsvoice? Jag är inte ute efter att provocera. Tvärtom, bidra till nyanserad diskussion.

   Birgitta:

   Ja, givetvis är det etniciteten som ska stå till grund för nationalstaten. Allt annat är ovidkommande. I det stora hela tillhör vi människoarten och rasen vi ingår i är vår förlängda familj. Livet går ut på att fortplanta sig och säkra våra kommande genled. Således utgör nationalsocialismen grundvalen för en slags biologiskt baserad kollektivism. Jaget du talar om är underställd folket, och det nationalsocialistiska samhället avvisar således egotrippad liberalism.

   Nationens suveränitet är viktig i dagsläget för att vi ska kunna lösgöra oss från EU-kommunismens järnhand och bankirväldets globala bojor. Annars är jag i längden för ett enat Europa med europeisk-biologisk nationalism och antiglobalism. Du överskattar massorna som endast är en vandrande fårskock samtidigt som du underskattar de onda marxistiska krafter som håller på att leda mänskligheten in i fördärvet. Just därför behövs rasmedveten nationalism som väcker det sovande folket. Och då pratar jag inte om SD:s (Israeldummokraternas) politik. Man måste vara strategisk om man ska kunna förändra systemet. Demoniseringen av nationalismen i PK-media visar bara att det är enda vägen ut, eftersom folk hatar sanningen.

   • Nej man kan inte skriva vad man vill i kommentarerna. Torbjörn har iallafall tidigare med förtjänst hållit Newsvoice fritt från nationalsocialistiskt, rasistiskt, islamofobiskt och homofobiskt tankegods i kommentarerna.

   • Det var då lustigt. Så länge man kan debattera konstruktivt borde det inte spela någon roll vilket läger man tillhör. Åsiktsförtryck bör inte förekomma på alternativa nyhetskanaler.

 • Jag tycker att Partiet de fria utgör ett hopp, de hade i senaste valet 40 punkter som jag fann intressanta allihop, vi måste som Einstein sade lösa problemen på en annan medvetandenivå än de skapades på. Jag mediterar dagligen i förhoppning om att plattskallen ska dras ut och bli mera av en hög panna 😛

  Lite humor där men jag tror på att vi alla kan förändras, trimmas, kommentatorerna här är smarta och pålästa men det behövs mer. Vi behöver alla träna vårt medvetande på olika sätt för att lösa de problem som i denna 3D-värld skapar. Jag “meddar” som vi kallar det samt ser till att äta näringsrik mat som befrämjar hälsan och sover gott på nätterna.

  Detta tror jag öppnar för subtilt tänkande som är nödvändigt för att lösa problem som omgivningen kastar på oss i det dagliga livet.

  Om politikerna vore lite mera som jag försöker vara skulle vi se visare och vänligare makthavare som är mera i synk med folket de företräder.

  Namaste (sanskrit: Jag bugar för dig)

 • Betr apokalyptiska hästar: Nordregio är en av EU:s “arbetshästar” som strävar efter att nå mål utsatta i EU:s ”Territorial cohesion policies between 2014 and 2020”.

  Nordregio beskriver vidlyftiga framtidsscenarier i “Futures for European Space 2020”. Europa föreställs bl a bli förvandlat till en”non-growth continent – a large theme park for history and culture”. Investeringar på höghastighetståg för 26 billions = 26 000 000 000 Euro ska förbinda Europas metropoler med varandra – Trans ‐ European networks (TEN ‐ T).
  Genom en Medelshavspakt ska Nordafrika inlemmas i EU för billig arbetskraft. Asien ska stå för billig massproduktion. En hyper-urbanisering beräknas också ge “Less individual car mobility”. ”Most inhabitants /…/ particularly the lower and middle classes, may have to accept slightly lower income levels and lower pensions”. “Europe here would become a continent of cultural and creative industries and related educational institutions, a preferred target for cultural tourism and learning holidays. Servicing these target groups will become the main sector of employment”.

  Är det rätt att utnyttja afrikaner och asiater för löneslaveri medan vi andra relokaliserats som arbetslösa till ”smarta” ICT-kontrollerade megastäder? Kommer vi få lov att tänka själva eller kommer det att vara förbjudet pga av ett förespeglat hot mot klimatet, hållbart samhälle eller någon annan reklamslogan?

  Undrar varför så många måldokument slutar år 2020. Är detta ett årtal för implementering av en fascistisk världsordning med nykolonialism?

  http://www.nordregio.se/en/Metameny/About-Nordregio/Journal-of-Nordregio/2008/Journal-of-Nordregio-no-2-2008/Futures-for-European-Space-2020/

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/cities/index_en.htm

 • Moderaterna har sitt knapptryckarkompani. Jag har inga tvivel om att ett liknade fenomen finnes och levt inom S.

  Folkpartiet bjöd en gång sin uppvisning i brist på demokrati mot att en elit fick fortsätta styra.

  KD som alltmer övertygar genom undret förvandla ett gott vin till vanligt vatten och ständigt bli påkomna med att ge Kejsaren vad denne begär..

  De fyra friheterna i EU’s program liknar mest de apokalyptiska hästarna i bibelns sista kapitel. Något mer dödligt för arbetsrätten, tryggheten och välfärden har världen i detta hörn sällan fått skåda. Ändå ska det med leenden breda som avgrunder återupprepas i Ukraina, där befriarna vill utsätta den etablerade ekonomin, produktionen och industrin för konkurrens.. Låta landets välstånd få ridas av de fyra friheterna. Vi kan ju berätta för dem hur det går med den ekvationen och hur det slutar eftersom vi börjar närma oss det. Vi kan ju berätta att det snart blir hästkött i allt.

  Kolonialismen fortsätter sin ban i den mörka natten och klär sig helst i något Lucialiknande med ett helt tåg av pepparkaksgubbar, stjärngossar och tärnor.. Som de usla kolonisatörer vi blivit bjuds nykomlingarna samma dos av smittor som salmonella och mystiska bakterier som vår framgångsrika värld lyckas hålla levande…

  Det fanns väldigt lite enighet och ett kompakt motstånd mot ett EU-medlemskap och vi vet ju vem och vilka som kuppade in oss och som underlät att låta folket rösta om saken genom att släppa nyheten om intresset för medlemskap straxt inpå semestern…

  Partistrategernas kamp mot sina egna och folket är givetvis chockerande men att Sd skulle utgöra ett alternativ kan jag inte ens drömma om. Folk missnöjesröstar vilket är förståeligt men beklagligt. Tyvärr råder ju vanföreställningarna än om hur vänstern skulle utgöra ett hot. Det enda hot som skulle vara verkligt är ju vilken kris industri, banker och finans skulle försätta oss i om vänsterkrafter fick råda till folkets båtnad.. Nu när finansen har fått alltmer makt och skattelättnader borde ju investeringarna flöda och svämma över oss.. Skölja bort vår misstro och hopplöshet..

 • Alliansen förlorade valet och skulle släppa fram det största blocket – vilket nu har skett. Kommunisterna menas Vänsterpartiet antar jag.
  Skulle SD vara en opposition mot fascism? Helt barockt – de är knappast ett parti som stödjer människan mot etablissemanget. De stödjer likriktning och ett vi mot dom tänkande. Deras s.k. lösningar känner vi alla till. SD är dessutom ett stödparti till Alliansen, se förra mandatperioden då de röstade 90 procent på Alliansen av de gånger SD:s röst varit utslagsgivande.

  Titta på privata banker som tillskansar sig riktiga värden från påhittade värden. Privata banker skapar pengar genom att vi sätter oss i skuld – en skuld med som aldrig kan betalas tillbaka – så mycket pengar finns det inte ens i omlopp i systemet. Hmm… evig skuld alltså. Skapa pengar utan skuld låter bättre va… Titta uppåt – inte neråt.

 • min tid inom politiken (2005-2011, nya M) öppnade mina ögon och idag är jag bara intresserad av att öppna andras ögon för vad politik egentligen utgör.

  • Därför bör man egentligen diskutera hur fascismen uppstod och vilka som stod bakom. Idag har vi en dold diktatur i Sverige , med begränsad åsiktsfrihet, kontrollerad media , kontroll från födsel till död, och snart microchippad se Jihdes lilla experiment i TV 4 för ett tag sedan. Tatureraren hade dessutom en svastika tatuerad ovan bringan fullt synlig för oss alla och ingen har ännu protesterat. Jag trodde sådan var förbjudna.
   Har dragit slutsatsen att det finns dubbla måttstockar överallt.

   https://www.youtube.com/watch?v=PSgNyCk2wNo

 • castoropollux skrev:

  “kommer krisen och SD in som läglig splittrare av vad som annars utgjort en samlad och enad kraft mot krafter som vill förstöra det som utgjort fundamentet i Sverige.”

  ursäkta en gamling men dessa “goda krafter” du nämner det var ju de (sexklövern) som med all kraft förstört detta fundament genom att hårt arbeta för att flytta all makt från regionerna till EU Enda lösningen som jag ser det är att vi tar vårat land tillbaka från EU som ju ändå inte är för folken eller nationerna. Kanske blir SD i nästa val som verkar bli om några generationer?

  Jag har funderat på att fråga nån EU-kramare: Vad bra har EU åstadkommit hittils, efter en 20 år? Tror du får ett undvikande politikersvar. Hårda ändpunkter som fred frihet, ekonomiskt välstånd, folkhälsa undviker de efter som de inte finns…

  Tack för kaffet.

 • Ingen ska ju tvivla på att det var framförallt pengar som hjälpte Shitler till makten, inte bara i Tyskland med omnejd utan också US, med General Electric,familjen Bush osv. Mot dessa krafter står då som nu arbetarna och vänstern som då för andra gången i Tysklands historia förbjöds som politiskt parti.. De antifackliga krafterna har ju fortsatt leva på andra i US och förfölja de aktiva.. Den kulturen verkar SD inte protestera mot snarare vill de misstänkliggöra all opositon/kritik som extrem….

  Tysklands ekonomiska kris är ju märklig. den fick fortgå till Shitler tillträtt. Dvs så fort den politiska kraft och oinskränkta makt som kapitalet ville ha och där krisen banat väg för politiska reformen som annars inte varit möjliga, så öppnad kapitalet kranarna och vips kunde man investera i snart sagt vad som helst, inte ens tidernas militära upprustning utgjorde något som helst hinder i form av orimliga kostnader. krisen är som historien i många fall kan visa kapitalets bästa vän att bekämpa arbetare med och det kan ju synas klart i Europa såväl som i US, där arbetarna svalt ihjäl för att också de krävt rimliga villkor och löner. Samma kraft hade i flera år alltmer enats om att men också börjat utgöra ett hot mot det etablerade kapitalets brist på medgörlighet. Så strejker och protester fick ett abrupt slut när plötsligt ingen mat fanns på borden..

  Så när dagens kapital vill omintetgöra trygghetslagar, välfärd och statens möjlighet att trygga medborgarna från socialt armod kommer krisen och SD in som läglig splittrare av vad som annars utgjort en samlad och enad kraft mot krafter som vill förstöra det som utgjort fundamentet i Sverige. Lika rätt och lika värde, givetvis med en hel del orättvisor som följd, men ändå med ett skyddsnät som nu är demolerat. Utan fast anställning eller lagar till skydd mot godtycket hos arbetsgivarsidan kommer arbetsrätten alltmer likna tiggeri.

  Den nu ingångna koalitionen där välfärden fortsätter breda ut sig på folkets bekostnad är givetvis en fortsättning på en politik Eu-medlemskapet inledde och fortsatt föröder. Det är inte alls bra särskilt inte som vinsterna hitedags helst bjudits oåtkomlig flyktingstatus i något paradis. Samtidigt låter man givetvis för att belasta det bestående och allt mindre resurserna belamras med kostnader förvissade om att kunna rasera det svenska fundamentet än fortare. Med den blomstrande migrationsindustrin som blodsugare ses vinster i “välfärden” kunna hämta sina dåliga exempel inte bara ur vård, skola och omsorg..

  SD gör som nationalsocialisterna låter inte bara namnet förföra utan stöttar tex Alliansen i fyra år och får därmed fler röster på en politik de betydligt kraftfullare kunde ifrågasatt. Med sitt ja till jobbskatteavdraget ger de sina lätta fötter alla bekräftelser på vad de villigt offrar för att bli av med den samlade vänsterns enighet och kraft. “Asocialkonservativt” hade kanske varit närmare sanningen.. Att detta konsolideras med att folk röstat på partiet som lovat dem skattepengar, säger kanske mer om deras belägenhet att inte kunna hoppas på mer. Särskilt inte från de som aldrig vill höja några löner och de kändes ju igen i Tyskland, som givetvis inte utgör det enda historiska exemplet. Utan nutiden lämnar ju sina med eftertryck i dessa gratisarbetets nyförlovade land.. Arbete gav arbetsgivarna frihet..

  Det alltigenom korrupta EU ger alltså avtryck i vårt land. Det råder ingen tvekan om. De fyra friheternas apokalyptiska hästar, Alliansens – De fyras gäng, med Hammare och Skära i sina vinstrika händer, reducerande välfärdsfälten, bankande härdsmält stål ur överhettade tankesmedjor, bjuder en uppvisning få girigbukar kunnat drömma om.

  Droppen som urholkar den fundamentala grundstenen i samhällsbygget är den kärleksförklaring Reinfeldt med en dödskyss levererar till massorna. Kostnaderna för invandringen (migrationsindustrin) gör att inga reformer kan utlovas för den kommande regeringsperioden. Inget 5:e jobbskatteavdrag alltså..:( SD kunde inte fått en bättre invit när Reinfeldt som kompensation för åtta års roffande erbjuder folket att kompensera, “öppna era hjärtan” för sitt och Alliansens robbing hood.

  Partiet som dammade av den friska parollen “Arbete ger frihet” i sitt krig mot välfärden, facket, a-kassan och mänskligheten kunde och ville alltså banna alla som påpekade det historiskt osmakliga sambandet..

  Valperioden både den föregående och den kommande garanterar en kuslig upprepning i alla länder som förlorat sina demokratiska grundvalar.. EU projektet som Trojansk häst har väl uppfyllt alla sina kritikerns farhågor med råge… Det är inte Tyskland som vunnit utan de kapitalstarka och de sponsrade utan att Treblinka också Shitler..

  Mvh / Sven http://wp.me/p1zCpc-5NCj

  • Sven
   Sverige är utsatt för konkurrens utifrån som vi inte kan reglera utan måste anpassa oss till.
   S har ingen kreativitet för något alternativ till borgarnas politik. Hade S det skulle SD inte ha blivit stora. Och hade inte S och alla de andra varit infantila Usakramare och ist vägrat spela med i att stödja krigen och med öppna armar städa MÖ från folk skulle heller inte SD blivit stora. Vad SD slutligt utvecklas till kan bero på motståndet. De har i utgångsläget ingen tydligt utkristalliserad generell ideologisk grund men talar väl om det gamla S. Blir fientligheten starkare från vänster så drivs de åt höger och viceversa. Givetvis kan de när de angrips hårt från vänster bli än mer tillgängliga för ekonomiskt stöd från både inhemska intressen och utländska. Ett sakligt samtal är bättre än demonisering.
   SD är nog mer öppna för förutsättningslösa samtal än de etablerade. Etablissemanget vill vare sig föra såna samtal med SD eller med allmänheten om de är kritiska mot västvärldens nu förda utrikespolitik. Etablissemanget stänger in sig i sina karriärsystem. De är okunniga och arroganta.

   • Såväl S som M har grupper inom partiet som tagit mer makt än vad de borde.. De är inga demokrater och kommer inte vara det heller.

    Vi kunde faktiskt skydda oss mot konkurrens förr iaf. Allra helst på arbetsmarknaden. Vi kunde skyddat våra pensioner också men de vill någon sluka långt innan vi fick ta del av dem och nu knapras dess värde upp i god tid innan de löser i ut.

    Med tanke p vad för farhågor som sett sina bekräftelser i S och M eller S&M som piskandet med en smula humor beskrivs, så ser jag samma problem med SD. En hårdför kärna kommer driva partiet dit ingen återvändo finns precis som S&M med sitt något märkliga förhållande drivit Sverige till av en elit inom partiet. Att det värdekonservativa SD hittills bara tar avstånd från Vänstern av princip är och kommer vara olycksbådande och förödande. Det i betydligt större omfattning än de bägge kombattanterna S&M i sängkammarfarsen de hållit på med…

    SD har väl på senare tid visat att de är allra minst förutsättningslösa och mer förutsägbara än någonsin. Om Åkesson var ett problem så är ersättaren en katastrof.. Enfrågepartiet har slipat knivarna och träder nu fram som ettsvarspartiet.. De skaffade sig fler platser genom att strunta i att rucka båten medans de kunde. Att de utgör ett hot mot arbetarklassen kan inte tjugo jobbskatteavdrag undanröja. Reinfeldt som Kejsarens nya Blaklader utgjorde och utgör heller inget undantag.

    • När jag använde uttrycket förutsättningslös om SD menade jag deras vilja att föra samtal inte att de skulle vara mindre eftertänksamma taktiskt. Etablissemanget däremot har tyranniska maner och vill förhindra ämnen att tas upp.

 • Mycket bra, kan dock bättras genom att skriva “Vänsterpartiet” istället för “Kommunisterna”.

  “Den neutraliserade oppositionens storlek var i Tyskland kommunisterna 17 % och i Sverige består motsvarande grupp av kommunisterna 5,7% samt Sverigedemokraterna 12.9 = 18,6 %”

  Gillar inte alls vänsterparitet eller kommunisterna men det handlar bara om att hålla sig saklig i sin kritik. Vilket sätter mycket tyngd bakom.

  Som sagt, mycket bra skrivet annars!

 • I Hitlers Tyskland var det svårt att leva som oliktänkande trots att de oliktänkande tillhörde majoriteten, När man väl hade börjat att ignorera demokratiska principer gick det fort utför.
  Parlamentarismen försvann på rekordtid.

 • “oroas över det ökade högerextremistiska inflytandet i Sverige” står det i ingressen.

  Jag tycker snarare artikelförfattaren verkar ta ställning FÖR sd??

  • SD ser sig själva som ett socialkonservativt parti, det är etablissemanget som har satt stämpeln högerextremism på SD och därmed är det fullt legitimt att skjuta dem i sank.

 • I artikeln saknas typiskt för vänsterinriktad historiesyn den anglosaxiska oligarkins helt avgörande roll.
  Tyskland förbereddes av Usa för nästa krig så tidigt som 1918. Detta framgår av Usas egen Kilgore komitte. Läs Anthony Suttons Wall street and the rise of Hitler som är baserad på etablerad historieforskningsmetodik med info från nationella arkiv.
  Läs även Nikolay Starikovs redogörelser på orientalreview.org där han hävdar att Trotsky som Sovjetledare sas var plan A för anglosaxarna medan stödet för Hitler tog ett avgörande kliv framåt när plan A inte längre var möjlig. Starikov betitlar därför provokativt en del av artiklarna ‘Leon Trotsky, Father of German Nazism’. Tanken från anglosaxarna var att Trotsky skulle starta världsrevolution inte minst i Tyskland (så att medelklassen kunde sättas i läger och Tyskland oskadliggöras som konkurrent för lång tid framåt). Därefter skulle det förstås vara Rysslands tur. I det läget skulle de frihetsälskande Usa och England tillsammans med många allierade befria världen från kommunismen och själva uppnå världsherravälde. Under Stalin förberedde sig Sovjet för försvar mot det scenariot vilket Trotsky inte skulle ha gjort.
  De tyska företag som stödde Hitler var i huvudsak såna med amerikaner i styrelsen.
  Men att både tyska folket och ansvarskännande företagare kunde stödja Hitler var en följd av att den utifrån avsiktligt orsakade finanskrisen som drev landet mot sönderfall. Ivar Krueger gjorde allt för att motverka detta genom att anordna förmånliga lån till europeerna.
  Hans död kan ha haft avgörande betydelse för hur det gick.
  Vid denna tid fanns ingen allmän insikt om hur de Rockefeller stödda rasförädlingsteorierna som var Hitlers ledstjärna, skulle leda till. Så att Wallenberg stödde anglosaxarna med förändringarna i Tyskland var av samma anledning som ansvarskännande tyskar.
  Fritz Thyssen var en av två självständiga tyska företagare som stödde Hitler, men Thyssen föll senare i onåd efter att ha kritiserat diskrimineringen av judar och hamnade själv på mentalsjukhus och i koncentrationsläger i ett tidigt skede av WWII.
  Första världskriget orsakades helt av britterna.
  Under första världskriget hade anglosaxarna för att hålla igång kriget tio ggr längre än nödvändigt sett till att Tyskland fick alla leveranser och tillgång till stål. En hemlig elit i England bedrog sin egen militär under hela kriget. Motivet var dels de enorma vinsterna från vapenindustrin och dels att Tysklands krossande krävde ett långt krig.
  Att som i artikeln bara diskutera ytliga fakta utan att beröra det bakomliggande spelet som var helt i händerna på Usa och England gör det omöjligt att dra rationella slutsatser.
  Konventionella historiker måste följa den officiella anglosaxiska linjen om de skall sälja böcker i stora upplagor. Avvikare blir utfrysta från recensioner i viktiga medier och får inga böcker utgivna av förlag med stark marknadsföring. Så gör anglosaxarna för att tysta kritik.

  • Peter,i flera länder avvikare blir t.o.m. fängslade och kastade i fängelse för flera år om de kommer med avvikande fakta som t.ex. i Tyskland, Kanada,Ungern.Man kan hitta rätt mycket nuförtiden på Youtube om man är intresserad av den verkliga historien och inte bara av de böckerna som är politiskt korrekta.

   • Sant men vänsterfolk undviker att informera sig när det tar ifrån dem deras favorit-hatobjekt och måste inse att de varit lurade. Vänstern tvingas om de tar till sig fakta att acceptera att Marx var i stark beroendeställning till den brittiska oligarkin och därför undvek att angripa den verkliga makten och i st spelade ut arbetare mot medelklassen.
    Deras profet var därför till sin verkan en missledare. Hellre än att kritisera profeten väljer man att blunda för anglosaxarnas ränksmiderier och hatar tyskarna.

 • Den som läser William L. Shirers “Det tredje rikets uppgång och fall” det nazistiska Tysklands historia kommer att känna igen mycket av det som sker idag – även här i norden!

  Mänskligheten har en tendens att söka sig till likartade lösningar när samma typer av problem dyker upp! Författaren bodde och arbetade i Tredje riket under första hälften av dess existens. Han hade tillgång till alla den tidens dokument och följde rättegångarna mot de ledande krigsförbrytarna.

  • Håller med 100 Bo! Den som vill berika sig/lära om verkligheten rekommenderas varmt att läsa Shirers’ bok – förvisso en ‘tegelsten’ men varje sida (av ~ 1.200!) är värd att läsa! Den lämpar sig mycket bra som [typ] uppslagsverk, tack vare detaljerade index/ref till olika teman m.m.

  • Bo
   Shirer skulle aldrig fått sin bok utgiven om han avslöjat anglosaxarnas verkliga roll.
   Större klarsyn erhålls via Harry Elmer Barnes ‘Perpetual war for perpetual peace’ och ‘War is a racket’ av general Smedley Butler.
   Alla etablerade anglosaxiska historiker är bedragare när för Us/Uk känsliga frågor berörs – tyvärr – och det beror inte på inkompetens utan på maktförhållanden. Svenska historiker vet vad som gäller om de skall få böcker utgivna i stora upplagor. Det existerar ett maktmonopol och det bryts endast av små förläggare och internet.
   Så även om det kan vara underhållande läsning av Shirer och ibland till synes förståelse för den förlorande sidan så är det likväl missledande.
   Visst finns det kritik av anglosaxarna från etablerade historiker men de döljer deras systematiska och planerade bedräglighet och framställer deras brister som ofullkomlighet.
   En bra insyn i deras bedräglighet som döljs av uppburna historiker finns här:
   https://firstworldwarhiddenhistory.wordpress.com
   När man känner till det och jämför med åren innan WWII så får man den rätta misstänksamheten även utan att ha läst E Barnes.

 • Ja, ett intressant ämne.

  Kommer Sverige bli som Hitlertyskland och förklarar grannländer krig och bygga koncentrationsläger etc? – Keine, det var en helt annan situation då.

  Tyskland blev nedtryckta och förödmjukade av både Frankrike och England efter första världskriget. De andra länderna (segrarna) roffade åt sig lydstater medan tyskarna inte alls fick vara med – de hade ju varit så dumma under ww1. Huvudorsaken att ww2 blossade upp var pga. bristande respekt och utfrysning i kombination med en mycket nationalistisk och hämndlysten ledargestalt. Man trängde helt enkelt in ett skadat djur i ett hörn och förväntade sig att ingenting skulle hända.

  I nutid brottas vi med andra problem – det var en filur bosatt i da US som viskade något i mitt öra: om en myndighet där över som avlyssnar allt och alla. – Varför då? – Därför att dom är rädda. Rädda för dig och mig, att vi vill ha mer pengar (deras pengar) och mera frihet. Två oerhörda och synnerligen allvarliga krav.

  Förställ er till exempel att Socialdemokraternas budget hade gått igenom och att Löven sedan regerat över Sverige? Det hade blivit som rena semestern på Bahamas för all arbetare med träliga jobb och även slavarbetare. Kunna gå arbetslös och ändå få en massa pengar. Sjukskrivna som hade levt gott men även pensionärer etc.

  Nja, om detta hade hänt så skulle det formligen gått kalla kårar hos varenda företagare 🙂

  Jag är imponerad, man lyckades skifta till det parti som folket suktade efter, men utan att ändra på regelverket gällande arbetare och arbetslösa. Ersättningsnivåerna för sjukskrivna och arbetslösa ligger orörda, villkoren för att få arbetslöshetsstöd/sjukpenning är desamma, fas 3 tas ej bort, pensionerna äro oförändrade mm mm. Ett Socialdemokratiskt styre men med ett borgligt regelverk, det hade man inte kunnat gissa.

  Man fick ju faktiskt en hint om att sossarnas generösa politik aldrig skulle gå att förverkliga när Magdalena sa att pengarna var slut. Ladorna var tomma, pengarna hade någon annan redan lagt beslag på. Jag tror nog vi är spelade även när det gäller riksdagsval. Det är svårt men dom har ändå lyckats överlista systemet. Imponerande som sagt, men en annan situation än denna hade varit märklig med tanke på all denna kontroll som står till förfogande i dag. Och vilket nederlag att ge fotfolket en chans att bestämma en stats ekonomiska styre under fyra år. Nej, det är nog som att tro att en saga kan bli verklighet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *