Undernäringen inom sjukvården kostar vården miljarder

publicerad 6 februari 2015
- av NewsVoice

Undernäring i sjukvårdenDEBATT. Övervikt är ofta i fokus. Problemen med undernäring uppmärksammas tyvärr mer sällan. Detta trots att undernäring leder till onödigt lidande för de patienter som drabbas och att samhällskostnaden är lika stor eller till och med större än den för övervikt. Det skriver Elisabet Rothenberg (Ordf Dietisternas Riksförbund), Peter Berkius (ordf Swedish Medtech Nutrition) och Birgitta Rehnby (förbundsordförande Mag- och tarmförbundet).

Publicerad: 5 februari 2015 i Dagens Samhälle

Socialstyrelsen har i nya föreskrifter som träder i kraft 1 januari 2015 skärpt kraven på att förebygga undernäring inom vården.

Behandling av undernäring är en fråga om patientsäkerhet och innebär en verkningsfull och kostnadseffektiv metod för att förebygga vårdskador. Trots detta nämns varken undernäring eller nutrition i den patientsäkerhetssatsning som socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting kom överens om inför 2014. I år bör näringsstatus finnas med som en indikator på patientsäkerhet.

Socialstyrelsen konstaterade i en rapport år 2000 att 28?procent av patienterna inom hälso- och sjukvården i Sverige var undernärda. Inom vården av äldre och kroniskt sjuka finns skäl att tro att andelen undernärda patienter är ännu högre.

Konsekvenserna för patienten av undernäring är många, bland annat högre förekomst av infektioner, försämrad sårläkning och fler vårdkomplikationer.

Läs mer i Dagens Samhälle