Handelsavtalet TTIP ger storföretag makt över hela regeringar och alla medborgare enligt Stop-TTIP.org

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 februari 2015
- NewsVoice redaktion

Handelsavtalet kallat “The Transatlantic Trade & Investment Partnership” (TTIP) innebär att makten ges bort till storföretag vars handel med länder inte får hindras, varnar rörelsen Stop-TTIP.org. Europa och Nordamerika förhandlar just nu om TTIP, som kan leda till att storföretag kan stämma regeringar och att hälso- och miljöregleringar elimineras. 

Det stannar inte där. Stop-TTIP.org menar att storföretag kan kringgå demokratiskt framtagna lagar. När företagen förhandlar med regeringar ska det ske bakom stängda dörrar. Allmänheten får ingen insyn. Även arbetssituationen för anställda kan försämras om det hotar företagens intressen.

Stop-TTIP.org vill att allmänheten ska tvinga ut dessa förhandlingar i ljuset genom en namninsamling.

Analys: Svenska dagstidningar speglar inte medborgarnas perspektiv

Artiklar publicerade av DN och SvD om TTIP handlar mest om perspektivet utifrån förhandlingsnivån mellan Europa och USA och inte vad som faktiskt TTIP innebär för gemene man. I en artikel signerad “DN” från den 20 december 2014 rubricerad: “Höj rösten för handeln” tar DN som tidning tydlig ställning för vad som är viktigt och vad som är oviktigt.

Viktigt är enligt DN att frihandelsförhandlingarna ­mellan EU och USA behöver knuffas på av Stefan ­Löfven. DN nämner även de protektionistiska “demonerna” inom inblandade stater.

Oviktigt är medborgarperspektivet som DN beskriver med nedsättande ord. Kritik mot TTIP kallar DN “mytbildning”. DN:s redaktion skriver:

“Myterna är bekanta. Inför Världshandelsorganisationens möte i Seattle 1999 sades det att currypatent skulle döda de indiska restaurangerna. I dag är det klordoppade kycklingar som spökar.” … “Då liksom nu sägs investeringsavtal leda till företagsdiktatur och välfärdsstatens död. “

Nu kom spökena fram och DN ojar sig över folkets oro. DN gillar att diskutera “spöken” och “demoner” när DN:s visioner grusas. Storföretagens vinstintressen “über alles” ifrågasätts generellt inte heller i den svenska debatten, med enstaka undantag.

Ett sådant undantag är debattartikeln: “Varför bara skydda kapitalets intressen?” i SvD från den 9 januari 2015. Här slår textförfattarna huvudet på spiken med några kärnfrågor:

“Men frågan är varför just kapitalets vinstintressen ska lyftas upp till ett starkt sanktionerat skydd på internationell nivå. Finns det inte andra skyddsvärda intressen, exempelvis löntagarnas, som borde backas upp av kraftfulla ekonomiska sanktioner? Problemet är också att vi inte vet – varken vi eller Ferbe/Sjölander – hur långt skyddet av kapitalets vinstintressen kommer att överordnas andra intressen. Vilka miljöregler får stå tillbaka, vilka privatiseringar kommer att krävas? När vi vet, är det för sent att ändra texterna.”

Läsarna kan dock fråga sig om inte även SvD:s agenda i slutänden är densamma som DN:s, att lyfta fram fördelarna med TTIP. I en debattartikelserie mellan den 21 november och 6 december 2014 lyder slutreplikens rubrik: “TTIP bidrar, utan att
hota miljö och hälsa” och att EU-kommissionären Cecilia Malmström som är starkt för TTIP får sista ordet i SvD:s debatt säger det mesta.

Ytterligare en kärnfråga: var är alla de svenska journalisterna som borde gå till botten med vad TTIP egentligen innebär för EU:s och Sveriges medborgare? Tipsa gärna i kommentarsfältet om artikelexempel från svensk mainstream media.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Stop-ttip.org/regcoop

SvD: Debattartikelserie 21 nov och 6 dec 2014 om TTIP

DN: om TTIP

NewsVoice (2013-12-06): Storföretag nära signera handelsavtal som ger dem rätten att stämma regeringar

NewsVoice (2013-11-20): Svensk lagändring som kan klubbas 20-21 nov 2013 begränsar offentlighetsprincipen

SvD (21 november 2013): Ökad sekretess kring EU-dokument

NewsVoice (2012-01-27): Vad är ACTA – The Anti Counterfeiting Trade Agreement?

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: CETATTIP