Pseudojournalistik – Så här vilseleder Anna-Lena Laurén (SvD) om Ukraina

publicerad 18 februari 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Anna-Lena Laurén rapporterar falskt om Ukraina, 2015

Anna-Lena Laurén rapporterar falskt om Ukraina,   2015

Torbjörn SasserssonANALYS OCH DEBATT. Anna-Lena Laurén får underkänt som fältreporter i östra Ukraina. I artikeln rubricerad "Frivillig hjälp hopp i kaoset" i SvD:s pappersutgåva 16 februari 2015 spelar hon på de känslomässiga strängarna och hon låter en Kiev-vänlig hjälparbetare avfärda den lokala befolkningens varningar att Ukrainas Natovänliga Poroshenko-armé ligger bakom övervåldet.

Text: Torbjörn Sassersson

Anna-Lena Laurén skriver:

"Titta på det här hålet. Man ser på formen att granaten kom från Horlivka som kontrolleras av separatisterna. Men invånarna här är helt övertygade om att det är ukrainiska armén som beskjuter dem, säger Jevgenij Tkatjov och fortsätter:
–Att fulla ukrainska soldater har rört sig här stämmer säkert. Men att separatisterna skulle vara bättre ... jag har själv blivit tillfångatagen av dem på grund av att jag tillhör en frikyrka. De torterar och mördar folk."

Anna-Lena Laurén

Anna-Lena Laurén avfärdar lokalbefolkningens vittnesmål

Laurén visar alltså ingen hänsyn till vad lokalbefolkningen säger sig veta. Istället avleder hon uppmärksamheten till att det är separatisterna dvs ryssarna som minsann är bovarna. Hon citerar en hjälparbetare som säger sig veta blott av formen på granathålet att det var ryska separatister bakom. Det är anmärkningsvärt av Laurén att låta en så svepande bedömning utförd av en person som knappast är forensiker få avgöra den skyldige parten.

Lauréns avledande av uppmärksamheten bort från Poroshenko-regeringens styrkor står i kontrast till vittnesmålen som finns i videon i artikeln: "Människor i östra Ukraina talar fritt om vad de anser om Kiev-regimen som stöds av EU, svenska medier och USA".

Anna-Lena Laurén rapportering styrker Lars Berns uttalanden i intervjun "Medierna styrs av journalisternas och makthavarnas ömsesidiga beroendeförhållande". Bern menar att det är omöjligt att enbart ta del av vad svenska mainstream-journalister skriver om man ska ha en chans att få en balanserad uppfattning om vad som egentligen pågår i världen. De svenska journalisterna hjärntvättar svenskarna, säger han i intervjun.

Jag vill uppmana alla journalister och bloggare i Sverige att med inlägg och artiklar analysera hur svenska etablissemangsjournalister falskrapporterar om världen och Sverige. Denna pseudojournalistik är ett vanligt och obehagligt fenomen som tillåtits få pågå alltför länge. 

Text, debatt och analys: Torbjörn Sassersson