Debatt i Aftonbladet om upptrappningen mellan USA/EU/NATO och Ryssland – Finn fem fel

publicerad 7 februari 2015
- av NewsVoice

ANALYS. Du som läser NewsVoice och ser denna TV-debatt ovan, vad anser du om kvaliteten? Är perspektivet balanserat? Tas alla kärnfaktorer med? Bedöms parterna i konflikten i och runt Ukraina objektivt? Beskrivs en sida som aggressiv och en annan annan som offer eller är så ej fallet? Har något utelämnats? Har något förstärkts? Låt oss anta att det finns fem fel i denna TV-debatt.

Kommentera nedan. / redaktören

Upptrappningen USA-EU-NATO och Ryssland


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tobbe C,

  ” Jag har flera vänner vars vardag ser ut på detta vis och det är absolut inga dumma människor men med mångmiljonlån på hus, två bilar och ett par ungar har de varken tid eller energi till att reflektera över vad som pågår i världen runtomkring dem.”

  Jo

  Tror det första vi ska göra är att ha en stat som trycker pengar skuldfritt utan ränta samt ta bort fractional reserve systemet. privatbankerna skapar pengar ut intet och tar ut ränta på detta = falskmynteri och det mesta av räntan i nuvarande system går till superklassen i världen där folken skulle behövt dessa pengar.

  samt förbjuda staten att låna för sina utgifter. som journalisten Bill Still föreslår, dessa exempel ovan skulle frigöra otroligt mycket pengar till välfärd och folk skulle slippa betala dessa miljoner för en kåk samt jobba ändan av sig för uppehället.

  Sen kan de privata bankerna ta ränta på utlånade pengar då det är en affärsrisk, vi är inga kommunister så bankerna blir kvar.

  Dagens sneda sätt att driva ekonomierna i världen är grundbulten till alla dessa problem vare sej det gäller globalisering eller krig, utan dessa enorma summor bankirerna tjänar (snor) med nuvarande system har de ingenting i resurser att driva NWO med dess vansinniga geopolitiska makthunger.

  Pyttestaten North Dakota i Amerika arbetar lite efter Bill Stills principer där staten lånar ut utan ränta och dom går det bra för… nästan alla har jobb i ett Amerika som permanentat arbetslöshet på väldigt hög nivå med ca 100 miljoner på socialbidrag. nästan en tredjedel av befolkningen…..

  https://www.youtube.com/watch?v=sGNPEQDXxwo

  Ekonomin är minsta gemensamma nämnaren, vi måste börja där.

  • Håller med dig tillfullo. Men även för att göra denna åtgärd krävs det att fler bryr sig och inser detta trängande behov. Än så länge verkar vi ha en rejäl bit kvar till kritisk massa, tyvärr.

 • Linda ochTobbe, sunt förnuft in action, tack för det.

  Var går gränsen för var å en av oss trögskallar, vad handlar livet om eller vad borde det handla om ?

  Behöver vi finna oss i denna sjuka mänskliga ekvation eller ska vi till slut sätta ner foten, ta vårt ansvar till 100% och göra det som krävs för att testa en tillvaro som främjar liv och välbefinnande.

  Var ligger problemet, hos dårarna och psykopaterna förklädda till “folkvalda” eller hos den enfaldiga massan som fortfarande “TROR” på demokrati och att välja nån dom inte träffat och överlämnar ens fullmakt dom inte besitter för att trakassera resten av mänskligheten.

  Ge kräket C. Bildt och hans polare varsin Kalashnikov och en ful plasthjälm så kan dom på egen hand kriga med sina inbillade motståndare, problemet är att denna dåre och hans anhang inte hittar till “fronten” utan behöver skattefinansierade chaufförrer till att hitta dit, det jag kan ställa upp på är att finansiera denna självrespektlösa mupp och “hens” likar är blöjkontot vilket lär vara extremt stort.

  Det är trist att leva bland programmerade ynkryggar som slåss om brödsmulorna från dårarnas väldukade bord och inbillar sig att det göra skillnad på att “endast” commandoblogga på Fisbok.

  Internet är kanon till att återerövra dolda sanningar och hänga ut maffian men behöver kompletteras med praktiska åtgärder som exempelvis ett vida spritt ultimatum.

  Före den: dag/månad/år så uppmanas alla som lever idag som haft eller har en förtroendepost som av egen vinning gravt missbrukat detta förtroende samt de som villigt stött denna agenda ha förmånen att välja mellan 3 alternativ, gör offentlig avbön och gottgör den skada ni åsamkat och bli med i matchen , emigrera till en öde ö för alltid ( plats för förslag ) eller som alternativ 3 testa en illegaliserad växt i repform ihop med fundamentet i gatubelysning typ lyktstolpar.

  Det är upp tiil äkta män att göra nåt åt denna situation för allas bästa, velourpappor och feminister kan knarka vidare på kommunist/socialist pulvret eller välja att delta i avgiftningsprocessen, va fan bröder och systrar vill inte ni ha trevliga , lättsamma grannar och vänner som tillsammans kan njuta av denna jordevandring som innehåller så mycket spännande och vackert så att det blir över till fler inkarnationer.

  Vatten i knäna är kass, råg i ryggen känns vettigare.

  Detta är ett seriöst och förmånligt alternativ till skillnad mot vad vi övriga har som alternativ, betala eller känn på piskan.
  Alla gör vi “fel” för att lära oss men det finns väl gränser för helvete.

  För övrigt ha en bra dag.

 • Dina vänner kan komma att se sina pensioner delvis försvunna genom Usas kommande agerande men om disciplinerade folkresningar sker bland västvärldens medelklass går det att tvinga fram skuldavskrivningar så att de åtminstone inte mister sina hem. Utan att gräsrötterna sätter sig i respekt hos etablissemanget kan fåtalsväldet fortsätta med att spela ut folken mot varandra och gömma rikedomar i skatteparadis.
  Vid Kuba-krisen skickade våra myndigheter ut broschyren ‘Om kriget kommer’ som föreskrev hur man skulle agera för att skydda sig vid kärnexplosioner.
  Nu är situationen minst lika farlig ty nu står imperiet på fallrepet och de neokonservativa inklusive Netanyahu är utan tvivel beredda att offra Europa hellre än att acceptera att spelet är slut och acceptera att man måste uppföra sig som en del av världssamfundet och samverka fredligt med andra. Sveriges höga profil gör att våra politiker och journalister verksamt bidrar till att situationen förvärras. Man lever i förnekelse av detta och då kan man förstås inte samtidigt varna folk för det kärnvapenkrig man ställer till med.
  Hot mot rikets säkerhet borde vara en anledning att gripa dessa politiker och journalister men Säpo som vanligtvis är Usas medhjälpare kommer naturligtvis inte att göra den bedömningen.

  • Vårt meningsutbyte här kan liknas vid en diskussion om hönan eller ägget. Vi är överens om problematiken (även om också öst mot väst dialektiken (eller NATO mot BRICS, etc) högst sannolikt är en uppgjord fasad för att lura oss från en fålla till en annan, men det kan vi lämna därhän nu…) men vi är oense om vilket som beror på vad.

   Din argumentation bygger på att folkets dumhet och okunskap beror på mediers propaganda och missledande journalistik. Enligt din argumentering skulle folks okunnskap upphöra om ett ingrepp görs och media “rättas till”.

   Jag hävdar tvärtom att den missledande journalistiken och medias propaganda är en produkt av folks okunskap. D.v.s. att media (eller politiker eller myndigheter om du så vill) kommer undan med så mycket dumheter beror på att folk tillåter detta att ske. För att rätta till detta så är det folks medvetandegrad som vi måste fokusera på att ändra och inte medierna. Därför är det jätteviktigt att vi så ofta som möjligt avslöjar gammelmedia med byxorrna nere och att vi gör våra alternatva röster hörda.

   Ett annat vikigt steg i rätt riktning skulle vara arbetstidsförkortning och basinkomst (medborgarlön). På så vis skulle gemene man få betydligt mer tid och energi över till att filtrera bort dumheter från fakta.

   • Det spelar ingen roll vilket som är hönan eller ägget. Om våra medier tvingas följa sina egna spelregler dvs ge en allsidig skildring av nuvarande spända läge, så minskar folkets okunnighet. Att påstå att folk är dumma är en åsikt som du med orätt tillskriver mig. De är utsatta för en infernalisk Orwellsk lögnpropaganda. De vet att Usa har ljugit förut och är fullt mottagliga för liknande information bara den äntligt kommer via msm. Och att det inte blir ett tillfälligt mellanspel utan ett stående inslag. Det som gör det möjligt är förmodligen ekonomisk utpressning mot Sverige även om det aldrig sägs rent ut. Vad annars är det som gör dem så servila?
    För att slippa ekonomiska piskrapp av Usa måste vi riskera att bli indragna i storkrig.
    Jag inser att folk blir nervösa och undrar om de blir registrerade på något farligt sätt när de deltar i principiella diskussioner om att göra något som de gjorde som en gång uppnådde demokrati.
    De saktmodiga skola befolka jorden. Och bli förslavade.

    • Ok, förlåt, jag kunde ha uttryckt mig på ett bättre vis utan att tillskriva dig någonting (håller helt med om att vi är utsatta för infernalisk lögnpropaganda av Orwellska mått). Men jag förstår forfarande inte vem som enligt din modell ska tvinga medier att sköta sig (och bestraffa dem som inte sköter sig)? Det enda sättet detta skulle kunna ske på, utan att det bara blir ett tillfälligt mellanspel (eller värre, kapat av än mer tveksamma intressen) är om en bred majoritet av folket ser till till att detta sker. Men om en bred majoritet av folket redan är så pass medveten att de kan sålla bort propagandan så är ju en sådan åtgärd onödig, inte sant?

    • Tobbe
     Det som skiljer oss åt är nog att du litar på att systemet fungerar eller att du i vart fall inte tänker dig att gräsrötterna bör bryta mot spelregler och lagar även om friheten i snabb takt elimineras. Jag pratar generellt inte bara om det som inledde om medierna utan överhuvud hela maktfrågan. Med de orden tror jag det är dags att avsluta ämnet för den här gången

    • Peter: Nej, nej du misstolkar mig fullständigt. Detta handlar inte om om några spelregler bryts eller ej utan om vad som är praktiskt genomförbart utan att allt blir kapat av en än värre agenda. Se mitt andra inlägg. Jag tror inte heller att vi kommer längre nu. Go’natt!

 • Peter Grafström, jag är också oroad över att vi snart kan komma att ha en totalitär polisstat som vi får mycket svårt att ta oss ur. Men det finns inga genvägar, så länge gemene man inte delar samma oro och fortsätter att lyssna blint på media, politiker och myndigheter så får vi det samhälle vi förtjänar. Problemet ligger egentligen inte alls i att media, politiker, myndigheter, m.fl. sprider en massa lögner utan problemet ligger i att en majoritet tar dessa för sanning.

  Roten till det onda är det levnadssätt de flesta har i väst. Man har dyra lån för boende, bilar och en massa prylar och sedan långa arbetsdagar för att skrapa ihop till månadens utgifter. När man har jobbat hela dagen, är lagom grillad av wifi och hjärnkontoret är helt slut (och därmed är redo för programering) så går man hem och knäpper på tv:n. Jag har flera vänner vars vardag ser ut på detta vis och det är absolut inga dumma människor men med mångmiljonlån på hus, två bilar och ett par ungar har de varken tid eller energi till att reflektera över vad som pågår i världen runtomkring dem.

  Och det är precis så som systemet är tänkt att fungera, folk ska oroa sig för fakturorna vid månadens slut och ska inte hinna med att kritiskt granska vad de blir matade med. Så länge inte fler lyckas lämna detta hamsterhjul kommer ingen förändring att ske. Att med tvång försöka att ändra media kommer inte att resultera i något positivt om inte en majoritet börjar att tänka för sig själva (och i så fall skulle nödvändiga förändringar ske automatiskt).

 • Den mest pregnanta programmeringen är att vi överhuvudtaget inte ens pratar om de alternativ som existerar när man är under ockupation som är fallet för oss och där demokratin endast är ett falskt sken. Jag skulle stödja det om det inte vore för att jag är övertygad om att väpnade uppror i Usas konkurrentländer är något Usa välkomnar eftersom det dels försvagar konkurrenterna och dels ger många möjligheter för Usa att nästla sig in och gjuta bensin på lågorna. Stödja contras och annan splittring. De har långt utvecklade protokoll för såna situationer. I Usa utsattes bönderna i mellanvästern för (som vanligt) avsiktligt skapade finansiella bubblor för att bankparasiterna skulle kunna snylta till sig böndernas egendom. De tröttnade och började organisera miliser. Motåtgärden blev attentatet mot OKC som skylldes på miliserna men som i verkligheten var en falsk flagg fån myndigheterna med dubbelagenten Timothy McVeigh som sen skenavrättades men lär ha fått en ny identitet under Fbi’svittnesskyddsprogram.
  Här lär vi inte ens tänka tanken på att starta väpnade miliser annat än som en del av en falsk flagg operation i Usa/Natos regi.
  Men att vi skulle ta över public service och dagstidningar med våld och ge ut dem med nya ärliga reaktörer, med motivet att Europa är på väg att dras in i ett kärnvapenkrig därför att de dominerande medierna hjärntvättar framförallt Europas militärer. Och att även drastiska åtgärder som att tvinga igenom ett öppnande av nyhetsförmedlingen för att rädda Europa från att bli en massgrav med kringirrande brännskadade zombies, borde vara fullt försvarbart om man inte saknar föreställningsförmåga?
  Hur många liv kan räddas genom ärlig nyhetsförmedling.

  • Just det. Bättre nyhetsförmedling ger bättre personliga beslut. Typ: Jaha hela kriget var en industrigrej, inte en demokratisering. Jag tror inte jag deltar…

  • Väpnade miliser, blodiga revolutioner eller någon annan form av våld blir bara dåligt. Det finns alltid någon gruppering med en än värre agenda redo att utnyttja situationen. Det vi behöver göra är att i så hög grad som möjligt vända media, politiker och myndigheter ryggen. Jag brukar ibland propagera för att mina vänner ska slänga ut tv:n. Att jag slängde ut tv:n för ca 8 år sedan gjorde att jag fick en mycket nyktrare syn på min omgivning och det var bland det bästa jag har gjort i mitt liv… Om en större andel av vår befolkning hade struntat i tv, radio och dagstidningar så hade vi haft ett trevligare land, det är jag säker på.

   • Tobbe C
    Det sitter väldigt långt inne för mig att diskutera våldslösningar. Speciellt eftersom gräsrötter som försöker organisera sig löper stor risk att bli infiltrerade manipulerade etc så att det inte alls går som planerat utan i st hjälper motståndarsidan. För att inte tala om att Usa/Nato antagligen skulle iscensätta terrordåd. Men när mycket allvarliga konsekvenser kan bli fallet och alla hittillsvarande försök att nå ut via medierna tycks vara stängda genom att så många säljer sig till eliternas agenda då kommer frågan upp om inte smärtgränsen till slut är nådd och man måste återerövra demokratin. Speciellt farligt är det om Europas militärer inte genomskådat västpropagandan så att de låter sig utnyttjas av Usa för att låta Europa förstöras – vilket Usas maktgalna eliter inte har något emot.
    I Usa finns åtminstone i många fria själar ett medvetande om att deras konstitution är tänkt att möjliggöra väpnat uppror mot onda ledare.
    Frågan är om det går att helt undvara det alternativet och bara hoppas på det bästa.
    Man diskuterar förstås inte planer på väpnat uppror inför ögonen på snokande underrättelsetjänster om det vore bestämt, men man kan skissa hur det skulle organiseras om medierna fortsätter sitt nuvarande livsfarliga agerande. Det kan tjäna till att sätta skräck i dem som fn av själviska karriärskäl ljuger ohämmat. Man bör också kunna hota dem med retroaktivt verkande lagstiftning för desinformation med samhällsfarliga konsekvenser.

    • Du skriver att gräsrötter löper stor risk att bli infiltrerade men jag skulle inte kalla det för en risk utan mer ett faktum då sannolikheten lär ligga löjligt nära100%. Det går aldrig att mota alla tvivelaktga intressen som vill utnyttja en sådan situation. Och det är inte rätt väg att gå heller, våld föder mer våld.

     Det vi måste göra är att få fler att inse att kejasren är naken. Desto fler som kan se igenom propagandan och sluta att lyssna på våra gammelmedier, desto bättre och här fyller Newsvoice, m.fl. en viktig funktion. Internet är ett väldigt bra verltyg för att aktivt välja själv vilken information man vill ta in istället för att acceptera den som våra medier vill tvångsmata oss med.

     Du skriver att det är farligt om Europas militärmakter inte har genomskådat västpropagandan. Jag skulle vilja säga att en militärmakt är farlig per definition, här är några hårda men kloka ord av Mark Passio som förklarar varför:
     https://www.youtube.com/watch?v=aYEzai_jvWI

    • Vi är många som instämmer men det kan visa sig att det går för sakta och att dramatiska och irreparabla förändringar hinner inträffa varefter den globala polisstaten permanentas och inga möjligheter kvarstår för opinionsbildning. Dagens medarbetare i medierna fruktar uppenbarligen inte vår vrede över deras svekfullhet. Och att börja skissa på hur gräsrötterna skall kunna bemäktiga sig mer makt utan att fråga om lov och att börja presentera förslag till retroaktiva bestraffningar för dem som upprepade gånger sprider ensidig propaganda kan göra att de får en mer hälsosam respekt för medborgarna. Observera att public service har inskriven skyldighet att ge en allsidig belysning och enda sättet att uppnå det är att ge båda sidor i konflikten lika mycket utrymme. Så sker ju inte, de bryter hela tiden mot den viktiga principen. Sannolikheten för att detta leder till ett storkrig går inte att fixera men är utan tvivel växande. Public service försummelser kan verksamt bidraga till att Europa ödeläggs med oräkneliga döda.
     Ett enda EU-lands företrädare kan göra stor skillnad och få med sig många andra.
     Ett sunt myteri från Usas gastkramning sprider sig som en löpeld och Usa tvingas inse att de står ensamma.

 • Intressanta och pricksäkra kommentarer!

  Jag har senaste året träffat flera politiskt upplysta personer från Iran, flera länder i Afrika, Algeriet mfl (inkl ej önskvärda journalister och politiska flyktingar) och de anser att svenska medier är tämligen värdelösa i sina försök att beskriva vad som händer i världen.

  Har även träffat ambassadörer från flera länder tex Afrika (har ej hunnit djupdiskutera med alla). De är generellt helt medvetna om vad som händer i olika delar av världen. Deras kontaktkretsar har etablerad kunskap om hur världen fungerar, insikter som inte funkar i svensk kontrollerad och allmän debatt.

  Inget svenskt media tillfrågar dessa om vad de vet och vilka iakttagelser de gör. Istället tillfrågar svenskmedia endast utvalda och återkomma de “experter” som säger “rätt” saker.

  Debatten i Aftonbladet om konflikten mellan USA/EU/NATO och Ryssland är ett exempel på detta.

  Flera personer inkl mig själv som kontaktats av svenskmedia kan vittna om att de först kontrollerar att man har “rätt” åsikter. Har man “fel” åsikter eller gör “fel” analyser ångrar de sig och tackar med en bortförklaring.

  Så illa är det i Sverige. Frågan är som Åke ovan tar upp, vilken är den tredje parten som är osynlig i bakgrunden?

  Jag diskuterade härom dagen med en person från Kamerun som berättade om debatten i franska medier om Boko Haram. Där är det helt legitimt att diskutera att Frankrike stödjer Boko Haram. I Sverige skulle det avfärdas som en konspirationsteori. Varför? För vi vet nästan ingenting här. Vi har bara fragment som etablissemanget försöker få ihop i ett förenklat tillrättalagt barnpussel som ger lite tröst.

  • “Vi har bara fragment som etablissemanget försöker få ihop i ett förenklat tillrättalagt barnpussel som ger lite tröst.”
   Jag har arbetat på läromedelsförlag. Det börjar i skolan. Jag skulle bara skriva förenklade texter utan ett endaste svårt ord, för det skulle inte eleverna kunna begripa. När skulle de då få tillfälle att utöka sitt ordförråd? OK att man ska kunna förklara pedagogiskt, men det var lite väl urvattnat och färdigtuggat och tillrättalagt, tråkigt och fantasilöst.
   Nyckeln är att inse att det vi lär oss, från både medier och skolor och från myndigheter, inte har något med verkligheten att göra, där folk i allmänhet inte lär sig om t.ex. lagar och regler och juridik, hur det egentligen fungerar i praktiken. (Förutom vad eleverna på Handels och Juristutbildningarna där man får lära sig spelregler som ska styra och förvilla massorna).
   Det är en sak att läsa om våra grundlagar och om mänskliga rättigheter. Det är en helt annan sak att inse hur de INTE fungerar i vårt samhälle.
   Samma sak med yttrandefrihet och fri press. Vi kommer (antagligen) inte hamna i fängelse för att vi säger vad vi tycker, t.ex. på mer fria forum som denna sajt, men man behöver inte blodiga metoder för att få journalister i övrigt att säga det som makten tjänar på. Att riskera bli utskrattad eller förlora sitt fina jobb räcker som styrmedel, och inte tror jag det är medvetet för de som arbetar där. Den medvetenheten blockeras långt innan de skulle våga släppa fram det som en förklaringsmodell och de är så beroende av andras godkännande att de nog aldrig skulle få för sig att söka sanningen utan att ta bort sina blockeringar och sina behov av beröm från sina ledare.
   Men, alla som nomineras på Newsvoice är av en helt annan kaliber! Tyvärr hann jag inte rösta, men alla var värdiga.

 • Samma sak här, som med så mycket annat. Är man ute och reser får man en helt annat bild än de som ges här i Sverige av de etablerade medierna. Med dagens informationstillgång är det inte så svårt att hitta en Ukrainare att stämma av den svenska mediaverkligheten med, eller bara gå till några utländska tidningar, eller några svenska alternativsajter, så begriper man att det som levereras, som här, är långt ifrån objektivt. Det är ren propaganda, och jag skäms över att de inte anstränger sig liiite mer. Riktigt så här illa som det är nu har det aldrig varit tidigare.
  De har tagit ställning i allra högsta grad och det bygger inte på någon slags sanning. Jag lyssnar mycket på P1 och jag blir förundrad över hur de kan ge en sådan färgat Ryssfientlig bild när de rapporterar från Moskva. Komiskt.
  “Att ha varit en USA-allierad eller samarbetspartner tidigare har inte inneburit att man blivit skyddad mot angrepp och statskupper. Snarare tvärtom.” Som JR skriver. Vi kommer inte att bli belönade eller förskonade. Just for the time being.

 • Perspektivet som fattas är ju att Ryssland är under attack – propagandamässigt och genom ekonomiska sanktioner. Nazist-regimen i Kiev bombar sin egen befolkning – men “Ryssland är problemet”. Ja, kanske dom är det, eftersom man inte håller med om den psykotiska, eller gränspsykotiska verklighetsbeskrivningen. Nato mfl. inkl Sverige framställer det som att “Ryssland attackerar” och “Putin tänker si och så och har div. avsikter”. Att urskilja USAs och dess vassallers avsikter torde inte vara så svårt – annat än för tondöva o blinda “experter”, journalister. Vad krävs för övrigt för att vara “rysslandsexpert”?- nota bene att svensken är “expert” och Elena Namli (ryskfödd) bara är professor, hon framställs inte som “expert”. “Expert” är en etikett som kan klistras på vem som helst, utan kvalifikationer.

 • Det pågår i regel minst två krig samband med alla former av konflikter. Ett faktiskt krig som få har insyn i och ett propagandakrig som de flesta får lärdom om. Peter Wolodarski på Bonnierägda DN är ett praktexempel på en “nyttig idiot” som inte bara upprätthåller status quo i de västerländska korridorerna; utan även tillför sina egna iakttagelser och slutsatser. Tyvärr blir det mest bara vinklingar och lögner. Så fort andra sidan får komma till tals vare sig det är genom media eller sociala nätverk, så är det propaganda i alla dess former. Sanningen har marginaliserats ner till propaganda och lögnerna upprepas till de blir en sanning. Välkommen till Alice i Underlandet.

  http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-forlangningen-av-putins-hardfora-retorik/

  • Ja, Dagens Nyheter har för mig förlorat nästan all trovärdighet i denna ytterst allvarliga fråga. DN har, vid sidan av SvD och nästan alla dagstidningar i Sverige, blivit en förmedlare av desinformation vad det gäller globala konflikter, krig, terrordåd.
   Exempel: Dagens Nyheter ledare den 4 feb. i år 2015 förmedlar lögnen att MH17 blev nedskjutet av proryska aktivister, trots att den pågående utredningen inte alls har tillkännagivit något dylikt. Sålunda, DN drar sig inte för att sprida lögner i sin enastående NATO-partiskhet.
   Bortsett från propagandan mot Ryssland/Putin så fanns häromdagen en helt okritisk artikel i DN, skriven på ett slags motbjudande hurtigt manér om en möjlig kommande trend: att chippa sig. I en annan artikel för en tid sedan i samma tidning beskrevs barn i Malmö som offer för “konspirationstramset” i och med att dom hade en annan syn på terrordådet i Paris än den som förmedlats genom traditionell media.

 • Svenska småbönder offras i EU-sanktioner mot Ryssland ledda av USA.

  Mjölkpriset har fallit med 25%. Fakturorna kan inte betalas. Bönder gråter. Vad ont har de gjort?

 • Journalisten kallade intervjun för en “fördjupning”. Analysdjupet var dessvärre inte särskilt omfattande. Det hade blivit mer balanserat om man även haft med en röst “inifrån” som hade kunnat argumentera för Rysslands agerande.

  EU/Nato:s retorik är att man verkar för en “fredlig lösning” samtidigt som man upprustar kraftigt på ett flertal platser längs fronten. Vid sidan av detta bedriver man en kraftig massmedial propagandakampanj mot Ryssland. Man skapar också fiktiva nyheter. Vissa av bilderna från Ukraina har varit arrangerade där folk ställt sig i aggressiva positioner med olika tillhyggen för att fotografen ska kunna “dokumentera” händelser som västmedia sedan ska skriva rafflande nyheter om.

  Det största hotet är nog inte att Ryssland befinner sig på Krimhalvön utan att landet har en annan valuta, ett annat språk, ortodox religion och konservativa värderingar när det gäller familj och -bildning. Det pågående kriget mot Ryssland bör förstås som ett sätt för US/Nato att utplåna en annan kultur som verkar hindrande för deras planer att snabbt skapa en enhetlig världskultur och en världsregering. Efter Ryssland kommer krig mot alla andra länder som ännu inte McDonaldiserats. Vi i Sverige behöver inte vara oroliga för att drabbas av USA:s aggressiva tyranni då vi betraktas som en av deras “bästa vänner”. Å andra sidan brukar de säga vackra saker om andra länder ena dagen; nästa dag kör de in en bajonett mellan skulderbladen på deras ledare och befolkning.

  Egentligen handlar det om en slags show-business. På en högre nivå samarbetar USA med Ryssland när det gäller rymdforskning…

  • Det politiska och därmed militära styret i NATO-sfären styrs av ekonomi inom komplexet. Att ha varit en USA-allierad eller samarbetspartner tidigare har inte inneburit att man blivit skyddad mot angrepp och statskupper. Snarare tvärtom.
   “Don’t believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding, find out what you already know, and you’ll see the way to fly.” – Richard Bach

 • Jag tycker att det är missledande p.g.a. dem inte vågar diskutera VARFÖR är vi i denna läge idag och varför inte diskutera att NATO har brutit avtalet som de skrev under när Ryssland gick med Tysklands sammangående med Östtyskland där de lovade att inte utvidga sig mot öst.VARFÖR diskuterar de inte NATOs provokation av inte bara Ryssland men andra länder också.De bara pratar om hur situation är allvarligt,och det är mycket allvarligt eftersom USA/NATO vill kuva Ryssland och den tillåter inte Putin och därför fortsätter eskaleringen.USA vill inte fred,de vill krig och krig och mer krig för att kunna sälja vapen och koloniasera hela världen.Panelen vågar inte heller vara kritiska mot USA/NATO för dagens situation,eller kritiska mot Kiev som dödar sina egna medborgare där många kvinnor och barn.De diskuterar inte heller vad Sverige borde göra att avstå från stödjandet av den nazi ledning i Kiev.Det är mycket som de skulle informera den svenska folket men det gör de inte tyvärr.

 • Enligt trepartsformeln så är en tredje part osynlig bakgrunden och instigerar hela konflikten. (Enl. Ben Fulford (journalist i Japan) Så förbereds Kazaria 2.0 meddelst proxy. Och det som vanligt i krigssammanhang.

 • Det är inte så konstigt om det blir fel.
  Har man bara aftonbladets artiklar och reportrar som bakgrundsinformation och analys
  blir det så här.
  Se det egentligen som ett facit på hur programmeringen av svenska/västerländska folket lyckats.
  Det är ju så, precis så, det ser ut i folkhemmet Sverige.
  Till och med bland mina vanligtvis kloka kolleger är läget detsamma.
  Kom också ihåg att programmeringen åtminstone för de som gjort värnplikten i Sverige under förra seklets senare del var att fienden kom österifrån. Och då var det varken baltstaterna eller finnarna man talade om. Detta med rysskräcken ligger djupt rotat i
  den svenska själen. 200-års minnet av freeden med sverige ryssland gick av stapeln för några år sedan. Alla runt östersjön deltog mangrant dock inte sverige som inte var välkomna efter det att Bildt anklagat ryssarna för mazistfasoner i samband med kriget 080808 i Georgien. Samtliga västländer har bett ryssland om ursäkt för att man misstog sig. Dock inte svenskarnas bildt eller någon annan politiker för den delen.
  Finns fler exempel.
  Vi har många olika kritiska siter i sverige. Säkert över 100. Det är dags att göra en samordnat attack mot det svenska omedvetandet.
  Tar man inte upp ämnet Z så kan nog dom flesta ställa upp i ett gemensamt upprop.
  Dvs agera på samma sätt som TT och Reüters.
  Det är mycket nu som står på spel.

  Tack Torbjörn för allt ditt arbete.

  LeifB

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *