Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

40%

40.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 23/4 kl 09:30.

Undernäringen inom sjukvården kostar vården miljarder

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 6 februari 2015
- NewsVoice redaktion

Undernäring i sjukvårdenDEBATT. Övervikt är ofta i fokus. Problemen med undernäring uppmärksammas tyvärr mer sällan. Detta trots att undernäring leder till onödigt lidande för de patienter som drabbas och att samhällskostnaden är lika stor eller till och med större än den för övervikt. Det skriver Elisabet Rothenberg (Ordf Dietisternas Riksförbund), Peter Berkius (ordf Swedish Medtech Nutrition) och Birgitta Rehnby (förbundsordförande Mag- och tarmförbundet).

Publicerad: 5 februari 2015 i Dagens Samhälle

Socialstyrelsen har i nya föreskrifter som träder i kraft 1 januari 2015 skärpt kraven på att förebygga undernäring inom vården.

Behandling av undernäring är en fråga om patientsäkerhet och innebär en verkningsfull och kostnadseffektiv metod för att förebygga vårdskador. Trots detta nämns varken undernäring eller nutrition i den patientsäkerhetssatsning som socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting kom överens om inför 2014. I år bör näringsstatus finnas med som en indikator på patientsäkerhet.

Socialstyrelsen konstaterade i en rapport år 2000 att 28?procent av patienterna inom hälso- och sjukvården i Sverige var undernärda. Inom vården av äldre och kroniskt sjuka finns skäl att tro att andelen undernärda patienter är ännu högre.

Konsekvenserna för patienten av undernäring är många, bland annat högre förekomst av infektioner, försämrad sårläkning och fler vårdkomplikationer.

Läs mer i Dagens Samhälle


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq