Lundastudierna på kolloidalt silver missbrukas – Används pseudovetenskap för att slå undan fri konkurrens?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 februari 2015
- NewsVoice redaktion
Ionosil, kolloidalt-silver

Foto från: Ion Silver AB, kolloidalt silver, Anders Sultan

Forskare vid Lunds universitet varnade i slutet av 2014 för att kollodialt silver kan vara skadligt. De hade i provrörsstudier hällt giftiga silvernitratgenererade silverjoner i hög dos som fick verka under lång tid på hjärnceller från ett aborterat, dött foster. Cellerna skadades. HD tog chansen och använde resultatet för att krossa Ion Silver som säljer ofarligt kolloidalt silver, säger företagets VD Anders Sultan. Nu hävdar även forskare att Lundastudierna missbrukats.

I en andra liknande provrörsstudie som Joakim Björck hänvisar till “testades nanopartiklar och joners effekt” på en näthinna från en mus. Enligt resultatet dödades då nervcellerna i näthinnan.

Fredrik Johansson, Lunds UniversitetFredrik Johansson (th) som är adjunkt vid biologiska institutionen som gjort forskningen tillsammans med avdelningen för oftalmologi vid Lunds universitet påpekar att de bara kan spekulera om de exakta effekterna eftersom det ännu inte gjorts kliniska studier på möss och människor. Ändå vill Johansson varna för silvret.

Foto: Biology.lu.se, offentlig sida

Större delen av Joakim Björcks artikel: “Forskare: stora risker med silver” handlar om att varna för ?silvret? utan att tydligt särskilja på de olika typer av ?silver? som det handlar om. Dessutom är det stor skillnad mellan studier på levande varelser och provrörsstudier på döda eller döende celler.

Sultan menar att studierna överhuvudtaget inte är applicerbara på det elektriskt producerade kollodiala silver (Ionosil) som Ion Silver säljer och han får stöd från forskarvärlden. Han menar även att Lunds Universitet är en instans med kopplingar till läkemedelsindustrin.

Kolloidalt silver inte samma sak som silvernitrat

Anders Sultan kommenterade på sin sajt:

“Nästan ett halvår efter publiceringen av Lundastudierna gick alltså universitetet ut med ett nytt pressmeddelande som sedan, ”av en ren händelse”, resulterade i en artikel som kom att bli en enda stor varning för den kolloidala silverprodukten Ionosil.”

“…Lundastudierna använder sig av silvernitrat. Silvernitratgenererade silverjoner är oerhört mycket giftigare än rena, elektriskt genererade silverjoner. Silvernitrat tillverkas genom att man löser silver i salpetersyra.”

Enligt Sultan använde alltså Lundaforskarna en mycket giftig form av silver, en form som inte förekommer i silverprodukten (Ionosil) som säljs av Ion Silver.

Anders Sultan frågar retoriskt hur ett ofarligt och i kosten naturligt förekommande spårämne som silver, intaget i doser som man lätt kan få i sig genom kosten, kan ge ögon- och nervskador? Lundastudierna var dessutom gjorda med kraftigt överdrivna koncentrationer och kontakttider på upp till 72 timmar.

Inget vanligt användande av kolloidalt silver kommer ens i närheten av det. Exponeringstiden tog forskarna till för att överhuvudtaget kunna få fram några negativa resultat, skriver Sultan.

Anders Sultan kritiserar även själva upplägget av Lundaforskarnas provrörsstudier. Han menar att när man genomför en provrörsstudie (in vitro) kopplas cellernas livsuppehållande system dvs: blodcirkulation, syresättning, metalloproteiner, immunförsvar, homeostas, näringssättning och borttransport av slaggprodukter helt bort. Även det viktiga antioxidativa systemet är satt ur spel.

Andra studier på levande djur (in vivo) från olika forskare, har tidigare visat att silverjoner och silvernanopartiklar inte har någon toxisk effekt på levande däggdjur.

Dessutom använde ögonläkare under hela 1900-talet just kolloidalt silver med stor framgång och utan biverkningar på olika ögonsjukdomar.

Hur skulle det då helt plötsligt kunna skada ögonen? Nu kommer helt plötsligt en simpel provrörsstudie och ska ikullkasta allt det man sedan länge vet fungerar bra och är helt säkert att använda, säger Sultan till sitt försvar.

Kolloidalt Silver, HD.seDet är inte konstigt att provrörscellerna skadades. De hade utsatts i upp till 72 timmar av giftiga silvernitratgenererade joner under helt onaturliga förhållanden där experimentcellerna var bortkopplade från det livsuppehållande systemet, skriver Anders Sultan till NewsVoice. Han menar att om forskarna använt kaffe, zink eller Coca Cola hade resultatet förmodligen blivit detsamma.

Forskare ifrågasätter Lundastudierna

Sultan kontaktade en ej namngiven universitetsforskare och bad denna analysera Lundastudierna. Forskaren svarade utförligt. Denne fann en rad tveksamheter i de studier som Joakim Björck skriver om och hans slutsats var, enligt Sultan som citerar från ett mail:

“In my eyes, all the experiments here are done on cells grown in spheres is useless for the size/death reason. This is a problem. If I was a reviewer, I would have suggested this paper not be published (would need major revisions).”

Lundastudierna sågas med andra ord helt, skriver Sultan.

Den är felaktigt genomförd, saknar uppföljande in vivo-studier för att verifiera hypoteserna samt drar ofta helt felaktiga slutsatser utifrån de observationer som forskarna har gjort.

NewsVoice ställde frågan om Lundaforskarnas förfarande kan anses vara vetenskapligt till forskningschefen på Södertälje sjukhus, Robert Hahn. Han har tidigare undersökt och avslöjat hur forskare medvetet fuskat för att försöka leda i bevis att homeopatiska medel är värdelösa genom att de uteslöt över 90% data.

Robert Hahn svarade:

“I praktiken är alla ämnen farliga om de ges i för stor dos och på fel sätt. Detta faktum är särskilt viktigt när man bedriver forskning på ämnen som har biologisk effekt. Vid alla bedömningar av ämnens skadlighet måste forskaren således ta hänsyn till exponeringstid och dos.

Om detta inte alls överensstämmer med vad människor erhåller vid medicinska behandlingar så har resultaten föga praktisk relevans.

Ytterligare ett problem tillkommer om man anför resultat från cellodlingar eller djur. Forskare bör inte okritiskt överföra sådana data till att gälla levande människor.”

Det ska betonas att Robert Hahn är ingen “?troende”? på varken homeopati eller kolloidalt silver, utan hans analys av en metastudie på homeopati (PubMed) handlade om att försöka ta reda på om studien var vetenskaplig. Resultatet av den studien, som avslöjade fusket, blev publicerad i Tyskland.

Enligt Sultan finns idag hundra år med erfarenhet av att kolloidalt silver inte ger några negativa verkningar på däggdjur (in vivo) och enstaka provrörsstudier på ännu levande eller halvdöda djurceller kan därför inte tas på för stort allvar. Forskarna bakom Lundastudierna drar i så fall helt enkelt förhastade eller ovetenskapliga slutsatser.

Fortsatt debatt

Anders Sultan påpekar även att det är något onormalt med mediadrevet mot hans person och hans företag.

Det är dessutom viktigt att ha i minnet att kolloidalt silver senaste åren har utsatts för en osaklig smutskastningskampanj. Är dessa illa sammansatta Lundastudier ännu en del i detta?

Frågan är hur många andra “vetenskapliga” studier som genomförts,  som är lika vinklade, med avsikten att svartmåla alternativmedicin, naturpreparat och kosttillskott, undrar Anders Sultan.

Är detta helt enkelt satt i system för att sabotera marknaden där alternativmedicin och läkemedelsindustrin borde ha samma förutsättningar?

Falsk vetenskap kan utnyttjas som härskarverktyg av vårdetablissemanget bestående av Landstinget, myndigheter och industri som vill krossa konkurrensen. Därför uppmanar Anders Sultan forskare att analysera studier som gjort gällande att alternativmedicin, kosttillskott, vitaminer och ekologiska matprodukter är värdelösa eller farliga. Studierna kan vara pseudovetenskap.

Text: NewsVoice

Relaterat

Lundastudien: Silver and Gold Nanoparticles Exposure to In Vitro Cultured Retina – Studies on Nanoparticle Internalization, Apoptosis, Oxidative Stress, Glial- and Microglial Activity


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Problemet är nog inte silver utan amalgam, bly, aluminium och koppar. Sverige har världens bästa dricksvatten men blyhalten är ibland för hög. Bly orsakar hjärnskador, gör oss dummare. Det är inte helt enkelt att reducera tungmetaller med ett vattenfilter. Oftast är filtret speciellt effektivt mot en särskild metall. Torkad koriander absorberar dock de flesta tungmetaller.

  Amalgam kan härledas till en rad olika sjukdomssymtom där även synrubbningar inräknas.

  Kopparn kommer mest från danska grisar. Höga kopparhalter resulterar i parkinsons sjukdom. Redan på åttiotalet varnade man för att laga mat i aluminiumkastruller vilket man då ansåg orsakade hjärnskador.

  Andra onyttiga tungmetaller är kadmium, antimon, krom, arsenik, nickel, guld och tenn, men även silver räknas som en ohälsosam metall som faktiskt ingår i amalgamfyllningar förutom kvicksilvret. Förr i tiden ansåg man dock att kvicksilver var ett universellt botemedel som kunde läka de flesta åkommor, lite som vi i nutid tillskriver silver. Att ta en dos amalgam är som att välja en medelväg som balanserar både gammalt och nytt vetande.

  Exempel på nyttiga metaller äro: Koppar, järn mangan, selen och zink. Förutom dessa finns även natrium, kalium, magnesium, kalcium, kobolt, vanadin, molybden, barium, strontium, fosfor, jod… lösta i vanligt dricksvatten – det ni!

 • Har tagit ionosil dagligen i 15 år,ett utmärkt medel som tar död på alla mikroorganismer.Har även rekommenderat det till mina vänner, som alla blivit hjälpta.Det räddade bland annat synen på en av dom.Det är även ett utmärkt medel mot fästingar, dom dör direkt, när dom bitit sig fast. Det är också ett utmärkt medel mot cancer, effekten är bättre, än cellgifter och strålning, vilket inte är så konstigt, då cancer beror på mikroorganismer och inte är genetiskt, som den skolmedicinska forskarvärlden , styrd av “sjukmedelsindustrin” fortfarande hårdnackat hävdar, fastän man redan på 1100-talet kände till att cancer beror på mikroorganismer ( Hildegard av Bingen ” kräfta beror på något mycket smått”) Man vägrar också att ta del av Erik Enbys forskning, som bekräftar detta.Det är med avsky och vrede jag läser att man fortfarande håller på att smutskasta det kollodiala silvret Ionosil.

  • Hur behandlar man fästningarna? Dricker eller droppar på? Går det lika bra att behandla hund och katt med denna metod?

   • Man dricker det. Möjligt att det går att droppa direkt på fästingen också. Märkte, då jag blir fästingbiten ca 20 ggr, om året, att de aldrig hinner suga blod och bli stora, utan är lätta att plocka bort, och är alltid döda.Förmodligen fungerar det lika bra på hund och katt.

 • Problemet är nog inte silver utan amalgam, bly, aluminium och koppar. Sverige har världens bästa dricksvatten men blyhalten är ibland för hög. Bly orsakar hjärnskador, gör oss dummare. Det är inte helt enkelt att reducera tungmetaller med ett vattenfilter. Oftast är filtret speciellt effektivt mot en särskild metall. Torkad koriander absorberar dock de flesta tungmetaller.

  Amalgam kan härledas till en rad olika sjukdomssymtom där även synrubbningar inräknas.

  Kopparn kommer mest från danska grisar. Höga kopparhalter resulterar i parkinsons sjukdom. Redan på åttiotalet varnade man för att laga mat i aluminiumkastruller vilket man då ansåg orsakade hjärnskador.

  Andra onyttiga tungmetaller är kadmium, antimon, krom, arsenik, nickel, guld och tenn, men även silver räknas som en ohälsosam metall som faktiskt ingår i amalgamfyllningar förutom kvicksilvret. Förr i tiden ansåg man dock att kvicksilver var ett universellt botemedel som kunde läka de flesta åkommor, lite som vi i nutid tillskriver silver. Att ta en dos amalgam är som att välja en medelväg som balanserar både gammalt och nytt vetande.

  Exempel på nyttiga metaller äro: Koppar, järn mangan, selen och zink. Förutom dessa finns även natrium, kalium, magnesium, kalcium, kobolt, vanadin, molybden, barium, strontium, fosfor, jod… lösta i vanligt dricksvatten – det ni!

 • Har tagit ionosil dagligen i 15 år,ett utmärkt medel som tar död på alla mikroorganismer.Har även rekommenderat det till mina vänner, som alla blivit hjälpta.Det räddade bland annat synen på en av dom.Det är även ett utmärkt medel mot fästingar, dom dör direkt, när dom bitit sig fast. Det är också ett utmärkt medel mot cancer, effekten är bättre, än cellgifter och strålning, vilket inte är så konstigt, då cancer beror på mikroorganismer och inte är genetiskt, som den skolmedicinska forskarvärlden , styrd av “sjukmedelsindustrin” fortfarande hårdnackat hävdar, fastän man redan på 1100-talet kände till att cancer beror på mikroorganismer ( Hildegard av Bingen ” kräfta beror på något mycket smått”) Man vägrar också att ta del av Erik Enbys forskning, som bekräftar detta.Det är med avsky och vrede jag läser att man fortfarande håller på att smutskasta det kollodiala silvret Ionosil.

  • Hur behandlar man fästningarna? Dricker eller droppar på? Går det lika bra att behandla hund och katt med denna metod?

   • Man dricker det. Möjligt att det går att droppa direkt på fästingen också. Märkte, då jag blir fästingbiten ca 20 ggr, om året, att de aldrig hinner suga blod och bli stora, utan är lätta att plocka bort, och är alltid döda.Förmodligen fungerar det lika bra på hund och katt.

 • Använder kolloidalt silver sedan minst 10 år tillbaka,nyligen fick många personer i min närhet kräksjukan.Inga som helst symptomer hos mig,mådde hur bra som helst.Blir så gott som aldrig förkyld numera.
  Ger silver till min hund också och han får nästan inga fästingar och de fåtal han får är döda när jag plockar bort dem.Vet sedan tidigare så när jag tog bort en fästing på honom så sprallade de när jag fick ut den. Verkar som att de biter sig fast och sedan kvävs på något sätt .
  Min syster hade samma effekt av silvret på sin hund.
  Och med tanke på hur länge jag har använt kolloidalt silver så skulle jag vara jättesjuk,samt även mina bekanta (ganska många) som också använder silvret.

 • Använder kolloidalt silver sedan minst 10 år tillbaka,nyligen fick många personer i min närhet kräksjukan.Inga som helst symptomer hos mig,mådde hur bra som helst.Blir så gott som aldrig förkyld numera.
  Ger silver till min hund också och han får nästan inga fästingar och de fåtal han får är döda när jag plockar bort dem.Vet sedan tidigare så när jag tog bort en fästing på honom så sprallade de när jag fick ut den. Verkar som att de biter sig fast och sedan kvävs på något sätt .
  Min syster hade samma effekt av silvret på sin hund.
  Och med tanke på hur länge jag har använt kolloidalt silver så skulle jag vara jättesjuk,samt även mina bekanta (ganska många) som också använder silvret.

 • Vilket löjlig “skitforskning”. Sjöfarten har ju desinficerat dricksvattnet på båtar hur länge som helst och om detta “forskningsresultat” skulle vara korrekt borde varenda sjöman från matros till kapten vara helt hjärnskadade. Man kan ju undra om inte forskarna själva råkat överdosera sitt eget intag av silvernitrat, deras forskningsresultat antyder ju detta.

  • Ja, sen har vi NASA som använder KS till sina astronauter. Tror inte dom vill ha döda person i sina skyttlar när dom lagt ner så mycket pengar på sina farkoster, ( det lär inte vara av omtanke om människorna 😛 )

 • Vilket löjlig “skitforskning”. Sjöfarten har ju desinficerat dricksvattnet på båtar hur länge som helst och om detta “forskningsresultat” skulle vara korrekt borde varenda sjöman från matros till kapten vara helt hjärnskadade. Man kan ju undra om inte forskarna själva råkat överdosera sitt eget intag av silvernitrat, deras forskningsresultat antyder ju detta.

  • Ja, sen har vi NASA som använder KS till sina astronauter. Tror inte dom vill ha döda person i sina skyttlar när dom lagt ner så mycket pengar på sina farkoster, ( det lär inte vara av omtanke om människorna 😛 )

 • Fredrik kan ju inte sitta och säga att det inte har gjorts studier på möss eller människor när det faktiskt har gjorts det, eller är han någon som inte tror att det finns bara för han inte känner till det? Sen borde han lära sig om dem olika effekterna från silvret beroende på hur man framställt dem, samt deras storlek, form, yta etc som spelar stor roll för deras effekt.

  J Vet Med Sci. 2011 Nov;73(11):1417-23. Epub 2011 Jun 29.
  An evaluation of acute toxicity of colloidal silver nanoparticles

  Nanotoxicology. 2013 Aug;7(5):953-60. doi: 10.3109/17435390.2012.676099. Epub 2012 Apr 4.
  Genotoxicity, acute oral and dermal toxicity, eye and dermal irritation and corrosion and skin sensitisation evaluation of silver nanoparticles

 • Fredrik kan ju inte sitta och säga att det inte har gjorts studier på möss eller människor när det faktiskt har gjorts det, eller är han någon som inte tror att det finns bara för han inte känner till det? Sen borde han lära sig om dem olika effekterna från silvret beroende på hur man framställt dem, samt deras storlek, form, yta etc som spelar stor roll för deras effekt.

  J Vet Med Sci. 2011 Nov;73(11):1417-23. Epub 2011 Jun 29.
  An evaluation of acute toxicity of colloidal silver nanoparticles

  Nanotoxicology. 2013 Aug;7(5):953-60. doi: 10.3109/17435390.2012.676099. Epub 2012 Apr 4.
  Genotoxicity, acute oral and dermal toxicity, eye and dermal irritation and corrosion and skin sensitisation evaluation of silver nanoparticles

 • Bedrövligt att Lunds Universitet låter publicera sådan smörja. Dessa s.k “forskare” vet inte vad som är skillnaden mellan kolloidalt silver och silvernitrat.

  • Bedrövligt med denna smutskastning av så bra produkt. Typiskt.Ingen dör av aternativa
   produkter.men skolmedicinen skulle granskas ordentligt.

 • Bedrövligt att Lunds Universitet låter publicera sådan smörja. Dessa s.k “forskare” vet inte vad som är skillnaden mellan kolloidalt silver och silvernitrat.

  • Bedrövligt med denna smutskastning av så bra produkt. Typiskt.Ingen dör av aternativa
   produkter.men skolmedicinen skulle granskas ordentligt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *