Stoppa utrotningen av svenska vargar nu – Eftergifterna till vargjägarna har gått för långt

publicerad 25 februari 2015
- av NewsVoice

Protester mot vargjägarna och vargjakt - Foto: Kristina Hallin

DEBATT. Nu styr jägarna över svenska folkets vilja, över EU-lag och över internationella miljöåtaganden beträffande rovdjuren. Med hjälp av E. Erlandsson (C), har jägarna trängt sig in i myndigheternas beslutsrum. De har blivit beslutsfattare på Länsstyrelsernas stolar, hos de myndigheter som har svenska folkets uppdrag att sköta och värna om vår miljö! Det kallas för ”en demokratisk” Viltförvaltningsdelegation (VFD) som består av 93% jägare och jägarvänner och 7% djur- och naturvänner. VFD finns i varje län med stora rovdjur, hur lagvidrigt är inte det? 

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014Text: Kristina Hallin, hälsopedagog, fil kand, har forskarbehörighet
arbetar med folkhälsa, helhetssyn människa-miljö på samhälls- och nationell nivå | Bild på Hallin: SVT debatt | Uppd. kl 23:11 den 25 feb 2015 | Alla debattartiklar om svensk vargjakt

Jägarna utövar en hobbyjakt. De har ingen utbildning om hur ett ekosystem fungerar. De äldre jägarna har inte ens jägarexamen och de saknar en etisk hållning som man måste ha för att bevara vår miljö. De är män med gevär som hatar varg! Med en sådan inställning måste det vara förbjudet att inneha vapen överhuvudtaget.

Under januari och februari 2015 har minst 52 vargar dödats.

VI DJUR- OCH NATURVÄNNER KRÄVER ETT OMEDELBART STOPP FÖR JÄGARMAFFIANS UTROTNING AV EN RÖDLISTAD ART, VARGEN - DEN VIKTIGASTE TOPPREDATORN FÖR ATT ÅTERSTÄLLA EKOSYSTEMET.

NU MÅSTE POLISEN AGERA KRAFTFULLT.

Vad är det som har skett i Norden de senaste 10 åren som har gjort att det nu är licensjakter på varg i Sverige, Norge och Finland? Var är de politiker i Sverige och Finland och de myndighetspersoner som måste följa rätt lag, EU-rätten?

Politiker

Hur kan politiker i Riksdagshuset:

  • tolerera en sluten jaktklubb, lobbyister, i Riksdagen, som vägrar att offentliggöra sina namn,
  • tolerera gratis jaktutbildning till riksdagspolitiker,
  • tolerera en skjutbana i källaren i Riksdagshuset och
  • • ge hobbyjägare totalt 60 miljoner/år för att göra ingenting mer än att rekrytera nya jägare till sina föreningar?

Politiker, var är de genetiskt friska vargarna, invandrade från Finland, som har utlovats under lång tid, allt för att stärka den inavlade svenska och norska vargstammen? Varför dödar samerna alla vargar som invandrar från öst?

Hur korrupta är våra folkvalda? Hur många sk misstag ska vi väljare acceptera? Är det inte dags att personer som vill bli politiker på heltid, får skriva på ett avtal om hur man ska bete sig i det parlament som styr v årt land? Det behöves ett juridiskt bindande avtal som får konsekvenser om man bryter det.

Det är inte speciellt trevligt att efter en direktsänd debatt om varg få höra av en offentlig jägare från Svenska Jägarförbundet:

”Du ska bara veta att vi har 65% av riksdagsledamöterna med oss!”

Det är en av konsekvenserna av de 60 miljoner/år. De lobbar och bjuder friskt till personer de har nytta av och hotar, trakasserar, ställer till skada för djur- och naturvänner! Demokratin är satt ut spel.

  • Ut med jägarlobbyn i Riksdagen.
  • För in rätt lag dvs EU-lagen i jaktförordningen.
  • Ge Svenska folket rätt att överklaga till Domstol.
  • Politiker ta ert ansvar!

Vad händer i viktiga djur- och naturföreningar? Vad har de stora skyddsvärda rovdjuren för nytta av Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden (WWF) mer än att de har överklagat till EU-kommissionen?

Hur har det gått med EU-kommissonens två ärenden mot Sverige? Ingen som vet. Djuren fick ingen hjälp av kommissionen i årets licensjakt. Vad är det som sker egentligen? Tycker ni nu att det är okay att skjuta rödlistad art?

Varför syns inte dessa föreningar ute på protestmarscher, TV-debatter, tidningsartiklar? Varför hörs ni inte och varför syns ni inte? Varför försvarar ni inte vargen, tror ni fortfarande på lögnerna att vargarna är 300-400?

Ni har verkligen visat ert rätta ”jag” under denna licensjakt. Ni står inte upp för de utsatta rovdjuren som minskar i antal! Det är nog dags att byta ut okunniga, inaktiva personer i era styrelser, de personer som inte ens bryr sig om att läsa de årliga Skandinaviska varginventeringsrapporterna. Hade ni gjort det, hade ni haft kunskaperna och licensjakten hade kunnat stoppas. Vi vet att ni har många jägare i era föreningar, men de kan väl inte vara bromsklossar i ert arbete att rädda skyddsvärda arter?

Nu kommer ni att acceptera att den gamla Vargkommittén ska uppstå (som var en kopia av Viltförvaltningsdelegationerna i rovdjurslänen), hur demokratiskt kommer det att bli?

Ska jägarna nu också bli rådgivare till den nya regeringen!

Sannerligen en galen värld vi lever i.

Text: Kristina Hallin  /  Kim Aronsson, Wolf Association Sweden

Relaterat

Hot och trakasserier skyddar olaglig vargjakt och grova jaktbrott – Journalister och tjänstemän är rädda

De grövsta brotten och lögnerna i vargpolitiken

Protester mot vargjägarna och vargjakt - Foto: Kristina Hallin