Stoppa utrotningen av svenska vargar nu – Eftergifterna till vargjägarna har gått för långt

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 februari 2015
- NewsVoice redaktion

Protester mot vargjägarna och vargjakt - Foto: Kristina Hallin

DEBATT. Nu styr jägarna över svenska folkets vilja, över EU-lag och över internationella miljöåtaganden beträffande rovdjuren. Med hjälp av E. Erlandsson (C), har jägarna trängt sig in i myndigheternas beslutsrum. De har blivit beslutsfattare på Länsstyrelsernas stolar, hos de myndigheter som har svenska folkets uppdrag att sköta och värna om vår miljö! Det kallas för ”en demokratisk” Viltförvaltningsdelegation (VFD) som består av 93% jägare och jägarvänner och 7% djur- och naturvänner. VFD finns i varje län med stora rovdjur, hur lagvidrigt är inte det? 

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014Text: Kristina Hallin, hälsopedagog, fil kand, har forskarbehörighet
arbetar med folkhälsa, helhetssyn människa-miljö på samhälls- och nationell nivå | Bild på Hallin: SVT debatt | Uppd. kl 23:11 den 25 feb 2015 | Alla debattartiklar om svensk vargjakt

Jägarna utövar en hobbyjakt. De har ingen utbildning om hur ett ekosystem fungerar. De äldre jägarna har inte ens jägarexamen och de saknar en etisk hållning som man måste ha för att bevara vår miljö. De är män med gevär som hatar varg! Med en sådan inställning måste det vara förbjudet att inneha vapen överhuvudtaget.

Under januari och februari 2015 har minst 52 vargar dödats.

VI DJUR- OCH NATURVÄNNER KRÄVER ETT OMEDELBART STOPP FÖR JÄGARMAFFIANS UTROTNING AV EN RÖDLISTAD ART, VARGEN – DEN VIKTIGASTE TOPPREDATORN FÖR ATT ÅTERSTÄLLA EKOSYSTEMET.

NU MÅSTE POLISEN AGERA KRAFTFULLT.

Vad är det som har skett i Norden de senaste 10 åren som har gjort att det nu är licensjakter på varg i Sverige, Norge och Finland? Var är de politiker i Sverige och Finland och de myndighetspersoner som måste följa rätt lag, EU-rätten?

Politiker

Hur kan politiker i Riksdagshuset:

 • tolerera en sluten jaktklubb, lobbyister, i Riksdagen, som vägrar att offentliggöra sina namn,
 • tolerera gratis jaktutbildning till riksdagspolitiker,
 • tolerera en skjutbana i källaren i Riksdagshuset och
 • • ge hobbyjägare totalt 60 miljoner/år för att göra ingenting mer än att rekrytera nya jägare till sina föreningar?

Politiker, var är de genetiskt friska vargarna, invandrade från Finland, som har utlovats under lång tid, allt för att stärka den inavlade svenska och norska vargstammen? Varför dödar samerna alla vargar som invandrar från öst?

Hur korrupta är våra folkvalda? Hur många sk misstag ska vi väljare acceptera? Är det inte dags att personer som vill bli politiker på heltid, får skriva på ett avtal om hur man ska bete sig i det parlament som styr v årt land? Det behöves ett juridiskt bindande avtal som får konsekvenser om man bryter det.

Det är inte speciellt trevligt att efter en direktsänd debatt om varg få höra av en offentlig jägare från Svenska Jägarförbundet:

”Du ska bara veta att vi har 65% av riksdagsledamöterna med oss!”

Det är en av konsekvenserna av de 60 miljoner/år. De lobbar och bjuder friskt till personer de har nytta av och hotar, trakasserar, ställer till skada för djur- och naturvänner! Demokratin är satt ut spel.

 • Ut med jägarlobbyn i Riksdagen.
 • För in rätt lag dvs EU-lagen i jaktförordningen.
 • Ge Svenska folket rätt att överklaga till Domstol.
 • Politiker ta ert ansvar!

Vad händer i viktiga djur- och naturföreningar? Vad har de stora skyddsvärda rovdjuren för nytta av Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden (WWF) mer än att de har överklagat till EU-kommissionen?

Hur har det gått med EU-kommissonens två ärenden mot Sverige? Ingen som vet. Djuren fick ingen hjälp av kommissionen i årets licensjakt. Vad är det som sker egentligen? Tycker ni nu att det är okay att skjuta rödlistad art?

Varför syns inte dessa föreningar ute på protestmarscher, TV-debatter, tidningsartiklar? Varför hörs ni inte och varför syns ni inte? Varför försvarar ni inte vargen, tror ni fortfarande på lögnerna att vargarna är 300-400?

Ni har verkligen visat ert rätta ”jag” under denna licensjakt. Ni står inte upp för de utsatta rovdjuren som minskar i antal! Det är nog dags att byta ut okunniga, inaktiva personer i era styrelser, de personer som inte ens bryr sig om att läsa de årliga Skandinaviska varginventeringsrapporterna. Hade ni gjort det, hade ni haft kunskaperna och licensjakten hade kunnat stoppas. Vi vet att ni har många jägare i era föreningar, men de kan väl inte vara bromsklossar i ert arbete att rädda skyddsvärda arter?

Nu kommer ni att acceptera att den gamla Vargkommittén ska uppstå (som var en kopia av Viltförvaltningsdelegationerna i rovdjurslänen), hur demokratiskt kommer det att bli?

Ska jägarna nu också bli rådgivare till den nya regeringen!

Sannerligen en galen värld vi lever i.

Text: Kristina Hallin  /  Kim Aronsson, Wolf Association Sweden

Relaterat

Hot och trakasserier skyddar olaglig vargjakt och grova jaktbrott – Journalister och tjänstemän är rädda

De grövsta brotten och lögnerna i vargpolitiken

Protester mot vargjägarna och vargjakt - Foto: Kristina Hallin

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Vargen är fantastisk! Inget annat djur ersätter så effektivt blodtryckshöjande mediciner. Att försöka korrigera alla stolliga felaktigheter skulle kräva många sidor och ingen vargreligiös skulle ta till sig. Så jag pekar bara på en rejäl lögn; anslaget på 60 miljoner. Det finns inte! De 60 miljonerna är jägarnas egna pengar som betalas med 400 kronor per år till en kassa som lantbruksdepartementet förfogar över. Jägarnas egna pengar används till kontantgåvor till bl a jaktmotståndare, SNF, SOF och Naturvårdsverket.

  När Margareta Winberg var jordbruksminister beslöt hon att från jägarkassan betala pengar för forskning om talgoxars sexualliv. Alltså, fatta NU: Inte öre från statsbudgeten går till jägarna. Däremot många miljoner till vargförökningsprojekt.

  Jag vill ha vildrenen åter i den svenska faunan. Den har utrotats, plantera in den igen. Vildrenen hör hemma i vår natur.

 • Jans Fogéus i sörmländska Ånhammar är jägarproffs och har skjutit hundratals vildsvin som bökar och äter upp odlade grödor.
  Men samtidigt ber han till högre jaktgudar och gudinnor att ingen jägare ska få korn på lilla vildsvinet Bella när hon är ute i skogen och bökar efter rötter och svamp och skalbaggar.
  – Jag hoppas att hon inte blir skjuten, men jägarna i mina trakter känner till Bella, säger Fogéus, som för säkerhets skull ibland sätter på Bella ett orange, självlysande halsband.
  Det började för ungefär ett år sedan när Jens Fogéus var ute på vildsvinsjakt med sina hundar som är tränade på vildsvin.
  Han såg en liten ensam kulting som började följa efter honom hem till gården. Och kultingen ville inte ge sig av.
  Hon fick namnet Bella..
  Jens räddade livet på Bella för ett år sedan – och nu följer hon honom hack i häl när han är ute på gården eller tar en skogspromenad.
  Det har till och med hänt att Jens har sovit med Bella på altanen.
  – Bella umgås med både katt och hundar på gården. Ja, hon är som en hund, säger Jens Fogéus.

 • I vilket annat sammanhang som helst hade Kristina Hallin blivit betraktad som rättshaverist, i ordets sanna bemärkelse.

 • “Jägarna utövar en hobbyjakt. De har ingen utbildning om hur ett ekosystem fungerar. De äldre jägarna har inte ens jägarexamen och de saknar en etisk hållning som man måste ha för att bevara vår miljö. De är män med gevär som hatar varg! ”

  Menar du att jägarexamen är en bluffutbildning som saknar värde i någon mening alls?

  Menar du att de som jagar trots att de oftast är lantbrukare, uppfödare, bönder, skogsarbetare med jägarexamen och i många fall lantbruksutbildning från gymnasium, högskolor saknar all kompetens?

  Vilka är det i så fall som vet bäst?

  Vilken utbildning har du själv för att göra denna kategoriska bedömning?

 • Även här ett citat:

  “Det är inte speciellt trevligt att efter en direktsänd debatt om varg få höra av en offentlig jägare från Svenska Jägarförbundet:

  ”Du ska bara veta att vi har 65% av riksdagsledamöterna med oss!” “.

  I alla andra fall så heter det ju, när besluten följer den egna viljan, att “nu är det bara att följa det demokratiska beslutet”. Helt plötsligt är detta fel för att en minoritet har en åsikt som man inte fått gehör för.

  Grattis.

  Det är inte heller speciellt trevligt när det beslutas om nya regler för djurhållning, skogsskötsel, skatter av olika slag, nya tillsyner av skogsmark (avseende tex plantering), dikning (där finns många regler om detta), träda, våtmarker, skyddsvärda områden (skogsstyrelsen kan faktiskt kräva ganska omfattande saker av en skogsägare), ändring i skogsvårdslagen, höjningar av olika skatter, och slutligen besluten i vargförvaltningsfrågan med mera.

  Jag håller med om att besluten borde flyttas närmare de som lever med dessa beslut.
  På den punkten är vi överens.

  • På vilket sätt menar du att vargen ska kunna påverka ett ekosystem som i Sverige är så tillrättalagt av människan som i Sverige Anders?

   På vilket sätt menar du att jägarna har någon del i att mark brutits till åker, och skogsmark odlas upp till barrskogsplantager?

   På vilket sätt menar du att polisen skulle kunna göra något här? Är det någon lag som någon har brutit emot?

   • Kerstin. Texten inom citationstecken kommer från artikeln och har då sannolikt skrivits av Kristina Hallin. Eftersom hon kräver det hon skriver, och jag tolkar det som skyddande av rödlistade arter, så adderar jag sålunda frågan:

    “Vad skall man göra för att skydda andra rödlistade arter?

    http://www.lantrasforum.se/styled-3/index.html

    Om du undrar vad som menas så ställ frågan direkt till artikelförfattaren.
    Jag vet inte. Jag bara undrar om man inte skall hantera alla rödlistade arter med ungefär samma måttstock.

    • Förlåt Anders! Jag missade citationstecknen. Mina frågor få stå kvar, men då riktade till artikelförfattaren. 😉

   • Det är lite lustigt att du delar in olika etiketter på människor så kategoriskt.
    “På vilket sätt menar du att jägarna har någon del i att mark brutits till åker, och skogsmark odlas upp till barrskogsplantager?”

    Jägare är till övervägande del de som bor i och kring de arealer där det jagas. Det är i regel samma personer som är bönder, skogsfolk, snickare, jägare, fårfarmare, odlar marken, och med olika metoder försöker finna de medel det krävs för att leva i den miljön.
    Detta samtidigt som man försöker uppfylla kraven att betala skatt, betala det banken anser att man är skyldig dem, leva upp till alla myndighetsbeslut, anpassa sig till väder och klimat.

    Tror du på allvar att det finns en grupp bönder, en grupp jägare, en grupp skogsarbetare, en grupp som lever på lantbruk och odling, en grupp som lever på avel av boskap och så vidare och att de är olika grupper?

    Om det är på det viset så kan jag förstå att du inte riktigt får ihop ekvationen. men verkligheten är sådan att den som lever som lantbrukare gör flera och många fall alla av de ovan nämnda sakerna.

    Samtidigt som ett stort antal utöver detta har ett vanligt förvärvsjobb för att inkomsten från de ovan nämnda aktiviteterna inte räcker att leva på.

    Så jag ställer motfrågan: på vilka grunder anser du att dessa människor INTE har del i den flera generationer långa process det innebär att bryta ny mark, sköta skog, bryta sten, gräva diken, täckdika, hantera alla de frågor som uppkommer till exempel för att försöka uppfylla alla krav som myndigheter ställer?

  • Ska sanningen fram får allt era föreningar presentera sanningsenliga uppgifter också och inte t.ex. komma med oseriösa uppgifter som att alla jägare inte skulle vara djurvänner m.m.

   Skulle inte Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen och t.o.m. Nordulv, den sistnämnda med 180 medlemmar, arbeta för djurens bästa?

   Är det sanning när man som Kristina Hallin gör, påstå att “Ni har verkligen visat ert rätta ”jag” under denna licensjakt. Ni står inte upp för de utsatta rovdjuren som minskar i antal!”

   2014 års inventeringsrapport angav en siffra på minst 370 vargar t.ex. Då ska vi komma ihåg att vargstammen i Sverige ökade från ca 200 år 2009 till åtminstone 370 vid 2014 års inventering varav 175 – 200 fanns i Värmlands län.

   T.o.m. Svenska Rovdjursföreningen uppger på sin Facebooksida att lodjursstammen ökar igen efter ett antal års tillbakagång.

   Är det sanning att som Hallin påstår att vargar skulle skjutits i magen med flit för att de skulle få lida extra mycket?
   http://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/-vargar-skots-i-magen-med-flit-/
   Observera att som synes står det bl.a. också att “SVA:s beskrivning
   Statens veterinärmedicinska anstalt ger en annan beskrivning av skyttet i årets vargjakt: “Vargarna var i år, med några få undantag, skjutna så att träffarna medförde en snabb och säker död,”skriver SVA på sin hemsida.”

   Statens Veterinärmedicinska anstalt kan alltså inte bekräfta dessa uppgifter utan hänvisar i det fallet till de som ansvarade för 2015 års licensjakt. Detta enligt ett besked jag fått från myndigheten.

   Som jag ser det kommer hälsopedagogen (ett yrke som f.ö. bara berör människor) Kristina Hallin bara bidra till att polariseringen ökar, liksom f.ö. Sverigedemokraterna gör.

   Här f.ö. lite information om vad en hälsopedagog gör i sitt yrke.
   http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsopedagog
   http://www.halsopedagogen.se/halsa/halsopedagog.php

 • Vad är detta för dubbelmoral.

  En intressesfär som jägarna skall inte få yttra sig om jakt och natur, men läkemedelsbolagen skall få skicka lobby-grupper, livsmedelsbolagen likaså, bilindustrin likaså. Exemplen är otaliga.

  Och den märkliga åsikten att demokratiska beslut inte gäller för att en liten grupp inte tycker så, utan att presentera vetenskapliga referenser, är bara för mycket.

 • Jag undrar om Hallin har klart för sig att de där 7% djurvänner hon talar om, är väl ungefär så stor del som finns i den svenska befolkningen. I alla fall de som är av samma kaliber som hon själv.

  Med sådana vänner, behöver inte vargen några andra fiender!

  • Det finns många felaktigheter i texten men vad gäller sammansättningen i viltförvaltningsdelegationerna har hon helt rätt.
   Din kommentar är nog den värsta jag läst i det här ämnet och det vill inte säga lite!
   Naturvårdens organisationer, som ska ha lika stor plats som jaktens i viltförvaltningsdelegationerna samlar mer än dubbelt så många medlemmar som jaktens. 97 procent av landets befolkning jagar inte, dessa ska representeras av politikerna i delegationen. Märkligt då att dessa politiker är jägare de flesta, flera med uppdrag i Jägareförbundet och uttalade varghatare. Snedvridningen finns belagd av forskare.

   Med risk att hamna på sandlådenivå, men hon som sa det, hon var det. Sluta kalla dig rovdjursvän samtidigt som du låter ditt personliga hat till utvalda personer styra dig. Jag mår illa och saknar lyckligtvis ord.

   • Nils Nilsson, var har jag sagt att hon har fel när det gäller sammansättningen i VFD?

    Jag kan också tycka att man borde kolla upp om delegaternas åsikter i just rovdjursfrågan stämmer hyfsat med länsinnevånarnas åsikter i frågan. Det är ju även dem delegaterna i VFD ska representera.

    Det jag talar om här, är hela svensk befolkningen, och då är det sannolik färre än 7% som hyser liknande tankar och idéer som Hallin. Det är det jag skriver om här.

    Att jag dessutom anser att människor som hon är det absolut största hotet emot vargen, står jag för. Jag har själv upplevt exempel där fårägare, som varit relativt neutrala i vargfrågan helt ändrat åsikt, efter att Kristina Hallin polisanmält dem och dessutom hängt ut dem på nätet med namn och adress. Detta enbart för att de använt sig av sin rättighet att ansöka om skyddsjakt på en varg.

    Det finns säkerligen en anledning till att Naturskyddsföreningen tagit avstånd från en del av hennes skrivelser, och att hon nu verkar engagera sig i en av de mer extrema vargvärnargrupperna.

    Det är alltså med tanke på toleransen av vargen som art jag skriver detta. Utan människors tolerans, så lär inte vargen överleva på längre sikt i vårt land.

    • Kerstin Fredin…på vilket sätt menar du att människor som Kristina Hallin skulle vara ett hot mot vargen? Kan du förklara detta med ord? Var har du fått den informationen att hon skulle polisanmält fårägare och hängt ut dom?

     • Här kan du läsa på hennes egen blogg. https://vargenylar.wordpress.com/2011/11/14/manniskans-darskap/

      Jag kan säga att det var inte så kul att åka att uppleva hur tidigare neutrala människor vänt i sina åsikter tack vara att de blivit uthängda på det här sättet. Jag värnar själv om vargen, men inser att det till största delen hänger på människors tolerans och det måste även vi som värnar om vargen börja ta till oss.

   • Nils Nilsson skriver om Kerstin Fredin vad jag förstår bl.a. att
    “Med risk att hamna på sandlådenivå, men hon som sa det, hon var det. Sluta kalla dig rovdjursvän samtidigt som du låter ditt personliga hat till utvalda personer styra dig. Jag mår illa och saknar lyckligtvis ord.”
    Det var intressant. På vad sätt låter man sitt “personliga hat till utvalda personer” styra sig bara för att man förhåller sig kritisk till den argumentation som framförs?
    Skulle man inte få kalla sig rovdjursvän för den skull?
    Det vore ju samma sak som om jag inte skulle få kalla mig djurvän bara för att jag inte anser att djur kan mördas och att jag är köttätare.
    Sammanfattning m.a.o., absurt.

 • Ursäkta mig. Men detta var nog det mest förvirrade hopkok av lögner och falsarium jag läst inom vargdebatten. Och tror mig. Jag har läst många… Förvisso vet jag att de som undertecknat artikeln sällan drar sig för att komma med “fakta” som inte finns, att man inte överhuvudtaget lyssnar på den samlade kompetens som våra forskare besitter i Skandinavien och att man löpande kommer med smått förvirrade inlägg i debatten.

  Men just det ja – Kristina har ju minsann “forskarbehörighet”… Det är säkert dock sant. Men definitivt inte inom detta ämne. Det är skrattretande.

  Inte konstigt att man samlar på sin höjd en handfull deltagare på deras “demonstrationer”. För ingen normalt funtad människa kan väl ta detta på allvar? Inte heller konstigt att föreningen WAS är försvinnande liten. Kanske beror det bland annat på deras upprepade metoder att hänga ut vanliga, hederliga jägare med namn och bild på sina hemsidor och facebookgrupper? Eller att man hänger ut vanliga, hederliga fårägare som ansökt om skyddsjakt för att skydda sina djur.

  Nu skulle jag i princip kunna motbevisa varenda påstående i artikeln. Men det skulle inte tjäna någonting till. Dessa personer lyssnar nämligen bara på sina egna “fakta”.

  Skandal att man tar in insändare av denna typ. På riktigt. Även en redaktion måste väl kunna skilja på sanning och dikt?

  Som sagt. Det är sannerligen en galen värld vi lever i.

  • Förstår din frustration och håller till visst del med det ni skriver, men jag får nog försvara lite ändå. Detta är ju ett debattinlägg och jag som intresserad läsare vill ju gärna se flera sidor av myntet så att säga.

   Det hade varit trevligt att höra din åsikt/kunskap, eftersom ni ändå bemödat er att svara med en kommentar.

   Sedan tycker jag Newsvoice gör helt rätt som vågar ha ett öppet sinne och låta alla “sidor” komma till tals. Värre hade det ju varit om det varit redaktionellt material med enbart påstående utan belägg. Men nu är inte så fallet, därav besöker jag bla. Newsvoice nästan dagligen.

   Återkom gärna med din kunskap, kan lova dig att många skulle lyssna på det, inklusive mig.

   • Som sagt. Det är ingen större idé. Jag har försökt prata med Kristina tidigare. Det går inte. Har till och med genom forskarna inom Skandulv motbevisat nästan allt hon påstår. Det gäller allt från forskningsresultat, inventeringsunderlag till vargstammens utveckling och hur man beräknar dödsantal. Vidare har människan tidigare skrivit under insändarartiklar med “Naturskyddsföreningen”, trots att de öppet tagit avstånd från det som skrivits i de mer eller mindre förvirrade inläggen och så vidare. Hon hävdar bestämt att SLU och Skandulvs forskare springer jägarlobbyn ärenden. Det är svårt att diskutera med fanatiker. Ännu svårare är det att ta det på allvar. Tillsammans med WAS är man orolig över den “lilla vargstammen”, samtidigt väljer de mer än gärna att “glömma bort” att vi inte haft så här många vargar sedan 1850-talet i Sverige. Likadant är det med de andra rovdjuren. Vi har tillexempel den största björnstammen vi haft på 180 år. Lodjuren är tillbaka på ungefär samma nivå som på 1830-talet. Järven finns i det största antalet vi haft sedan tidigt 1800-tal.

    Det är detta man sitter och “låter” om. Men som sagt. Man vill inte lyssna på forskning och fakta…

    UTVECKLINGEN AV ROVDJURSSTAMMARNA FRÅN 1850
    Antalet vargar genom åren:

    * 1830: 1 500.

    * 1850: 400.

    * 1900: 100.

    * 1950: 20.

    * 1965: 10.

    * 1970-talet: 1-5.

    * 1983: 3.

    * 1993: 20.

    * 2003: 90.

    * 2015: Förmodligen en bra bit över 400

 • Bra artikel!

  “Strupen brinner. Jag springer, springer
  men idag är allt som igår.
  De har oss i fällan, de har oss i fällan.
  Vi springer i cirkel, i blodiga spår.

  De lyfter bössorna, de skrattar och siktar
  och luften stinker av blod och bly.
  Vargarna snavar. Vargarna stupar.
  Vi kan inte hugga. Vi kan inte fly.

  De skjuter vargar, ohoj, de skjuter vargar!
  Nu ropar jägarna, nu ylar hundarna,
  de skjuter honorna, de skjuter ungarna
  och snön är röd som deras flaggor av vårt blod.”

  Ur Vargjakten av Vladimir Vysotskij.

  • Var är de vetenskapliga argumenten? Känslomässiga argument istället för att diskutera sakfrågor.

   Skriv om hur det ser ut på en av de många kycklingfarmer som finns, om du vill göra lite nytta. Kycklingar som trängs ihop och föds upp under 6 veckor, matas med antibiotika och kraftfoder för att växa fort och medicin för att de växer så fort att de blir sjuka, får inte gå ut, klarar inte att leva längre än det tar att föda upp dem då de avlats så hårt att benen inte tål tyngden om de blir fullvuxna.

   Jag har personligen sett tuppar bryta benen enbart genom sin egen tyngd/avel som ökat köttmassan och kanske försvagat benen. Vilket som var den slutliga orsaken till benbrotten vet jag inte men rasen var speciellt avlad för broilerindustrin. Dessa klarade sig inte i naturlig omgivning utan måste avlivas pga benbrott. De hittades ute på hagen liggandes på buken med benen brutna utan andra skador. Och det var så med i stort sett alla det året.

   Stefan. Skriv om rätt saker.

   • Den dikten kunde lika gärna vara fårens klagan över Wolfowitzarnas attack:

    Strupen brinner. Jag springer, springer
    men idag är allt som igår.
    De har oss i fällan, de har oss i fällan.
    Vi springer i cirkel, i blodiga spår.
    Bää.. Bää

    För den invigde säger namnet Frankel en hel del varifrån han kommer. “En ylande vildmark” behöver förstås varg. Citatet av ryssen Vysotskij får mej också att misstänka att han vet vilka det var som tog över Ryssland 1917 och mördade 100 miljoner ryssar. Dock bara de goda ryssarna, de kriminella sparade man. Det är den filosofin som gör att de värnar om just vargen.

  • Om det hade funnits fakta i det som skrivs ja….
   Men det är ju bara påhitt…..
   Tex att vi jägare får 60 miljoner om året , det är från pengar vi själva betalar in och en del får vi tillbaka och en del går till projekt som att bevara utrotningshotade djur , men nu ÄR INTE vargen utrotningshotad, och det ÄR INTE en svensk varg.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *