Demokrati är inte gratis – Ansvaret för ett land finns ej i händerna på ett fåtal privilegierade

publicerad 12 februari 2015
- av NewsVoice

Riksdagen plenisalen 2006

Bertil LindqvistHur ser det ut idag? Vart är vi på väg? Det är välkänt att många länder idag anser sig ha demokrati, medan många andra inte ens anser att de har det. I världens icke demokratiska länderna kämpar majoriten av befolkningen, ofta med livet som insats för att landet skall bli en demokrati. Demokrati är inte för något land en given gåva, utan alla länder måste kämpa för att bli en demokrati och för att hålla demokratin ren och skyddad från alla hot.

Text: Bertil Lindqvist | Foto: Wikimedia Commons

Det finns länder där man kan bestraffas med 1000 piskrapp och 10 års fängelse för att man uttryck sin åsikt om demokratin.

När Benjamin Franklin som 1787 fått uppdraget att upprätta den amerikanska Konstitutionen, en dag lämnade Independent Hall kom en kvinna fram och frågade:

”Mr. Franklin, vilken statsform har ni givit oss”?

Franklin svarade:

”Ni har fått en republik, – om ni kan behålla den. Ansvaret för ett land ligger inte i händerna på ett fåtal priviligierade. Vi är starka och kan inte förtryckas så länge var och en av oss minns sina plikter som medborgare. Demokrati är inget man får gratis. Men nu lever vi i en. Och om vi gör det vi skall får våra barn också göra det.”

Man kan med fog ställa sig frågan om alla de så kallade demokratierna har en demokratisk inriktning och finns de över huvud taget. Korruptionen är mycket utbredd och Sverige kan inte ens med heder hävda, att det är ett av de minst korrumperade länderna i Europa.

I vår grundlag står det att: ”All makt utgår från folket.” Kan vi verkligen säga att den gör det? Vi har allmänna val, men det hade man å andra sidan också i Sovjetunionen. Då var det väl ingen här i Sverige, så när som en handfull kommunister som ansåg att Sovjetunionen var en demokrati.

Skulle jag fara med osanning om jag sa att vi erbjuds att rösta på ett antal oligarker, blivande oligarker och dess lobbyister. Att partierna är så lika att vi inte ens har en riktig opposition. Frånvaron av opposition är det som är signifikativt för gamla Sovjetunionen och andra diktaturer.

Bröd och skådespel åt folket Om vi bara följer den Romerske Kejsarens direktiv, så är största andelen av svenskarna ganska nöjda med att matas dokusåpor och propaganda. Vi har ett oerhört starkt propagandamaskineri som består av två jätteaktörer Bonnier och Schibsted media group. (källa Mediakollen) Inom denna grupp finns en censur som gör att den svenska staten inte behöver bry sig om att ha en egen. Författare, forskare och journalister censureras och ges, om de inte har rätt åsikter, ingen plats i de medier som finns.

Kända författare och journalister som t.ex. Marcus Birro, kastas obönhörligt ut från den offentliga scenen (Läs Expressen där Bonnier är den dominerande ägaren) källa Mediakollen.

Professor emeritus Bo Andersson vid Göteborgs Universitet, har bl.a i sin IDP-rapport 2008:9 Demokratins värden sagt:

”Det demokratiska samhällets värdegrund rymmer en begrepps- och teorivärld som kräver dialog, reflektion och problematisering. Genom att hålla diskussionen om begrepp och teorier, knutna till en relevant empiri, vid liv minimeras risken för att begreppet värdegrund blir ett rov för exploatering, ett honnörsord utan mening, möjligen i propagandans tjänst.

Det kritiska tänkandet och den konstruktiva, reflekterande diskussionen kan ses som värdegrundens kärna och livsnerv, och den diskussionen förankrar begreppet i andra begrepp som aktualiserar teorier och teoretiker.”

Vår demokrati i förfall

När jag själv varseblev att det finns ett reellt hot mot själva demokratin, som är långt mycket större och allvarligare än det hot som kommer från terrorism, nazism, kommunism, rasism och diskriminering så känner jag mitt ansvar att engagera mig och göra vad jag kan för att göra svenskarna medvetna om detta stora men för flertalet okända hot och vakna upp från sin ”Törnrosasömn.”

Benjamin Franklin sa:

”Ansvaret för ett land ligger inte i händerna på ett fåtal privilegierade.”

Hur har vi det i Sverige? Är det inte just så att vi har ett fåtal privilegierade oligarker som styr och ställer i landet och avstår inte ens från att använda Joseph Goebllbes propaganda nummer för att skydda och befästa sin makt.

Nyamko Sabuni sa i sitt installationstal i Sälen att:

”Det talade ordet gäller.

Våldet finns som ett inslag i allt för många sammanhang. I idrottens svans, på skolgårdarna, på fester, i restaurangköer men också i nära relationer. Fotbollsligor som gör upp om mötesplatser för att slåss, en bomb som sprängs utanför en åklagares hem, en ung man misshandlas till döds av jämnåriga. Den ökande våldsanvändningen är inte sällan även ett hot mot demokratin.”

Nej, Nyamko Sabuni. De ovan uppräknade hoten är givetvis mycket oroande och förhatliga, men dessa hot har vi lång tradition att hantera. Vi har lagar som ska hantera detta och polis och domstolar som med varierande framgång vilja och kunskap, ska utföra sitt uppdrag. Det går inte så bra alltid, men de finns i alla fall. Det är ett av demokratins verktyg. Det är bara att se till att de fungerar.

De lagliga övergreppen

Det hot mot demokratin som jag ser som mycket större och allvarliga än de ovan nämnda, och där har vi inget skydd eller försvar, varken av lagstiftning eller av rättsväsende.

Det består i att en klick av människor i den övre delen i den sociala skalan, kan agera utanför Sveriges lagar och regler och begå grova brott mot enskilda och samhället som sådant och el sällan med benägen hjälp av rättsväsendet, sina nätverk, samtliga myndigheter inklusive alla tillsynsmyndigheter, läkare, företag och banker. Att detta är verklighet har jag sett en mängd exempel på och alla exempel kan visa upp helt vattentät bevisning. Detta är det stora hotet mot demokratin.

Jämförelse med Ryssland

I en fransk dokumentär, som visades i svensk TV för en tid sedan, visades det hur oligarkerna i Ryssland, med hjälp av korrupta myndigheter och domare kan stjäla en hel fabrik, sparka hela personalen och riva hela den lönsamma fabriken och sedan få det att se helt laglig ut genom den korrupta domarens olagliga utslag.

Storbanken HSBC gömmer ohederliga svenskars pengar

Denna ryska metod, som vi alla förfasas över, (det händer ju i Ryssland), används fullt ut även i Sverige, exat på samma sätt. Enligt oligarkins metoder görs detta under en falsk slöja att demokratis värdegrunder och lagar följs och att allt görs i det fördolda för att inte väcka kritik och opposition. På detta sätt kan de redan rika kriminellt berika sig själva, med handräckning av vissa av våra statliga tjänstemän och samtidigt totalt ödelägga oskyldiga och försvarslösa människors liv. Man har många metoder att i det fördolda begå vidrigheter mot enskilda medborgare.

I härskartekniken finns en mycket stark metod nämligen att nonchalera och förringa sitt brottsoffer och lämna honom utan någon uppmärksamhet. Ett mycket vanligt sätt är att diskriminerande kalla sitt brottsoffer för ”rättshaverist” Detta ord, som det inte går att översätta till något annat språk, (vad jag har konstaterat) är till för att lämna och göra brottsoffret rättslöst.

Demokratins dubbla agendor

Vi har i Sverige olika agendor beroende på vem du är. Uppdrag granskning som via svensk public service ibland törs sticka ut hakan mot oligarkerna, visade nyligen hur man i Åkersberga kommun har olika regler beroende på om man heter Douglas eller något annat.

När den stora Skandiaskandalen inträffade och försäkringsbolaget Skandia var tvungen att byta till IF, var såväl vår public service och domstolarna mycket förtegna. Idag kan jag i och för sig läsa om skandalen, men det finns väldigt lite publicerat om vad som hände med direktörs och styrelsebovarna.

Man kan läsa att förre finanschefen Ulf Spångberg har förlikats och avstått 45 miljoner av sin pension. (Källa Nyhetsportalen.se)

Ola Ramstedt åtalas av Christer van der Kvast (enlit GP) och döms till två års fängelse (enligt realtid.se)

Skandias förre vd Lars-Eric Petersson ställdes inför rätta 4 gånger. En riktig rättshaverist skulle man antagligen ha kallat honom om han inte varit just Skandias förre VD. Efter 3 år blev han till slut helt frikänd. Hans kamrater i Skandias styrelse Lars Ramqvist och Bengt Braun förnekade sedan i domstolen all kännedom om det stora bonusutfallet. (Källa Fokus)

Fawlty Towers

På något sätt känns det som om man hamnat mitt i ”Pang i Bygget” där Manuel säger ”I know nothing, absolutely nothing”.

I samma fars kan såväl Fredrik Reinfeldt, som inte kände till Sveriges största affär och styrelsen i Skandia ges bra roller. Miljarder är borta, men ingen vet någonting.

Blev någon i Skandiaskandalen verkligen straffad?

Jag har letat och letat men inte funnit något. Kan någon upplysa mig om huruvida någon i Skandiahärvan verkligen blev straffad? Vilket fängelse satt de på osv?

Nyamko Sabuni, Detta är det verkliga hotet mot demokratin. Vad har vi för skydd för denna antidemokratiska kraft? Ingen så vitt jag vet.

Det är värsta är inte onda människors ondska,

Utan goda människors likgiltighet som är hotet mot demokratin.

Vad kan vi göra åt saken?

Det vi inte bara kan göra, utan också måste göra, är att lägga Mr Benjamin Franklins ord på minnet förstå vad demokrati betyder och agera därefter.

”Ni har fått en republik om ni kan behålla den. Ansvaret för ett land ligger inte i händerna på ett fåtal privilegierade. Vi är starka och kan inte förtryckas så länge var och en av oss minns sina plikter som medborgare. Demokrati är inget man får gratis. Men nu lever vi i en. Och om vi gör det vi skall, får våra barn också göra det.”

Som den store kinesiske rorsmannen sa: ”All förändring börjar med insikt”

Text: Bertil Lindqvist


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: demokrati
 • Peter Grafström
  Varför skulle Platons filosofi vara mer rationell än Aristoteles. Generella omdömmen som dessa tror jag är farliga, under alla omständigheter är vi tvingade att tänka själva.

  Att Marx är intellektuell är jag helt på det klar med, men på ett auktoritärt, akademiskt och teoritiserande vis. Det är typiskt för den revolutionära, jakobinska traditionen. Lenin fullföljde den konsekvent genom sin polimik mot empirin. Det är just emperin vi borde knyta an till, det betyder också de små stegens förändring.

  Marx är överreklamerad som förklarare av det “Kapitalistiska” systemet det är också därför han möter så litet sakligt motstånd.

  http://www.klyvnadenstid.se gör jag min egna försök. Se exemplevis Vänstern och arbetet.

  • Vi är nog överens beträffande Marx och jakobinismen. Men där ingår även ‘enlightenment’ på ett förrädiskt sätt som majoriteten inte uppmärksammat. Och Aristoteles är iaf som han utnyttjats en förfärlig antiempiriker som länge förlamade den europeiska vetenskapen. Platon pekade på vikten av att mångsidigt erfarna och dugliga individer valdes ut till nationens styre. Det ger utrymme för etablerandet av rationella auktoriteter. När det gäller Platons vetenskapliga insatser är jag dåligt påläst. Känner till hans liknelse om fångarna i grottan vilken indikerar djup insikt om våra begränsningar.

 • Umberto Echo’s I Rosens namn berör bla undertryckandet av frigörande litteratur.
  Enligt Lyndon Larouche skriverier från 70-talet när han fö var socialist pågår det sen årtusenden en kamp mellan samhällsbyggande rationella konstruktiva krafter (Platoniska) å den ena sidan och återhållande mörkerkrafter(Aristoteliska) å den andra. De senare ägnar stor möda åt att motverka den rationella vetenskapen och planterar in irrationella föreställningar. Syftet är att bevara status quo för en härskande oligarki. I detta ingår att man vill motverka befolkningstillväxt vilket leder till att man inte vill utveckla samhället.

  https://sites.google.com/site/thecampaignerunbound/home/secrets-known-only-to-the-inner-elite-node

  Enligt Webster Tarpley plagierade engelsmännen på Malthus tid sina texter från föregångare i Venedigs oligarki som var av den onda sorten. Vad som kallades det Venetianska partiet övade vid den tiden inflytande över England
  I mörkermännens agenda ingår att fortsätta blanda bort begreppen och förfalska historieskrivningen. Att leda in intellektuella tex Karl Marx på fel spår genom att förse dem med vilseledande information.
  Detta konspirerande drag är också känt från frimurarkretsar.
  Allt är inte bara en följd av vår själviskhet enligt detta synsätt utan det finns också avsiktligt skadliga krafter i rörelse. Eftersom Englands agerande under flera århundraden passar in på den ondskefulla försåtliga typen av maktutövning, men inte på den konstruktiva, så har detta aktualitet.

 • Den generation som sitter i skolbänkarna nu är produkten av många års programmering.
  Alla skäger att utbildning o kunskap är viktigt. Helt fel vad vi behöver är självständiga vidsysnta människor med insikt och bildning. Det borde skolan förmedla inte programmerade konsumenter och några få blivande producenter. Ett skolsystem som i första hand värnar miljö människor o allt annat levande.

 • Är det inte likadant i Sverige – att myndigheter, tidningsägare med flera – ser oss som skriver på NewsVoice som ett hot mot deras sätt att styra och ställa, förändra lagar eller tolka reglementen godtyckligt enligt eget kynne.

  Har någon skickat kommentarer till en ledande dagstidning – tycks det som att kritiska röster sällan eller aldrig får en reaktion. Budskap, som ger en avvikande mening föranleder sällan eller aldrig ens den minsta reaktion!

  Annat ljud i skällan kan det bli när myndighetens eller tidningens budskap applåderas …. Då noteras att “si eller så många” tyckt precis vad det aktuella budskapet hade gällt …

  När aktuellt problem senare diskuteras med “svensson/johansson” verkar denne antingen inte vilja tro på fakta, eller så ses en växande oro i ansiktet – som snarast bekräftar att den man talat med helt enkelt inte vågar ifrågasätta det myndighetspersoner hävdat.

  “Men så kan det ju inte vara! Det måste Du väl förstå! Du måste ha helt missuppfattat det hela!° – Som om den med andra åsikter än myndighetens på något sätt skulle komma att bli bestraffad …

  Det brukar inte hjälpa att man med dokument av skilda slag kan visa att aktuell myndighet gång på gång tolkat t ex EUdomstolens domar enligt eget gottfinnande … Trots att sådana domar skall gälla över svenska lagar – såvida inte undantag begärts innan medlemskap erhållits i EU/EESområdet …

 • Peter G
  Du säger “Och att ungdomarna är tvungna att lyda vore en förbättring jämfört det trotskistiska kaos som fn råder.”
  Jag vet inte riktigt hur fu tänker. Jag jobbar med dom varje dag o har mest positiva erfarenheter. Men dom börjar att förstå mer och mer av vår omvärld och vilka lögner media sprider. Deras förtroende mot vuxna är på väg i botten.
  Dom vet hur det står till med bankerna med krigen med oljan med klimatdebatten i skolan får dom ingenting av detta eller ens något som kan likna den verklighet dom känner till.
  Ofta genom vänner klasskamrater från andra kulturer.
  Idag hade man en “förintelsedag”. Jag frågade vad dom tyckte. Kille svarade “det var en gammal gubbe som satt o ljög hela tiden. Han sa att han var den enda som överlevt gaskamrarna i hela världen. Men det gjorde ju alla dom andra också. Djävla båg”

  Att lyda innebär för dom flesta att visa förtroende och respekt det varken får dom eller
  visas av samhället. Istället kompenseras dom av oss vuxna med mobiler och datorer.
  Som tur är är det mycket få av dom som köper tidningar eller konsumerar deras nätbilagor.
  Säkert vill man nu få Flashback nerstäng eftersom det är en hatsite.
  Sanningen är att där finner många av våra ungdomar sanningar som inte finns på andra ställen. Hatforumen befolkas förmodligen mest av vuxna som behöver stöd.
  Kanske är det på samma sätt som med det gamla judiska paret som själva skrivit alla slagord. Vissa grupper behöver en yttre fiende för att hålla ihop.
  Så även våra politiker

  • Jag menar inte att de är bråkiga utan att de har mer frihet än de kan hantera och det resulterar i att de är helt i händerna på kommersiella krafter. Åtminstone pojkarnas skolresultat försämras pga av den friheten. Dataspel bla lär vara en av orsakerna enligt många. Med mer auktoritet från alla vuxna skulle de kunna hjälpas bättre.

    • Det är kanske det som är problemet. Det som är ofattbart är att du menar att det är en högre grad av frihet som begränsar vad folk lär sig.

     I realiteten säger du ju att mer disciplin och hårdare styrning i vad som skall räknas som kunskap är modellen. Så mycket för att tillvarata olika kompetenser…..

    • Straw man argument brukar de skriva på engelska, vet inte om vi har något uttryck för det. Du antar eller insinuerar att jag menar något och angriper det. Det är därför jag inte tyckte det är lönt att argumentera i kommentar ovan. Jag menade inte alls det som rör ungdomars verklighetsuppfattning tex när de upptäcker att skolan lär ut sånt som de upptäckt på nätet är fel. Det vill jag verkligen inte hindra. Men det som bekymrar mig är den mer vardagliga friheten att ta lätt på den möjlighet som det är att skaffa sig goda kunskaper. Och uppfatta skolan som en enormt viktig möjlighet att förbättra sitt liv.
     Föräldrar har svårt att motverka alla andra krafter bla alla kommersiella som slukar uppväxtåren och föräldrarna behöver hjälp av en stabil värdegrund som genomsyrar hela samhället för att kunna stötta barnen utan att det blir för mycket slitningar.
     Sveriges frihet beror på sikt av vad dess medborgare gör av sig. Det ser fn ut som om vi är en provins i imperiet utan självkänsla där en svensk militär idag sa med anledning av att Usa skall samöva med svenska och finska flygvapnet, att det visar att Usa litar på oss. Att Usa litar på oss, varför skulle de inte göra det? Frågan är ju varför vi litar på Usa och att se det som en fördel att samöva med Rysslands och större delen av mänsklighetens fiende, Usa, tyder inte på mycket svensk självkänsla. Tvärtom tyder det på en infantil beundran som bara har gjort oss svagare under hela tiden det förekommit. En bättre utbildad befolkning skulle ge möjlighet till fler som gjorde motstånd. Anglosaxarna följer en filosofi som yttrar sig som tillbakahållen utveckling överallt beträffande både ekonomi och utbildning. Kunskap ses av dess eliter som ett hot.

    • “Föräldrar har svårt att motverka alla andra krafter bla alla kommersiella som slukar uppväxtåren och föräldrarna behöver hjälp av en stabil värdegrund som genomsyrar hela samhället för att kunna stötta barnen utan att det blir för mycket slitningar.”

     Och i den sammanfattningen kan man ju också inflika att föräldrar inte har någon större möjlighet att vinna värdegrund när det finns ett monopol på det som skolan har som uppgift, och att tiden barnen befinner sig i den miljön är ca 15.000-20.000 timmar jämfört med tiden mellan kvällsmat, tv och sovtid.

     Det som kännetecknar ett samhälle är dess kultur, aka. moral. Den moral som härskar idag är att skaffa ett bra jobb och se till att vara en bra försörjare, dvs. tjäna så mycket pengar som möjligt. I grunden enskild maximering av förvärv för säkerställande av egen inkomst. Kanske finns det en sida av detta som borde värderas om.

     I grunden skapar detta centrering av egenintresse, moralisk relativism map. “go along get along” samt social darwinism. Högst inkomst klättrar fortast.

     Att vi går med på olika saker trots att det ibland finns tvivel rörande riktigheten om det är det rätta, sett från det egna perspektivet är för att vi inte har andra saker vi tror på. Den som inte tror på något, faller förr eller senare för mindre ädla läror.

     Hur man skall inpränta moral kan ju diskuteras i oändlighet, och i det fallet kan jag hålla med om att en viss grad av disciplin krävs…..

 • Feodalt är inte enbart negativt om man uppdaterar det så vuxna kvinnor har samma status som de fria männen. Och att ungdomarna är tvungna att lyda vore en förbättring jämfört det trotskistiska kaos som fn råder. För att bryta sig ur den nuvarande världsordningen måste nog mindre självständiga enheter skapas, givetvis hela tiden med uppdaterad info om vad andra gör så att frivillig samverkan är möjlig. Men poängen är att man berövar centralmakten inflytande.
  Både över territorium och ekonomi. När det stabiliserat sig kan man sen bygga upp fungerande större enheter.

  • Peter. Själva poängen är att komma till insikt om det egna ansvaret. Och med den insikten försvinner behovet av att andra styr dina tankar, och att du försöker styra andras tankar.

   Begreppet auktoritet över andra är en styggelse om man ser det ur ett Natural-Law perspektiv. Du kan aldrig ge bort ditt ansvar och därmed kan du heller inte abdikera något annat heller. Så fort du faller bort från begreppet att alla har lika värde, så inser man omöjligheten att någon, någonstans skulle ha rätt att styra över andra.

   Visst måste det finnas ett mått av disciplin för barn, men själva kruxet är ju att lära dessa eget ansvar och inte, som idag, att lyda de som påstår sig veta bättre.

   Med det perspektivet faller både behovet och rimligheten med större enheter, såvida det inte handlar om frivilligt samarbete.

   • Det är mycket tryggare att känna respekt innan man är mogen än att ständigt följa egna impulser. Men nu var det inte barnuppfostran som var huvudsaken utan tankar om hur man kan bygga upp demokratin på sikt genom att först skapa mer självständiga celler i samhällskroppen och det är feodalism i alla fall som jag sett det beskrivas av andra som ser det som liktydigt med det gamla testamentets patriarkat. I vår tid där inte bara råstyrka avgör måste bäde kvinnor och män vara fria.

    • “Men nu var det inte barnuppfostran som var huvudsaken utan tankar om hur man kan bygga upp demokratin på sikt genom att först skapa mer självständiga celler i samhällskroppen ….”

     Det är ju precis samma sak. Individer som inte kan tänka själv, hantera Trivium eller andra konkreta metoder för kunskapsinhämtning och processande av dessa är hjälplösa gaseller på en savann av 100% utsvultna lejon.

     Och det vore även lämpligt att noga fundera över om dagens definition av manligt och kvinnligt är i vår sanna natur, eller om det är ett socialt präglat system.

 • All offentlig makt i Sverige UTGÅR från folket.
  Alla gröna byxor i butiken UTGÅR från sortimentet.

  Synonymer:
  1. starta, avgå; ha som utgångspunkt, förutsätta
  2. strykas, uteslutas, tas bort
  3. betalas, betalas ut, erläggas
  4. ta slut, upphöra, förfalla, löpa ut

  Intressant ordval av lagboks-författaren vilket går att tolka diametralt olika efter behov.

  • Karri, mycket fyndigt. Jag har aldrig tänkt på dessa synonymer.
   Det är givetvis så våra styrande läser lagen. Som fan läser bibeln ungefär.
   Makten innehas inte av folket, makten försvinner från folket.

   Jag tror i alla fall att lagstiftaren menade att makten skulle innehas av folket.

   • Pappa sven skriver på annat ställe på Internet:

    All offentlig makt går ut över folket…..en liten felskrivning i lagtexten.

  • Ja, när man börjar förstå hur orden används emot en, och vad de egentligen betyder…
   Vår tids präster, jurister, advokater, domare, politiker, tjänstemän, experter, lydmediajournalister… tolkar lagen till maktens fördel. Men, vem säger att de har tolkningsföreträde? Till svar får man översittarens byråkratspråk, som ger sken av korrekthet, som tystar de flesta för de känner sig dumma när de inte begriper, men det är bara för att förvilla. När de kör fast, och man lyckas överbevisa dem, ignorerar de en. De har alla medel till sitt eget förfogande. Tid, pengar, kontakter… och de skyddar varandra. De kan inte erkänna ett enda brott mot mänskligheten utan att ruineras av tusentals fall av drabbade i detta land.

  • Du skriver “det svenska feodalsystemet”
   saken är värre än så. Tror att du menar det internationella.
   Vi slavar har alla samma herre dvs bank o möjligen om man skall dela upp det även
   vapenindustrin.

  • Nej Hagman, jag hoppas verkligen inte att det ska behövas ett blodbad. Jag är i själ och hjärta en fridens man. Något radikalt måste dock hända.

   I den trilogi som jag skrivit och som består av böckerna HAVERISTERNA, BÖDLARNA OCH FÖRRÄDARNA, är det ett helt annats scenario som spelas upp och begränsar oligarkernas makt. Om det blir så eller något annat vet vi ju inte, men jag är övertygad om att fler och fler inser att vi måste få till en förändring.

   Den första boken HAVERISTERNA kan alla läsa gratis här på Newsvoice. Det släpps ett kapitel i veckan. Det som börjar som en mordhistoria, är i själva verket något helt annat.

 • All makt utgår från folket. Det är den grundläggande hörnstenen i svensk demokrati. Du Bosse ställer frågan vem som verkligen styr i Sverige. Det är inte svårt att fastslå att det inte är folket i alla fall. Här kommer tre anledningar.
  1. Sedan svetsaren från Örnsköldsvik (Löfven) gjorde om konstnären från Braunaus (Hitler) reptrick att i praktiken göra landet till en enpartistat utan opposition (decemberuppgörelsen) sattes ännu en spik i demokratins likkista. (se min tidigare artikel på Newsvoice – ”Varning för att det svenska valresultatet 2014 påminner om valet i Tyskland 1932”
  2. Redan sedan tidigare har mediekoncernerna Bonnier och Schibsted Media Group i stort monopoliserat större delen av utbudet på tidningar, tv och film samt infört en intern censur. De Journalister som vill behålla sina jobb skriver vinklade artiklar och ibland ren propaganda för att ha en framtid inom företaget. (Annars går det som för Marcus Birro).
  3. De verkliga makthavarna heter dock IDA, HILDA och RUBEN. Detta är namnen på tre stora klubbar för de de höga tjänstemän som styr Sverige. IDA och HILDUR är kvinnoklubbar, medan RUBEN är dess manliga motsvarighet. Här sitter topparna i den svenska rättsapparaten, men även andra höga samhällsfunktionärer. Vanliga människor äger ej tillträde, de som enligt vår grundlag makten skall utgå ifrån. Att studera namnlistorna över dessa klubbars medlemmar är en hårresande läsning för den som förstår vad det betyder.

  Carin Stenström, journalist och samhällsdebattör på Skånskan skrev en artikel den 13 januari 2011 som heter ”Nätverk som hotar rättssäkerheten”.
  Läs artikeln på http://www.skanskan.se/article/20110113/OPINION/701139830/-/natverk-som-hotar-rattssakerheten.
  Det förklarar mycket varför vi har en rättsapparat och andra statliga verk som inte fungerar.

  • Att läsa om dessa nätverk gör mej mörkrädd. Inte underligt att myndigheterna agerar djävlar och skinnar medborgarna i stället för att utreda och fatta beslut utefter lagstiftningen. Det finns ju ingen rättsäkerhet. Inga lagliga domstolar. Det är heller inte konstigt att facket motarbetar sina egna medlemmar när de sitter i knät på våra motståndare. Vi vet ju att det är så men trots att man upplevt sveket vill man ju inte riktigt tro att det är så fruktansvärt korrupt som det uppenbarligen är. Har vanliga dödliga någon framtid i detta land?

 • Svenska media vågar utmana islams terrorister trots att företrädarna för dem är oerhört våldsbenägna men inte de svenska politiska oligarkerna. De senare måste således vara farligare än IS. Varför får vi inte exempel på hur detta visar sig.?

 • Bo Sonnsjö Det du beskriver om hur en GT som saboterat för flyktingar, sjuka och skadade tillåts glida runt från myndighet till myndighet som om han premieras för att han förstör rättssäkerheten för de mindre bemedlade medborgana. Detta är katastrofalt och något som ingen mer än Expressen vågat grava i. Dock enbart lite på ytan. Upphöjelsen måste innebära att riksdag och regering planerar att sabotera rättsystemet för alla arbetstagare. Att Löfven och Romson accepterar detta innebär att även dem går företagarnas och överklassens ärenden för att få bort alla trygghetslagar. Tom facket är helt tyst när det gäller sabotaget av socialförsäkringssystemet.Detta osar svågerpolitik och korruption men ingen vågar knysta. Vad händer med dem som visar att kejsaren är naken?

 • Det framgår av statsvetaren Anne-Marie Pålssons bok ”Knapptryckarpartiet” att svenskarna röstar fram dem partiledningarna valt ut. Vilka andra hamnar annars i riksdagen?
  Inte kan de vara särskilt många – som där representerar oss – de vanliga väljarna!

  De som partiledningarna valt ut ”stiftar lagar; beslutar om skatter; bestämmer statens budget”.

  Dessa utvalda av partiledningarna skall sedan granska regering och statliga myndigheter …

  Detta förklarar mer än väl hur det blivit som det nu är i Sverige! De med mest hållhake på övriga – tycks alltid bestämma i slutändan …

  Är generaldirektörer (GD) så mäktiga att de bara hoppar från ena ämbetet till nästa – beroende på den “kompetensen”?

  Medborgarna måste fundera på varför våra myndigheter INTE fungerar, som de borde!

  Trots misslyckanden med både Migrationsverket och Försäkringskassan (FK) blev dess GD nyligen Sveriges rikspolischef!!

  Expressen avslöjade nyligen plötsligt att miljontals viktiga epostbrev plötsligt på ledningens order kasserats – sedan anställda avslöjat “ruffel och båg” i FKs ledning!

  Väsentliga följdfrågor till varför ingen nödvändig debatt i Sverige tycks komma igång:

  1. Varför tystnade all information om den händelsen så plötsligt?

  2. Varför slapp FK betala ut ersättningar till drabbade (med rätt till EU-vård) – vilka botats runt om i EU?

  3. Vem brydde sig om att Sverige/FK bröt mot EU-domstolens domar?

  4. Styrde Försäkringsjuridiska Föreningens styrelseledamöter över regeringskansli och socialminister Hägglund (utbildad av försäkringsbranschen, där han fungerat som handläggare)?

  5. Varför vägrade JO utreda om frågor om möjligt ”JÄV”?

  6. I vilken bransch återfinns Hägglund när hans tid som politiker är över?

  Men den viktigaste frågan är: “Vem/vilka styr egentligen Sverige?”

  • Kan vara en förklaring till att Hägglund såg så förtryckt ut senaste tiden. Kan också förklara den vidriga människosyn han anslöt sig till och förmedlade.

 • Eliterna provocerar då och då fram extremistiska rörelser för att förebygga mer konstruktiva uppror. Därför tror jag, är folk mycket försiktiga med att tänka så förbjudna tankar som att bygga upp organiserat motstånd som inte backar för att bryta mot spelets regler när det gäller tvångsmetoder. Det jag ser som viktigast är att tvinga fram ärlighet i mediavärlden eftersom det öppnar många möjligheter. Men även detta att bryta tabut mot att man med relativt stor numerär kan behöva ta till olagliga metoder när systemet har urartat som många av oss som följer alt-medier anser. Jag och många andra har skrivit till medierna och hårt kritiserat deras krigshets och falska propaganda men resultatet har i stort sett uteblivit.
  Mitt tålamod är slut och jag vill se dem utsatta för verksamma påtryckningar som de inte vågar stå emot. Skälet är inte hämndlystnad utan att det gäller att de befinner sig mellan två eldar och det gäller att vår eld svider värre än den från överheten. Att de fruktar vår rättrådiga vrede mer än att mista jobbet.

 • Så det är riskdagen som utsätts oss för rättsövergrepp om de accepterar att folket tvingas lyda myndigheternas legoknektar?Det Du beskriver under rubriken härskarteknik praktiserar Försäkringskassan mot alla mindre bemedlade som har skadats på arbetet. FK har i åratal struntat i att följa förvaltningslagen när kvinnor och arbetare ansökt om ersättning för svåra arbetsskador de åsamkats på arbetet. (Dem som inte har råd till dyra advokater förstås.)

  Man har helt enkelt struntat i att göra någon utredning. I stället har man frågat arbetsgivaren som naturligtvis aldrig erkänner sina brott samt använt en läkare för att sätta en felaktig diagnos eller liknande och använt detta som en avslagsmotivering. Ingen annan läkares diagoser accepteras. Eftersom ingen exponeringsutredning är gjort som visar om de funnits något på arbetsplatsen som har kunnat ge upphov till skadorna har ärendet inte prövats i någon instans. Påhittigheten är obegränsad när det gäller att fejka avslagsmotiveringar. Alla skenutredningar som gjorts på Försäkringskassan och alla förhandlingar i förvaltingsdomstolar i vilka handläggarna ljugit för att förstärka sina avslagmotiveringar är därför bara skenmanövrar för att lura de försäkrade att de fått en rättvis prövning. Men de gäller inte -finns inte. Nu måste alla dessa göras om. Det görs dock bara om de försäkrade känner till rättsskandalen = härskartekniken och söker på nytt. Alla andra snuvas på sina ersättningar. Myndigheten har medvetet havererat rättssystemet och i egenskap av sin härskarstatus kallar man de sökande för rättshaverister om de söker flera gånger. Dem som vet att de har rätt och att myndighetens tjänstemän begått brott försöker flera gånger. Man kan likna förfarandet med det som hände i Qvickfallet
  .
  Jag kan visa flera ärenden i vilka man kan följa kaoset upp till högre domstolarna. De drabbade får psykiska funktionshinder förutom de skador de fått av arbetsskadorna. När de upptäcker att myndigheterna är motpart i stället för utredare och i stället för att hjälpa startar ett tredje världskrig och att de måste kriga mot maktfullkomliga oförskämda tjänstemän som inte drar sig för att ljuga och bedra de redan svårt skadade försäkringstagarna. De klarar aldrig av att komma igen.

  Ett bra exempel är en byggnadsmålare som tvingats bort från arbetslivet pga av svår huvudvärk orsakad av lösningsmedel mm som han utsatts för i ca 30 år. Han fick av FK veta att han fått huvudvärken efter att han sjukpensionerats.Trots både sjukskrivningsintyg och utlåtanden från behandlande läkaren allierade förvaltningsrätten sig utan tvekan med försäkringskassan och köpte lögnerna rakt av.
  Någon borde forska på detta vidriga spektakel och på vilka skador som detta grova likgiltighetsuppsåt från statliga myndigheter orsakar. Skall vi ha de så Vad tänker den nya regeringen göra åt rättsrötan?.

 • All makt skall utgå från folket..jodå så här står det på riksdagens hemsida på första sidan
  “All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare

  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen.

  Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna. Dessutom har riksdagen stort inflytande på utrikespolitiken.”

  Läs gärna första och sista meningen en gång till och ge oss bra ett förslag på tolkning.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *