Den medicinska polisstaten är här – Mike Adams rapporterar från USA

publicerad 5 februari 2015
- Torbjörn Sassersson red.

Medical Police State USA

Den medicinska polisstaten är här och det sker genom nära samarbeten mellan läkemedelsindustrin och regeringen. De mänskliga rättigheterna som slagit fast att var och en har rätt att välja vårdform negligeras. Det skriver Mike Adams idag för NaturalNews.

Nu vill partimedlemmar från Demokraterna i USA att alla föräldrar som förhindrar att deras barn injiceras med vaccin som innehåller kvicksilverhaltig tiomersal (etylkvicksilver), aluminium,  natriumglutamat (MSG) och formaldehyd ska åtalas och bötfällas. Samtliga av dessa tillsatser i vaccin är klassade som neurotoxiska kemikalier.

Några citat från forskning och vetande:

“Spädbarn och barn är troligen mer känsliga för Al-exponering eftersom nervsystemet fortfarande är under utveckling.” / Livsmedelsverket om aluminium

”Etylkvicksilver är betydligt giftigare för fostrets hjärnceller än metylkvicksilver. Med nuvarande kunskap kan man inte vara säker på att den dosen etylkvicksilver som finns i Pandemrix inte skulle kunna ge upphov till en hämmad hjärnutveckling hos foster och barn”, sa Professor Maths Berlin som kommenterade en studie på Tiomersal. / Amalganskadefonden

“Formaldehyde ingestion results in severe corrosive damage to the gastrointestinal tract followed by CNS depression, myocardial depression, circulatory collapse, metabolic acidosis and multiple organ failure. The toxic effects of formaldehyde in experimental animals include irritation, cytotoxicity,and cell proliferation in the upper respiratory tract, ocular irritation, pulmonary hyperactivity, bronchoconstriction, gastrointestinal irritation, and skin sensitization.” / Vactruth.com

Based on peer reviewed studies, there is no question that glutamic acid is neurotoxic. This can be easily confirmed by accessing MEDLINE retrieval service for studies dating from 1966 to the present, using the words “glutamic acid” in combination with the words “brain lesions” and then “neurotoxicity.” I would also suggest that you look up the words besity,” ” and “seizures” combination with the words “glutamic acid.” / Dr Mercola, “The Danger of MSG and How it is Hidden in Vaccines”

Republikanerna står fortfarande för att alla och envar har rätten att välja vårdform och medicinering.

Alternativet är tvångsvård och tvångsmedicinering (tvångsvaccinering).

Läs mer

Text: Torbjörn Sassersson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det finns ytterligare en dimension. Inte bara angrepp på medvetande, det är angrepp på livet själv. Rädslan är stress och stress gör att kroppen inte kan stå emot olika angrepp utifrån. Fight eller flight och till slut dödställ reflex, dvs en villig massa som gör vad den blir tillsagt. Om man tänker at Eliten har klart uttryckt att det skall finnas enbart en begränsat antal människor på jorden ser jag detta som et klart Eugenisk program. Tydligen går det inte snabbt nog, alternativet människor blir mer medveten och då måste man blir rabiat, som den så kallade “Endlösung”.Jag undrar bara hur dessa hjärnor som har tänkt ut detta har föreställt sig Endlösung, när allt liv på Jorden er förgiftat.

 • Ivan, det verkar mer än sannolikt att medvetandet är själva måltavlan, kritiskt tänkande och grundlig skärskådning är en egenskap färre och färre besitter för materialismen är ju så fredagsmysig och så lätt att anamma och att ex. byta ut 15 bingolottominuter och istället läsa ex. vis vad Virologen Stefan Lanka och hans medarbetare har att säga om virus är ju för obekvämt för då kan man ju dessutom riskera att behöva tänka på egen hand.
  Det är inte psykopaterna i denna värld som är problemet utan alla övriga som låter dom hållas.

 • Detta handlar inte om pengar och makt. Detta handlar om att människor i allmänhet inte ska upptäcka sin egen styrka och skapande kraft. Detta handlar om att förstöra de andliga vägarna för en människas medvetet uppvaknande. Det är vad kemikalierna i vaccin handlar om. Sen har vi samma kemikalier i hygienprodukter i synnerhet aluminium, genom mat får människan i sig mer än ett kilo kemikalier årligen. Till detta tillkommer chemtrails. Det viktiga på det psykologiska planet är att hålla människor i rädsla för att då går det att styra dem.

  Tänk på alla dessa “farliga virus och bakterier”, allt som kan hota livet o.s.v. Rädsla över allt.

  Tanken är att en människa ska se livet från det materiella perspektivet med begränsande fysiska lagar, där hotet kommer utifrån och man måste ständigt skydda sig.
  Rädsla är en energi som har lägst vibrationer och har genom tiderna förorsakat mycket lidande.
  Detta fortsätter. Alla ska vaccineras! Den som inte gör det kan sprida smitta! Ingenstans kan man läsa sig till att de som vaccinerade sig klarade sig inte och de som inte vaccinerade överlevde.

  Hela tiden är vi manipulerade och i rädslan kontrollerar vi varandra. Om en lag om tvångsvaccinering skulle komma i Sverige skulle människor ange varandra garanterat om man inte vaccinerar sig, för att sådana åtgärder följs av rädslan för smitta. Smittan som egentligen inte existerar, men det är en annan historia.

  Världen är verkligen upp och ner.

  Se länken påhittade epidemier. Föredraget är på tyska: http://ivansbj.blogspot.se/2014/06/pahittade-epidemier.html

  Eller denna video: Vaccines-The True Weapons Of Mass Destruction http://youtu.be/9WoMps4Pmpo?list=PLFpbObURvzex6jrBwru5uOYr_f3K3NKfJ

 • Jaha. Och så tvångsförsäljer man det här till Europa via det hemlighetsomgivna handelsavtalet TTIP, så är det klart.Kan politikerna verkligen gå på det ? Det gör dom säkert. Tron (troendet) i världen har inte minskat; bara bytt plattform . Idag tror man på pengar och makt. Via mediamakten som
  är dess bibel, så den är naturligtvis viktig. Och internet blir ett hot som måste övervakas , för där uttrycker dom som inte tror på det här sina tvivel, och det är ju inte bra för den världsllga makten

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *