Respekterad journalist på “The Telegraph” hoppar av – Tidningen bryts ner

publicerad 19 februari 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

Peter Oborne"The Telegraph" känd för sin integritet, precision och ett oberoende förhållande till omvärlden håller på att förstöras. Det varnar journalisten Peter Oborne "chief political commentator" som nu hoppar av tidningen. Han gör det i ett försök att stimulera tidningen att inte kliva längre ner i trappan mot allt sämre reportage, ökad politisk korrekthet och annonsörsanpassning.

Peter Oborne är en prisad journalist med ett imponerande CV. Han hoppas på att hans avskedsbrev i formen av en lång artikel, "Why I have resigned from the Telegraph"Opendemocracy.net ska influera, inte bara "The Telegraph", utan alla brittiska tidningar att inte underskatta läsarnas intelligens.

Det är inte bara "The Telegraph" som är ute på tunn is, skriver Peter Oborne, som varnar för att ledarskapet på tidningarna tycks följa en skum agenda där redaktörer allt mer avgör vad som är sant eller inte.

"It is not only the Telegraph that is at fault here. The past few years have seen the rise of shadowy executives who determine what truths can and what truths can’t be conveyed across the mainstream media."

En utlösande faktor som fick Oborne att hoppa av var att hans reportage om banken HSBC refuserades på grund av diffusa skäl av "någon" på "The Telegraph". Han konstaterar att problem började uppstå efter att redaktören Tony Gallagher sparkades trots att han var högt respekterad på tidningen. Han ersattes av amerikanen Jason Seiken som fick titeln "Head of Content".

Den refuserade artikeln om HSBC: "Open for business?" finns istället publicerad på Opendemocracy.net.

NewsVoice rekommenderar dig att läsa hela Peter Obornes artikel"Why I have resigned from the Telegraph" på över 3100 ord. Den utgör ett vittnesmål över vad som händer med västerländska medier, hur de bryts ner och görs om till något som inte längre underbygger demokrati, transparens eller samhällsupplysning för läsarna.

Text: Torbjörn Sassersson