Öppet brev till Carl-Johan von Seth om föräldrar som inte vill vaccinera sina barn

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 februari 2015
- NewsVoice redaktion
Margareta Lundström

Svar till Carl Johan von Seth om vaccinMargareta LundströmDEBATT. Den pensionerade sjuksköterskan Margareta Lundström skrev detta öppna brev till Carl-Johan von Seth refererande till hans debattinlägg i DN den 8 februari 2015 rubricerat: “Föräldrar med immunitet mot fakta”. Lundström kommer inte att sörja papperstidningens död om hon slipper läsa sådan vaccinpropaganda i DN, skriver hon.

Text: Margareta Lundström

När jag läser en så okunnig och oansvarig text som denna så sörjer jag inte papperstidningens död. Då gör den mer skada än nytta.

Journalistikens uppgift är väl inte att promota eller fungera som en megafon för läkemedelsindustrin, världens mest korrupta företag.

Kan det vara så att artikelförfattaren i sin iver att klämma åt Antroposoferna i Järna tappar både vett och sans? Han kan ju bara fråga sig hur en epidemi kan bryta ut om 92 % av alla barn i USA är vaccinerade. (I Sverige 97, 5 %) Man behöver ju inte vara orolig om man är vaccinerad eller …? Eller tror han att de 8 % procent ovaccinerade barnen befann sig på Disneyland samtidigt.

Jag skulle kunna bemöta varenda utsaga i texten men jag nöjer mig med att förklara en sak. Om artikelförfattaren inte bara lyssnat på vaccinpropaganda utan tagit reda på vad ”herd” eller flockimmunitet verkligen står för så hade han förstått att vaccin i bästa fall ger ett antikroppssvar. Det är bara en genomgången naturlig mässling som ger cellimmunitet som står sig i minst 70 år. Det är således bara en naturlig mässling som ger en flockimmunitet. Men vaccinpropagandan har falskt extrapolerat detta till att även gälla vaccinerade.

Under de senaste 10 åren har inget dött i mässling, men108 har rapporterats döda av mässlingsvaccin, enligt CDC (Center for Disease Control) och VAERS (Vaccin Advers Reporting System), USA.
Nej bäste Carl Johan von Seth, vacciner är varken effektiva eller säkra. Innan vi började vaccinera var mässling nästan utrotat. Så länge vi vaccinerar mot mässling kommer vi att ha epidemier.

Text: Margareta Lundström, Pensionerad Sjuksköterska, Göteborg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq