Chefred. Andreas Gustafsson (ETC) vill ha tvångsvaccinering i Sverige

publicerad 23 mars 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

Andreas Gustafsson ETC vaccinDEBATT. Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson vill införa tvångsmedicinering av barn i Sverige. Det är konsekvensen av rubriceringen av hans artikel: "Gör det obligatoriskt för föräldrar att vaccinera barn", en debattartikel som för övrigt inte går att kommentera.

För att väcka uppmärksamhet spinner Gustafsson på ett enstaka fall från Tyskland där en litet barn dött i samband med en mässlingsinfektion. Han påstår att barnet var ovaccinerat och glömmer att nämna att barnet enligt uppgifter var hjärtsjukt. Att de vetenskapliga bevisen för att vaccin ens fungerar är svaga eller obefintliga nämns självklart inte.

Gustafsson bygger istället upp sin artikel på att det är osolidariskt att inte vaccinera sig och sina barn. Den som inte vaccinerar sig utmålas som oansvarig. Att Tyskland nu diskuterar tvångsvaccinering betraktas som en universallösning för Europa och världen.

Vaccintillsatserna fortfarande giftiga

Det som hela tiden utelämnas i den pro-vaccinska propagandan är de bevisligen skadliga tillsatserna i vaccin som tex kvicksilver, skvalén, formaldehyd, polysorbat för att inte nämna de giftiga resterna från produktionen som inte vaccintillverkaren behöver uppge eftersom dessa ämnen inte räknas som tillsatser. Här finns tenn och arsenik som exempel, vilket NewsVoice avslöjade i artikeln: "Svensk läkare och KTH hittade höga halter av arsenik och tenn i Pandemrix".

Här är debatten tom. Varken stat, myndigheter eller mainstream medier som ETC sätter någon som helst press på tillverkarna att ersätta dessa skadliga tillsatser mot ofarliga tillsatser eller att rena tillverkningsprocesserna. Inte ens efter Pandemrix-skandalen ställdes några krav på att rena alla vacciner från alla gifter. Istället städas problemet undan med påståenden om att halterna är så låga, men det är försåtligt eftersom alla halter av giftiga ämnen förblir giftiga och om hänsyn tas till cocktail-effekten, alltså att flera gifter kan samverka, blir det än mer tydligt att gifterna inte kan pratas bort.

Ansvaret svävar i det blå

En annan sak som utelämnas i debatten om vaccin är ansvarsrollen. NewsVoice var i kontakt med en jurist som meddelar att den vårdpersonal och de vårdinrättningarna som ger vaccin inte har ansvar om tex ett barn blir skadat av ett vaccin. Ansvaret faller på tillverkaren eller möjligen på firmatecknaren för vårdinrättningen, men ingen verkar veta säkert. Bara det är en skandal att ingen tycks veta säkert vem som har ansvar när vaccin dödar och skadar.

Tvångsmedicinering med vaccin måste alltså åtföljas av en tydlig ansvarspositionering och tvångvaccinering bör rimligen innebär att den stat som inför rutinen för ett helt folk bär allt ansvar. Ingen part ska tillåtas skylla på någon annan part. Detta ansvar hänger idag löst och det blir inte bättre av att sjukvården i princip aldrig erkänner att vaccin kan skada. Det ska hela tiden vara "något annat".

Min uppmaning till Andreas Gustafsson är att på sin ledarsida ta ställning i dessa frågor istället för att enligt sedvanligt policyskrivande utmåla den vaccinvägrande föräldern som en solidarisk samhällsfara. Det är inte föräldrarnas fel när barn blir sjuka eller tom dör av vaccin och det händer dagligen över hela världen. Vi kan inte blunda för det längre.

Text: Torbjörn Sassersson