Debatt i Aftonbladet om upptrappningen mellan USA/EU/NATO och Ryssland – Finn fem fel

publicerad 7 februari 2015
- av NewsVoice

ANALYS. Du som läser NewsVoice och ser denna TV-debatt ovan, vad anser du om kvaliteten? Är perspektivet balanserat? Tas alla kärnfaktorer med? Bedöms parterna i konflikten i och runt Ukraina objektivt? Beskrivs en sida som aggressiv och en annan annan som offer eller är så ej fallet? Har något utelämnats? Har något förstärkts? Låt oss anta att det finns fem fel i denna TV-debatt.

Kommentera nedan. / redaktören

Upptrappningen USA-EU-NATO och Ryssland