Trådlösa nätverk förbjuds i förskolan i Frankrike – Sverige gör ännu ingenting

publicerad 5 februari 2015
- av NewsVoice

stralskyddsstiftelsen-FrankrikeFrankrike förbjuder trådlösa nätverk i förskolor för barn under 3 år och de ska vara avstängda i grundskolans lågstadium när de inte aktivt används. På alla mobiltelefoner som säljs måste SAR-värdet anges tydligt. Reklam för mobiltelefoner måste innehålla information om hur strålningen mot huvudet kan minskas, skriver Strålskyddsstiftelsen i ett pressmeddelande.

Denna nya lag antog Frankrike den 29 januari 2015. Inom ett år ska en informationskampanj startas som ger allmänheten råd om försiktighetsåtgärder samt om ansvarsfull användning av mobiltelefoner.

Vi hoppas det franska beslutet kan få svenska journalister, politiker och beslutsfattare på alla nivåer att våga ta initiativ så att även svenska folket kan få information om risker och hur de kan reduceras. Även svenska barn behöver skyddas mot skadlig strålning i hem och skolan, säger Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen.

Den nya franska lagen innebär ökad transparens och information till allmänheten om strålning från mobilmaster och mobiltelefoner. Det blir också ett utökat skydd för de minsta barnen.

Inom ett år ska regeringen även lämna över en rapport till parlamentet om elöverkänslighet.

Läs mer på Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Har det forskats fram data på hur strålningen från en mobilmast skadar människor på olika avstånd?
  Hade velat läsa den.

 • Sverige ligger inte direkt i framkant när det gäller om att värna om medborgarna, varken de små som de stora. Har för mig att även Italien har någon form av försiktighetsprincip angående mobilmaster och strålningen från dessa ska minimeras i riktning mot skolor och andra ställen där det finns små barn. Men även den debatten är ju helt stendöd i Sverige, som så ofta stolt propagerar för denna försiktighetsprincip, men alltför sällan tillämpar den.

 • Den finske professorn vid Finska Strålsäkerhetscentralen, STUK, mellan år 2000 och 2013 Dariusz Leszczynski kommenterar den banbrytande franska lagen med att det är helt tyst om dettai finsk media. (Lika tyst som i Sverige )
  Han skriver också att hans tidigare kollegor hycklar: ena stunden rekommenderar man att barn ska undvika onödig exponering men i nästa stund tillåter man helt obegränsad införande av trådlösa nätverk i skolan och förskolan..
  “What a hypocrisy by STUK. On the one hand advising limiting unnecessary exposures by children but, on the other hand, allowing an unlimited spread of wi-fi in schools and daycare centers” https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/02/02/france-limits-spread-of-the-wi-fi-by-a-new-law-finland-does-not-care-at-all/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *