Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Lundastudierna på kolloidalt silver missbrukas – Används pseudovetenskap för att slå undan fri konkurrens?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 februari 2015
- NewsVoice redaktion
Ionosil, kolloidalt-silver

Foto från: Ion Silver AB, kolloidalt silver, Anders Sultan

Forskare vid Lunds universitet varnade i slutet av 2014 för att kollodialt silver kan vara skadligt. De hade i provrörsstudier hällt giftiga silvernitratgenererade silverjoner i hög dos som fick verka under lång tid på hjärnceller från ett aborterat, dött foster. Cellerna skadades. HD tog chansen och använde resultatet för att krossa Ion Silver som säljer ofarligt kolloidalt silver, säger företagets VD Anders Sultan. Nu hävdar även forskare att Lundastudierna missbrukats.

I en andra liknande provrörsstudie som Joakim Björck hänvisar till “testades nanopartiklar och joners effekt” på en näthinna från en mus. Enligt resultatet dödades då nervcellerna i näthinnan.

Fredrik Johansson, Lunds UniversitetFredrik Johansson (th) som är adjunkt vid biologiska institutionen som gjort forskningen tillsammans med avdelningen för oftalmologi vid Lunds universitet påpekar att de bara kan spekulera om de exakta effekterna eftersom det ännu inte gjorts kliniska studier på möss och människor. Ändå vill Johansson varna för silvret.

Foto: Biology.lu.se, offentlig sida

Större delen av Joakim Björcks artikel: “Forskare: stora risker med silver” handlar om att varna för ?silvret? utan att tydligt särskilja på de olika typer av ?silver? som det handlar om. Dessutom är det stor skillnad mellan studier på levande varelser och provrörsstudier på döda eller döende celler.

Sultan menar att studierna överhuvudtaget inte är applicerbara på det elektriskt producerade kollodiala silver (Ionosil) som Ion Silver säljer och han får stöd från forskarvärlden. Han menar även att Lunds Universitet är en instans med kopplingar till läkemedelsindustrin.

Kolloidalt silver inte samma sak som silvernitrat

Anders Sultan kommenterade på sin sajt:

“Nästan ett halvår efter publiceringen av Lundastudierna gick alltså universitetet ut med ett nytt pressmeddelande som sedan, ”av en ren händelse”, resulterade i en artikel som kom att bli en enda stor varning för den kolloidala silverprodukten Ionosil.”

“…Lundastudierna använder sig av silvernitrat. Silvernitratgenererade silverjoner är oerhört mycket giftigare än rena, elektriskt genererade silverjoner. Silvernitrat tillverkas genom att man löser silver i salpetersyra.”

Enligt Sultan använde alltså Lundaforskarna en mycket giftig form av silver, en form som inte förekommer i silverprodukten (Ionosil) som säljs av Ion Silver.

Anders Sultan frågar retoriskt hur ett ofarligt och i kosten naturligt förekommande spårämne som silver, intaget i doser som man lätt kan få i sig genom kosten, kan ge ögon- och nervskador? Lundastudierna var dessutom gjorda med kraftigt överdrivna koncentrationer och kontakttider på upp till 72 timmar.

Inget vanligt användande av kolloidalt silver kommer ens i närheten av det. Exponeringstiden tog forskarna till för att överhuvudtaget kunna få fram några negativa resultat, skriver Sultan.

Anders Sultan kritiserar även själva upplägget av Lundaforskarnas provrörsstudier. Han menar att när man genomför en provrörsstudie (in vitro) kopplas cellernas livsuppehållande system dvs: blodcirkulation, syresättning, metalloproteiner, immunförsvar, homeostas, näringssättning och borttransport av slaggprodukter helt bort. Även det viktiga antioxidativa systemet är satt ur spel.

Andra studier på levande djur (in vivo) från olika forskare, har tidigare visat att silverjoner och silvernanopartiklar inte har någon toxisk effekt på levande däggdjur.

Dessutom använde ögonläkare under hela 1900-talet just kolloidalt silver med stor framgång och utan biverkningar på olika ögonsjukdomar.

Hur skulle det då helt plötsligt kunna skada ögonen? Nu kommer helt plötsligt en simpel provrörsstudie och ska ikullkasta allt det man sedan länge vet fungerar bra och är helt säkert att använda, säger Sultan till sitt försvar.

Kolloidalt Silver, HD.seDet är inte konstigt att provrörscellerna skadades. De hade utsatts i upp till 72 timmar av giftiga silvernitratgenererade joner under helt onaturliga förhållanden där experimentcellerna var bortkopplade från det livsuppehållande systemet, skriver Anders Sultan till NewsVoice. Han menar att om forskarna använt kaffe, zink eller Coca Cola hade resultatet förmodligen blivit detsamma.

Forskare ifrågasätter Lundastudierna

Sultan kontaktade en ej namngiven universitetsforskare och bad denna analysera Lundastudierna. Forskaren svarade utförligt. Denne fann en rad tveksamheter i de studier som Joakim Björck skriver om och hans slutsats var, enligt Sultan som citerar från ett mail:

“In my eyes, all the experiments here are done on cells grown in spheres is useless for the size/death reason. This is a problem. If I was a reviewer, I would have suggested this paper not be published (would need major revisions).”

Lundastudierna sågas med andra ord helt, skriver Sultan.

Den är felaktigt genomförd, saknar uppföljande in vivo-studier för att verifiera hypoteserna samt drar ofta helt felaktiga slutsatser utifrån de observationer som forskarna har gjort.

NewsVoice ställde frågan om Lundaforskarnas förfarande kan anses vara vetenskapligt till forskningschefen på Södertälje sjukhus, Robert Hahn. Han har tidigare undersökt och avslöjat hur forskare medvetet fuskat för att försöka leda i bevis att homeopatiska medel är värdelösa genom att de uteslöt över 90% data.

Robert Hahn svarade:

“I praktiken är alla ämnen farliga om de ges i för stor dos och på fel sätt. Detta faktum är särskilt viktigt när man bedriver forskning på ämnen som har biologisk effekt. Vid alla bedömningar av ämnens skadlighet måste forskaren således ta hänsyn till exponeringstid och dos.

Om detta inte alls överensstämmer med vad människor erhåller vid medicinska behandlingar så har resultaten föga praktisk relevans.

Ytterligare ett problem tillkommer om man anför resultat från cellodlingar eller djur. Forskare bör inte okritiskt överföra sådana data till att gälla levande människor.”

Det ska betonas att Robert Hahn är ingen “?troende”? på varken homeopati eller kolloidalt silver, utan hans analys av en metastudie på homeopati (PubMed) handlade om att försöka ta reda på om studien var vetenskaplig. Resultatet av den studien, som avslöjade fusket, blev publicerad i Tyskland.

Enligt Sultan finns idag hundra år med erfarenhet av att kolloidalt silver inte ger några negativa verkningar på däggdjur (in vivo) och enstaka provrörsstudier på ännu levande eller halvdöda djurceller kan därför inte tas på för stort allvar. Forskarna bakom Lundastudierna drar i så fall helt enkelt förhastade eller ovetenskapliga slutsatser.

Fortsatt debatt

Anders Sultan påpekar även att det är något onormalt med mediadrevet mot hans person och hans företag.

Det är dessutom viktigt att ha i minnet att kolloidalt silver senaste åren har utsatts för en osaklig smutskastningskampanj. Är dessa illa sammansatta Lundastudier ännu en del i detta?

Frågan är hur många andra “vetenskapliga” studier som genomförts,  som är lika vinklade, med avsikten att svartmåla alternativmedicin, naturpreparat och kosttillskott, undrar Anders Sultan.

Är detta helt enkelt satt i system för att sabotera marknaden där alternativmedicin och läkemedelsindustrin borde ha samma förutsättningar?

Falsk vetenskap kan utnyttjas som härskarverktyg av vårdetablissemanget bestående av Landstinget, myndigheter och industri som vill krossa konkurrensen. Därför uppmanar Anders Sultan forskare att analysera studier som gjort gällande att alternativmedicin, kosttillskott, vitaminer och ekologiska matprodukter är värdelösa eller farliga. Studierna kan vara pseudovetenskap.

Text: NewsVoice

Relaterat

Lundastudien: Silver and Gold Nanoparticles Exposure to In Vitro Cultured Retina – Studies on Nanoparticle Internalization, Apoptosis, Oxidative Stress, Glial- and Microglial Activity


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq