Cochrane-institutets chef anser att hjärnaktiva droger till barn och äldre måste undvikas

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 februari 2015
- Torbjörn Sassersson
Peter C. Gøtzsche

Peter Gøtzsche

I denna vecka besöker professor Peter Gøtzsche flera universitet och sjukhus i Australien där han föreläser om riskerna med antidepressiva, smärtstillande medel och psykofarmaka. Gøtzsche är chef på the Cochrane Collaboration, ett framstående institut som forskar på läkemedel. Gøtzsche chockerade år 2013 den medicinska världen med sin bok “Dödlig medicin och organiserad brottslighet”, vilken avslöjar medicinska bedrägerier inom läkemedelsindustrin.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

Nu varnar Peter Gøtzsche australiensarna för dessa drogers skadlighet och för felmedicinering. Gøtzsche har mötts av kalla handen av medierna i Sverige, men kompenseras av ett stort medieintresse i flera andra länder där pressen fortfarande fungerar och inte är styrd av industrin (red anm).

Peter Gøtzsches bedömning är att 100 000 personer bara i USA dör varje år på grund av biverkningar trots att medicineringen utförs enligt korrekta  anvisningar, skriver Sydney Morning Herald i artikeln: “Peter Gotzsche, founder of the Cochrane Collaboration, visits Australia to talk about dangers of prescription drugs”. Motsvarande siffror finns inte tillgängliga i Australien även om beräkningar utförda av Australian Bureau of Statistics visar att 3000 personer avlidit 2012 efter skadlig medicinering.

“Det är märkligt att ingen höjer ögonbrynen av att vi dödar så många av våra egna medborgare med läkemedel, sa Gøtzsche till Fairfax Media.”

ArcanumSkolan 2024

Några av de droger som Gøtzsche särskilt varnar för är av typen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) av typen Ibuprofen, DiclofenacCelecoxib och läkemedlet som säljs under namnet Vioxx från Merck som bara i USA har orsakat upp till 140 000 fall av hjärtfel under de fem år som det fanns på marknaden i USA. Merck har beslagits med att ha tillbakahållit för företaget känd information om att Vioxx orsakade allvarliga biverkningar, skriver Sydney Morning Herald. Hälften av dessa 140 000 fall var dödliga, enligt tidningen.

De kända dödsfallen är enbart toppen av isberget

Professor Gøtzsche säger att dessa kända fall ändå endast är toppen av isberget och att fallen representerar ett system av läkemedelsreglering och kontroll som helt enkelt inte fungerar för att skydda patienterna.

Inte ens benämningen antiinflammatorisk medicin har vetenskapligt stöd baserat på kliniska försök enligt granskningar av påstådda bevis. Istället är denna typ av benämningar ofta fabricerade av läkemedelsindustrin.

“They [industriföretagen] had a huge financial interest in calling these things anti-inflammatory. It lured doctors into believing that these drugs somehow also had an effect on the disease process and reduced the joint damage.”

I en artikel rubricerad: “Why I think antidepressants cause more harm than good” publicerad i den medicinska tidningen Lancet Psychiatry hävdar Gøtzsche att användningen av antidepressiva droger gör mer skada än nytta. Han menar att droger som Valium och Xanax bytts ut mot andra droger som även de är både beroendeframkallande och har skadliga biverkningar samt att det saknas bevis för att de har en större inverkan än placeboeffekten, dvs att de skulle vara mer verksamma än den positiva tron på ett läkemedel.

Professor Peter Gøtzsche ger följande varningar

 • Antidepressiva läkemedel bör helt undvikas. De fungerar oftast inte ens för svårt deprimerade personer.
 • Alla hjärnaktiva droger (brain-active drugs) bör helt undvikas för barn.
 • Alla antipsykotiska och andra hjärnaktiva droger för äldre personer bör undvikas. Psykotropiska droger bör användas så lite som möjligt och då enbart i akuta situationer. Långtidsanvändning av dessa droger kan vara mycket skadligt och det finns sällan någon positiv effekt av droger mot demens (anti-dementia drugs).
 • Droger av typen icke-steroida anti-inflammatoriska för artirit, muskelsmärta, huvudvärk inkl receptfri Ibuprofen bör användas så lite som möjligt.
 • Droger för inkontinens bör undvikas och de har sällan någon effekt.

Gøtzsche hävdar även att mammografi bör undvikas eftersom undersökningen inte förlänger livet utan snarare ger upphov till överdiagnostisering, vilket leder till felbehandlingar och förtidig död på grund av strålbehandling och kemoterapi då tex ofarlig cancer överbehandlas som farlig cancer.

De äldre utnyttjas mest av industrin

Professor Gotzsche hävdar att den patientgrupp som lider allra mest av felmedicinering och övermedicinering är de äldre. Var 28:e patient som får antidepressiva läkemedel kommer en att avlida på grund av slaganfall, hjärtattack eller fall som en följd av biverkningarna, enligt en studie.

“Those who use arthritis drugs are mostly the elderly who are most at risk of dying of a heart attack caused by the drug or a bleeding ulcer” … “We have a high use of psychiatric drugs by the elderly and we kill an enormous amount of them.”

Genom att tillämpa offenlighetsprincipen har Fairfax Media fått ut information om att personer över 67 år tilldelas över 4 miljoner utskrivningar av receptbelagda antidepressiva mediciner per år i Australien. Uppgifterna finns redovisade i artikeln: “Psychosis scripts double for older people”.

“These people get shoved in a nursing home and they get aggravated, so they’re knocked out with an antipsychotic drug – it’s very inhumane”.

Gøtzsche har kritiserats för att uppmana patienter att tillsammans med sina läkare försöka minska och avsluta medicineringen av tex antidepressiva läkemedel. Han menar dock att många läkare blandar ihop utsättningssymptom för depression, vilket ofta gör att läkare återinsätter läkemedlet.

Peter McGeorge - St VincentPeter McGeorge som är chef på St Vincents mental health service, säger att sjukhuset kommer att vara värd för Gøtzsche i en anda av öppenhet inför Gøtzsches rön. McGeorge är inte emot användningen  av antidepressiva preparat även om sjukhuset har restriktioner gentemot representanter från läkemedelsbolag.

McGeorge säger även att intresset för psykologiska metoder för att behandla mentala sjukdomar ökar.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

Professor Gotzsche håller föredrag vid University of Adelaide Club, South Australia (10 feb 2015), State Library of Victoria (11 feb), Garvan Lecture Theatre vid St Vincents Hospital i Sydney (12 feb), University of Sydney Law School (14 feb) och Adina Apartment Hotel i Brisbane (18 feb). Mer info här

Källa: The Sydney Morning Herald och artikeln “Peter Gotzsche, founder of the Cochrane Collaboration, visits Australia to talk about dangers of prescription drugs”

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jättebra presentation av P, Götzsche. Kunskapen om hans person hans bok och hans erfarenheter måste spridas.
  Gammelmedia tar inte sitt ansvar, det vet vi.
  Jag har läst hans bok på engelska och ser fram emot att också läsa den på svenska.
  Det är en hårresande läsning trots att en del redan är känt om man läst andra författare som skrivit om”läkemedelsindustrin”. Men Götzsche skräder inte orden och han visar sina personlig känslor.
  Enligt Karneval förlag kommer boken ut på svenska i höst. 2015.

  Ett sätt att fatta vad hans budskap handlar om, är att varje gång det rapporteras om hur många människor som omkommit i krig ,olyckor eller annat (vilket naturligtvis inte skall föringas) och jämföra det med hur många som varje år och år efter år dör av något som är tänkt att behandla en sjukdom och som skrivs ut av dem som har ensamrätt att göra det. Påpeka det gärna för andra. De kommer inte att tro det, men då får man hänvisa till Götzsches bok.
  Jag brukar rekommendera att innan man läser Deadly Medicine and Organised Crime att först läsa Forskningsfusket av Ralf Sundberg så får man en bra historisk bakgrund och en bra förberedelse .
  Forskningsfusket borde förresten vara en obligatorisk läsning för att överhuvudtaget kunna förstå och orientera sig i det medikaliserade samhället.
  Vi skall vara himla tacksamma för personer som Ralf Sundberg och Peter Götzsche som visar oss på sådant som vi inte har en chans att tränga igenom själva.
  Och för Newsvoice!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *