Regeringskansliet inbjuder till pressträff om robotar i vården 19 feb 2015

  17

  robot vård omsorgInbjudan till pressträff om robotar och övervakning i vården av äldre med Kjell Asplund och Barbro Westerholm. I anslutning till pressträffen presenteras även olika typer av robotar.

  Bild från artikeln: “Study: Humans and Robots Should Swap Jobs”

  Den 19 februari publicerar SMER rapporten Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter. I rapporten tar rådet ställning till etiska aspekter kring hälsorobotar och övervakning i vården av äldre.

  De etiska frågor som rådet lyfter fram avseende hälsorobotar och övervakning är:

  • När är det etiskt försvarbart att använda robotar och över­vakningsteknik i vården av äldre?
  • Hur kan det säkerställas att en rättvis fördelning av resurserna sker så att de som har behov av den nya tekniken får tillgång till den?
  • Hur säkerställs rätten till självbestämmande samt att personer med nedsatt beslutskompetens får den vård de behöver och att deras vilja beaktas?
  • Går det att åstadkomma balans mellan intrånget i den enskildes integritet och nyttan med tekniken och i så fall hur?
  • Hur säkerställs att forskning och utveckling av ny teknik utvär­deras ur ett etiskt perspektiv samt att etiska bedömningar görs inför introduktion av robotar i hälso- och sjukvården och social­tjänstens omsorg?

  Kjell Asplund b presenterar rapporten vid en pressträff i Socialdepartemen­tet kl. 11.00. Vid pressträffen medverkar även Barbro Westerholm, leda­mot SMER samt Nils-Eric-Sahlin och Elisabet Wennlund, sakkunniga SMER.

  Tid: Torsdagen den 19 februari Kl. 11:00, presentation av robotar mellan kl. 10.00 – 12.30.
  Plats: Sammanträdesrum Lilla Tigern, Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm

  OBS! Medtag presslegitimation. Anmäl ert deltagande i förväg till Robert Kreher 08-405 22 11 eller e-postadress robert.kreher[snabel-a]regeringskansliet.se

  Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  Prenumerera
  Notify of
  guest

  17 Kommentarer
  Nyast
  Äldst Mest röstad
  Inline Feedbacks
  Se alla kommentarer
  Birgitta
  Birgitta
  Gäst
  21 februari 2015 kl 16:42

  Regeringskansliets pressträff kommer, ur ett marknadsföringsperspektiv, väldigt lägligt då den sammanfaller med släppet av filmen Big Hero 6; en familjefilm som nu toppar på biograferna. En av huvudpersonerna i filmen är sjukvårdsroboten Baymax. Här spelar WaltDisney på våra känslosträngar för att vi ska känna ömhet inför roboten.

  En ledare i dagens DN handlar om robotteknik inom vården och som tar sin utgångspunkt från sjukvårdsroboten i filmen ovan. Skribenten Carl Johan von Seth ifrågasätter bl a varför medbestämmandet ska tillämpas extra strängt när det gäller robotiseringen inom vården. Ledaren har en tunn retorik grundad på ett skevt faktaunderlag i syfte att skapa en positiv attitydförändring till robotisering. Här nämns t ex inget om att motståndet mot användning av robotar är som störst bland äldre över 65 år, dvs robotiseringens målgrupp inom vården. Om denna patientgrupp fick bestämma mer över vården skulle utvecklingen av robotindustrin i Sverige komma att påverkas negativt – inte minst då vi siktar på att bli världsledande inom området hälsorobotar.

  Om man bortser från äldres attityder finns det en generell trend som är viktig att beakta. En studie från 2012 visar t ex att svenskar var mer negativa till vårdrobotar än EU-genomsnittet.

  ”Tittar man på resultatet för frågan om vilka områden robotar borde förbjudas inom toppar ”vård av barn, äldre och handikappade” med 60 procent för EU och 68 procent för Sverige. Övriga områden där EU-medborgarna tycker att robotar bör förbjudas är inom utbildning (34%), sjukvård (27%) och fritid (20%). Vad gäller robotar inom sjukvården är svenskarna märkbart mer negativa (38%) än EU-snittet. Noterbart är även att 18 procent av svenskarna (10% för EU) spontant svarat ”inget område”.”

  Dagens ledarartikel och filmen Big Hero 6 kan ses som delar av en kampanj för att omskapa våra attityder till en allt ökad automatisering i samhället i allmänhet och mer specifikt inom vården. Som vanligt är det ingen som lyssnar på folket utan vi ska lära oss att “gilla läget”. Den “osynliga” handen styr utvecklingen – inte demokratin.

  http://www.dn.se/ledare/signerat/carl-johan-von-seth-ingen-unik-etik-for-robotteknik/Daglig omsorg av patienter

  http://robotnyheter.se/2012/09/15/eurobarometer-88-procent-av-svenskarna-positiva-till-robotar/

  http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/15634/Attityder%20till%20robotar.pdf?sequence=2

  mike
  Gäst
  Reply to  Birgitta
  21 februari 2015 kl 22:02

  Vi får inte glömma militärens intressen i robotar. Bifogat dokument publicerades redan 2005. Jag hävdar att tekniken kommit mycket längre än vad SMER och Vetenskapsrådet hävdar, både inom den civila och militära forskningen. Att teknikframsteg görs när flera forskardicipliner samman smälter som inom Nano, Bio, Info, Cogni, (NBIC) är ganska självklart. Det som står på tur nu är att utveckla Människolik Artificiell Intelligens som kan distribueras i nätverk. Att förändra ett samhälle så att nya ev. integritetskränkande teknologier går att implementera tar mycket lång tid. Vi upplever just nu början på en ny tidsålder. Inom c:a 10 år så har datorer mer kunskap än människor. Denna kunskap blir människolik och vi människor kommer att interagera med den. Den dagen behöver människor inte ha tangentbord för att hämta information från internet. Vi behöver bara tänka för att få utökade minnen. Dammolnet lyssnar på dig Publicerad den 20 juni 2005  Miniatyrisering är en av de starkaste tekniktrenderna. Här finns nanotekniken som kan ge nya material med nya egenskaper. Och här finns mikrosystemtekniken som kan ge sensorer små som dammkorn eller antenner som bara är en tusendels millimeter stora. Eller komponenter så små att de kan tala med hjärnan. Sensorer små som dammkorn. Eller komponenter som kan koppla in sig på nervsystemet. Miniatyrisering är en stark tekniktrend. En sak är vad som kan åstadkommas med mycket pengar i de amerikanska laboratorierna. En annan sak är vad som kan förverkligas i form av billiga vardagsföremål. Miniatyrisering brukar definieras som att en komponent eller ett system blivit mindre och som presterar minst lika bra. Eller det kan också vara något som byggts av mycket små delar och som ger en ny eller förbättrad funktion. En stark drivkraft är nanotekniken som är ett nytt område med band till materialteknik. Nanotekniken är tvärvetenskaplig och har gett nya material som i sig är multifunktionella. Det är också en viktig aspekt på hela miniatyriseringen. Det går att bygga in fler förmågor. Ett annat viktigt begrepp vid sidan om nanoteknik är mikrosystemteknik. Den kommer att betyda mycket för positionsbestämning och styrning av stridsdelar. Små objekt kommer att datoriseras. Vi kan få mikrorobotar som är mindre än en tusendels millimeter. De kan spridas som pollen eller bakterier. Forskarna talar till och med om komponenter som kopplas in i nervsystemet och som kan tala med hjärnan. Dessa komponenter skulle hjälpa soldaten att ta fram sitt undermedvetna. Soldaten ser mer än han tror.… Read more »

  mike
  Gäst
  Reply to  Birgitta
  21 februari 2015 kl 22:07

  Ni som vill veta lite mer om hjärnforskning och hur man ser på stora datamängder kan se på EU’s största gemensamma forskningsprojekt någonsin. Karolinska Institutet och KTH har en framträdande roll i detta projekt. The Human Brain Project: Emulating the Brain’s Computational Capabilitie…: http://youtu.be/SwpJeiEHFn0

  mike
  Gäst
  Reply to  Birgitta
  21 februari 2015 kl 22:25

  Jag anser inte SMER trovärdiga som organisation i ett teknikskifte som handlar om robotar som ersätter människor. SMER är en del av det gamla konsenussamhället som kommer att vara borta inom 10 år. Vi står inför en stor sahällsomvandling i och med robotar. Låter det galet. Nej vi står nu inför en exponentiell tillväxt innom datorer och programvaror. Enligt professor Anders Lansner på KTH som deltar i EU’s superdator projekt The Human Brain Project så kommer datorer att vara intelligentare än människan runt 2020. Han är själv orolig för denna framtid. Robotar kommer att ersätta allt fler arbeten.

  http://www.theguardian.com/technology/2015/feb/18/artificial-intelligence-nanotechnology-risks-human-civilisation#img-1

  Birgitta
  Birgitta
  Gäst
  Reply to  mike
  22 februari 2015 kl 12:59

  Robotarna kommer inte bara att ersätta allt fler arbeten utan även vår högst privata tankeverksamhet. Avsikten är ta kontroll över hur vi tänker och vad vi gör.

  Vi kommer snart att upphöra som individer då yttre krafter tvingar in oss i en virtuell verklighet där vi integreras i en artificiellt skapad global grupporganism. En kvantdator utgör superhjärnan som kommer att reglera våra beteenden. Här finns det all anledning att ställa frågor kring vilken typ av rationalitet som blivit inprogrammerad i hårdvaran.

  Vi står inför utrotning av nuvarande mänsklighet såväl ur ett biologiskt som ur ett själsligt perspektiv. De som är pensionärer idag tillhör den sista generationen naturliga människor. Vi andra kommer att bli påtvingade science fiction-teknik.

  En Holländsk rapport ”Horizon scan 2050” har tagits fram för diskussioner om framtiden mellan industri, vetenskap och regering. Rapporten diskuterar internationell common sense när det gäller befintliga och framtida teknologer. Sammantaget blir det en skrämmande läsning. Det är uppenbart att det inte längre kommer att handla om frihet, där vi, som “objekt”, kan välja eller välja bort teknik, utan om totalitära lösningar.

  “We do know that man and technology will increasingly fuse together, as will the virtual worlds and the real world. In the future human existence will have new dimensions. For instance, from the moment we are born we will be PERMANENTLY (mina versaler) linked to others. The human brain will be extended by artificial memory, and we will be continually sharing experiences.”

  Rapporten talar också om behovet av chipning av människor.

  Det här kan inte annat än gå åt pipan. Vi är födda fria och måste ovillkorligen så förbli. Teknokratin handlar om en liten grupp människor med abnormt själsliv som vill åtnjuta ett världsherradöme genom teknisk förslavning av andra människor.

  Kan vi verkligen låta våra sk “politiker” bestämma om vår framtid i dessa avseenden? Vi står nu inför ett vägval – överleva eller försvinna som art.

  Videon “need no apply” nedan är väldigt bra.
  http://stt.nl/wp/wp-content/uploads/2014/09/STT-Horizonscan2050-defweb-03.pdf

  mike
  Gäst
  Reply to  Birgitta
  22 februari 2015 kl 15:23

  Jag delar inte din uppfattning Birgitta. Vi kommer att har robotar och artificiell intelligens. Men att kontrollera våra tankar skulle omedelbart leda till problem. Alla människor skulle då bli lika och vi skulle förstöra mångfalden och evolutionär utveckling av människans tänkande. Däremot så kommer AI när den är klar att assistera människor och robotar. En syntetisk stat där finansmarknad, rättsväsende, hälsovård mm. blir effektivare av superdatorer och AI i nätverk. Vårt samhälle är redan så komplext att politiken och staten mer eller mindre redan har tappat kontrollen över det. Vi skådar nu ett mer eller mindre “galet” samhälle i förändring. Robotar och AI kommer med åren att utvecklas för att skapa bättre och hållbar tillväxt.

  Spock
  Spock
  Gäst
  Reply to  Birgitta
  25 februari 2015 kl 00:50

  “We are the Borg. Your biological and technological distinctiveness will be added to our own. Resistance is futile.”

  mike
  Gäst
  Reply to  Spock
  25 februari 2015 kl 22:03

  Spock, can you add some more info?

  mike
  Gäst
  Reply to  Birgitta
  21 februari 2015 kl 22:29

  Kära läsare! Jag skickar även in denna mycket intressanta video. Se den. Den är en sammanställning av den famtid som även svenska staten och dess institutioner är på väg att forma.

  https://www.google.se/search?redir_esc=&client=tablet-android-samsung&hl=sv-SE&safe=images&oe=utf-8&q=why%20humans%20not%20need%20apply&source=android-browser-type&qsubts=1424553694097&devloc=0

  M Merlingen
  M Merlingen
  Gäst
  19 februari 2015 kl 12:10

  Vore ärligare att faktiskt erkänna att svensk Sjuk-vård faktiskt är ett ekonomiskt jättehål som inte kan fyllas. Det som erbjuds är icke fungerande och syftar inte till att skapa hälsa utan enbart evighets konsumenter av “sjukmedel”. Varje sjukhusparkering och utbyggnad vittnar dagligen om att man inte löser några problem, utan ökar dom genom förgiftning och felbehandlingar. Sjukvården-läkemedelsföretagen och Krigsindustrin är inget annat än verksamhet för att råna statskassan på legitimt sätt, där säljaren själv styr och ställer behov och sina egna vinster. Det är aldrig behov eller nytta som styr, bara vinsterna.

  mike
  Gäst
  Reply to  M Merlingen
  19 februari 2015 kl 13:55

  Jo men vist kan man se det så. Det verkar som komplexiteten i sig själv inte längre går att kontrollera. Pengar är inte problemet utan hur man tillåts att tjäna pengar bör etikbeläggas. Men det är också mycket viktigt att värna om morgondagens teknologier. Nedan länk kopierade jag när den 2012 låg på Stockhoms Handelskammares webbplats. Den handlar om oss människor. Var går gränsen mellan Människa och Maskin? Denna sammansmältning blir möjligt genom miniatyriseringen av sensorer nano/mikro och ny nätveksteknik. Jag tycker att vi ska ställa oss frågan om vi vill bli multimediamaskiner? Och vem bestämmer det? Inom 10 år är detta verklighet. http://www.bionicgate.com/stockholms-handelskammare-maskin-eller-manniska/

  mike
  Gäst
  18 februari 2015 kl 19:12

  Om man ska använda robotar så måste man utveckla Artificiell Intelligens, d v s robotar måste kunna kommunicera med människor. För detta ändamål så måste man kartlägga minnets arkitektur d v s tänkandet och språket. Fantastiskt att KTH fått ett rekord stort forskningsanslag i ämnet att simmulera en mänsklig hjärna.https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/5-miljarder-kronor-for-att-simulera-hjarnan-1.365752

  anders
  anders
  Gäst
  Reply to  mike
  18 februari 2015 kl 20:45

  När de lyckas simulera en hjärna så kanske provperiod i riksdagen vore en schysst test?

  mike
  Gäst
  Reply to  anders
  18 februari 2015 kl 22:54

  Det är nog många som skulle vilja se det! Det är nog några år kvar innan man kan simulera en hjärna i “en” dator. Men en människolik artificiell intelligens som motsvarar en mänsklig hjärrna kan man nog redan simmulera i cloud/grid miljö.

  Birgitta
  Birgitta
  Gäst
  Reply to  mike
  18 februari 2015 kl 23:06

  [email protected] “Fantastiskt”? Nej, ruggigt och deprimerande är mer passande ord i mitt tycke. Pengarna kunde ha använts bättre t ex inom skolan för att stimulera barnen att använda den hjärna som de har istället. Vi har fått fantastiska hjärnor som räcker, gott och väl, för att leva ett gott liv. Human Brain-projektet är en våt dröm för transhumanister och en mardröm för människor som älskar livet och som är nöjda med sig själva utan man-machine-teknologi.

  Ett av målen med projektet sägs vara att ”förstå hur den friska hjärnan fungerar”. Får man lov att fråga vem/vad ska stå modell för den ”friska” hjärnan? IBM är en av aktörerna i det här projektet. Det är väl känt att de vill skapa en kvantdator som ska ta över mänskligt tänkande.

  anders
  anders
  Gäst
  18 februari 2015 kl 18:59

  Den dagens robotarna testkörts tio år i sträck i Danderyd utan klagomål skall jag överväga alternativet.

  Birgitta
  Birgitta
  Gäst
  18 februari 2015 kl 18:44

  Det står “rättvis fördelning av resurserna sker så att de som har behov av den nya tekniken”.
  Finns väl f-n ingen bland de gamla som efterfrågar plåtnicklas tjänster. De som har behov av den nya tekniken är väl företagen som gnuggar sina händer av förtjusning.

  Så oerhört inhumant. En stor andel av befolkningen går utan arbete. Varför ska robotarna ta över omvårdnad? Om så kan de kanske även ta över politiken – fast då ska ju naturligtvis robotarna vara programmerade att lyda folkets vilja – för det har VI behov av…