Amerikanska forskare på miljörätt vill ha kraftfull överstatlig kontroll på idag rättslös geoengineering

publicerad 16 februari 2015
- K. Reporter

Geoengineering eller manipulation av atmosfären exempelvis genom utsläpp av partiklar från flygplan är för närvarande inte reglerat av någon organisation eller överenskommelse menar Edward Parsson, professor i miljörätt.

Edward ParsonOm några länder i dag skulle besluta sig för att sjösätta experiment på området kan vi inte förhindra det sade Parson på “American Society for the Advancement of Science” årsmöte.

The lawyer called for creation of an international institution with authority to make decisions related to geoengineering, adding that “some favor a UN body, some favor smaller discussions among great powers or some favor a transnational NGO.”

Läs hela artikeln

Text: K. Reporter

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq