Upprop till terapeuter och sjukvårdspersonal – Säkra barns och ungas psykiska hälsa

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 februari 2015
- NewsVoice redaktion
Sussie Olofsson

Sussie OlofssonVi måste göra något för våra barn och unga nu! Om det dröjer kan det vara för sent för väldigt många av dem eftersom de redan ligger i riskzonen för att utveckla många av våra folksjukdomar på ett mycket tidigt stadium! Alla vet att våra folksjukdomar sjunker allt lägre ned i åldrarna!

Text: Sussie Olofsson, leg arbetsterapeut & neuropedagog,  Neuropedagogik.se

Mina erfarenheter från livet och arbetet har flätat samman mina kunskaper om perceptionsstörningar och hur de påverkar beteenden som vi idag ser som avvikande och sätter namn på i form av neuropsykiatriska diagnoser eller liknande tillstånd.

Även psykiska besvär som depressioner, ångest och hallucinationer kan bottna i ursprunget till perceptionsstörningar; dagens brister och gifter i kosten. Anpassad kost, kosttillskott, kompensation och daglig stimulering via anpassad rörelse ger dock möjlighet till en positiv förändring av dessa tillstånd!

Barns och ungas psykiska ohälsa utvecklas bland annat med hjälp av vad vi ger dem att äta?Forskare vid Harward Universitetet har visat att inflammationsdrivande kost som socker, vitt mjöl, rött kött och mejeriprodukter ger en överrisk för att bland annat utveckla nedstämdhet, depression och en känsla av att livet är tråkigt, meningslöst medan däremot mat som dämpar inflammation som ex olivolja, fet fisk, bladgrönsaker och frukt utvecklar ett välmående! Betänk att denna studie bekräftar vad Dr Karl L Reichelt, Norsk Protein Intoleranse Forening, Var Vei, BAN!, Sanna EhdinBitten JonssonDr Neubrander m. fl. har påstått i närmare tjugo år!

Sanna Ehdin skriver om hur aggressionsutbrott dämpas hos interner, i en forskningsstudie, i sin bok ”Den nya självläkande människan” och Dr Alexendra Richardsson visar genom sin forskning hur kosttillskott med hjälp av omega-3 kan häva aggression, inlärnings- och koncentrationssvårigheter…

Barnkonventionen FNHur mycket bevis skall vi ha innan den svenska sjukvården gör vad de är skyldiga, enligt Hälso- och sjukvårdslagen och FN:s Barnkonvention, att göra: ge information om de beprövade metoder som finns och ge möjligheter, genom att ge råd och stöd samt coacha de som vill prova på, att bli friskare och slippa sin psykiska ohälsa!

?Ingen tycks i dag ta ansvar, inom sjukvården, för vad som händer med barn och unga som klart och tydligt visar på symptom av proteinintolerans och ökad känslighet mot socker/kolhydrater samt inaktivitet – man ger dem inte ens möjlighet att prova på anpassad kost med kosttillskott och aktivitet (rörelse) i minst tre månader utan kör i stället igång med medicinering (ex Ritalin).

Eftersom man gör det måste man ge ytterligare medicinering (ex Sertralin)? utan att reflektera över vad som händer med barns och ungas kroppar och knoppar (nervsystem) när de får fortsätta gå på den kost, med de gifter och brister (inklusive inaktivitet) som, med största sannolikhet, ligger bakom deras psykiska ohälsa!

Dessutom finns det allt för få långtidsstudier som visar hur deras kroppar och knoppar påverkas av daglig medicinering under tio respektive tjugo års medicinkonsumtion.

Ingen verkar ta ansvar och tänka tanken vad händer med detta barn efter fem till tio till tjugo år när det nu får fortsätta gå på den kost som sliter på deras mag- och tarmsystem, som ger dem läckande tarm, opioida peptider, andra toxiner och brister!? Ingen tycks ta ansvar, ingen drar i nödbromsen och säger: Stopp, nu räcker det!

Vi måste gå den andra vägen – den väg som man rekommenderar via Läkemedelsverket (2009:1), nämligen prova andra metoder innan man provar läkemedel för barn och unga! Vi måste ta vårt ansvar och agera nu – innan fler barn far allt mer illa av de bristfälliga behandlingsstrategier som råder idag.

Mitt förslag är att vi sammanstrålar i samband med NHF:s jubileum. På söndagen kan vi brainstorma, i samverkan med Sara Boo, Marina Ahlm och Michael Zazzio m fl, samt få information om hur vi kan fortsätta under NHF som ett eget Utskott och hur vi sedan kan agera genom NHF. Anmäl dig här på FB och till Eventet! Betala in din medlemsavgift till NHF om du väljer att bli medlem. Vi som vill agera ses den 23-24 maj för att ta nästa steg. Boka idag – få bättre pris.

Med hopp om en bättre värld för våra barn och unga nu.

Text: Sussie Olofsson, leg arbetsterapeut & neuropedagog samt samordnare för Nätverket för Friskare barn och unga NU! på Facebook.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: sjukvård