Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Strålning och elektromagnetiska fält som kan hela och som kan döda

publicerad 27 februari 2015
- K. Reporter
Bicom 2000

Elektromagnetiska fält kan skada eller läka beroende på frekvens styrka eller den tid som exponeringen pågår. Det menar ryska läkare som använder dagligen på sjukhusen sedan 1970-talet. Ryska forskare och läkare har sedan lång tid haft kunskap om de skadliga effekterna av vad som i västvärlden ansetts som låga nivåer av elektromagnetisk strålning.

Östeuropa har haft gränsvärden för mikrovågsstrålning sedan 1960-talet som är hundratals gånger lägre än de som i dag gäller i västvärlden, vilka endast bygger på föreställningen att strålningen inte är skadlig så länge den inte är så hög att den värmer upp dig med en grad.

Ryssland har gjort energimedicin till en nationell specialitet och forskare har utvecklat olika tekniker och apparater alltsedan 1970-talet. En av pionjärerna på området är neurologen Yuri Khodlolv, chef vid Institute of Higher Nervous System i Moskva, där forskning på området bedrivits sedan 1966.

Jean-Pierre Lentin”Vi kan både läka allting och orsaka all möjlig skada med magnetfält, beroende på frekvens och styrka”, sade han till Jean-Pierre Lantin.

Lantin är författare till den franska boken ”Ces ondes qui tuent, ces ondes qui guerissent” (Strålning som dödar, strålning som läker) som gavs ut 2001.

Behandlingen kan även hjälpa elöverkänsliga personer [förf. anm].

En metod inom området är Bicom 2000, som använder” bioresonans”. Maskinen tillverkas i Tyskland och den upptäcker och använder den information som produceras inne i kroppen. Metoden återställer kroppens elektriska harmoni när och där det finns obalanser.

Celler kommunicerar med varandra genom att avge svaga elektriska signaler. Alla celler avger kontinuerligt och tar emot sådana signaler. Friska celler avger harmoniska signaler genom sina membran och de “resonerar” med andra celler.

Skadliga ämnen och kroppsfrämmande strålning kan störa cellernas naturliga signalering. Exempelvis kemikalier, bakterier, virus, parasiter, svamp, kvicksilver från amalgamfyllningar, elektromagnetisk strålning från trådlös teknik. Det kan i förlängningen leda till sjukdomar.

Det är här bioresonsansmetoden kommer in. BIOCOM lyckas avläsa om det finns obalanser i kroppens elektriska signaler typiska för exempelvis mögel eller bakterier och resonerar tillbaka signaler som triggar kroppens eget balanserande system så att harmoniska signaler kan återställas.

BIOCOM kan även generera specifika frekvenser som stimulerar immunsystemet och hjälper kroppen att läka.

Bicom 2000“After finding the right frequency like when tuning to a radio station, the device returns — or mirrors — the combined signal to the body to trigger its balancing mechanisms and help it neutralize pathogens. In sum, the interference is reprogrammed so that the cell can regain its harmony.“

“The BICOM 2000 can also generate specific vibrations that stimulate the immune system to help the body heal. It can analyze the rotating power of blood, measure dental electricity and test the biocompatibility of medication.“

“The practitioner can also establish a finely customized settings by adjusting frequencies, amplifications, signal depreciations and by optional addition of pulsed magnetic fields which are a feature of this treatment system.“

Läs hela artikeln av André Fauteux

Text: K. Reporter


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq