Canal 2nd Opinion: “Fortsatt tvångsvaccinering i Frankrike”

publicerad 21 mars 2015
- av NewsVoice

Vaccin - Crestock.comFörfattningsrådet i Frankrike sammanträdde den 20 mars 2015 i frågan om obligatorisk vaccinering är förenlig med grundlagen i Frankrike. Svaret blev "ja" och beslutet försvarades med att det finns ett konstitutionellt krav på att staten har rätt att skydda befolkningens hälsa, skriver Canal 2nd Opinion.

Upprinnelsen till det förnyade beslutet togs efter att Marc och Samia Larère vägrat vaccinera sin treåriga dotter Louisa Larère. Trots att den advokat Emmanuel Ludot som föräldrarparet anlitat ansåg att tvångsvaccinering är en form av tvångsmedicinering och därför inte är förenligt med de mänskliga fri- och rättigheterna ansåg myndigheterna att obligatorisk vaccinering mot difteri, stelkramp och polio ska ske per tvång om föräldrar i Frankrike motsätter sig det.

Frankrike och Italien är de enda länder i Europa som idag har denna lag, fortsätter Canal 2nd Opinion.

Marc Larère förlorade en kusin, efter en vaccination mot smittkoppor. Denne dog efter injektionen.

Nu riskerar franska föräldrar upp till två års fängelse och 30 000 euro i böter om de inte tillåter sitt barn att vaccineras.

Källa: Canal 2nd Opinion: Fortsatt tvångsvaccinering i Frankrike

Rewrite: Torbjörn Sassersson