Webster Tarpley varnar för att geostrategen Zbigniew Brzezinski ligger bakom Obamas och USA:s krig

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 januari 2015
- Torbjörn Sassersson
Zbigniew Brzezinski, 2014 - Foto: Klaus-Kleinschmidt

Historikern Webster Tarpleys prognoser från 2008 om Barack Obamas presidentskap och Zbigniew Brzezinskis geopolitiska planer har slagit in. Tarpley varnade i denna intervju från maj 2008 att Obamas gärningar som president kan bli katastrofala och att Brzezinskis planer kommer att färga amerikansk utrikespolitik och krigsföringsstrategi.

Text: Torbjörn Sassersson

Webster Tarpley menar att mannen bakom Barack Obamas utrikespolitik och krigföring är geostrategen Zbigniew Brzezinski och att den stora planen är att krossa både Kina och Ryssland genom att skapa konflikter mellan de båda länderna. Om det skulle lyckas kan USA och Storbritannien fortsätta sitt världsstyre under ytterligare 100 år.

 

Tarpley säger även i intervjun att USA:s geostrategiska mål inkluderar att utnyttja Europa som ett verktyg för att politiskt angripa Ryssland. Den utvecklingen befinner sig i full sving just nu, vilket återspeglas av det pågående propagandakriget mot Ryssland inom media. I Sverige leds detta informationskrig mot Ryssland av SvD och journalisterna där är inte ens medvetna om att de används som små spelbrickor.

Zbigniew BrzezinskiZbigniew Brzezinski nämns flera gånger i intervjun som hjärnan bakom USA:s agressivitet. NewsVoice har tidigare skrivit att Brzezinski i sin egen bok från 1997:  “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives”,  beskriver hur Ukraina runt 2010 bör vara redo för både ett Nato- och EU-inträde. Brzezinskis “mind-set” svävar åter över utvecklingen.

Av politiska och militära skäl skulle ett sådant inträde vara en omöjlighet för Rysslands säkerhet eftersom Ukraina går in som en kil rakt in mot Ryssland (se karta).

Ett Ukraina med i EU och Nato kan jämföras med om Kuba skulle ockuperas av Ryssland och förses med ryska missilramper riktade mot USA. Det betyder att Rysslands kontroll över Krimhalvön knappast handlar om att försöka återskapa Sovjetunionen (vilket felaktigt antytts av undertecknad i en tidigare artikel) utan om att stoppa USA/Nato från att försöka ta över hela Ukraina och installera kärnvapenbaser intill Rysslands gräns.

Webster Tarpley varnar för att det kommer att uppstå en polsk missilkris. USA:s mål med att placera ut missilramper i Polen och Baltikum är att kunna skapa förutsättningar för ett första potentiellt angrepp mot Ryssland och för att kunna slå ut eventuella ryska försök att angripa USA med missiler.

Tarpley nämner även hur planer finns att destabilisera och försöka kontrollera Sudan, Zimbabve och tom Burma. Dessa inflytanden och övertaganden kommer ofta att kamoufleras som humanitära insatser, säger Tarpley.

Intervjun nämner Tarpleys bok: “Obama, The Postmodern Coup,The Making of a Manchurian Candidate”.

Webster Tarpley intervjuades av DeepJournal den 16 maj 2008.

Läs mer om intervjun och se textutdrag

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq