Den medicinska polisstaten är här – Mike Adams rapporterar från USA

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 februari 2015
- Torbjörn Sassersson

Medical Police State USA

Den medicinska polisstaten är här och det sker genom nära samarbeten mellan läkemedelsindustrin och regeringen. De mänskliga rättigheterna som slagit fast att var och en har rätt att välja vårdform negligeras. Det skriver Mike Adams idag för NaturalNews.

Nu vill partimedlemmar från Demokraterna i USA att alla föräldrar som förhindrar att deras barn injiceras med vaccin som innehåller kvicksilverhaltig tiomersal (etylkvicksilver), aluminium,  natriumglutamat (MSG) och formaldehyd ska åtalas och bötfällas. Samtliga av dessa tillsatser i vaccin är klassade som neurotoxiska kemikalier.

Några citat från forskning och vetande:

“Spädbarn och barn är troligen mer känsliga för Al-exponering eftersom nervsystemet fortfarande är under utveckling.” / Livsmedelsverket om aluminium

”Etylkvicksilver är betydligt giftigare för fostrets hjärnceller än metylkvicksilver. Med nuvarande kunskap kan man inte vara säker på att den dosen etylkvicksilver som finns i Pandemrix inte skulle kunna ge upphov till en hämmad hjärnutveckling hos foster och barn”, sa Professor Maths Berlin som kommenterade en studie på Tiomersal. / Amalganskadefonden

“Formaldehyde ingestion results in severe corrosive damage to the gastrointestinal tract followed by CNS depression, myocardial depression, circulatory collapse, metabolic acidosis and multiple organ failure. The toxic effects of formaldehyde in experimental animals include irritation, cytotoxicity,and cell proliferation in the upper respiratory tract, ocular irritation, pulmonary hyperactivity, bronchoconstriction, gastrointestinal irritation, and skin sensitization.” / Vactruth.com

Based on peer reviewed studies, there is no question that glutamic acid is neurotoxic. This can be easily confirmed by accessing MEDLINE retrieval service for studies dating from 1966 to the present, using the words “glutamic acid” in combination with the words “brain lesions” and then “neurotoxicity.” I would also suggest that you look up the words besity,” ” and “seizures” combination with the words “glutamic acid.” / Dr Mercola, “The Danger of MSG and How it is Hidden in Vaccines”

Republikanerna står fortfarande för att alla och envar har rätten att välja vårdform och medicinering.

Alternativet är tvångsvård och tvångsmedicinering (tvångsvaccinering).

Läs mer

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq