Agerar vi inte nu riskerar svensken att svälta – Matbutikernas lager tar slut på 3 dagar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 mars 2015
- NewsVoice redaktion

 Dansk tjurkalv (kossa) - Wikimedia Commons

Vi är alla van vid bilden av Sveriges öppna landskap, en symbol för Sverige. Att det snart är ett minne blott kanske inte skrämmer så många. Spelar det egentligen någon roll? Hur viktig är egentligen mångfalden? För hur det än är har ju allt detta ett pris och de som får betala priset är våra bönder och dess djur.

Text: Petra Lernö, husdjurskonsult Glada Friska Djur | Foto på dansk tjurkalv: Wikimedia Commons

Lyckligtvis har vi världens strängaste djurskyddslag som värnar om våra produktionsdjur. Vi har djurskyddsinspektörer som går med listor och hittar fel. Den som inte har råd att utföra åtgärderna tvingas man att lägga ner verksamheten. Har man inte ekonomi så ska man ju faktiskt inte ha djur? Sanningen är den att det är svårt att få en fungerande ekonomi om man föder upp produktionsdjur.

Och här finns ju faktiskt vinster. Vi kan med gott samvete stoltsera med att vi har världens bästa djurhållning! Vad det nu egentligen är? Vi når våra miljömål lättare, alla vet vi hur mycket metangaser kor släpper ut och hur jordbruksmarken läcker fosfor. Vi slå oss på bröstet och kan vara ett föredöme för alla andra länder, men finns det några konsekvenser annat än att våra öppna landskap sakta växer igen och att mångfalden hotas?

Jo, vi importerar produkter från utlandet i stället från djur som får antibiotika i fodret och som föds upp under villkor som aldrig skulle vara tillåtet här, men på sätt och vis är det bra. Svensken får billigare mat och mer pengar i plånboken till konsumtion. Sedan att transporterna orsakar utsläpp spelar mindre roll för bolagen som utför dessa transporter är oftast inte svenska och då räknas det inte som våra utsläpp. Vinst igen?

Men vad händer när vår livsmedelsproduktion går ner i landsbygden? Ja, den avfolkas, det finns ju ingen framtid där. Och vips har vi vinst igen? Människor flyttar till de stora städerna vilket miljömässigt är bra. Vi kommer ytterligare ett steg närmare miljömålet. Sverige är inte ens i närheten av att klara sin egen livsmedelsförsörjning. Vi producerar mindre än hälften av det vi konsumerar. Och egentligen är det inga större problem. Vi kan ju importera allt i stället.

Djurskyddet arbetar hårt med att till punkt och pricka följa djurskyddslagen och dess föreskrifter även om lagen i sig inte är lika nitisk och hård som inspektörerna själva, men så för de ju djurens talan, eller hur var det nu?

Vi andra vet att djuren kan föra sin egen talan. Det finns till och med ett system för detta som EU har finansierat. Projektet hette Welfare Quality® project och mer info om detta går att hitta på Welfarequality.net. Djurvälfärd är det som egentligen är viktigt inte några centimeter hit eller dit men…

Spelar välfärd någon större roll egentligen eller är det så att om byggnaderna är moderna är väl det en garanti för att djuren har det bra? Men allt detta gör oss beroende. Vi är beroende av vår omvärld för att klara vår egen livsmedelsförsörjning vilket fungerar bra idag. Och vi ska ju leva för dagen, Carpe Diem är ju värt att leva efter.

Men hur rimmar det med världsläget idag? Närmast har vi konflikten i Ukraina som direkt påverkar våra mjölkbönder. Här om dagen samtalade Ukrainas president Petro Porosjenko med Rysslands president Vladimir Putin, Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president François Hollande i hopp om att få en fredlig lösning på konfliken i Ukraina. Även om vapenvila nu står på agendan vet vi hur bräcklig denna vapenvila har varit förut.

Grekland kan vara på väg att lämna euro samarbetet och funderar på att söka hjälp från USA, Kina men även Ryssland. IS nosar på Europa samtidigt som konflikten ibland annat Syrien och Irak fortsätter. Sedan börjar det småkoka i Serbien då landet sakta har börjat delas upp i en pro-rysk och en pro-EU sidan. Detta är inte officiellt men jag besökte landet för inte allt för länge sedan och pratade men personer boende där som är oroade.

Hur påverkas vi av detta då? Påverkan har redan börjat. Krisen i Ryssland och det faktum att Kina minskat sin mjölkimport slår hårt mot våra svenska mjölkbönder. Mellan 2009-2014 har 1 994 mjölkbönder lagt ner sin mjölkproduktion medan endast 389 nya mjölkproducenter har startat upp. Dessutom antas det att omkring 30 procent av dem som slutat med sin mjölkproduktion har lagt ner lantbruksverksamheten helt.

Grisproduktionen är döende då överskott av griskött redan är ett problem vilket lett till sänkta priser i både Tyskland och Danmark och svensken köper som bekant hellre billigt importkött än det dyrare svenska alternativet.

Mellan åren 1999-2013 har antalet företagare som odlar olika grödor minskat med 40 215 företag dvs. nästan 29,7 procent. Vad gäller gårdar som har någon form av animalieproduktion har dessa minskat med 21 420 gårdar vilket är en minskning med 39,2 procent. Naturligtvis har en hel del skett naturlig väg dvs. genom pension men föryngringen har kommit av sig. Under perioden 1999-2013 har dessutom Sveriges befolkning ökat med 762 072 personer vilket är en befolkningsökning med 7,9 procent. Med tanke på befolkningsökningen borde marknaden för animalieprodukter öka och därför borde möjligheterna för företagande inom branschen vara goda. Här har istället arbetstillfällen försvunnit i en tid då arbetslösheten ökar.

Men vi kan se närmare på siffrorna, antalet nötkreatur i Sverige har mellan 1999-2013 minskat med 221 917 djur vilket är 12,9 procent. Under denna tid har antalet företagare som håller på med nötkreatur minskat med 15 016 företag vilket är in minskning med 44.2 procent. Importen av nötkött mellan åren 2008-2013 har däremot ökat med 13 800 ton vilket motsvarar 15,2 procent.

Vad gäller svin har antalet svin mellan 1999-2013 minskat med 865 068 djur vilket är en minskning med hela 38,2 procent och antalet företagare som har avvecklat sin verksamhet är 4 733 stycken vilket innebär att hela 78,7 procent av grisföretagarna har avvecklat sin verksamhet på 14 år. Importen av griskött har mellan åren 2008-2013 ökat med 19 800 ton vilket är en ökning på 19,3 procent.

Men just det. Vi måste gå tillbaka till att Sverige helst inte bör syssla med animalieproduktion då det dels riskerar att utsätta våra produktionsdjur för lidande och försvårar för oss att nå våra miljömål, men vad blir nu konsekvenserna? Vi är idag helt beroende av omvärlden för vår livsmedelsförsörjning.

Vi är helt beroende av en omvärld som nu är i skakning. Vi har lagt våra liv i andra länders händer för vad sker om de inte kan leverera mat till oss? Jo, vi svälter.

Den vanliga svensken vet inte vad svält är, vi lever, tack vare importen och vår starka ekonomi i överflöd. Tyvärr är det inte något vi kan förlita oss på i framtiden med tanke på världsläget.

Sverige måste agera idag!

Sveriges riksdag kan inte vänta, de har ett ansvar mot sin befolkning att se till att livsmedelsförsörjningen är tryggad. Vi måste påminna oss om att vid kris tar det två år för animalieproduktionen att komma igång och då förutsätts det att det finns avelsdjur. Sedan måste jag tyvärr påminna om att mycket av vår jordbruksmark ligger i träda då både traktorer och drivmedel är dyra. En åker i träda tar tre år att få brukbar. Och för att kunna föda upp produktionsdjur krävs foder och beten för den delen. Beten som idag växer igen.

Vi måste värna om det fåtalet livsmedelsproducerande bönder vi har kvar.

Det är ofta de små gårdarna som lägger ner eftersom de inte har råd med ombyggnationer som krävs men ibland kan man fråga sig om ombyggnationerna är nödvändiga. Om djuren mår bra i övrigt ska verkligen det estetiska få slå ut verksamheten då?

Vi har ett val idag, och valet måste tas idag. Vi har en handlingsplan där vi kan avgöra djurvälfärden genom att utnyttja resultaten från Welfare Quality® project där man kan göra en objektiv bedömning av djurvälfärden. Sedan behövs stödinsatserna som helt uteblivit.

När en djurskyddsinspektör besöker en besättning har de en lista utfärdad av jordbruksverket med sig. Där kryssar de i och lämnar kommentarer åt djurägaren angående eventuella brister. Hittas brister åläggs djurägaren med ett föreläggande. Många gånger har djurägaren svårt att ta till sig informationen eller så saknas ekonomi för att åtgärda bristerna. Slutet blir då ofta ett djurförbud och ett omhändertagande av djuren oavsett om djuren farit illa eller ej.

Här finns mycket att göra för att stödja producenten så att den kan fortsätta med sin animalieproduktion.

Hittar djurskyddsinspektören brister bör djurhållaren få kontakt med en rådgivare som handfast hjälper producenten att prioritera samt åtgärda sina brister på bästa sätt för att samtidigt förbättra produktionen i företaget. Producenten bör även få hjälp att ansöka om bidrag för upprustning av sin gård. Kostnaderna för rådgivningen ska finansieras av staten som ett led i att säkerställa vår framtida livsmedelsförsörjning. Min förhoppning är att denna trygghet ska ge utrymmer för fler animalieproducenter att våga starta upp. I dagsläget råder latbrukskonsulter sina uppdragsgivare att inte starta alternativt lägga ner sin animalieproduktion på grund av den hårda tolkningen av djurskyddslagen och dess föreskrifter som är idag.

Läget är akut för Sveriges befolkning riskerar svält vid kris. Livsmedelsbutikernas lager tar slut på tre dagar och sedan står befolkningen utan mat. Små producenter som idag slås ut är vår räddning.

 • Vi måste satsa på oss själva för att säkerställa vår och våra barns framtid i en otrygg värld.
 • Vi måste satsa på jobben och de ungar entreprenörerna som finns i vårt land.
 • Det är dags att fånga dagen och säkerställa att våra barn får äta mat som är producerat på ett etiskt försvarbart sätt.

Och visst skulle det vara härligt att även i framtiden få njuta av de öppna landskapen och den härliga mångfald som Sverige har att erbjuda.

Text: Petra Lernö, husdjurskonsult, kandidatexamen i husdjursvetenskap, master i Infektionsbiologi | Finns på: Glada Friska Djur


Relaterat

MSB Opinion 2014 beredskapMyndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Publikationsnummer MSB 802 – januari 2015

När det gäller tilltron till samhällets beredskap att möta hot och kriser bedömer över hälften av befolkningen beredskapen i Sverige som tillräcklig när det gäller att hantera dricksvattenbrist, en omfattande olycka inom kollektivtransporter samt livsmedelsbrist.

För de flesta övriga hot anser en majoritet att beredskapen är otillräcklig. När det gäller beredskapen mot ett militärt angrepp anser endast drygt 10 procent denna vara tillräcklig, medan nästan 80 procent anser den otillräcklig.

Det finns en tilltro till att omvärlden ska komma till hjälp om svåra händelser skulle drabba Sverige. Även om tilltron till sådan hjälp minskat något över de senast mätningarna, tror 65 procent eller fler att Sverige helt eller ganska säkert skulle få hjälp från andra länder i händelse av omfattande epidemi, naturkatastrof, terroristattack eller militärt angrepp.

Källa: Opinioner 2014 – Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar (PDF)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Här är lömska planen som bäddats in i livsmedelsstrategin

  Citat: “Som en trojansk häst
  Likt en trojansk häst har den lömska planen bäddats in i positiva ord om konkurrenskraft. Under punkten ”strukturutveckling” vill regeringen ändra på jordförvärvslagen, så att aktiebolag lättare ska kunna köpa upp jordbruksmark.

  Det betyder att priset på åkermark kommer att öka i en allt högre takt. Bondens viktigaste resurs, jordbruksmarken, blir snart så dyr att vanliga bönder inte har en chans att köpa den.”

  Länk: http://www.land.se/asikt/har-ar-lomska-planen-som-baddats-in-i-livsmedelsstrategin/

 • Varför skriver SLU på engelska?
  Jag ser det som herreväldes metod för att omyndigförklara vanligt folk!

 • En planerad avfolkning av landsbygden är på väg. Den kommer inte att att vara frivillig utan sker på politiska/ideologiska grunder. SLU har tagit fram en scenariorapport om framtidens lantbruk 2050.

  “A new form of small-scale agriculture develops (i städer där majoriteten ska bo) At the same time the creation of ever larger commercial agricultural units occurs even more rapidly. Many of the employees on the larger farms do not have any relevant education.” /…/ The consumption of animal-based products changes from milk and beef to the smaller animals that are more suitable for household production and intensive production in large units.”

  För att sjösätta projektet har de redan nu börjat “nudga”/stigmatisera ätande av rött kött och mjölkdrickande. En nätsökning på sökord som EU farming, “sustainability” , “Food security” och IMF ser man hur dessa interagerar operationellt för att skapa effektiva strypsnaror för småjordbrukare.

  http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/framtidens-lantbruk/Scenariorapport-en.pdf

 • Kan inte någon med kunskaperna göra en app som listar alla gårdsbutiker inom 10 mil och rada upp dem efter sortiment:

  kött
  ost
  mjölk
  ägg
  potatis
  grönsaker
  odling
  etc

  Det vore ett lyft som skulle kunna bli en populär sak.
  Att hitta till affärerna, veta öppettider, få specialerbjudanden, ha dagar för matresor (gårdsbutikernas all-day-event), dagar för öppen försäljning (öppet för de som har för liten odling för att sälja i egen affär), saluhallar i liten skala, etc.

  Det vore något…..

  • Förklaring: inom 10 mil från där din telefon befinner sig.

   Option: en funktion för att söka efter gårdsbutiker genom att välja en valfri ort och se vilka butiker som finns i området. Inför semesterresor, utflykter etc.

  • Det finns en app som heter Mathantverk, den är en bit på vägen och det bästa jag hittat än så länge. Utvecklarna blir nog glada för ytterligare idéer till vidareutveckling.

 • Denna påstående taget ur texten förstår jag inte: “Människor flyttar till de stora städerna vilket miljömässigt är bra. Vi kommer ytterligare ett steg närmare miljömålet.”
  ?????
  Vilka miljömål?
  Närmare NWO än detta kan det knappast vara….

  • Miljömålet är att reducera genom gifter i mat (så länge den finns), vatten och luft … gifter i piller och sprutor … indoktrinering (Sov-sov och flytta till stan!) … kontroll genom chips när också betalkorten försvinner …

   Medlen är många – målet ett enda … för dem som tänker dra sig ner i sina skyddsrum … Reptilstaden … Det är tillräckligt mycket nu som pekar åt ett enda håll, men ‘de’ har gjort det självgående så ‘de’ bryr sig inte om att det blivit uppenbart.

 • Enda lösningen på dagens låsta situation är att bryta isär ARLA, så de svenska bönderna får en egen mejerilösning. ARLA kan inte hantera konflikten mellan dansk GMO ful-mjölk och svensk GMO-fri fin-mjölk. Skillnaden däremellan är värd minst 3 kr/l eller ännu mer.

  ARLA har en agenda att döda det svenska jordbruket och våra eländiga politiker driver på i samma riktning. Vad ska vi svenskar äta om de lyckas.
  Vi kommer att kunna välja på en lång rad GMO-stinna och hormon-fyllda gift-mat produkter. Svenska folket går en tragisk framtid till mötes, om inte dagens situation snabbt får en positiv lösning för de svenska bönderna.

  De amerikanska bönderna vänder alltmer GMO-odling ryggen och det amerikanska folket vaknar alltmer för den mardröm de befinner sig i.

  Det råder stor brist på svensk GMO-fri mjölk och kött produkter. Sverige behöver 200.000 flera kor för att bli självförsörjande, dvs. komma tillbaka till 1999 års nivå. Det går snabbt att slakta ut ett stort antal kor, men att återfå de till produktion igen, det tar tid.

  Det är de svenska småbruken som måste räddas och utvecklas så att många fler startar små jordbruk. Det MÅSTE till statlig styrning och stöd för detta.

  Stoppa all GMO-användning i Sverige och stoppa TTIP-avtalet.

  • Betr Rolfs “..Stoppa all GMO-användning i Sverige och stoppa TTIP-avtalet..” – så hoppas jag innerligen att det fortfarande finns möjlighet att ‘vända skutan’.

   Varför tycker man fortfarande att storföretag är ‘framtidens melodi’ – och varför måste dessa gå med sådana enorma vinster – som bara m å s t e öka h e l a tiden?!!

   Varför tvinga bort små företag som är bra mycket trevligare. Varför kan inte dessa små företag få ‘gå runt ..o’ lite till?’ Varför räcker inte det längre – det gjorde det ju ‘förr-i-tiden’..?

   Framtidens vuxna kommer sannerligen att få lära sig att odla, både det ena och det andra, på alla möjliga (och omöjliga) sätt ..på balkonger, inomhus, på husväggar, tak, rondeller, i parker etc. Det kommer att bli ‘byteshandel’ av frön, plantor, frukt och grönsaker, animaliska produkter av olika slag, verktyg, husgeråd ..ja ‘allt’.

   Listan av livsnödvändigheter är lång. Det är mycket man behöver för att hålla igång ett hushåll och med all säkerhet kommer flera familjer att få gå samman och dela talanger – för överlevnad och ett drägligt liv.

   Småskalighet, speciellt när det gäller mat, ÄR framtiden. Med småskalighet följer så mycket annat – en levande landsbygd, naturliga byggnadsmaterial, möbler, husgeråd, kläder, leksaker, uppfinningar av olika slag (energi/kommunikation etc) osv.
   Hela samhället kommer att behöva förändras, i huvudsak genom att vi samarbetar med naturen och med varandra. Utan småskalighet tror jag inte att ett sunt samhälle med friska människor och djur i en hälsosam miljö är möjligt.

   Första steget är att bli kvitt GMO och TTIP -mardrömmen med alla dess gifter!!

 • Bra artikel. Skriv mer om djurskyddet. Det behövs en granskning av hur det fungerar i verkligheten och hur det påverkar den enskilde näringsidkaren, samt vilka möjligheter denne har att agera när inspektörerna står vid dörren.

 • ICA och ARLA saboterar ju dessa mål uppenbart och felaktigt när de motarbetar de konsumenter som är beredda att betala mer än 1 kr mer för mjölken. Att sedan ARLA arbetar mot de svenska folkets miljömål som att vi inte vill ha några GMO produkter i våra affärer talas det tyst om. Djurhållning i industriproduktion är icke djurrättsvänlig och därför måste Sverige satsa hårt på småskaligt jordbruk. Som det är idag sysslar inspektörer med att slå ut småbruket för att de inte kan följa de hårda djurhållningsregler som finns. För att familjejordbruket skall komma tillbaka krävs lättnader i djurhållningen. Sedan är det falskt att ge sig på småbrukare och inte lägga mer krut på slakterifabriker med dödsbringande transporter, där finns allt att göra men det görs inget åt saken. Idag lurar handlarna oss med att det Svenska närproducerade köttet är så dyrt fast uppfödarna knappt får några kronor mer för sina slaktdjur.

  • Det som krävs är att ALLA aktörer mäts med samma mätstock.

   Vad blev det för konsekvenser av allt hästkött, ommärkning av råvaror vid utgången datum, köttskandalen i Europa mm?

 • Det är dags att svenska folket vaknar. Detta är en bra redovisning av hur läget ser ut idag. Det är en skam för Sverige att inte våra politiker har genomfört en jordbrukspolitik som innebär en 100% livsmedelsförsörjning vad gäller bas matvaror, redan för 15 år sedan. Vi ska inte behöva svälta även om Öresundsbron saboteras.

  Jonas Wangsten har skrivit en mycket bra artikel om jordbruk, och betydelsen av storleken.
  http://tankesmedjanida.se/?debate=storleken-ar-avgorande-for-svenskt-jordbruk-inte-eko-eller-konventionellt

  Det finns också forskning på SLU som visar fördelarna med småskaligt jordbruk.
  http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/smaaskaligt-jordbruk-kan-maetta-maanga-munnar-1065615

  Betala för svensk mat, det år ett billigt pris för hälsan.
  En person som fått MRSA-bakterier i sig vet.

  Svenska Folket Vakna, vår situation är akut!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *