Benny Sellberg: “Våldsjakten på varg skadar artens positiva kaskadeffekt på ekosystemen”

  101

  Benny Sellberg 2015 - Foto: eget verkDEBATT. Vi alla ser nu en viltförvaltning som inte fungerar, ja som drivs så illa att djur och natur skadas. Jägareförbundet som innehar det allmänna uppdraget har tydligt visat att allt dom gör har i syfte att öka redan stora klövdjursstammar och minska konkurrenter om byten genom att skjuta bort stora som små rovdjur.

  Text och foto: Benny Sellberg, debattör, inspiratör, aktivist | Denna debattartikel är ett svar till kritiken mot Kristina Hallins artikel: “Stoppa utrotningen av svenska vargar nu – Eftergifterna till vargjägarna har gått för långt” | Alla debattartiklar om svensk vargjakt

  De har så grovt misskött det allmänna uppdraget och använder även sina anslag på 51 miljoner från viltvårdsfonden till att skapa opinion mot stora rovdjur som vargen, dom har varit framgångsrika i sitt lobbyarbete i maktens korridorer vilket lett fram till att det sattes en låg politiskt referensnivå på varg. Detta låg till grund för en licensjakt där hela 44 vargar sköts bort, ja, det är över 12% av den svenska populationen.

  Vargen är ett djur som har stor betydelse för den biologiska mångfalden i vår natur.
  Det kom nyligen ut en samlingsstudie av de senaste årens forskning kring rovdjurens ekologiska betydelse. Slutsatsen kallar forskarna för ”de stora rovdjurens kaskadeffekter på ekosystemen”.

  Det handlar om att de stora rovdjuren påverkar hela växtligheten i både skogar och vatten, och indirekt därmed även alltifrån fågellivet till insekter. Både växter och mindre djur gynnas när nivåerna av stora växtätare, klövdjur hålls nere. Rovdjur är helt avgörande för ekosystemen.

  När det gäller varg så orsakar 300-400 djur höga protester med argument att vargarna påverkar möjligheter att jaga, leva på landsbygd osv.

  Klövviltstammarna på ca 700.000 hjortdjur, som bland annat försvårar för lövskogsetablering och orsakar stora skador i jordbruket och i trädgårdar på över flera miljarder årligen, svåra trafikolyckor med en kostnad på 3 miljarder, samt 1 miljard för viltstängsel och lidande för alla som i trafiken dödas och skadas i dom årligen 35 000 olyckor med klövvilt i Sverige, det ska alla andra människor tyst och stilla acceptera för jaktens skull.

  Om vi ska ha livskraftiga vilt- och rovdjursstammar i Sverige är egentligen ingen svår fråga att besvara. Speciellt inte om man tar det 16:e miljömålet om biologisk mångfald på allvar och vill få ett bättre fungerande ekosystem.

  Sverige skulle tjäna på en större stam av stora rovdjur och en mindre klövviltstam, både gällande biologisk mångfald och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Man måste rikta stark kritik mot förra och nuvarande regering för sitt sätt att bedriva naturvårdspolitik, men framför allt mot deras prioritering av att stödja vissa särintressen oavsett konsekvens, dom skadar både biologisk mångfald och svensk ekonomi.

  När jägarorganisationer inte förstår värdet i rovdjur och hur en natur i balans fungerar och med allmänna medel driver ett kampanjarbete mot rovdjur så måste detta omprövas.
  Naturvårdsverket har i sin budget för 2015-2017 visat att de vill ta över det allmänna uppdraget vilket låter bra, i sin budgetansökan skriver Naturvårdsverket:

  ”Även Jägarförbundets myndighetsliknande uppgifter om viltövervakning, information om jakt, yttranden till myndigheter, utveckling av inventeringsmetoder och ansvar för avskjutningsstatistik m.m. skulle kunna föras över till Naturvårdsverket om medel för detta tillfördes. ”

  När Gunnar Glöersen rovdjuransvarig på Jägareförbundet går ut i TV och säger att det kryllar av varg och att vuxna män gråter för att jakten på varg under en period blev stoppad så förstår man hur oprofessionellt detta sköts. Kort därefter så kallar han värnare för fullständigt empatilösa extremister i en kommentar under en artikel som manade till sans och inga mer överdrifter i vargfrågan.

  Nu har över 12% av vargstammen i Sverige skjutits bort i strid med det skyddsvärde vi har på vargen, i strid med art och habitatdirektivet. Detta kommer kosta oss massor i böter från EU, det är vi skattebetalare som får betala för jägareförbundets rovdjurshets och flata politiker som går i deras ledband.

  Flera bevarande organisationer har gått samman och anordnar en manifestation för vargen den 7 mars på Medborgarplatsen i Stockholm, detta görs för att uppmärksamma den olagliga jakt som skett på ett sårbart och skyddat djur. Det är mycket bra att några tar tag i saken och uppmärksammar att Sverige inte skyddar sina rovdjur.

  Sverige har nu med denna vargjakt skämt ut sig internationellt och tappar i anseende i natur och miljöfrågor överlag.

  Jag hoppas att politiker, tjänstemän och befolkning reser sig och säger ifrån tillsammans med bevarandeorganisationer, inte för egen skull utan för framtida generationers skull, för naturens skull så att vi har en stor biologisk mångfald, natur i balans även på sikt.

  Text: Benny Sellberg, debattör, inspiratör, aktivist

  Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  Prenumerera
  Notify of
  guest

  101 Kommentarer
  Nyast
  Äldst Mest röstad
  Inline Feedbacks
  Se alla kommentarer
  Kristina Hallin
  Gäst
  28 februari 2015 kl 22:33

  Benny, stort tack för din fantastiska artikel – viktiga kunskaper att lägga på minnet.

  Faunavårdare/djurvän
  Faunavårdare/djurvän
  Gäst
  Reply to  Kristina Hallin
  2 mars 2015 kl 13:10

  Var jobbar du Benny?

  Rascasse
  Rascasse
  Gäst
  28 februari 2015 kl 16:03

  Problemet med vargen i Sverige är att den befinner sig i ett ganska begränsat område. Kramarna tycks här vilja ha 1000-4000 vargar, och motståndarna kanske från 0-250. Oenigheten ligger alltså i skiftande bedömning av vilket antal vargar detta område tål. Men, eftersom vargen inte har några naturliga fiender, så återstår problemet att hålla en population i balans. Säg hypotetiskt att vi har 4000 vargar i detta område, man skulle då behöva skjuta 15% ca 600 individer varje år. Ska inte vidareutveckla detta men ni förstår problemet.

  Det finns ett annat sätt att lösa detta, möjligen politiskt omöjligt men enkelt att praktiskt genomföra, dessutom både ekonomiskt och produktivt.

  Knappt 5000 renägande samer lever på tamrensskötsel i större delen av Norrland. Tidigare förde man nomadiserande liv med jakt på vildren vilken då rörde sig fritt mellan Bottenviken och Atlanten/ishavet. Detta naturliga system utnyttjar sommar och vinter betet på bästa sätt. En stor viltströvande population av vildren i Norra Skandinavien skulle tåla att skattas av både rovdjur och jägare, kanske först och främst samer. Ingen skulle behöva gråta över brist på Skandinaviska vargar och de vargar som slår sig på tamboskap eller blir för närgångna kan plockas bort direkt utan krigsrubriker och stor upprördhet.

  Mikael Jägare
  Gäst
  28 februari 2015 kl 13:47

  Ingrid. Du verkar vara en person med starka åsikter. Kanske är du vegetarian? Du är med största sannolikhet också djurägare. Det brukar nämligen “djurvänner” vara. Kanske katt eller hund? Vad matar du ditt husdjur med? Växter? Väldigt trött på hyckleri…

  Ingrid Macri
  Ingrid Macri
  Gäst
  28 februari 2015 kl 02:19

  Varje ord i denna artikel skulle jag vilja att barn och vuxna “matas” med dagligen för att sakta men säkert förstå vikten av ett väl fungerande ekosystem i vår natur , detta plus andra miljöhot måste stoppas , vi kan inte vänta längre nu , sunt förnuft måste få komma som Prio 1 Nu ! Snart är det för sent , elefanten snart utrotad pga girighet , alla stora kattdjur , tigrar , lejon , rhinos , delfiner , vissa arter av hajar , vår varg som är starkt hotad och Rödlistad , VILKEN SKAM AV SVERIGE SOM ANSES VARA ETT CIVLISERAT LAND !!! SKÄMS SVERIGE , SKÄMS SATANS MÖRDARE :-//////

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Ingrid Macri
  28 februari 2015 kl 12:24

  Precis.

  Hur skall vi skydda våra hotade tama lantraser som är rödlistade?
  Dessa djur är till antalet faktiskt färre än vargarna.
  http://www.lantrasforum.se/styled-3/index.html

  Bengt Svensson
  Bengt Svensson
  Gäst
  Reply to  Ingrid Macri
  28 februari 2015 kl 15:36

  “Sunt förnuft måste komma som prio 1” raljerar Ingrid innan hon avslutar sitt mer än virriga inlägg med att skrika “skäms satans mördare” Har du inga som helst ambitioner om att bli tagen på allvar?

  M Merlingen
  M Merlingen
  Gäst
  27 februari 2015 kl 13:42

  Rätt art på rätt plats !! Så om varg och vildsvin funnits i samma områden och vargen lärts att prioritera griskött. Så hade frågan varit löst för länge sen. Nu har vi två arter på skilda områden som ställer till stora problem och konflikter. Vilket är skapat av människor ifrån början……. Så vem ska ni skälla på egentligen ??

  Mikael Jägare
  Gäst
  27 februari 2015 kl 10:10

  Och i så fall. Måste inte våra politiker ta hänsyn till alla som möjligtvis kan drabbas och ge full ersättning till de brukare som kraftigt behöver förstärka sina stängsel? I hela landet nedanför renbetesland. Och kom nu inte med en massa flummiga motargument av typen: “Om du har en affär och inte vill ha inbrott, så är det väl upp till dig att skaffa larm” – Det håller tyvärr inte. Inte om man vill ha den levande landsbygd som alla våra politiker så fint talar om. https://www.youtube.com/watch?v=7g1Hwz7eE3c

  ruben
  ruben
  Gäst
  26 februari 2015 kl 23:37

  Men för Guds skull? Finns det ingen förståelse för de som driver djurhållning på ett bra sätt på landsbygden? Är dessa människor mindre värda än varg? Ja kanske för romantiska naturalister, som tror allt i naturen är självgående? Naturens väsen är inte bara naturligt romantiska på något sätt alltid, vargen ( och inte bara varg ) dödar eller skadar andra djur väldigt grymt och plågsamt, precis som människor kan göra.
  Många av naturalisterna lever i städer och åker till jobbet via landsväg, motorväg eller tunnelbana varje dag till och från jobbet. De knallar in i bekväma kontorsrum och surfar på nätet eller lägger patiens på datorn, när de inte programmerar in siffror och symboler i abstrakta datorsystem, som styr samhället på ett eller annat sätt. Vem av djuraktivister bryr sig om industriell kyckling- gris- eller nöt-djurhållning, som är en av de största “legala” brotten mot natur och människa? Börja där “för Guds skull”! När varg tappat rädsla för människor och attackerar skall de skjutas, eller vad tycker ni som lever i kontorslandskap, med patiens på jobbet och gör era dagliga jobbresor i tunnelbanor? Ja det är min filosofi om det jag tror inte är så lätt att reda ut och mycket sanning kommit fram men ignorerats från båda håll. Var lite ödmjuk om det går. Jag tror på båda sidor, det finns verkliga fakta från båda håll, som bör lyssnas på. Börja där!

  Benny
  Benny
  Gäst
  Reply to  ruben
  27 februari 2015 kl 01:15

  Antalet fårbesättningar ökar och antalet varg slagna får minskar.
  Att sitta och tro, påstå att värnare är stadsbor är bara fånigt och fel. Precis som mig så är många värnare landsbygdsbor.
  Visst ska man lyssna och diskutera med varann, men då ska det vara med fakta och utan överdrifter från båda håll.
  Detta handlar inte om landsbygd mot stad, det handlar om ett djur som hör till vår fauna och dess berättigande till en livskraftig stam över tid.

  Bengt Svensson
  Bengt Svensson
  Gäst
  Reply to  Benny
  28 februari 2015 kl 09:19

  “Antalet vargslagna får minskar”? Precis som du själv säger, att sitta å tro är bara fånigt.

  http://www.vf.se/nyheter/allman/rekordmanga-vargattacker-i-ar

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Benny
  28 februari 2015 kl 11:17
  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  ruben
  27 februari 2015 kl 01:38

  Nu är det faktiskt som så att svinnet för fårnäringen på grund av vargen är mindre än promille Ruben, så att det där svinnet skulle vara något nämnvärt problem för näringen är faktiskt bara nonsens.

  Att sedan ställa dra upp de absolut värsta formerna av djurhållning för att desperat försöka rättfärdiga jakten är bara urfånigt, det finns nämligen mängder med exempel på bra djurhållning som man som medveten konsument kan välja bara man vill. Och är det sedan djurens väl och ve man vill lyfta fram så är löshundsjaktens påverkan på klövviltet, de negativa evolutionära aspekterna löshundsjakten har och allt det skadeskjutna viltet något man som jägare bör titta på i första hand om man vill verka seriös, det handlar alltså om att sopa framför egen dörr innan man börjar kasta handgranater i glashus.

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 08:34

  Om du kommit ut och sett förödelsen i en besättning och tvingats avliva de skadade fåren så hade du inte snackat om promille eller annan skit. Du rättfärdigar en ras existens på bekostnad av alla andras. Hade det varit människor som diskuterats och inte vargar så hade det kallats rasism. Är det så att det finns en utvald art, varg, som är högre och bättre än de andra. Lite mer utvald och speciell så att den arten undantas från vad som gäller alla andra arter?

  Varför ger ni er inte på masslakten av kyckling och hur de föds upp?

  Det handlar troligen om miljarder individer årligen.

  Så här ser det ut när vargen rivit en besättning och för den som värnat en ras i generationer, till exempel får eller fjällkor, så handlar det inte om promillen eller siffror.
  https://www.youtube.com/watch?v=SUZFZhqx7sY

  Hög häst
  Gäst
  Reply to  anders
  5 april 2015 kl 14:29

  Du har ju postat den videon i en annan tråd också, en bit ovanför din postning där så postade jag något:
  https://newsvoice.se/2015/01/23/hot-och-trakasserier-skyddar-olaglig-vargjakt-och-grova-jaktbrott/comment-page-1/#comment-108668

  Vad “hjälper” det att folk ska se hur det ser ut när dumma människor spärrar in djur, såsom får, innanför staket, att man själv satt dom i en fälla, och eländig situation?

  Är det inte människors fel att vargen dödar, som den gör på videon?

  Om man stänger in får innanför en inhängnad, då är man ganska korkad.

  Det blir ju som en mink/iller som tar sig in i en hönsgård, eller ett hönshus. Det har jag varit med om.

  Vargen som tar sig in innanför ett hägn tror nog inte sina ögon… “oj, så många svaga och undermåliga djur det finns här, vilken uppgift jag nu har framför mig… pust…”

  Fåren är fångade i en fälla, av deras fångvaktares försorg.

  Det är skillnad på riktigt landsbygdsboende, där fåren vid fara kan springa hem, och där vargen tog de som var svaga, stack ut, de avvikande/perverterade.

  Då kan samtidigt fåren få ha sitt inbyggda beteende som det ska ha när det är fara å färde – hur att springa, hur att skydda, omringa ett lamm, gruppera sig, få överblick, etc – inte vet jag… – men innanför ett staket där blir de ju helt förvirrade och i panik, och inget naturligt beteende kan de ha. Men man ska inte skylla på vargen. Jag vet inte om man ens ska ge ersättning för tagna djur. Det är skumt i mina ögon.

  Mikael Jägare
  Gäst
  26 februari 2015 kl 23:25

  Nu är du inne på samma beräkningsmetoder som den gode Kristina brukar använda sig av. Där hon inte lyssnar alls på forskarna, utan hittar på lite egna beräkningar efter eget huvud. Det funkar så där… Varje vår mellan mitten på april och mitten på maj sker ett tillskott i vargpopulationen i form av de nya valpar som föds. Dödligheten i populationen däremot sker under hela året. Det totala antalet vargar under året kommer därför att vara som högst just under våren efter det nya tillskottet, därefter minskar antalet vargar fram tills nya valpar föds nästa vår. För att följa utvecklingen i vargstammen över tid (trenden i populationen), det vill säga jämföra siffror från år till år är det viktigt att inventeringen görs på likartat sätt varje år och under samma tidsperiod på året. I Sverige genomförs inventeringen under den period då förutsättningarna är som bäst för snöspårning, vilken är huvudmetoden tillsammans med DNA analyser. Man gör en uppskattning av hur många vargar som minst finns. Inventering 2013-14: Det skandinaviska (svenska och norska) vargbeståndet har grovt uppskattats till totalt 400 djur (95% CI: 316-520) för vintern 2013-2014. Ca 320 vargar fanns enbart i Sverige medan den gränsöverskridande delen av stammen som är gemensam för de båda länderna utgör ca 50 djur. Ca 30 vargar fanns enbart i Norge. Vidare så dokumenterades 40 valpkullar födda våren 2013. Det kan ha funnits fler. Vidare så dokumenterades 23-24 revirmarkerande par i Skandinavien under vintern, 19 i enbart Sverige, 2-3 enbart i Norge och 2 belägna över riksgränsen. Därefter tillkommer de kullar som föddes våren 2014. Och sedan tillkommer garanterat nya kullar 2015. Den skandinaviska vargstammen fortsätter att växa. Populationen visar inga statistiskt signifikanta förändringar i tillväxttakt de senaste 16 åren (1998/99-2013/14), med en årlig genomsnittlig tillväxt på 15 %. Under denna period har stammen ökat från totalt 10 till 66-67 familjegrupper och par, medan antal födda valpkullar har ökat från 6 till 40 under samma period. De gränsöverskridande skall förresten givetvis räknas med. Vargar vet väl inte var landsgränser går och de utgör väl trots allt en del av populationen? Och som sagt. För att man ska kunna påvisa en ungefärligt riktig siffra (i underkant), så kan man inte börja laborera med siffror och räkna döda vargar under andra perioder, än under de perioder då inventeringarna sker. Ska man ange vinterstammens storlek, så måste det ske i likhet och vara jämförbart med siffror från… Read more »

  Benny
  Benny
  Gäst
  Reply to  Mikael Jägare
  27 februari 2015 kl 09:25

  Det var du som sa att vi har över 400 vargar i Sverige, vad utgick du ifrån då. För enligt senaste inventering så hade vi 400 i hela Skandinavien/finland, där i totalen så ingår även 58 döda vargar vilket är ett knepigt förfarande. Man räknar ju inte in kända döda i total när det gäller andra djur, befolkningar osv. Visst man ska ha med siffran i materialet som en notering.

  Vilka vargar räknar och gissar du dig till när du säger att vi har över 400 i Sverige, det är dessa överdrifter som är vidriga, det görs i syfte att lura folk om att vi har mer varg än vad som faktiskt finns.

  Att börja gissa om antalet valpar för 2014 och lägga det i totalen innan inventering gjorts är oseriöst. antalet var från valpkullar 2013 är inräknade i totalen.

  Sen börjar du prata om att det är sannolikt är fler för att man direkt efter en jakt hittat spår haha.

  Hur var det nu Mikael, skulle vi gå efter inventeringar eller gäller det bara andra än dig?

  http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=881#publikationerinventeringrovdjur

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Benny
  27 februari 2015 kl 09:36

  http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/varg_i_skandinavien_2013_2014_svensk.pdf

  Den fakta du själv presenterar Benny visar på en population på 400 individer och 15% genomsnittsökning. Se sammanfattning i bifogad text.

  Har du inte läst den själv?

  Benny
  Benny
  Gäst
  Reply to  anders
  27 februari 2015 kl 11:42

  I Skandinavien; Finland !!

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Benny
  27 februari 2015 kl 12:50

  Jag citerar från rapporten. Sammanfattningen på sidan 3 ger att du visar total okunskap om vad som står i rapporten.

  Finland är EXKLUDERAT. Läs rapporten. Sidan 3. Sammanfattningen.

  Håll dig till fakta.

  “Antal vargar: Det skandinaviska (svenska och norska) vargbeståndet har grovt uppskattats till totalt 400 djur (95% CI: 316-520) för vintern 2013-2014. Ca 320 vargar fanns enbart i Sverige medan den gränsöverskridande delen av stammen som är gemensam för de båda länderna utgör ca 50 djur. Ca 30 vargar fanns enbart i Norge.”

  Källa: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/varg_i_skandinavien_2013_2014_svensk.pdf

  Sten Magnusson
  Reply to  Benny
  3 mars 2015 kl 10:33

  Finland har f.ö. aldrig tillhört Skandinavien.
  Vargstammen 2013/14 uppgick då till ca 400 varav hälften i Värmlands län.
  Ett år efteråt torde den ligga på ca 460 – 480 i antal.

  Mikael Jägare
  Gäst
  26 februari 2015 kl 21:33

  För att vara saklig då Benny. Konkreta fakta: Vi inte haft så här många vargar sedan 1850-talet i Sverige. Likadant är det med de andra rovdjuren. Vi har till exempel den största björnstammen vi haft på 180 år. Lodjuren är tillbaka på ungefär samma nivå som på 1830-talet. Järven finns i det största antalet vi haft sedan tidigt 1800-tal.

  Antalet vargar genom åren:

  * 1830: 1 500.

  * 1850: 400.

  * 1900: 100.

  * 1950: 20.

  * 1965: 10.

  * 1970-talet: 1-5.

  * 1983: 3. (En hane från finsk/ryska stammen dök plötsligt upp i Värmland 1981. 1982 dyker plötsligt en tik upp, även hon från den finsk/ryska stammen. Hon dör senare. Men då dyker en ny tik upp 1983, även hon från den finsk/ryska stammen. På samma ställe. Märkligt. Men de är hur som helst grunden till hela vår nuvarande vargstam. Sedan får du och Grimm tolka det hur ni vill Benny.)

  * 1993: 20.

  * 2003: 90.

  * 2015: Förmodligen en bra bit över 400

  Det är ingen fara med vår “svenska” vargstam. Den lider inte av inaveln. Kolla gärna med SVA om de upptäckt några allvarliga inavelsdefekter som skulle kunna hota stammen. Konkret nog?

  Benny
  Benny
  Gäst
  Reply to  Mikael Jägare
  26 februari 2015 kl 22:26

  Men snälla nån. Man behöver inte se inavelskador för att konstatera att det finns lite genetisk variation och att det kan leda till problem.
  För inte är du så okunnig att du tror att man måste se missbildningar?
  Att vi har över 400 vargar i Sverige är ju rena dumheterna Mikael, det var vid senaste inventering 400 i Skandinavien, Finland,det ingick även 58 st kända döda vargar i totalen. Enbart i Sverige hade vi enligt inventering 320 vargar, sen har med skyddsjakter, licensjakt osv försvunnit över 100 vargar under året.
  Men du påstår att vi har över 400st i Sverige?

  Mikael Moilanen
  Mikael Moilanen
  Gäst
  Reply to  Benny
  26 februari 2015 kl 23:13

  Inaveln är ett hittepåproblem. Planen är att Sveriges isolerade vargar ska vara precis samma vargar som finns i väldiga bestånd i Ryssland. Bara att åka dit och köpa nya, om det skulle bli kris. Det blir inte mycket krångligare än att flytta dem med bilar och flygplan från norra Sverige och ned till vargodlingen.

  Benny
  Benny
  Gäst
  Reply to  Mikael Moilanen
  27 februari 2015 kl 09:10

  haha men snälla nån. Hittepå problem säger du, det är Inavel och det är fakta att det är ett problem kan ingen förneka.
  Går det att få ordning på, ja om politiker tar tag i detta och skyddar invandrande vargar genom högre ersättningar med motkrav. Skapar bättre förutsättningar för enstaka revir i renbetesland (ej åretruntmarker) i enlighet med EU önskemål och art och habitatdirektivet där det stå att vargen ska finnas i hela sitt naturliga utbredningsområde.

  propositionen 2000/01:57 ”Målet för vargstammens utbredning skall vara att stammen på naturlig väg sprider sig över landet, men att dess förekomst i renskötselområdet i huvudsak begränsas till de områden utanför renskötselns åretruntmarker där den gör minst skada. Rovdjursförekomsten ska alltså ”i huvudsak begränsas till de områden utanför renskötselområdets åretruntmarker”.

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Benny
  27 februari 2015 kl 10:11

  propositionen 2000/01:57 ”Målet för vargstammens utbredning skall vara att stammen på naturlig väg sprider sig över landet, men att dess förekomst i renskötselområdet i huvudsak begränsas till de områden utanför renskötselns åretruntmarker där den gör minst skada. Rovdjursförekomsten ska alltså ”i huvudsak begränsas till de områden utanför renskötselområdets åretruntmarker”.”

  Bara för att någon, någonstans, skrivit något på en bit papper betyder inte att det är rätt.

  Fråga istället om detta är den mest gynnsamma situationen för största möjliga antal, eller om det är positiv särbehandling av varg.

  Stella
  Stella
  Gäst
  Reply to  Benny
  27 februari 2015 kl 11:40

  Anders skrev: “Bara för att någon, någonstans, skrivit något på en bit papper betyder inte att det är rätt.”

  Men att det Anders skriver i bloggars kommentarfält alltid är rätt borde alla förstå utan att klaga?

  Eftersom jag bor långt ut på landsbygden så vet jag att inte alla jägare är lika rabiata som det verkar när man läser i såna här “diskussioner”. Av något skäl verkar saktmod, eftertanke och ödmjukhet alltid lysa med sin frånvaro när någon har en känslomässigt laddad idé att försvara. Att idén är underbyggd av en känslostorm gör den på inget sätt giltigare eller riktigare än någon annan idé.

  Mikael Moilanen
  Mikael Moilanen
  Gäst
  Reply to  Benny
  1 mars 2015 kl 00:11

  Läs vad jag skriver, Benny: Hittepåproblem. Om planen är att köra in nytt avelsmaterial från norra Sverige, till den isolerade vargodlingen i landets södra halva, kan man lika gärna åka till Ryssland och köpa nya vargar. Det finns inget akut problem. Visar det sig att situationen för de svenska vargarna är så katastrofal, som bland andra du och Kristina Hallin slår larm om, är det bara att hämta nya vargar i Ryssland. Jag skulle dock vilja att grundfrågan diskuterades: Varför ska Sverige hysa en konstgjord vargstam söder om renskötselområdet?

  Mikael Moilanen
  Mikael Moilanen
  Gäst
  26 februari 2015 kl 20:02

  Benny Sellberg staplar en massa rovdjursromantiska pseudofakta på varandra och påstår att han presenterar sanningen. Låt oss titta på påståendet att rovdjur skulle vara helt avgörande förekosystemet.
  Ett vargrevir är omkring 100 000 hektar stort. Om man räknar på en svag älgstam, fem älgar per tusen hektar i vinterstam. Då finns det alltid minst 500 älgar inom reviret. En vargflock slår, enligt forskarna, mellan 120 och 140 älgar per år, oavsett hur många vargar det är i flocken.
  Kanske Benny Sellberg då förstår att vargen på intet sätt kan hålla klövviltstammarna nere. Det är människan som ser till att exempelvis älgarna blir färre.
  Det uppstår det problem när Sellberg och andra rovdjursromantiker vill ha varg överallt, så att de svenska jägarna inte kan använda löshund, vilken är den absolut effektivaste jaktformen på älg.
  Sedan kaskadeffekterna, som Sellberg gärna skriver om. Räkna nu på 140 älgar, kanske halva deras kroppsvikt, och grubbla på om det kan anses vara stora mängder kött och ben som vargarna lämnar efter sig på varje hektar i reviret. Kött och ben som andra djur ska leva av.

  Benny
  Benny
  Gäst
  Reply to  Mikael Moilanen
  26 februari 2015 kl 22:44

  haha Mikael Moilanen, den största vargmotståndaren av alla genom sina artiklar i Jakt och Jägare.
  Du bekräfta just att ett påstående som vissa vargmotståndare gör är direkt felaktigt. Vargen kan alltså inte hålla klövviltstammarna nere 🙂
  Varför säger då sådana som Gunnar Glöersen SJF, jo att skogen är tom på andra djur än vargen, det är ju dessa överdrifter jag tar upp i artikeln. Överdrifter som inte hör hemma i en org som ska sköta det allmänna uppdraget.
  Du kallar mig rovdjursromantiker och att jag kommer med pseudofakta, men du kommer ju inte med något som slår sönder mina fakta.
  Att dessa 120 slagna älgar i ett vargrevir gör nytta har redan konstaterats i studier, vi vet även att klövdjur i vargrevir av förklarliga skäl rör på sig mer och därför blir det inte samma skador på ungplantor, ungskog.
  Men tillbaks till Älgarna, det verkar som du bekräftar min artikel Mikael. Det är alltså så att Jägarna vill vara ensamma om älgen, för att vargen tar en liten del är problematiskt och utan löshundsjakt så kan man inte bedriva en lika effektiv jakt. Det handlar om alltså om att kunna plocka ut så mycket som möjligt.

  Vi ses på Coop.

  Mikael Moilanen
  Mikael Moilanen
  Gäst
  Reply to  Benny
  26 februari 2015 kl 23:10

  Benny Sellberg. Jag gav dig just några räkneexempel, som visar hur fel du argumenterar. Har du räknat på hur mycket kött och ben den upphaussade “kaskadeffekten” egentligen innebär i kilo per hektar och år? Skulle inte tro det.
  Om vi nu är överens om att det är människan som minskar antalet älgar, hur ska det gå till när jägarkåren inte kan använda jakthundar. Vet du vad jag tror, Benny Sellberg? Det struntar du fullständigt i.

  Benny
  Benny
  Gäst
  Reply to  Mikael Moilanen
  26 februari 2015 kl 23:20

  Nej vi är inte överens Molle, det är inte bara människan som minskar antalet älg även om ni vill vara själva. Det är även varg, björn, fästinginfektioner osv,,,

  Skriver nog fler artiklar bara för att en viss klick gick i taket.

  Mikael Moilanen
  Mikael Moilanen
  Gäst
  Reply to  Benny
  26 februari 2015 kl 23:23

  Ja, fortsätt skriva debattartiklar, Benny. Det öppnar fler ögon för vulgärargumenten.

  Charlotte Swanstein
  Reply to  Benny
  27 februari 2015 kl 10:28

  De ända vulgärargument som förekommer i vargdebatten står Herr Glöersen och Herr Moilanen med kompisarna för – med detta eviga tjatande om att de vet bäst, mest och rätt. Det ända ni är intresserade av är att fritt kunna släppa hunden i skogen precis när det passar er för den skall jaga upp villebråd som ni kan skjuta – skjuta döda, slippa veta, slippa engagera sig för något annat är det ända som genomsyrar era argument. Ni som är så storsinta och kloka hur vore det om ni började lyssna och tänka – “hmm okej vi visar att vi är öppna för dialog”, säger vi för en sekund att Ni nu tänker! Sopa då först framför egna dörren och se till att; 1) alla jakthundar har ett fullvärdigt liv som hund 365 dagar om året – ni har alltför många kompisar som inte kan stava till God Hundhållning ( vet inte om ni kan det ens – jag står till tjänst att informera och debattera 🙂 – 2) se till att alla jägare minst var tredje år genomgår en synundersökning av läkare – för register över detta- ta bort jakträtt vid syn-nedsättning/fel 3) ta bort snabbutbildning till jägare – liv skall respekteras åtminstone med grundlig utbildning för hur man släcker det. 4) se över listan över jaktbart vilt – som den nu är är den grotesk. Den är ännu ett bevis på att ert intresse inte ligger för något annat än döda det ni ser i skogen – detta är inte vad majoriteten ser när de är i skogen – fyra små exempel som kunde få oss att höja på ögonbrynen för en lyhörd jägarkår. Era eviga “vulgär”argument slåss det hål på och med vetenskapligt underbygd fakta och OM DEN SKULLE SAKNAS någon gång har ni ändå majoriteten av svenska folket emot er – det är också FAKTA. För när det är så från att man vaknar på morgonen att man bara tänker på att jaga – vilket är att döda – då förstår vem som helst att era “vulgär”argument existerar till varje pris vill ni behålla rätten att ha rätten – men desto längre dagen skrider desto fler människor höjer på ögonbrynen åt ert intresse i era liv, i vår upplysta tid! Jag tror ni är en utrotningshotad art men vi andra hoppas kunna rädda vad som räddas kan innan dess – för vi vet ihop med alla FAKTA… Read more »

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Benny
  27 februari 2015 kl 10:45

  “Era eviga ”vulgär”argument slåss det hål på och med vetenskapligt underbygd fakta och OM DEN SKULLE SAKNAS någon gång har ni ändå majoriteten av svenska folket emot er – det är också FAKTA. ”

  Att vara i majoritet är inte en garanti för att det som sägs är rätt.

  “Den är ännu ett bevis på att ert intresse inte ligger för något annat än döda det ni ser i skogen – detta är inte vad majoriteten ser när de är i skogen – fyra små exempel som kunde få oss att höja på ögonbrynen för en lyhörd jägarkår. ”

  Det faktum att det tas upp hur oproportionerligt stor stam med klövvilt vi har, och vilka skador dessa ger är ju ett exempel på att det inte är rovjakt som utövas, utan att jägarkåren följer av Länsstyrelsen bestämd avskjutningskvot.

  Vill du hellre att jägarna själva tar helt egna beslut, så har jag inget argument emot detta. Då kan vi avskaffa förvaltningen av alla jaktområden på övergripande nivå, bli av med avgifterna som ändå används till projekt som jägarkåren sällan ser röken av i det vardagliga, och att det skulle bli mer lokala beslut anpassat efter läget.

  I övrigt verkar det inte krävas någon utbildning alls för att få tycka vad man vill på olika ställen. jag ser förutom detta bara åsikter utformad som kritik, men väldigt få lösningar.

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  Mikael Moilanen
  27 februari 2015 kl 01:28

  Ja jesiken, att det trots vargen finns över 28 000 älgar i Värmland och att klövvilt rör på sig har troligen Moilanen helt missat, men det är det väl knappast någon som blir det minsta förvånad över.

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 09:00

  Återigen, visa referenser. Att bara skriva siffror duger inte.

  Mikael Moilanen
  Mikael Moilanen
  Gäst
  Reply to  anders
  27 februari 2015 kl 11:18

  Charlotte Swanstein, läs ditt eget senaste inlägg igen, så fattar du varför det är fullständigt meninglöst för jägarkåren att lyssna på bland annat dig. Som grädde på moset i din skruvade text slår du fast att alla problem för hunden löses genom ledhundsjakt.
  Jag måste fråga dig, Swanastein, vad tror du är mest plågsamt för en älg, att bli skjuten av en jägare eller äten levande av vargar?

  Charlotte Swanstein
  Reply to  Mikael Moilanen
  27 februari 2015 kl 15:03

  Skruvad text var det jaha – att du MM aldrig kan ha en normal dialog och snacket om vem som är bäst för älgen du eller varg, patetiskt och du ser det inte ens

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Mikael Moilanen
  27 februari 2015 kl 16:23

  Det finns fler intressenter än älgen och vargen.
  Hur skall vi hantera alla andra rödlistade raser?

  http://www.lantrasforum.se/styled-3/index.html

  Kom inte med flummet om stängsel och annan smörja för de pengarna räcker inte mer än till några procent. Och för de som har beten på flera ställen är det inte möjligt att hantera detta.

  Om du är seriös i detta så ta kontakt med LRF så att du får kostnaderna per meter och hur långt detta räcker.

  B Anders
  B Anders
  Gäst
  26 februari 2015 kl 19:37

  Stora klövdjurstammar… Då skriver han inte om Värmland. Det är ett som är säkert.

  Charlotte Swanstein
  Gäst
  26 februari 2015 kl 17:09

  Tack Benny för sakliga påtalande, trevligt framfört och för att du värnar varg och vilt
  Charlotte Swanstein
  Hundpsykolog, författare, vargdebattör
  [email protected]
  [email protected]

  Benny
  Benny
  Gäst
  Reply to  Charlotte Swanstein
  26 februari 2015 kl 19:03

  Tack. Tyvärr finns det individer som inte kan diskutera sakligt och korrekt och istället kastar skit runt sig. Tycker man måste kunna ha en debatt om detta, förstår att många drar sig eftersom vissa element beter sig rent illa.
  Hela min släkt är jägare och flera vänner men dom tycker också att något gått snett i hur Jägarförbundet agerar gällande rovdjur.

  johan
  johan
  Gäst
  Reply to  Benny
  27 februari 2015 kl 18:09

  Ja ,troligtvis tycker jägarna precis som du.En fråga,är du möjligtvis släkt med Apu-Conny?

  Perra M
  Perra M
  Gäst
  26 februari 2015 kl 17:05

  WTF har fiskekort med saken att göra??? Om jag fiskar i arrenderat eller i eget eget vatten, så finns det inget krav på fiskekort, men oberoende av om jag jagar på egen eller arrenderad mark, eller bara är inbjuden, så är jag skyldig att erlägga Viltvårdsavgift. Att sen en del av dessa pengar tyvärr går till jakthatande s k “naturvänner” gör inte saken bättre, men det får en leva med.

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  Perra M
  27 februari 2015 kl 01:25

  Det handlar om att man betalar för att pyssla med något, när du köper ditt jaktkort så betalar du en slant för att få jaga precis som när du köper ett fiskekort betalar en slant för att få fiska, märkligare än så är det inte..

  Men inbillar man sig att man fortfarande äger de pengar man använt för att köpa något så förstår jag att det hela kan verka som ett fullständigt obegripligt resonemang.

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 10:07

  Precis. Jag är tvungen att betala en “avgift” för att få jaga på egen mark.

  Vad har det allmänna för rätt att kräva betalning för att jag skall få jaga på egen ägandes mark? Vem får nytta av dessa medel? Du hävdar emellanåt att det gynnar mina egna intressen men personligen har jag svårt att se min egen nytta av projekt varg och annan förberedelse för en utökad rovdjursstam, där bland annat utplantering finns som planerat medel.

  Varför skall jag behöva betala för saker som negativt påverkar möjligheten att bedriva jordbruk?

  Perra M
  Perra M
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  1 mars 2015 kl 15:46

  Om en betalar en Viltvårdsavgift är det väl inte mer än rimligt att kräva att pengarna också skall gå till viltvård, och inte till antiviltvård som är fallet med SNF och SRF m fl som cashar in från jågarpengarna???

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Perra M
  1 mars 2015 kl 16:36

  Jag är ju inte ens tillfrågad OM jag VILL betala en avgift. Ännu mindre är det någon som berättat vart pengarna går.

  Det är väl ett antal som är och vittjar lådan med inbetalningar kan man tänka.

  Som jag ser det, cashar de in för att jag har mark.

  Den stora frågan är vad jag har för skäl att försörja dessa. Om det varit ett nyttoförhållande som kunnat utläsas, antingen för markägaren själv eller för viltvården i stort. Mätbart eller på annat sätt upplevt, så hade det varit sin sak.

  Men nu är det inte så, eller så är det så att ingen berättar……

  Det är som med skatten. man betalar in så mycket, över 70% av lönen, och detta används till många saker jag ställer mig tvivlande till. Genusforskning, bidrag till Nordkorea (Sverige är 4e största bidragsgivare i världen), myndigheter man aldrig hört talas om. Det är mycket nu….

  Roger Persson
  Roger Persson
  Gäst
  26 februari 2015 kl 14:39

  Ytterligare en som vill utplåna landsbygden

  Benny
  Benny
  Gäst
  Reply to  Roger Persson
  26 februari 2015 kl 23:02

  utplåna? Men snälla lilla du, jag bor själv på landsbygden, nästan all släkt bor på landsbygden.
  Detta med vargen handlar inte om landsbygdens vara eller icke vara för fem öre.

  johan
  johan
  Gäst
  Reply to  Benny
  27 februari 2015 kl 18:07

  Det är precis det det gör,i slutändan.Och jag tror att du kommer att hamna ännu mer på minus,med sådana mästrande toner.Men sådana som du vet ju bäst i alla lägen…

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  Roger Persson
  27 februari 2015 kl 01:22

  Jomenvisst, ett svinn på mindre än en promille för fårnäringen (som dessutom ersätts) och ett svinn på en tiondels promille för löshundsjägarna utplånar ju verkligen landsbygden, det verkar verkligen högst rimligt..

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 09:46

  Försök att ersätta med pengar en genetisk uppsättning fjällkor.

  Varför är vargen mer värd än andra raser?
  Du förespråkar ju kraftig minskning av klövviltet. Se andra kommentarer under denna artikel.

  Du förespråkar helt enkelt att särbehandla en art.
  För människor kallas det rasism.

  Eller moralisk relativism. Du väljer att förespråka det du själv tycker är rätt, och inte vad som är gynnsammast för största möjliga antal.

  Peter Bengtsson
  Peter Bengtsson
  Gäst
  26 februari 2015 kl 14:01

  Vargstammen ökar ju med 20%/år enligt officiella siffror. Då borde ju 8% av föryngringen vara kvar, alltså en pluseffekt.

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  Peter Bengtsson
  27 februari 2015 kl 01:19

  Det där stämmer inte alls med verkligheten, förra året ökade den med 2-3% och det senaste året då den totala mortaliteten var 53% så minskade stammen med 16% Bengtsson.

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 08:59

  Återigen, referenser. Att bara skriva några siffror duger inte.

  Benny
  Benny
  Gäst
  Reply to  anders
  27 februari 2015 kl 09:14
  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  anders
  27 februari 2015 kl 10:49

  Enligt viltskadecenter så är ökningen i genomsnitt 15% per år.
  Se sammanfattning.
  http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/varg_i_skandinavien_2013_2014_svensk.pdf

  Sten Magnusson
  Reply to  anders
  1 mars 2015 kl 05:07

  2009-07-08 fanns det ca 200 vargar i Sverige.
  2014-07-08 fanns det runt 400 totalt enligt 2013/14 års inventering varav ca 200 i Värmland.

  Antalet har alltså dubblats på dessa fem år.
  Detta torde alltså innebära att ökningen ligger på 15 – 20 % per år.

  Då är alltså inte 2014 års tillväxt medtagen.

  Ronny Holthe
  Ronny Holthe
  Gäst
  26 februari 2015 kl 13:15

  Benny.
  Du har fel! Klövvilts stammen håller jägarkåren på en acceptabel nivå. Jägarkåren skjuter av överskottet av djur så vargen behövs inte i vår fauna av den anledningen. Så har det varit i hundra år och det har fungerat utmärkt. Finns ingen stans att läsa att vargen ett ett måste för att möss o andra smådjur skal överleva.
  Våldsjakt?? Vargen beskattas som alla andra vilt och jagas på samma sätt.
  En annan ting. Jag hör inte ett ord i sociala medier om utrotningen av råttor. Men det klart, den e ju ett skadedjur som är äckligt. Då e det ok att ta bort ett djurslag. Men när man öppnar munnen och säger att vargstammen måste kontrolleras och hållas på en acceptabel nivå e man plötsligt mördare o det som värre är.

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  Ronny Holthe
  27 februari 2015 kl 01:17

  Acceptabel för vem Holthe, tror du verkligen att samhället i stort skulle finna det acceptabelt om det blev allmänt känt att vi har en klövviltstam som kostar samhället fyra miljarder och att mängder med ruinerade liv extra gentemot vad en naturlig stam kostat enbart för att delar av Sveriges jägarkår inte nöjer sig med att jaga på naturliga populationsnivåer?

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 08:57

  Återigen. Det är Länsstyrelserna som sätter ramen för jakten.

  Att beskylla jägare som håller sig inom givna ramar för rovjägare för att de låter klövviltet nå stort antal motsäger sig självt. Om jägarna varit så giriga och skjutglada så hade vi inte haft en älg eller ett rådjur inom kommunen.

  Är du så bakvänd att du påstår att följa lagen och försöka föda en frisk stam klövvilt, är rovjakt?

  Om det nu är ett problem så ring Länsstyrelsen och be dem att fyrdubbla antalet älgar som skjuts.

  Det ironiska är rasismen i din logik. Vargar är heliga men klövvilt är OK att skjuta ner per dussinet.

  Bengt Svensson
  Bengt Svensson
  Gäst
  26 februari 2015 kl 13:15

  15 ekologer pulveriserar Sellbergs våta dröm om ett Svenskt Yellowstone.

  “Missuppfattningar i debatten. Förekomsten av rovdjur kan på andra håll påverka övrig natur, men i Sverige skulle inte ens flera tusen vargar ha nämnvärd betydelse för den ekologiska mångfalden. Här sätts villkoren helt av det intensiva jord- och skogsbruket, och detta diskuteras alldeles för lite, menar 15 ekologer. En springande punkt är att rovdjurens påverkan i nordliga ekosystem framför allt har kunnat påvisas i stora och relativt opåverkade nationalparker där varken skogsbruk, jordbruk eller jakt bedrivs. Men när människan har stor påverkan på ekosystemet via sin markanvändning kommer de stora rovdjurens påverkan att vara marginell. Sverige och Norden är exempel på detta”

  http://www.dn.se/debatt/for-att-paverka-naturen-kravs-minst-4000-vargar/

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  Bengt Svensson
  27 februari 2015 kl 01:14

  Snickesnack, tankevurpan de där ekologerna gör är att de utgår ifrån att dagens absurda situation med befängt och onaturligt stora klövviltstammar skulle vara något som är ristat i sten. Men de har rätt i en sak, och det är att de stora rovdjurens påverkan är marginell så länge som det bara går en varg på 140 älgar som de gör i exempelvis Värmland, det bör väl dessutom nämnas att förhållandena mellan bytesdjur och rovdjur är ännu absurdare i resten av landet.

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 08:52

  Återigen. Visa referenser på dina siffror.

  Att bara påstå saker utan att backa upp det duger inte.

  Benny
  Benny
  Gäst
  Reply to  anders
  27 februari 2015 kl 10:14

  Sen är det ju så att forskarna som kom ut med en samlingsstudie inte bara har forskning gällande Yellowstone vilket Svenska ekologer och vargmotståndare verkade ha missat helt.
  I deras material som innefattar flera studier ingår också odlade, markberedna områden med rovdjur. Det handlar om flera rovdjuren, inte bara vargen vilket många här fastnar i för att det är deras lilla hatobjekt.

  Helt plötsligt så handlade det bara om vargen här, bara om Yellowstone, man tar sig för pannan och fortsätter att banka ut info.

  ” studien har 31 rovdjursarter studerats, varav 19 är akut hotade och rödlistade. Resultatet är likadant oavsett om det gäller ett ekosystem i Norden, på den afrikanska savannen eller havsuttrar på USA:s västkust.”

  http://www.natursidan.se/nyheter/rovdjur-viktigare-an-man-trott-kan-inte-ersattas-med-jakt/

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Benny
  27 februari 2015 kl 10:28

  Du kanske har missat poängen med att din egen artikel faktiskt handlar om varg?

  Och i det sammanhanget är Yellowstone relevant eftersom du inbäddat en film om Yellowstone i din artikel.

  Får vi inte kommentera de saker du tar upp i artikeln?

  Bengt Svensson
  Bengt Svensson
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 13:06

  15 ekologers samlade kunskap avfärdar Jan Anders som “snickesnack” å “tankevurpa” bara för att det inte stämmer överens med hans eget tyckande ang vargen som den stora viltvårdaren. Jag kan garantera att deras samlade kunskap klarar inte ens du att googla dig till.

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Bengt Svensson
  27 februari 2015 kl 13:15
  Göran Norgren
  Gäst
  26 februari 2015 kl 12:40

  Mycket intressant Benny.

  Men då kanske du kan redogöra för vilka positiva kaskadeffekter som kan påvisas i Värmlands ekosystem av att vargen funnits där sen 1983, alltså i över trettio år.

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  Göran Norgren
  27 februari 2015 kl 01:09

  Problemet i Sverige är att vår vargstam fortfarande är alltför liten i förhållande till klövviltstammarna för att kaskadeffekterna skall få genomslag på det vis de gjort i Yellowstone, ett normalt förhållande mellan älg och varg är en varg på var tjugonde älg medans det om vi tar Värmland som exempel går en varg på var 140:e älg.. Så fram till den dag den balansen finns, och då genom att älgstammen skjuts ned till en naturlig nivå så får kaskadeffekterna inte det genomslag de borde få Norgren..

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 08:49

  Visa att de förhållanden du säger stämmer. Med säkerställda siffror.

  I övrigt har Yellowstones projekt visat sig ha sådana negativa effekter att visselblåsare kommer till ytan för att varna om detta.
  http://foundationforwildlifemanagement.org/Wayward%20Wolves%20by%20Dexter%20Oliver.pdf

  Benny
  Benny
  Gäst
  Reply to  anders
  27 februari 2015 kl 09:39

  Sen är det ju så att forskarna som kom ut med en samlingsstudie inte bara har forskning gällande Yellowstone vilket Svenska ekologer och vargmotståndare verkade ha missat helt.
  I deras material som innefattar flera studier ingår också odlade, markberedna områden med rovdjur. Det handlar om alla dom stora rovdjuren, inte bara vargen vilket många här fastnar i för att det är deras lilla hatobjekt.

  Helt plötsligt så handlade det bara om vargen här, bara om Yellowstone, man tar sig för pannan och fortsätter att banka ut info.

  ” studien har 31 rovdjursarter studerats, varav 19 är akut hotade och rödlistade. Resultatet är likadant oavsett om det gäller ett ekosystem i Norden, på den afrikanska savannen eller havsuttrar på USA:s västkust.”

  http://www.natursidan.se/nyheter/rovdjur-viktigare-an-man-trott-kan-inte-ersattas-med-jakt/

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Benny
  27 februari 2015 kl 09:51

  “Helt plötsligt så handlade det bara om vargen här, bara om Yellowstone, man tar sig för pannan och fortsätter att banka ut info. ”

  WOW. Nu får man inte kommentera de exempel som ni själva kommer med. Se nedan.

  Arrogansen är total.

  “Problemet i Sverige är att vår vargstam fortfarande är alltför liten i förhållande till klövviltstammarna för att kaskadeffekterna skall få genomslag på det vis de gjort i Yellowstone, ”

  Om Jacob väljer att visa med exempel på vad han menar så är det fullt rimligt att visa att det finns en annan sida av just det exemplet som tas upp.

  Och du har fortfarande inte visat siffror på älgstammen som du själv visar upp.
  1:140 varg:älg. var kommer de siffrorna ifrån?

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Benny
  27 februari 2015 kl 10:47

  Du kanske har missat poängen med att din egen artikel faktiskt handlar om varg?

  Och i det sammanhanget är Yellowstone relevant eftersom du inbäddat en film om Yellowstone i din artikel.

  Får vi inte kommentera de saker du tar upp i artikeln?

  Göran Norgren
  Reply to  Göran Norgren
  2 mars 2015 kl 12:25

  Rätt fantastiskt att en fritidspolitiker (V) och ett googletroll (Jacob Grimm)vet mer än våra forskare på Statens Lantbruksuniversitet mfl. Vi ser huvudsakligen tre skäl till att rovdjuren har begränsade betydelse i dagens nordiska ekosystem. De kan samtliga kopplas till människans påverkan: 1 Antalet träd skulle inte öka nämnvärt även om älgarna skulle minska i antal. Vår samlade vilda hjortdjurspopulation (älg, kronhjort, dovhjort och rådjur) betar tillsammans grovt räknat 0,8 miljoner ton buskar och träd varje år, främst tall och björk. Skogsbrukets gallring och slutavverkning tar ut minst 50 gånger mer. Det är därför uppenbart att människans markanvändning utan konkurrens har störst påverkan på våra nordliga skogar och ekosystem. 2 Aktuell forskning visar att i många områden kommer inte älgarna att minska i antal på grund av varg, eftersom jägarna jagar mindre i nyetablerade vargrevir vilket i vissa fall till och med kan leda till fler älgar. 3 Stora och viktiga förluster av biodiversitet i Sverige beror inte på att vi har för få träd utan är i stor utsträckning kopplad till att 70 procent av Sveriges forna ängs- och hagmarker har försvunnit och huvudsakligen planterats med skog, oftast gran. Våra beräkningar tyder på att det skulle krävas mer än 4.000 vargar i Sverige, som rent hypotetiskt enbart äter älg, för att hålla kvar älgstammen på nuvarande nivå och därmed även hålla betestrycket i skogen konstant. För att minska älgstammen krävs alltså en ännu större vargstam. Det är väsentligt fler vargar än man hittar i världens opåverkade ekosystem och det skulle riskera att få direkt negativa effekter på vargens andra mer hotade bytesarter. Mängden lövträd lär knappast heller öka nämnvärt, trots 4.000 vargar, eftersom främst barrträd planteras på hyggen och prioriteras vid röjning och gallring. Hjortdjurens påverkan på trädslagsblandningen kommer därför även av detta skäl att vara begränsad. Sverige har redan i dag en anmärkningsvärt låg andel lövträd i landskapet jämfört med våra grannländer (se kartan), trots att Norge och Finland har färre stora rovdjur. För oss som ekologer ser vi därför att den stora framtidsfrågan för utformningen och funktionen av de skandinaviska ekosystemen ligger i hur vi väljer att bedriva den storskaliga markanvändningen (jord- och skogsbruk). Slutligen: Globalt sett finns det större utmaningar för miljöarbetet och en förstärkt biologisk mångfald än rovdjurens eventuella kaskadeffekter. Jordens växande befolkning och de konsekvenser detta medför via användning av fossila bränslen, en hög köttkonsumtion, ett intensivt jord- och skogsbruk påverkar mer och är dessutom viktiga orsaker till… Read more »

  Red
  Red
  Gäst
  Reply to  Göran Norgren
  2 mars 2015 kl 19:34

  [OBS max c:a 300 ord per kommentar. denna kommentar får passera, men bara denna gång. / red]

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Göran Norgren
  2 mars 2015 kl 20:32

  “Stora och viktiga förluster av biodiversitet i Sverige beror inte på att vi har för få träd utan är i stor utsträckning kopplad till att 70 procent av Sveriges forna ängs- och hagmarker har försvunnit och huvudsakligen planterats med skog, oftast gran.”

  Bara den punkten skulle kräva ett tre dagars seminarium att översiktligt förklara. Avsaknaden av betande djur, som ger andra fågelarter än idag, detta beroende på att boskapen främjar andra flygfän, maskar, insekter och annat. Detta i sin tur ger annan fauna och denna främjades av slåtterbruket som inte finns idag för att de betande djuren är borta.

  Detta är ingen miljö man kan skydda fram, den måste brukas fram med ett levande lantbruk.

  Matte
  Matte
  Gäst
  26 februari 2015 kl 09:27

  En fråga, vet du vilka är det som betalar viltvårdsfonden?
  För de är jägarna själva som gör de.
  Så varför ska inta jägarna få använda sina egna pengar för?
  Oj nu svara ja ju på min egen fråga som vem som hälst kan ta reda på.

  Benny Sellberg
  Benny Sellberg
  Gäst
  Reply to  Matte
  26 februari 2015 kl 09:51

  Men Matte, tycker du att alla som betalar en avgift även äger pengarna efteråt? Det är ju så dumt att man inte förstår hur man då tänker.
  Mer än 100 statliga myndigheter tar in drygt 11 miljarder kronor per år i intäkter från avgifter som är tvingande bland annat för medborgare och företag, ska den som betalar avgifter för körkort, pass, fiskekort, studielånsavg osv se pengarna som sina även när dom kommit in till staten?

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Benny Sellberg
  26 februari 2015 kl 10:06

  Benny. Vad du egentligen säger är att eftersom skatt är tvingande, så är det rätt, och således är våld rätt. Den som med ett monopol och ensamrätt på sanktioner kan driva detta över tid har den moraliska rätten att bestämma även vad de konfiskerade medlen skall användas till.

  Är det så du menar?

  Och vem menar du skall ha fördel av alla de skatter och avgifter som betalats in?
  Vem skall åtnjuta sås-tåget förutom de som är anställda att förvalta denna “inkomst”?

  Benny Sellberg
  Benny Sellberg
  Gäst
  Reply to  anders
  26 februari 2015 kl 10:56

  “Viltvårdsavgiften tillkom år 1938 och är en fastställd avgift som samtliga jägare ska betala varje år. Avgifterna samlas in av Naturvårdsverket och bildar Viltvårdsfonden som förvaltas av Kammarkollegiet.”
  Det är regeringen som varje år delar ut pengar ur viltvårdsfonden till organisationer och myndigheter som jobbar med jakt, vilt och naturvård. Jägareförbundet får från denna fond för det allmänna uppdraget, ett uppdrag som behöver omprövas när man så driver på för rovdjursjakt att man skapar obalanser.
  Anders och Matte verkar irriterade över att denna viltvårdsavgift (ej skatt) går till flera organsationer varav, forskning, bevarande av arter osv. Är det så att ni anser att viltvård endast är jägareförbundets uppgift?

  Detta står i lagen ” Vilda däggdjur och fåglar ska enligt lagen ”vårdas i syfte att bevara landets viltbestånd och främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna”.
  Det handlar alltså inte endast om hänsyn till enskilda intressen!

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Benny Sellberg
  26 februari 2015 kl 11:07

  Du undvek frågan helt. Grattis till ordmassan.

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  anders
  26 februari 2015 kl 13:58

  Konfiskerade medel, menar du möjligen att fiskekort också är konfiskerade medel Anders?

  Det man betalar för är för möjligheten att göra något, det handlar alltså absolut inte om någon form av tvång, vill du inte fiska, titta på TV, jaga, gå på bio eller whatever så behöver du inte.. svårare än så är det inte, och då slipper du betala för det.

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  26 februari 2015 kl 17:45

  Prova att sluta betala skatt så kommer du att förstå vad jag menar.

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 00:47

  Snacka om att undvika frågan Anders.. så återigen, är verkligen fiskekort och andra saker du betalar för att få pyssla med något tvingande skattepålagor?

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 08:45

  Vad ger dessa människor rätt att ta betalt för fiskekort?

  En markägare kan jag tänka mig att denne tar betalt, och i övrigt respekterar naturrätten, förutsatt att besökaren gör samma sak.

  Nu är det din tur att svara på frågan.

  Matte
  Matte
  Gäst
  Reply to  Benny Sellberg
  26 februari 2015 kl 10:29

  Ville bara påpeka att de är jägare som betalar hela Viltvårdsfonden.
  Verk som att du vill få oss å tro att det är skattemedel som betalar den.
  Och viltvårdsfonden går till just viltvård.
  Foderhäckar, saltstenar, osv.
  Tror det är försvinnande lite som går till propaganda emot vargen.
  Men har du bevis så lägg fram dem.

  johan
  johan
  Gäst
  Reply to  Matte
  27 februari 2015 kl 18:04

  Matte,sådana som aldrig betalt en krona för viltvård,aldrig lagt ut tusenlappar på stödutfodring på vintern,aldrig åkt ut mitt i natten utan ersättning på eftersök på trafikskadat vilt.Dom kommer aldrig,aldrig att förstå vad du menar.För dom tror att sånt”sköter sig självt” Saliga äro de enfaldiga,,,,

  ELISABET
  ELISABET
  Gäst
  26 februari 2015 kl 08:43

  Tack för att du visar den korrekta fakta. Att det ska vara så svårt för skjutgalna individer att förstå vad Skandinaviens biologiska mångfald behöver inte bara skogen där du bor.

  johan
  johan
  Gäst
  Reply to  ELISABET
  27 februari 2015 kl 17:56

  Vad är det du inte förstår?Har du varit i en skog nån gång? Har du varit i en skog där vargar finns? Har du varit i ett samhälle där vargarna bokstavligen springer runt knutarna? Om inte,var tyst.

  anders
  anders
  Gäst
  26 februari 2015 kl 08:38

  Så här kan man också se på saken:
  De organisationer som planterade in vargen för 30-40 år sedan njuter nu frukterna av ändlösa debatter, utredningar, projekt med olika syften. Kanske har man bytt namn eller bytt stol, men resultatet är detsamma.

  De verkliga utredningarna uteblir och motsättningarna hålls levande så att anslagen kan hållas på en hållbar nivå.

  Vad gäller Yellowstones vargar:
  First of all have there been a number of contradicting observation on how wolves affect wild Life in Yellowstone. The Movie above paint a rather superficial portrait of the situation. One must study beyond the promotion videos of Project Groups involved in this experiment.
  http://foundationforwildlifemanagement.org/Wayward%20Wolves%20by%20Dexter%20Oliver.pdf

  And one must study the video for additional information. The black animals presented as wolves in the video are numerous, and there is a reason to study thier origin:
  Fact: Black wolves don’t occur naturally.

  A 2008 study at Stanford University found that the mutation responsible for black fur occurs only in dogs, so black wolves are the result of gray wolves breeding back with domestic canines. The mutation is a dominant trait, like dark hair in humans, and is passed down to the majority of offspring. It is not entirely clear what benefit black fur has for the animals; they do not seem to be more successful hunters, but do show a marked improvement in immunity to certain infections. Black wolves are far more common in North America than they are in the rest of the world.

  Source:
  http://med.stanford.edu/news/all-news/2009/02/wolf-in-dogs-clothing-stanford-study-reveals-twist-in-fur-color-evolution.html

  För övrigt saknar jag referenser till dina tyckanden. Backa upp dina kommentarer med fakta, utredningar eller annat. Jag refererar till Will Graves bok Wolfes in Russia, där den sista delen är fullmatad med referenser till de slutsatser och observationer som sammanställts i boken.

  Jakten följer svensk lag. Bearbeta lagstiftarna och gå inte på jägarna. Anklagar du bilförare för att köra för fort på en 70 sträcka bara för att du själv anser att det borde vara 50?

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  anders
  26 februari 2015 kl 13:54

  Du pratar vitt och brett om referenser och belägg Anders, men vad har du egentligen för belägg för att en endaste varg har planterats in i Sverige? Faktum är som du säkert redan vet att den som startade vandringssägnen om att vargen planterats in i Sverige var Nils Norlén som är en författare och jägare med stort intresse för det övernaturliga som under sin ungdom kom i kontakt med äldre människor som under långa kvällar i skogskojan som grundade Norléns bergfasta tro på det övernaturliga genom sina berättelser om varsel, gengångare och konsten att stämma blod. Norléns böcker är fulla av vad han kallar ”bevismaterial” men som inte är annat än hänvisningar till dokument, tidningsartiklar och intervjuer med folk som sett främmande bilar och trälådor mitt inne i djupa skogen. ”Bevismaterialen” handlar enbart av andrahandsuppgifter från andra rovdjurshatare som känner någon som känner någon.. Man kan ju fråga sig hur desperata de vargmotståndare är som ser andrahandsuppgifter och konspirationsteorier i böcker som “Vargmannens testamente : och andra bitar i pusslet om vargens återkomst” från någon som tror på sagor och spöken som dagens sanningar, men jag antar det säger en hel del om de troende i sekten. Exakt hur rabiat Nils Norlén är i sitt varghat visade han med största tydlighet I ett möte med miljöminister Lena Sommestad för några år sen då han uttryckte att vargen var ”en ohyra som ska ut ur vår fauna”. Och jomenvisst, den där PDF:en du refererar till går ju helt i linje med den typ av naturfobi som du representerar. Att det även på den amerikanska kontinenten finns människor som anser att naturens fluktuationer, som det syftas på när det sägs att stammarna i Yellowstone ” is crashing and burning”, är av ondo och något som med alla medel som bör bekämpas är ju knappast någon nyhet, men det gör ju absolut inte ert naturmotstånd seriöst eller ens rumsrenare. På tal om seriositet förresten, att du ens refererar till ett deabattinlägg som skriver att “the only reason bears, mountain lions, and wolves don’t kill and eat more people is probably because all the chemicals in our systems taste so bad” får ju faktiskt även den mest objektiva betraktare att dra ordentligt på smilbanden.. Och du Anders, studien om de svarta vargarna är säkerligen korrekt, men det har ändå gjorts en rejäl tankevurpa eftersom man inte uppmärksammat var ursprunget till mutationen kom ifrån, alltså… Read more »

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  26 februari 2015 kl 17:49

  Jag har presenterat referenser som till mer än 95% är relevant och vetenskapligt korrekta.
  Att det förekommer fel i ett så digert material är ofrånkomligt. Om du menar att jag skulle testa och pröva alla dessa rapporter och undersökningar så skulle jag inte ha tid för annat de närmaste 50 åren.

  Och ännu har du inte gjort annat än klagat på mina referenser, utan att presentera en enda tillbaka.

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  anders
  27 februari 2015 kl 01:04

  Vad är det du vill ha referenser på Anders, att logiken i det du säger är högst bristfällig eller att det du kallar referenser inte är annat än tyckanden från andra naturfobiker?

  Eller vill du månne ha referenser på att hundar inte är de enda hunddjur där det kan dyka upp mutationer, på allvar?

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 08:36

  Referenser på någonting alls hade varit trevligt. Bara det har relevans i sammanhanget. Välj själv.

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  26 februari 2015 kl 18:22

  http://www.jaktojagare.se/jag-planterade-ut-varg-i-sverige

  Kanske är det osanning, kanske inte…..

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  Reply to  anders
  27 februari 2015 kl 01:00

  Ja mytomaner finns det ju gott om Anders..

  http://blogg.jagareforbundet.se/2009/07/04/falska-anklagelser-och-myter/

  Med tanke på att du antyder att våra vargar, förutom att de är inplanterade, dessutom är hybrider så bör du klura lite på varför i helskotta en organisation av den dignitet som ni naturfobiker menar på ligger bakom inplanteringskonspirationen skulle vara så urbota korkade att de för det första planterar ut hybrider trots att det finns mängder med rasrena vargar, och för det andra är så blåsta så de gör det i bilar som är märkta med diverse djurparkers namn..

  Sedan bör du dessutom ta dig en funderare på var i det egendomliga i att ett par vargar skulle vandrat ner längs gränsen mellan Norge och Sverige till vargbältet utan att upptäckas ligger, att varg vandrat därifrån till Finland utan att upptäckas har ju bevisligen inträffat och att varg utan att upptäckas vandrat ända ner till Helsingborg är ju nämligen också ett faktum..

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  Jacob Grimm
  27 februari 2015 kl 08:42

  Vad skulle mytomanen vinna med detta? Ögonvittnen skall man givetvis reflexmässigt kalla konspiratörer och sluta lyssna på. Det är tydligen en vanlig reaktion.

  Att så många vargar “vandrat” ensamma till bebyggda trakter utan att upptäckas skulle kunna tolkas som att de flyttats, och detta ryms ju inom de ordinarie programmen hos naturvårdande organisationer. Det räcker att läsa regeringens förslag för att se att det både föreslagits och har genomförts ett antal gånger.