Var är bevisen att vaccin fungerar och är säkra?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 mars 2015
- Torbjörn Sassersson
Influensavaccin – Foto: LuAnn Hunt, CC0 Creative Commons

DEBATT. Den påstådda vetenskapen bakom vaccin som presenteras för allmänheten är ett ihålig korthus. När läkare eller annan sjukvårdspersonal vill vaccinera dig eller ditt barn be att få vetenskapliga bevis som styrker säkerheten och effektiviteten av vacciner. Be att få se dokumentation på randomiserade och dubbelblinda prövningar. Bli inte förvånad om du inte får någonting alls.

Dr Robert Rowen vid Johns Hopkins University har undersökt påståendena kring “säkerhet och effektivitet” av vacciner i många år. Hans slutsats är att vacciner inte fungerar och att de inte alls är säkra. Uppgifter kommer nu fram i hela världen som antyder att vaccin är kanske tidernas största medicinska bedrägeri. Det mesta verkar handla om övertro och industrins marknadsföring direkt gentemot läkare och till allmänheten via media.

Dr Robert Rowen - Photo: docrowen.com“In China, well over 90 percent of large populations are getting vaccinated, and allegedly they have immunity, and they measure immunity by immunoglobulins,” explained Dr. Rowen during a recent interview with NaturalHealth365.com host Jonathan Landsman…”

“It turns out that that’s not a good way to measure immunity because people with immunoglobulins are getting measles. It just doesn’t seem to work.” / Source:    “Dr. Robert Rowen reveals the raw truth about vaccines at the Vaccine World Summit” | Photo: docrowen.com

Dr Rowens uppgifter stöds bla av den svenska Läkemedelsboken 2014 som Landstingen hänvisar till.

ArcanumSkolan 2024

läkemedelsboken-2014-200x258pxlEnligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner.

Att det finns övertygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter införandet av allmän vaccination hjälper inte eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde.

En systematisk litteraturutvärdering av t ex poliovaccin skulle alltså ge låg evidensgrad för vaccinets skyddseffekt, samtidigt
som det vore oetiskt att kräva nya moderna studier.

Att idag genomföra en randomiserad, kontrollerad prövning av poliovaccin skulle t ex innebära att man först undanhåller stora barngrupper från vaccination och sedan utsätter dem för poliosmitta, för att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.” – Sid 199, Läkemedelsboken 2014

Text: Torbjörn Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq