Psykiatriker: “Hur kan man utsätta barn för elchocker?”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 februari 2015
- NewsVoice redaktion

Läkare kvinnlig - Crestock.comDEBATT. En överläkare i psykiatri, sedan nästan 30 år, ger här sin syn på att psykiatrin i Sverige vill öka antalet elchocksbehandlingar (ECT) till barn via BUP. Hon tycker det är synnerligen grymt och fel att utsätta barn för ECT.

Jag har arbetat väldigt länge som psykiatriker, men det var först nu den senaste tiden som jag observerade att man på vissa ställen använde ECT-behandlingar på barn. Först ville jag inte tro det. Det verkade helt overkligt att någon kunde utsätta barn för elchocksbehandlingar.

I många länder man använder inte längre ECT-behandlingar (eller bara undantagsvis) på grund av de många biverkningarna och den traumatiserande karaktären hos denna gamla och farliga metod.

Det finns ingen forskning angående ECT till barn. Samtidigt experimenterar man i vissa länder – t.ex USA, Sverige – med ECT-behandlingar på minderåriga och barn. Det finns ingen systematisk forskning om verkningarna av ECT på barn. Inte heller har en utvärdering av effekter och biverkningar gjorts. Men vi vet att ECT i de flesta fall orsakar bestående minnesförlust och i värsta fall skadar hjärnan.

Barnens hjärna och nervsystem är under utveckling och därför mer känsliga för påverkan. Hur kan man utsätta ett så känsligt nervsystem för elektrisk, fysisk chock?

ECT blir en oerhört traumatisk upplevelse för ett barn. Detsamma gäller bedövning. Alla försöker att undvika att söva ner barn, om det är möjligt, på grund av deras känslighet mot olika anestetiska medel. Med ECT blir barn regelbundet utsatt också för bedövning.

Dessutom blir många traumatiserade av ECT. Barnen förstår ännu mindre vad händer på sjukhuset. De upplever hela “behandlingen” som skrämmande och smärtsam.

Ett politiskt beslut att öka användningen av ECT

Min åsikt är att det är ett politisk beslut att öka ECT i Sverige. I länder där det inte finns ECT var det parlamentet som beslutade om att ECT skulle upphöra.

I Sverige var det för 3-4 år sedan ett stort möte. Myndigheterna sammankallade under luxuösa omständigheter en massa läkare och meddelade att ECT är bra och billig och att mängden av ECT behöver ökas – och så blev det. Jag var själv inbjuden till mötet, men avstod från att gå.

Chef för BUP vill få ner väntetiderna med ECT

Det är fruktansvärt grymt och fel att ge elchocksbehandlingar till barn. En chef inom vården förklarade i en intervju att:

“Det är långa väntetider på BUP och att ECT-behandlingar är snabba så då blir köerna kortare”.

Jag har oerhört svårt att ta till mig detta uttalande.Vad är det för fel på dessa personer som behandlar våra barn så illa, rent av farligt? Detta måste omedelbart sluta! Det finns inte något tillstånd hos barn som inte går att behandla med traditionella metoder.

Psykiatriker | Fotot på skribenten är fingerat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tyvärr! Det förvånar mig inte. Men det skrämmer mig oerhört. Men hur många känner till att man på sextio-talet inom barnpsykiatrin behandlade barn med insulinchocker???
  /Lena

  • “Insulinkomabehandling (eng: insulin-shock therapy) var förr en ofta använd psykiatrisk behandlingsmetod vid schizofreni, införd 1933 av den österrikisk-amerikanske psykiatern Manfred Sakel (1900-1957). Metoden bestod i att så mycket insulin injicerades att patienten förlorade medvetandet (därav namnet). ” Källa: Psykologiguiden.se

   Skedde detta i Sverige?

   • Ja! Det skedde i Sverige 1965, på Barnpsykiatriska avdelningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Behandlingen skedde ej på individnivå. Alla barn i salen behandlades. Förutom
    att själva utstå den skräckfyllda behandlingen var barnen tvungna se andra barns lidande.

    • Insulinkoma-behandling mot psykoser och schitzofreni var vanliga i Sverige fram till mitten av 1950-talet då psykofarmakan Hibernal blev vanligare.som behandling. Patienten injicerades varje morgon med så mycket insulin att medvetandet slogs ut. Efter ett antal timmar väcktes patienten med hjälp av sockerlösning och proceduren upprepades dagligen i en till två månader ofta i kombination med ECT (elchocker) medan patienten var medvetslös. På vissa svenska mentalsjukhus fortsatte metoden att användas ända fram till mitten av 1960-talet.

     • Ja, men här handlar det om BARN som utsattes för denna grymma behandling.Detta är inte känt, vare sig bland allmänheten eller inom sjukvården. Har haft kontakt med en känd barnläkare som utbildade sig på sextiotalet. Han kände inte till att denna behandling användes inom barnpsykiatrin. Det var smått chockerande för honom. Frågan är hur det kan ha gömts undan?

     • Metoden med insulinkoma är starkt ångestframkallande för patienterna och personal har berättat hur de fick hålla fast patienterna i sångarna medan de skrek ut sina ångestplågor innan medvetandet till sist slogs ut Att utsätta barn för detta förefaller verkligen utstuderat grymt och omänskligt. Dessutom helt i onödan eftersom metoden aldrig har bevisats ha någon effekt av värde vare sig på psykoser eller schitzofreni eller något annat psykiskt tillstånd heller.
      Nej, att detta skulle ha använts på barn, och dessutom så sent som 1965 på Akademiska är inte tidigare känt.

   • Skrämmande med dagens psykiatri är också det faktum att en Psykiater ordinerar Anafranil-behandling till en ungdom UTAN att träffa patienten, UTAN att det finns några journaler, UTAN att prover tas. När patienten vägrar genomgå behandlingen och i stället går till Hälsocentral, visar det sig att de symptom han har beror på låg ämnesomsättning.
    Vad han behöver är Levaxin. Vad hade hänt om han accepterat Psykiaterns ordinerade behandling?

 • Min fråga gällde ” agent Dendera ” . Jag tycker väl inte att man kan ställa krav på andra, som man inte själv lever upp till .Varifrån hämtar han sin ståndpunkt ? Och vad har han att förlora på att stå upp för den – personligen ? Det var mina tankar. (Svaret kommer sent. Jag har inte varit på nätet ett par dygn. )

 • Det krävs massiv info till allmänheten om det vansinne som sker på våra psyksjukhus, såsom att ge el-chocker till barn och gravida. Det krävs också massiv lobbying till politiker på hög nivå för att kunna skapa tillräcklig
  debatt om vansinnet för att ändring ska kunna ske.

 • Om Elis G Regnér hade varit verksam idag så hade nog begreppen DAMP, ADHD och ECT varit ganska okända begrepp inom barn- och ungdomspsykiatrin, i vart fall i Göteborgsregionen. I dag är det istället Professor Christopher Gillbergs syn som präglar Göteborgs-psykiatrin där genetik och biopsykiatri är det rådande synsättet inom psykiatrin för barn och ungdomar. Antalet diagnoser för neuropsykiatriska defekter av olika slag i barnens hjärnor och därpå följande medicinering med centralstimulerande psykofarmaka ökar och snart når vi Professor Gillbergs prognos från 1980-talet, 10% av alla barn har defekter i hjärnan och behöver medicineras med centralstimulantia. Elis G Regnér hade aldrig accepterat detta.

  • Ja, det är ju lätt att nå prognoser om man själv sätter ribban…

   Dennis Månsson säger i sin uppsats om svensk psykiatrihistoria:

   “Att vårda någon är bara meningsfullt så länge där existerar förställningar om att de
   flesta sjukdomars ontologiska status ligger att de är ett patologiskt fenomen som går att manipulera, alltså att den sjuke kan botas och därmed återvända till det normaltillstånd det innebär att vara frisk.”

   Hur många barn har man hittills kunnat “rädda” tillbaka till “det normaltillstånd det innebär att vara frisk”?

   Det enda sättet att rädda barnen är att staten ändrar sin “biomakt”, dvs vidgar gränserna för normalitet. Staten har inte bara ett militärt våldsmonopol utan även ett medicinskt. Genom att framställa vissa kroppar som patologiserade innebär detta att de är utelämnade för fritt utövande av medicinsk ingenjörskonst. Offren får på något vis “skylla sig själva” då de anses besitta roten till det onda.

   http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4449956&fileOId=4449959

 • Per Magnus Johansson har gett ut en bok om den forskningsinriktade psykiatrin i Göteborg som bl a tar upp inställningar till ECT. Boken visar hur rivaliserande skolor inom läkarkåren får effekter för behandlingen av människor.

  “Barn och ungdomspsykiatrin i Göteborg representeras i boken av Elis G Regnér (1902-74) och professor Christopher Gillberg. Elis G Regnér var chefläkare vid Göteborgs stads psykiatriska barnavård och ungdomsvård 1947-1969 och överläkare 1961-69. Christopher Gillberg är professor sedan 1986 i barn och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet.”

  Enligt författaren representerar Christopher Gillberg ”ett paradigmskifte inom barnpsykiatrin i Göteborg. – Elis Gustav Regnér var en humanistiskt inriktad barnpsykiatriker. Han
  var öppen och känslig, en person som kunde samarbeta. Han hade ett förtroende
  för psykologer. Man kan säga att han hade en sådan inre struktur som inte präglas av fientlighet utan av att teamet beaktar olika aspekter; att ett barn kunde förstås utifrån en biologisk, psykologisk, social och pedagogisk aspekt.”

  Gillbergs paradigm är reduktionistiskt, vilket utgår enbart från ett strikt biologiskt perspektiv, vilket lönar sig då han får mycket stora forskningsanslag. Enligt wikipedia tillhör han en av de mest citerade svenska forskare med anknytning till medicin.

  Hur hade barnpsykiatrin i allmänhet och tilltron till ECT sett ut om Elis G Regnér hade varit aktiv idag?

  Läs mer: http://www.freudianska.org/pdf/PT2009_13_huvud.pdf

 • @ agent Dendera. Akademin är väldigt normativ och hotfull mot avvikare så jag har full förståelse för att artikelförfattaren vill vara anonym. För mig känns det inte viktigt att veta vem det är utan vad som sägs.

  Thomas-Szasz, professor emeritus i psykiatri, har skrivit boken ”Psykisk sjukdom – en myt”. Han menar att ”själva begreppet om psykisk sjukdom är i sig självt en kulturell myt som det etablerade samhället skaffat sig för att hålla hotfulla alternativa tolkningar av världen stången.”
  ”Psykisk sjukdom utsätter visa människor med alternativa förhållningssätt för “mortifikation”, en bokstavlig själslig avrättning”. (ETC faller med full råge in i denna definition.)

  ”Avvikelse är det namn vi ger det konfliktspel vari individer eller löst organiserade smågrupper med ringa makt fruktas av en väl organiserad, betydande minoritet eller majoritet som har stor makt.”

  Behandlingen kan tolkas ur ett kulturellt perspektiv med hjälp av teorier om social interaktionism, stämplingsteori och avvikande beteende. De som stämplas som avvikande är utsatta för en process som handlar om värderingar, normer, social kontroll och makt.
  Källa: Lars-Erik Berg. Den sociala människan: om den symboliska interaktionismen.

  Thomas-Szasz kritik av psykiatrin:
  http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/professor-emeritus-thomas-szasz-beteenden-aer-inte-mentala-sjukdomar-323062

  • Jo, men jag ville bara veta att det var från en överläkare i psykiatri, jag har inte sagt att det är viktigt, och har inte efterfrågat namnet.
   Förr sa man att man var mångalen, lunatics. Personer som inte förmår sätta sig själva i förarsätet, inte ha sina egna tankar och eget medvetande där – då kommer annat in och stör och tar över skutan. Men det är ingen verklig sjukdom, det är värre.

   Ganska ointressant vad personer som är insyltade i gängse teorier hit och dit har skrivit genom årtiondena. det är mer vanlig information, falsk kunskap, som ingen blir “lättare” av att samla – utan det är som “mentalsjukdom” i sig – även om vaken.se/Void vill tro att information är vad det går ut på, men det är faktikst tvärtom – om man vill bli frisk.
   Go figure…

 • ECT har aldrig varit behandling mera en ande utdrivningar och exorism i vatikanet i Rom förut. Psykiatri är enbart en klubb läkare och akademiker som kämpar för sin egen existens. På Vatikantiden hette denna grupp, prästar.

  I USA produceras diagnoser so alla människor har någon “Disorder”. Diagnoserna är röstade fram i grupp av läkare med att lyfta höger hand 🙂 … Inga forskningar eller test behövs att redovisa.

  Stor del av den medicinska delen av Psykiatrien är so fruktansvärt korkat utifrån normal människosyn att man tappar hakan. Läkemedel är världens största ekonomiska maskineri. Större en vapen industrien.

  Jag arbetar som terapeut inom vård av mentala problem och liknande sedan 25 år tillbaka, och sett folk dö på riktigt i direkt fortsättning av ECT behandling.

  Men att dö av ECT behandling är inte det värsta som kan hända. Allt för många som överlever får mardröms liknande liv efteråt och har idag … helt i onödan. Om systemet skulle vara smidigare och började utreda psykiatrien med andra ögon en tidigare.

  Det krävts antingen väldigt korkat eller ondskefullt tänkande för att kunna besluta om ECT behandling för barn. Det spelar ingen roll vilka förklaringar psykiatrien har lagt fram.

  ECT behandling började som del av slaktmetod för grisar. Någon professor såg när slaktare använde el verktyg för att lugna ned grisar innan de blev skjutna. Han åkte hem och gjorde behandlingsprogram av uppfinningen …

  Psykiatrien behöver vidare utbildas …

 • Jag har talat med överläkaren som skrivit artikeln och fått en fullt godtagbar förklaring till varför den skrivits anonymt. Redaktören är informerad om såväl skribentens identitet som anledningen till anonymiteten. Alla spekulationer om huruvida artikeln är äkta eller inte kan därmed läggas åt sidan. Artikeln är äkta.

  @ agent Dendera
  Nej, det är inte Maria Sundvall som är författaren.

 • Jag kan inte begripa hur de bara kan fortsätta tillåta elchocker som terapi! Speciellt inte till barn! Med lite sunt förnuft borde politikerna ha förbjudit det för länge sedan!

 • Här finns en enkel förklaring från en amerikansk läkare varför och hur ECT “fungerar”:
  http://www.media.elchocker.se/enkla-sanningen-ECT.pdf

  Den visar att ECT inte är vård eller har med behandling att göra.

  Elchocksbehandlingar, ECT, är en destruktiv “quick-fix” från psykiatrin sida för att dölja sin oförmåga att verkligen hjälpa.

  Psykiatrin har haft många hemska “behandlingar” på sitt samvete – lobotomi, tvångssteriliseringar, hjärnoperationer, insulinchocker, snurrstolar, isbad och andra tortyrliknande metoder.

  Var och en ansedd som en mirakelmetod ett tag för att sedan förbjudas och tystas ner.

  Det finns verkligen ingen brist på alternativa, fungerande behandlingar. Det är inte det som är problemet!

  Problemet är att psykiatrin har makten över behandlingsmetoderna och vill inte använda några alternativa metoder!

  Psykiatrin vill hålla sig till sina psykiatriska lösningar – hundratals olika diagnoser, psykofarmaka och elchocksbehandlingar (ECT) – de varken kan eller vill se utanför den världen.

  Psykiatrin vill inte använda några alternativa metoder!

  Elchocksbehandlingen är en kraftig elchock genom hjärnan för att framkalla ett konstgjort epileptiskt anfall.

  Vissa patienter blir så chockade och bedövade att de tillfälligt glömmer sina problem och får euforiska känslor i samband med chocken!

  När chocken sedan släpper så kommer problemen tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-ECT.

  Detta tolkar psykiatrin som resultat och beskriver ECT som en mirakelmetod trots att hundratals drabbade och deras anhöriga vittnar om skador.

  Att elchocka barn utan rättsliga åtgärder är det bara psykiatrin som kommer undan med!

 • Säga vad man vill om ECT men inte kan man upptäcka någon kärlek eller omvårdnad
  i denna behandling att få upp till 460V på huvudet när hjärnan arbetar med spänninger under 1 volt.
  Det tragiska med denna behandling som jag tvingades till som 11 åring är att den har skadat mig för evigt och vi alla har gått miste om erfarenheter att gå andra vägar för att hjälpa till att få någon att må bättre.

  Jag tror att det finns lika många sätt att hjälpa någon som det finns stjärnor på himlen.

 • Tyvärr är det nog så att denna artikel inte alls är insänd av någon överläkare i psykiatri.
  Har du någon info “red” om vart texten kommer ifrån?

  • Agent Dendera, ja. Det skulle vara bra om personen träder fram och uppger sin identitet för att avvärja misstanken om att berättelsen är fabricerad.

   • Artikeln är äkta och skriven av en överläkare med många års erfarenhet inom psykiatrin både i Sverige och utlandet. Jag har inget med själva artikeln att göra men jag känner denne läkare från flera patientärenden och känner väl till vederbörandes inställning till ECT-behandling. Men jag instämmer i att det för trovärdighetens skull hade varit bra om artikeln varit signerad. Det kan finnas flera orsaker till att den skrivits anonymt. Det är inte speciellt högt i tak inom psykiatrin och har man en åsikt som inte är i överensstämmelse med den som skall gälla officiellt så kan man råka illa ut. Det är troligen anledningen till att den skrivits anonymt. Det är tragiskt och skrämmande att inte ens en överläkare vågar officiellt uttrycka sina åsikter. Men så är tyvärr läget och jag kan ha förståelse för anonymiteten men det är olyckligt och gör att trovärdigheten ifrågasätts.

 • Claes Hallgren: Även om Tyskland besegrades innebar inte detta att den nazistiska ideologin försvann. Den lever och frodas och visar sitt tryne här och där – inte minst inom akademisk verksamhet. Olika aktörer som är involverade i tillämpning av ECT är med all sannolikhet inte medvetna om forskningens mer, strategiskt, dolda mål.

  På Karolinska pågår ECT-studien PREFECT som finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning. Det framgår dock inte hur många barn som deltar. En vital del av studien är insamling av blodprov från 2500 patienter vid olika regionala sjukhus. Varje patient lämnar tre blodprov för analyser “om och hur den uppsättning ämnen som finns i ditt blod och din genetiska uppsättning påverkar effekt och biverkningar av ECT”. Det framgår dock inte vad och varför som blodet ska analyseras. En nätsökning på ECT och blod indikerar att mätningen gäller glukosnivån före och efter behandling med ECT. http://ki.se/meb/prefect-studien

  I vilken mån beror psykiska problem på gener eller kanske en effekt av elöverkänslighet? Idag omfattas vi alla av en ”mild” dos av ECT-behandling genom wifi-teknisk elektrosmog. Vetenskaplig forskning visar t ex att elektromagnetiska fält, bl a via mobilstrålning, påverkar glukosmetabolismen i kroppen vilken är mycket märkbar för diabetiker. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18568931

  ”50-minute cell phone exposure was associated with increased brain glucose metabolism in the region closest to the antenna”. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3184892/

  Elektromagnetisk strålning påverkar även djur. Vetenskapliga försök görs där unga fiskar utsätts för ECT. Var går smärtgränsen för fiskars och andra djurs välbefinnande? http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8649.1997.tb01538.x/abstract

  För att skapa en helt ICT-kontrollerad värld behöver den elektromagnetiska strålningen intensifieras för att nå planerarnas mål. EU räknar redan nu med möjligheten av att ICT-relaterade sjukdomar kommer att öka i framtiden. http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/fla-2030-2050-state-of-the-art-synthesis_en.pdf

  För att förstå varför ECT-behandlingar äger rum bör man inte stanna vid att studera/reagera betr denna psykiatrisk praxis. ECT är sannolikt bara en del i ett stort forskningsprojekt med många bottnar (bl a militärindustriella). Här studeras var toleransgränsen går för utsättning av elektromagnetisk strålning.

  Forskningen syftar till att, i rashygienisk anda, skilja ut vilka populationer/genetiska drag som bäst klarar av att leva i en framtida värld dominerad av stark och “mörk” elektrosmog. Förmodligen kommer vi att få se framtagning av klonade individer som klarar av att leva i en sådan elektrifierad livsmiljö. För att nå dit måste några offras.

 • Jag upprepar igen med en dåres envishet. Destruktiviteten kommer INTE att upphöra innan en lösning på komplexiteten presenteras som visar resultat. Och det ärvisat, mer utvärdering på gång. En stiftelse är beredd att bekosta den. Jag har i samverkan med en erfaren beteendevetare och en komplexitetsexpert från näringslivet utformat en ansökan som sannolikt kan beviljas.

  Läs gärna detta, debatten glider iväg åt fel håll. Det är en metodfråga, att det sen finns människor som profiterar på allt är en annan sak, När det väl finns en fungerande metod kommer GIVETVIS ingen att använda tortyrmetoder och liknande.

  Det är inte ECT som är grundproblemet. ECT är medlet man anser sig tvingas använda eftersom situationerna verkar hopplösa, reflektera och tänk logiskt.

  Läs gärna tidigare artikel: https://newsvoice.se/2014/05/07/anders-tedestrand-debatten-om-psykiatrin-och-elchocksbehandling-ect-behover-nyanseras/

  • Elchocksbehandlingen (ECT) är en destruktiv metod psykiatrin använder sig av.

   Precis som tidigare metoder som de har använt.

   Verkligen hemskt att de även gör det på barn!

   Mycket bra att du har tagit fram en metod som kan fungera som ett alternativ. Frågan är bara om psykiatrin vill ha några alternativa behandlingar …

   Det finns många andra fungerande behandlingar som man skulle kunna använda istället för ECT.

   Nej, det är naturligtvis inte kniven, pistolen eller geväret mm. som är problemet utan våldsmännen bakom!

   • Psykiatrin har INGA alternativ eller bra behandlingar som du hoppas på, det är ju det som är problemet. Det finns inte heller några tillräckligt goda psykologiska behandlingar, de klarar inte av att hantera komplicerade problem eftersom de är uppbyggda på samtalet – samtalet kan inte bolla med stora infomängder, det är en naturlag.

    Människan är inte förmögen att lösa komplicerade problem utan rätt hjälpmedel (rätt sätt för komplex problemlösning) Det blir en meningslös debatt om man tror att det finns metoder som löser dessa problem, där finns den felande länken.

    Samtal kan INTE lösa komplexitet och i princip all psykisk ohälsa är komplex, så logiken är MYCKET enkel. Samma princip som inom skogsorientering, kirurgi, byggnation, etc etc. Det är inte löpningen, skärandet, snickrandet osv som löser problemen eftersom de är KOMPLEXA det är de visuella överblickarna som leder de komplexa processerna.

    Till och med vetenskapen själv måste ställa upp en visuell helhet för att förstå, hantera eller lösa en uppgift. Vad är det som gör att psykiatrin och psykologin, till och med inom vetenskapen lämnar sin egen konstaterade naturlag.

    Det är problematiken och där finns lösningen.

    Jag har goda resultat, jag lyckades efter år av psykisk ohälsa förstå denna princip, och lyckades också rita ner denna visuella överblick. Detta ignoreras trots följande.

    21 klienter i följd uttalar sig:
    http://psykologiskorientering.se/media/54aec5834f19c.pdf

    10 klienter uttalar sig efter en längre tid:
    http://psykologiskorientering.se/media/544ab39e0aad0.pdf

    Komplexitetsexpert förklarar varför det är på det sättet jag beskriver:
    http://psykologiskorientering.se/media/5447c9f201632.pdf

    En mycket trovärdig Beteendevetare förordar i mitten av denna artikelmer forskning så att socialstyrelsen får denna metod att bedöma:
    http://psykologiskorientering.se/media/tidningsklipp_feb2013.pdf

    Till och med en forskare vid LIU förvånas över de goda och ovanligt snabba resultaten av en genomförd utvärdering / kritisk grnaskning:
    http://psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

    Än en gång, utan en vettig lösning som inte är kontraproduktiv får vi sannolikt inte stopp på destruktiviteten. Vi är överens, men logiken måste tas med i helheten.

    Vad ska mer krävas för att beslutsfattare ska bli nyfikna, ta det på allvar och inte ignorera och nonchalera- fråga inte mig? fråga dig själv? och fråga expertisen?

 • Ca 50% av de svenska psykiatrikerna är anhängare av och för att använda ECT som behandlingsmetod inom psykiatrin och sätter ofta in ECT både vid depressionstillstånd och på andra indikationer . Övriga 50% är mycket återhållsamma, tveksamma, tvivlande eller direkta motståndare till ECT som behandlingsmetod.

  För att råda bot på detta förhållande bildades för ett antal år sedan en organisation vars syfte var att övertyga de tveksamma eller tvivlande läkarna om ECT-metodens förträfflighet.
  Organisationen bedrivs officiellt i form en en förening och i styrelsen sitter några av Sveriges främsta experter och flitigaste användare av ECT inom psykiatrin.

  Organisationen inbjuder med jämna mellanrum läkare inom psykiatrin till helgkonferenser på lyxhotell och konferensanläggningar i eller utanför Sverige. Lyxiga hotellrum, påkostade måltider med dyra, goda drycker, underhållning, trevliga aktiviteter och utflykter varvas med föredrag och anföranden av svenska och utländska ECT-experter som predikar fördelarna och de positiva effekterna av ECT-behandling vid olika psykiska tillstånd. Målet är givetvis att övertyga de psykiatriker som är tveksamma, tvivlande eller motståndare till ECT som metod.

  Allt är helt kostnadsfritt för de inbjudna läkarna. Det enda de själva får betala är resan till och från mötesplatsen. Detta är enormt dyra påkostade tillställningar och frågan är ju givetvis vem som betalar kalaset. Den lilla förening som officiellt står som arrangör för dessa stora arrangemang har inga pengar till detta. Så i vems intresse ligger det att antalet ECT-behandlingar utökas kraftigt i Sverige och är beredd att satsa så mycket pengar på att övertyga tveksamma läkare. Någon sponsrar detta med mycket pengar, men vem?

  Överläkaren i artikeln ovan ger oss svaret:

  “Min åsikt är att det är ett politisk beslut att öka ECT i Sverige.”

  “I Sverige var det för 3-4 år sedan ett stort möte. Myndigheterna sammankallade under luxuösa omständigheter en massa läkare och meddelade att ECT är bra och billig och att mängden av ECT behöver ökas – och så blev det. Jag var själv inbjuden till mötet, men avstod från att gå.”

  Just det. Staten betalar. Fler och fler läkare övertalas eller övertygas och antalet ECT-behandlingar ökar. De här övertalnings-konferenserna hålls regelbundet och för varje gång
  lyckas man värva fler ECT-anhängare bland läkarna.

  • Vi kan på chockerande grunder förstå hur systemfelen kan både bestå och gro om avkopplingen från vardagen tenderar mjuka upp och revoltera tristessen av uteblivna resultat i den pågående verksamheten. Att socialen kan odla sin jordmån att producera skandaler med jämna mellanrum är inte mer chockerande att en semester eller en helg kan få en att glömma allt relevant av vad som borde utspela sig på en vårdinrättning..

   Jag får ju skatta min lyckliga stjärna för att utan prut stå fast vid övertygelsen att det fanns bättre lösningar än de erbjudna, bortslösade resurserna på konstiga medel och ännu förfärliga blandningar. Nog kostade experimentet på och blev en dyrköpt läxa. Som förlorare i stort är jag för evigt tacksam att ett enda alternativ till lönsamma lösningar väntade om än länge..

   Utan en adekvat insats hade jag ju säkert varit det bästa exemplet på att man kan inte bättre.. Man blir inte bättre än man gör sig. Vilket ju lägger skulden för misslyckat resultat med någons slags vårdgaranti hos patienten. Det har ju visat sig betryggande i alla de försök man ägnat att försöka få skeppet att segla mot en ljusare horisont.. Att varken kapten eller besättning kan klandras trots att så få tycker att målet gjorde resan värd.. I en tanke som ser ut som en händelse sveper Titanic ångande förbi sinnet lika kall som isberget och minner om att det kanske finns helt enkelt inte plats för alla..

   Av de heliga principerna ovan tydligt, förståeligt och tacknämligt åskådliggjorda av Dr Tomas Arvidsson blir likt Forrest Gumps konklusioner om verkligheten behagliga bara de doppas i choklad.. Framtidens och verklighetens självutnämnda folk dansar likt Elvis förebild med knäna böjda i den riktning välsignelserna droppar in.. Vinnaren är den som behåller smaken i mun..

   En del får ansvaret för ruljangsen andra får nöja sig med blott raljansen som skrämmande exempel på hur det kan gå om inte haspen är på…

   De med mest pengar och resurser har hela tiden, vilket nu utgör 30 år då ur ett personligt perspektiv, vunnit alla kamper utmaningar och segrar mot bättre vetande på adekvat vårds bekostnad..

   Hade jag själv verkligen varit ett hopplöst fall borde ju punkten vara både nådd och bekräftad och existensen ödesmättad behäftad med allt som förutsätter nonchalansen.. Förmågan att hitta rätt var ju inte min den satt i attityden hos de som nådde fram och in. Istället upprepar vårdapparaten sina tokiga fel, sina oförskämda attityder, kränkande omdömen, tarvliga kommentarer i nya journaler och gör allt för att sopa undan sina spår i nya brott mot alla regler och lagar som föreligger. Självklart kräver nya problem, mera ström, mera ljus för att överskugga de uppenbara bristerna och övergreppen.. Man kan ju krasst säga att hade de botat mig då skulle de knappast erkänt sin seger. Nu är andra hjälpte bättre än de måste ju faktum förnekas än mer frenetiskt..

 • Det är uppenbarligen bara i räknenissarnas himmel det kan gå till så här. Människan får smörja maskineriet istället för att maskineriet försörjer människan.. Kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem generar alls ingen vinst. Inte för samhället i alla fall. Dessutom innebär förfarandet alldeles för många risker. Tydligen är risktagande beklämmande nog vinstintressets främsta princip.. Omsorg som begrepp och filosofi verkar sitta inlåsta med restriktioner.

  30-40 års vana att bortse från patientens bästa och mest fördelaktiga sitter säkert i, men genomsyrar tydligen hela verksamheten. Gökungen läkemedelsindustrin har låtit de mänskliga begreppen svälta ihjäl.. Då blir ETC heller ingen främmande fågel i boet..

  Det kanske finns ett klassmärke på hela frågan. Det blir kanske inte mindre kusligt. Å andra sidan synes ju resan som många gjort i det att de inte bara funnit bättre lösningar på hälsoproblem vare sig de hört till kroppen eller sinnet. I många fall också inte bara botat utan gett ny och bättre kraft att möta framtidens utmaningar och faror i vilket ju på många sätt bekräftar en hållning inom vårdapparaten som är synnerligen rigid och orubblig..

  Att de flesta sjukdomstillstånd har ibland mycket enkla lösningar som kostbyte eller att börja äta tillskott får patienten aldrig veta under sin färd i vårdapparatens bergodalbana.. I många fall verkar spåren leda in i diverse skräckkammare och kabinett också vilket ju spär på det medikala behovet till båtnad för betryggande inkomstnivåer.. Övermedicineringens träsk stinker som aldrig förr och här finnes kroppar i alla möjliga tillstånd av förgiftning och apati. Allt till en praktisk lösning och horribel kompensation på minskande personalunderlag och kunnande.. Kompensation verkar vara vårdens hårdast klingande mantra.. På avskräckande långt håll kan man ju undra vad torterarna skulle säga om att få legalisera sin verksamhet.. Det omtalade Beckomberga heta i det osande folkets mun Baconberga.. Den ensidiga psykiatriska kosten ämnar lära brända barn sky elden..

  Flyktingkvinnan under asyl försågs med tio på varandra följande el-chocker. Först grovt misshandlad och hotad under äktenskapets legala form ha fått sett på maken på ett sätt ingen kunde föreställa sig. I denna mix har också barnen inte bara hotats utan blivit åsyna vittnen och misshandlats. Vårdmaskinens brist på adekvat behandling, tid och elementär praxis försätter snart kvinnan och hennes barn i den sits där hon defacto utgör en belastning för vårt system.. Den misshandlande mannen både dömdes och försattes i fängelse.

  Så vad händer i detta skede ? Jo det beslutas att barnen och kvinnan ska utvisas. Inför den chocken som förmodligen kom sist men måste känts värst, kollapsar kvinnan inte bara på nytt utan fullständigt.. I det här läget kliver Säters Proffs på psykisk insufficiens in och ordinerar tio ECT-behandlingar under mottot ju fler desto bättre. Det är blott en fråga om att ratta rätt.. Det verkar närmast elementärt i sin parapsykologiska dimension och kompenseras med något som kanske skulle få månlandningarna att blekna.. Teori och praktik har inte mer än en tunn hinna som skiljer dem åt och på ett magiskt och magnetiskt sätt förenar lönsamhet med effektivitet. De blå dunsterna har i denna ände djupare karaktär än landstinget sockiplast.

  Rädda barnen ska givetvis frukta en instans som kan misshandla en redan traumatiserad mor på detta hiskeliga sätt. Hur hon som utvisad och misshandlad av en rigid instans nu skulle kunna ta hand om sina barn bekymrar ingen myndighet varken social, migration eller lagens långa arm som täckte upp och mer eller mindre ströp alla invändningar för att minska pressen på de seriöst arbetande intressenterna..

 • Lever vi i nazityskland, under andra världskriget? Detta måste omedelbart stoppas. Hur kan detta få hända? Man kan ju också undra vilka andra “experiment” man inom sjukvården, ut-sätter våra barn för.På 50-talet, då jag bara var 7 år,utsattes jag för en mycket obehaglig undersökning, på Barnsjukhuset i Göteborg, som jag sedermera, fick veta var ett rent experiment, som inte alls var relaterad, till den sjukdom, som jag låg inne för.Läkarens kommentar var” sånt får man finna sig i när man ligger inne på sjukhus”. Jag trodde det var slut på exprimenterande, på barn, men så är ju inte fallet.Något måste göras nu!!!!!!!!!!!

 • Att utsätta barn för elchocker är synnerligen grymt och helt oacceptabelt, givetvis.

  Min åsikt är att psykiatrin i sin oförmåga att lösa problem nästintill är beredd att ta till vilka metoder som helst som visar någon effekt överhuvudtaget. I dessa fall sker sannolikt en kortvarig bedövning av hela systemet som kortsiktigt tillfredsställer och rättfärdigar både hela psykiatrisystemet och enskilda psykiatriker. Konstigare än så är det sannolikt inte. När hela gruppen samtidigt uppmuntrar varandra sker en masspsykos, och sådana har det funnits gott om historiskt som alla vet.

  Överläkaren i artikeln skriver:

  citerar
  “Jag har oerhört svårt att ta till mig detta uttalande.Vad är det för fel på dessa personer som behandlar våra barn så illa, rent av farligt? Detta måste omedelbart sluta! Det finns inte något tillstånd hos barn som inte går att behandla med traditionella metoder”
  slut citat.

  Att påstå att dessa barn går att behandla med “traditionella metoder” är också att rättfärdiga åt andra hållet. Ingenting är mer felaktigt. Vi har en snart 100-årig erfarenhet av en psykiatri som gör både gammal och ung sjukare i flertalet av fallen man behandlar. Så att samtidigt tycka synd om, och försvara orsaken till att man ger elchocker är både paradoxalt och omedvetet.

  Bakom denna psykiatri finns en psykologi som är nästintill lika kontraproduktiv. Där används metoder som inte kan lösa flertalet av de komplicerade problem som psykisk ohälsa är.

  Så det är en spiral av kontraproduktiv psykologi som driver in människor i en skadlig och dödlig psykiatri. Politikerna är de medberoende som litar på dessa verksamheter och tittar på när människor drivs till ett ohyggligt ökat lidande och en för tidig död. Barnen lider! Och tar livet av sig i i´vissa fall. Om vi är så blinda att vi tror att ECT är problemet och inte att hela verksamheterna är vi helt vilse i sin syn på hur komplicerade problem ska lösas så är kollektivt präglade- lurade- programmerade av dessa verksamheter med politikernas hjälp.

  Jag har skrivit hundratals artiklar om vad som måste till för att lösa dessa problem. Jag har skapat över 80 videos av samma skäl. Jag har gått igenom otaliga psykiska tillstånd själv. Har tillbringat år på behandlingshem både som patient och behandlare utan att komma i närheten av någon verklig lösning för mina problem. Det är komplext, innehåller enorma mängder information, därför kan inte “samtalet” man försöker bota med fungera- det är en enkel naturlag när människan ska hantera den typen av problem- GENERELLT!

  Det finns en effektivare modell idag. Men om den ska uppmärksammas måste den tas på allvar. Jag bifogar två dokument, och länkar till artiklar och videos. Ta del, reflektera och tänk efter. Det jag beskriver är mycket logiskt och skulle aldrig ifrågasättas av någon annan komplicerad verksamhet?

  21 klienter i följd uttalar sig:
  http://psykologiskorientering.se/media/54aec5834f19c.pdf

  Så fungerar det rent generellt och i synnerhet för komplicerad psykisk ohälsa:
  http://psykologiskorientering.se/media/5447c9f201632.pdf

  Länk youtube videos: https://www.youtube.com/user/Tedestrand

  Länk Mynewsdesk pressmeddelande, nyheter: http://www.mynewsdesk.com/se/tag/tedestrand

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *