Var är bevisen att vaccin fungerar och är säkra?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 mars 2015
- Torbjörn Sassersson
Influensavaccin – Foto: LuAnn Hunt, CC0 Creative Commons

DEBATT. Den påstådda vetenskapen bakom vaccin som presenteras för allmänheten är ett ihålig korthus. När läkare eller annan sjukvårdspersonal vill vaccinera dig eller ditt barn be att få vetenskapliga bevis som styrker säkerheten och effektiviteten av vacciner. Be att få se dokumentation på randomiserade och dubbelblinda prövningar. Bli inte förvånad om du inte får någonting alls.

Dr Robert Rowen vid Johns Hopkins University har undersökt påståendena kring “säkerhet och effektivitet” av vacciner i många år. Hans slutsats är att vacciner inte fungerar och att de inte alls är säkra. Uppgifter kommer nu fram i hela världen som antyder att vaccin är kanske tidernas största medicinska bedrägeri. Det mesta verkar handla om övertro och industrins marknadsföring direkt gentemot läkare och till allmänheten via media.

Dr Robert Rowen - Photo: docrowen.com“In China, well over 90 percent of large populations are getting vaccinated, and allegedly they have immunity, and they measure immunity by immunoglobulins,” explained Dr. Rowen during a recent interview with NaturalHealth365.com host Jonathan Landsman…”

“It turns out that that’s not a good way to measure immunity because people with immunoglobulins are getting measles. It just doesn’t seem to work.” / Source:    “Dr. Robert Rowen reveals the raw truth about vaccines at the Vaccine World Summit” | Photo: docrowen.com

Dr Rowens uppgifter stöds bla av den svenska Läkemedelsboken 2014 som Landstingen hänvisar till.

ArcanumSkolan 2024

läkemedelsboken-2014-200x258pxlEnligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner.

Att det finns övertygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter införandet av allmän vaccination hjälper inte eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde.

En systematisk litteraturutvärdering av t ex poliovaccin skulle alltså ge låg evidensgrad för vaccinets skyddseffekt, samtidigt
som det vore oetiskt att kräva nya moderna studier.

Att idag genomföra en randomiserad, kontrollerad prövning av poliovaccin skulle t ex innebära att man först undanhåller stora barngrupper från vaccination och sedan utsätter dem för poliosmitta, för att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.” – Sid 199, Läkemedelsboken 2014

Text: Torbjörn Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • @Else visst finns det de som inte vaccinerar sig. Det är inte frågan. Frågan var ju varför det saknas bra studier och det spelar i det sammanhanget ingen roll om de som finns i register över vilka som vaccinerar sig eller ej och om de blir sjuka eller inte. Evidensvärdet av att kolla i eventuella sådana register skulle vara extremt lågt, dvs det skulle varken bevisa bu eller bä. Har inget med vilja att göra…

  Gällande naturläkemedel. Ta exemplet ovan som Janne D tar upp om mjölksyrebakterier och att det skulle ha förmåga att helt skydda oss från cancer. Var är studierna som visar på det? Så länge det är naturligt så verkar det vara ok att droppa påståenden om att xx skyddar mot ditten och datten och det får gärna stå som en oemotsagd sanning som i västra fall får någon stackare att avstå från adekvat behandling till förmån för rent humbug. Därför efterlyser jag studier eller annat som faktiskt visar på effekt, istället för anekdotiska fall, referenser till (i sammanhanget) fossila undersökningar eller rena misstolkningar…och vitaminer är väl snarare kosttillskott än naturläkemedel?

 • Gustav
  “det skulle vara oetiskt att göra”
  Det är inte orsaken till att studier saknas. Orsaken är att det saknas vilja och orsaken till att viljan saknas är rädsla för resultaten.
  Det finns redan barn och vuxna som inte vaccinerar sig och med alla våra register ska de inte vara alltför svåra att finna. Finns bara viljan så…

  “när det gäller naturläkemedel”
  Naturläkemedel är ett vitt begrepp, men för att ta ett exempel botar biverkningsfria vitaminer sjukdomar som t ex skörbjugg (C vitamin), rakit (D vitamin), pellagra (B3), beriberi (B1) . Men några länkar blir det inte. Betyder det att vitaminer inte kan bota sjukdomar? Knappast.

  “när någon ska lyckas länka till de studierna…”
  Det kanske inte handlar om att “lyckas länka”. Jag t ex är inte intresserad av att övertyga dig om något öht. Speciellt inte när du är så tydlig med att du inte vill veta.

 • Ang den här hypotesen/doktrinen : “Det är bättre att vaccinera…”
  Det är så enkelt att med medias hjälp skapa denna doktrin i det kollektiva medvetandet, att det är mycket sannolikt att det verkligen har skett i verkligheten.
  Så här gör man:

  1. När man ser i statistiken att en epidemi är på väg att avklinga på naturlig väg (vilket ofta sker):
  2. Gå ut i massmedia med panikrubriker om motsatsen – dvs att epidemin hotar hela mänskligheten.
  3. Framställ ett humbug-vaccin i ilfart.
  4. Tvinga alla världens regeringar att köpa in humbugvaccinet
  5. Se till att ALLA tar vaccinet.
  6. När epidemin berörd under punkt 1, så avklingar – vilket den skulle gjort i vilket fall som helst – säger man i media att det var tack vare vaccinet.

  Jag vet, jag har sagt det här förr. Men det är viktigt 🙂

  • Och det var EXAKT så det hände 2020. Du hade HELT rätt.
   Jag hade inte läst din text men har klarat stå fast vid min åsikt jag fick och idag är jag frisk. Inte varit sjuk sen 2020 december. TVÅ ÅR utan bli sjuk av covid. Mina antikroppar håller ännu. Få se om jag drabbas mer.
   Men DU hade rätt 2016 när du skrev detta. Synd det inte når ut bland de hjärntvättade.

 • Dags för ondskans lakejer att stå för sina val, inte endast sittande utan alla tidigare som ännu lever (existerar) så fortsätt att pressa alla ni som orkar.

  Skrämselpropagandan om kvicksilver i fisk är ett sätt för O.L. att hålla folk borta från livsmedel som fortfarande är betydligt hälsosammare att äta än det snart totalt denaturerade sortimentet som finns att hitta på ICA å Konsum som kallas mat. Googla på ” Mercury and Selenium ” och inse att en fisk innehållande kvicksilver är OK att äta så länge denna fisk har en viss halt selen, då kära vänner binds KS till S och kan ej ställa till med oreda i den egna kroppen, 5 undantag finns men dessa “fiskar” når inte så ofta våra middagsbord.

  Till alla vaccinkramare, är det skillnad på att avnjuta en 6:a akvavit till midsommar i strupen eller i armvecket ?

  “Vaccin å Medicin” påstås främja hälsan på nåt magiskt sätt, medans insikten om att förebygga hälsostörningar är bättre än att bota sakta manövrerats bort av gissa vem €€€€€ ?

  Vad har människor på helt skilda kontinenter gemensamt avseende god hälsa och ett långt friskt liv utan nämnvärda åkommor trots avsaknad av vaccin och vita små i lönndom extremt subventionerade piller ? JOOO, mjölkSYRADE LIVSmedel, baserat på NATURLIGA ingredienser utan nån manipulering, typ egen odlad vitkål, syrad opastöriserad och ohomogeniserad mjölk ( helst get) surströmming, egengjorda isterband, egengjord salami, egenhändigt bakat FULLkorns bröd med ENDAST surdeg man givetvis fixat själv, mm. mm. till detta blygsamma påstående kommer strax en källhänvisning, en av många för den som ids finna svar på nåt viktigt.

  Men först en tankeslinga, finns många olika slags renlevnadsmänniskor som trots egenodlad obesprutad mat och exemplarisk djurhållning dras med det sk. cancerspöket, ALLA dessa har av olika anledningar avstått/missat att inkludera mjölksyrebakterier i sin kost, däremot har många krigsfångar som uteslutande ätit syrad soppa, surkål och grovt surdegsbröd dagligen, även om ransonerna varit blygsamma så har ALLA sluppit cancerspöket, att många fångar tappade sin hälsa berodde mer på nackskott och andra faktorer ( med stor sannolikhet politiska ) voila , ingen behöver vaccin, diagnoser eller inkompetenta, korrupta, titelknarkande sjukvårdsexperter i sitt liv, däremot behöver vi hjälpa varann att skaka igång vår andra hjärnhalva och att minnas tidlosa, urgamla insikter angående FRISKvård, och ta fullständigt ansvar för vår egen och varandras hälsa.

  Läs boken ” Mjölksyrediet contra cancer ” av Dr. Johannes Kuhl utgiven 1975, 3:e upplagan, tidigare utgiven med titeln KOST mot KRÄFTA, Johannes Kuhl Läkare och fysiolog samt professor vid C.I.R.E.N. Rom

  Mycket nöje till er få som kommer att ta del av detta livsbejakande innehåll.

 • …det kan ju sammanhanget (i enligthet med en av våra tidigare diskussioner) vara befogat att fråga sig var dessa (bra) bevis finns när det gäller naturläkemedel och deras påstådda, biverkningsfria nytta. Är fortfarande nyfiken på när någon ska lyckas länka till de studierna…

 • Ok, jag läste inte texten tillräckligt noga. Nej, det saknas riktigt vassa randomiserade, dubbelblinda studier på dessa i sammanhanget gamla och väletablerade vaccin och orsaken till detta är ju dels att de vacciner som behandlas i Lkm-boken infördes innan forskningen bedrevs på det sättet och dels för att det skulle vara oetiskt att göra när man sett nyttan med vaccinerna för att man då skulle behöva utsätta barn för potentiellt livshotande/invalidiserande sjukdomar när man redan bedömer nyttan som vida överstigande riskerna.

 • Gustav, du blandar ihop äpplen med päron. Bevisfrågan och risk/nytta-bedömningen är två olika saker.

  Att det saknas [bra] vetenskapliga bevis för vissa vacciner enligt Läkemedelsboken ska inte blandas samman med en hypotetisk bedömning som man gör, där man på den dragit slutsatsen att det är bättre att vaccinera än att inte vaccinera.

  Saken är den att etablissemanget kommer alltid anse att det är bättre att ta en medicin än att inte ta den. Det hör till sakens natur och det handlar mycket om ett självbekräftelsebehov, alltså ovetenskaplighet.

 • …som vanligt i dessa sammanhang så citeras texter fel, inte i sin helhet eller misstolkas. Det man vill säga i Läkemedelsboken är alltså att man inte gör nya randomiserade studier eftersom man då skulle vara tvungen att undanhålla en grupp barn vacciner, vilket skulle vara djupt oetiskt med tanke på den bevisade effekten.

  Det som lämpligt nog i detta sammanhang “glömdes bort” när man citerade Läkemedelsboken är det som står sist i inledningen till vaccinationskapitlet:
  “Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har gjort en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen avseende vacciners skyddseffekt och risker. Där behandlas merparten av de vacciner som ingår i vårt allmänna vaccinationsprogram. Slutsatsen är att nyttan med vacciner vida överstiger risken för biverkningar (1).”
  Läkemedelsboken 2014, sid 184

 • Såg i en vaccin-grupp att skolbarn bl a får i uppgift att skriva uppsats om för- och nack- delar med vaccin. Visar uppsatsen att de är emot vaccin får de D i betyg. Det är en manlig lärare som talar sig varm för vaccin – och kallar vaccinmotståndare för muppar.

  Såg också att olika Skeptiker (VoF) far runt i skolor och håller föredrag – där bl a vaccinmotståndare och även alternativ medicin dissas.

  Är ‘vad som helst’ verkligen tillåtet i svenska skolor idag? Låter som ren hjärntvätt ..inte klokt!!

 • Assar Says

  Det finns egentligen ingen mening med att diskutera vacciners effektivitet på nuvarande stadium.
  Det som är väsentligt är att få till NÅGON form av rättspraxis.
  Vi minns ju att innan den landsomfattande vaccineringen mot flunsa så uppträdde Anders Tegnell i Rapport eller Aktuellt, fullständigt exalterad, han kunde inte prata rent ens utan hickade och stammade fram sitt meddelande : “Bara tänk bara tänk att få vaccinera ett helt land, ett helt land, bara för att få se vad som händer”. Herre Fader !
  Detta är unikt i mänsklighetens historia och är utan skymten av tvivel åtalbart enligt svensk lag, och dessutom är det förgörande för allt förtroende för övervakningsapparaten. Huuu !
  Sen är det ju frågan hur man får till något bättre.
  I USA hade man ju under 90- talet en dam, Gerberding , som chefade för CDC. ( Eg Folkhälsoinstitutet ) , under henne fanns NIH som leddes av Anthony Fauci ( Eg Anders Tegnell ).
  Dom båda var valda p.g.a. mångsidiga A:4 or med akademiska meriter, men hur skötte dom sina saker ?
  Ja ända fram till 2008 körde man stenhårt med HAART, men så kom man troligen fram till att de flesta, om inte alla ,som behandlades dog fortare av medicinerna än vad dom dog av HIV.
  Nu hade ju inte det här någon egentlig betydelse, dom skulle ju dö i alla fall, men förmodligen var det mer ” givande ” att minska medicindoserna och hålla patienterna levande längre, så gick det faktiskt åt mer medicin på det sättet.
  Om vi skulle inrätta en panel av endast högstuderade medicinutskrivare så riskerar vi att få samma resultat !

 • @Simle

  “Det finns inget annat sätt att erhålla ett så högeffektivt och långtidsvarande skydd mot de värsta virussmittorna. Det står klart i tidiga studier, och senare oberoende studier bekräftar skyddet och den extremt långa skyddseffekten som erhålls.”
  samt
  “Vad gäller biverkningar så är de extremt ovanliga, och lika ofarliga. Det har funnits en falsifierad rapport om att ett barn fick autism, som visades vara påhittad data och drogs tillbaka efter oberoende granskning. Det som man slås av när man läser forskningen är hur otroligt säkra vaccin är. ”
  Det finns ingenting som styrker dina uppgifter – ingen dokumentation, inga källor. Så dina påståenden är tomma ord med noll trovärdighet.

 • @Simle

  “Det finns inget annat sätt att erhålla ett så högeffektivt och långtidsvarande skydd mot de värsta virussmittorna. Det står klart i tidiga studier, och senare oberoende studier bekräftar skyddet och den extremt långa skyddseffekten som erhålls.”
  Tvärsäkra påståenden men ingen dokumentation. Och därmed noll trovärdighet.

 • Simle, efter Dr. William Thompson (CDC) nu gått ut med detta om Autism som whistleblower kanske du bör gnugga dig i ögonen och börja om med dina efterforskningar. Det som framgår genom detta är att det går aldeles utmärkt att dölja/förvanska fakta och veteskap genom i detta fall falsifierad forskning och rapportering av myndighet, akademia och industi. Det går tydligen även att dölja denna falsifiering under många år. Är det då satt i system (?)

  Att du ger oss som är oroliga och skeptiska epitetet “konsperationsteoretiker” gör inte att din argumentation går hem lättare, snarare tvärt om..

 • anders
  “Efter något tiotal år, minst, i skolans värld så är höger hjärnhalva vilande.” “Kyrkan har känt till detta i tusentals år.”

  Jo det är en intressant tanke att de styrande skruvat med våra hjärnor, annat exempel: en gång i tiden fick bara präster läsa bibeln allt detta för att hålla massorna nere.

  Det finns en lösning: Med meditation kan man väcka upp den del av hjärnan som skolan tvingat ner i dvala.

  https://www.google.se/search?q=transcendental+meditation+brain+halves&sa=X&biw=1920&bih=969&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=TA0MVdSoDIi1ygPHooK4BQ&ved=0CDwQsAQ

  Bild googlat: transcendental meditation brain halves. Här har du vetenskapsinfo som räcker i veckor…

  Kanske Qi Gong som ju är mera fysiskt också kan hjälpa men jag har ingen erfarenhet av detta.

  Summa summarum: Om folk globalt hade båda hjärnhalvorna igång skulle vi nog ha en bättre värld.

 • Tegnell svarade:
  “Den informationen du efterfrågar finns på vår och Socialstyrelsens hemsidor”

  PerraJ, jag tror du har helt rätt, men jag tror även man måste börja någonstans och en granskning måste inkludera även vad nyndigheterna anser är bevis. Nu återstår att finna personer med forskningserfarenhet som kan bistå i denna undersökning av påstådda bevis från myndigheter, industri och seriösa källor.

  Risken är dock att ingen person eller inga personer med forskningserfarenhet vågar ställa sig bakom kritik av dessa “bevis” av två skäl. Dels för att vi bor i Sverige och svenskar är inte benägna att ta strid för någonting överhuvudtaget och det andra skälet är att det förmodligen måste vara pensionerade personer som inte längre är i karriären. Dessa kan vara svåra att finna.

  • Jag var öppen för vaccinskepsis när jag fick höra att många småbarnsföräldrar slutat att vaccinera sina barn, och att det finns en trend att ifrågasätta dem. Det är hälsosamt att ta nya idéer på visst allvar och titta på gammal forskning! Kan den vara utdaterad? Kan metodiken bekräftats vara bristande? Finns det nyare rön, mer/bättre data, eller metoder för att tolka datat? Efter en veckas granskning av forskning på vaccin måste jag meddela att vacciner generellt är det i särklass effektivaste och biverkningsfriaste sättet att undvika virussjukdomar och -epidemier. Det finns inget annat sätt att erhålla ett så högeffektivt och långtidsvarande skydd mot de värsta virussmittorna. Det står klart i tidiga studier, och senare oberoende studier bekräftar skyddet och den extremt långa skyddseffekten som erhålls.

   Vad gäller biverkningar så är de extremt ovanliga, och lika ofarliga. Det har funnits en falsifierad rapport om att ett barn fick autism, som visades vara påhittad data och drogs tillbaka efter oberoende granskning. Det som man slås av när man läser forskningen är hur otroligt säkra vaccin är. Och det finns tusentals publikationer av lika många tusen forskare som undersökt hypoteser om problem associerade med vaccin, men överväldigande majoritet bekräftar motsatsen.

   Tyvärr är vaccinskepsisen bland de tristare exemplen på obildat ifrågasättande. Jag skyller på internet, och att för få människor lärt sig söka bland-, och läsa vetenskapliga publikationer. PS, jag arbetar inom cancerforskning för ett medicinskt universitet, inte för “industrin”.

   • Det är uppenbart att det handlar om vinstintresse. Studera hur Rockefeller tog över hela “hälso”industrin, jag menar sjukindustrin, så kommer man snabbt fram till att friska människor inte är lönsamma. Inte döda människor heller, men de får inte leva FÖR länge och sannerligen inte genom att vara hälsosamma och friska på ålderns höst. När fler och fler vårdcentraler även här i Svedala får pengar per diagnos så kan man ju förstå hur läkarna frestas med att överdiagnosticera hej vilt.
    Den har falsifierade rapporten du hänvisar till, vilken är det?

   • Hej Simle. Med tanke på din bakgrund i cancer-forskningen så undrar jag om det finns studier om de omtalade cannabis-kurerna? Var kan man läsa om detta?

   • “Och det finns tusentals publikationer av lika många tusen forskare som undersökt hypoteser om problem associerade med vaccin, men överväldigande majoritet bekräftar motsatsen. ”

    Menar du med hypoteser reaktioner i samband med vaccinering eller rent teoretiska studier?

    Och det vore intressant att veta mer om hur information om reaktioner/biverkningar samlas in och hur den informationen hanteras.

  • Simle, jag respekterar ditt värv inom cancerforskning för ett medicinskt universitet, oberoende av “industrin”. Är det verkligen så, så lyfter jag på hatten.

   Med vetenskap är det på det sättet, att man bygger något på ett grundantagande. Ju mer man bygger, och ju mer pengar och resurser, och hela karriärer som adderas, desto viktigare blir det att det första grundantagandet är sant.

   Men när vetenskapen bedrivs inom företag, vilket är fallet inom läkemedels/vaccinindustrin, blir det ännu viktigare att antagandet är sant.

   Det blir helt enkelt svårt att bedriva en sann vetenskap. Sann vetenskap måste alltid vara beredd på att den haft fel i alla år och helt enkelt börja om med nya förutsättningar. Så här kan inte ett aktiebolag göra, som måste växa, och tillfredsställa sina aktieägare.

   Vetenskapen finns där pengarna är – ute hos företagens egna Research/Development-avdelningar. Och där pengarna är, där är makten. Och makten är de som producerar de väldokumenterade och proffsiga vetenskapliga rapporter du inte ifrågasätter (?).

   Du utgår från att det finns något bortom allt ifrågasättande, varje gång du säger “det har visats att”.
   VEM har “visat att”??

   OBS jag säger inte detta i affekt, eller för att försvara nån ståndpunkt. Jag är själv villig att ha fel, det är det man tar sig vidare på!

   Jag skulle få ännu mera respekt för det du säger, om du kan säga mig var det finns en oberoende, fristående, sann, omutbar och oförvitlig instans av absolut vetenskap utan vinstintressen, vars ord är vägledande för företagen. Oberoende av hur mäktiga de än är och hur många aktieägare de än har. Jag befarar att det jag sa i detta stycke är vad de flesta tror existerar.

   Min poäng är att GÅR att fuska med vetenskap, och få det att se fullkomligt korrekt ut.

  • Red:

   Håller med. Men just det du säger “man måste börja någonstans” är väldigt avgörande.
   Man kan utgå från tesen “vaccin hjälper” – och man hittar då en linje av bevis som utgår från detta.
   Eller man kan utgå från tesen “är det verkligen sant att vaccin hjälper?” – och man leds in i en helt annan linje av bevis.

   Vilken av de två är den riktiga? Är det den som har störst anseende?

   Ralf Sundberg belyser detta så bra. Här ifråga om kolesterol. Utgår man från tesen att kolesterol är farligt finns en lång bevislinje som förefaller så otroligt sann. Men som fallerar totalt om man backar tillbaka tillbaka och frågar sig varför kolesterol är farligt – och finner att ingen undersökt detta på ett ärligt sätt.

 • Att be om vetenskapliga bevis för detta är behäftat med faror. Jag skulle begära bevis från en instans utanför läkemedelsbolagens egna vetenskapliga staber. Glöm inte att industrin oftast är sin egen granskare, och vilken fördel detta ger dem! Glöm heller inte att industrin har stor makt och stora resurser, samt nästan alltid mainstream media på sin sida.

  Tyvärr är majoriteten av oss så benägen att lyssna blint på auktoritet att de slutar ifrågasätta så snart det framläggs ett vetenskapligt underlag som ser professionellt ut. Industrin kan mycket väl generera randomiserade och dubbelblindade rapporter. Inte många orkar gå vidare och undersöka VAD det egentligen är som är bevisat, detta till trots. Inte många VILL heller veta sanningen när det kommer till kritan – och det är industrin väldigt medveten om.

 • http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-farligt-ar-kvicksilver-egentligen

  Såg ett program tror det var nämnda vetenskapes värld som tog upp samma ämne, i artikeln står om hur farligt fisk (främst tonfisk) med kvicksilver i är för foster.

  Hur får dom ihop att det sen är ofarligt att vaccinera med kvicksilverliknande ämnen direkt in i blodomloppet på småbarn där hjärnan är under snabb utveckling. Kan någon fråga svt om logiken i det?

  Frågan är också varför ser inte vanligt folk att det säger emot sig självt?

  • Det har i skolan tränats att endast använda vänster hjärnhalva. Fungerar som så att en autoritet säger vad som är sant, och du accepterar detta. Samma sak som på proven i skolan. Även om du visste svaret, från verkliga livet, och det inte var det läraren lärt ut så blev det poängavdrag.

   Efter något tiotal år, minst, i skolans värld så är höger hjärnhalva vilande.
   Tsarion, Passio, Sheridan med flera talar om detta.

   Kyrkan har känt till detta i tusentals år.

  • Calle, det handlar om skillnad i exponerings-mängder, samt om skillnaden mellan nödvändig (vaccin) och onödig (specifika matråvaror) exponering för t ex kvicksilver. Sen handlar det inte bara om kvicksilver i sig, utan i vilken form som kvicksilvret är bundet som. Kort sagt så jämför du äpplen och päron när du jämför förorenad fisk med medicin.

   “Modern” vaccinskepsis är en konspirationsteori som många andra; propagerad av få, och fullständigt skrattretande dumt för de flesta med kunskap och förmåga att läsa vetenskapliga publikationer.

   För de flesta vacciner så finns de empiriska bevisen för vacciners säkerhet och sjukdomsskydd väl belagt om du har tillgång till-, och förmåga att söka på pubmed t ex.

   • Och amalgam var ansett som riskfritt, fastän det i övrigt klassades som farligt, utom när det satt i munnen. Man måste ha en hälsosam skepsis till det man stoppar in i kroppen.

    Det finns flera exempel på detta. DDT, neurosedyn, fluor…
    Och man måste även granska granskarna.

   • Troll !
    Kvicksilver gör mindre skada via matsmältningskanalen än om det injiceras i blodomloppet, då hoppar du förbi kroppens reningssystem.
    Att det sedan betalas ut 3 miljarder dollar i ersättning till vaccinskadade bara i usa, talar väl sitt tydliga språk.

 • Anders Tegnell själv uppvisar, via hans resonemang, tydliga tecken på allvarliga vaccinskador och det är i sig ett otvetydigt bevis på att Thimorosal verkligen är en hjärnskadande substans. För jag kan ju aldrig tänka mig att A.T. är korrupt och har något fett nummerkonto i något mindre nogräknat skatteparadis. Av bilden ovan att döma är nog vaccinskada den mer sannolika hypotesen.

 • Samma inställning från myndigheterna som i vaccinfrågan har vi levt med i frågan om kvicksilverförgiftning från dentalt amalgam. Även här har under ca 30 års tid av det 3:e amalgamkriget besluten grundats på statens korrupta “experter”, ibland framtagna med hjälp av en 3-veckors kurs. Staten har alltid hittat sina förljugna och inkompetenta drängar, för att undertrycka drabbade patienter och sopa fakta under mattan. En av de framstående myndighetspersoner som har utmärkt sig i lögnens tjänst var Barbro Westerholm i sin roll som Socialstyrelsens generaldirektör. Hon har t o m lyckats med bedriften att tvinga Lunds Universitet att sparka oberoende forskare, som “orsakade myndigheten problem”. Snacka om “fri forskning” och yttrandefrihet i Sverige! Myndighetens problem var att sanningen skulle komma fram. Ingen har reagerat på upprepade övertramp mot “vetenskap och beprövad erfarenhet”, just den abraka-dabra – formeln som myndigheten viftade med för att hålla sanningen under locket.
  Det är alltså inget nytt att svenska myndigheter har en annan agenda än folkhälsan, och att man anar korruption genom makt eller pengar bakom fasaden.

  • Även i amalgamfrågan har domstolarna dömt efter “his masters voice”, i brist på opartisk expertis som de aldrig skaffat sig. Fötroende för svenskt rättsväsen är helt ogrundat, i vissa frågor avgör ovederbörliga hänsyn och inkompetens.
   Lagarna följs inte, i synnerhet inte lagens anda.

 • Med Anders har jag haft en långt utdragen debatt, där han till sist vägrade svara och förklara den mängd vaccinationskomplikationer, vilka rapporterats, men som ingen med ena foten i vaccinationsverksamheterna vill, vågar eller inte ens kanske får ifrågasätta.

  Att det råder korruption i producentleden – oavsett vad de stora bolagen än heter – tycks det inte råda någon tvekan om. Sådana rapporter rapporteras dagligen från initierat håll!

  När det gällde komplikationernas mångfald vägrade Anders Tegnell att svara – utan endast hänvisade till Läkemedelsverket. Att Vetenskapliga Råd avlönades både av myndigheten och vaccinationsproducenterna skulle dock inte innebära att “någon korruption förelåg” – blev till sist hans slutsats.

  Att JÄV skall bestraffas enligt vår lagstiftning – tycks ingen vilja diskutera varken i dessa sammanhang, eller när det gäller hur sakkunnigläkare inom många verksamheter finns med i sammanhangen.

  Att det finns skäl till en väsentlig skärpning i dessa sammanhang tycks inga utom en tystad allmänhet vilja kräva. De är ju utlämnade åt myndigheternas ovilja eller oförmåga att städa upp i den skuggvärld där korruptionen tycks frodas oavsett vad lagarna entydigt fastställt.

  Några fler svar skulle han, Anders Tegnell, knappast våga leverera! Vilket nog blir slutet på denna mycket långdragna historia.

  Att domarkåren saknar medicinsk kunskap tycks vara avgörande när drabbade inte tycks kunna få rätt i den här typen av ärenden – där varken det Rättsliga Rådets ordförande, en domare, eller JO tycks vilja yttra sig om JÄV föreligger eller ej …

  Får det verkligen gå till på detta sätt i något, som brukar betraktas som ett rättssamhälle?

  Korrekt svar skall givetvis vara: NEJ!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *