Idén som inte kommer att försvinna: Den globala uppvärmningen jävlas med jetströmmen och ditt väder

publicerad 13 mars 2015
- av NewsVoice

Earth-North-Hemisphere

Ger det smältande Arktis igen för våra utsläpp av växthusgaser genom att jävlas med jetströmmen och skulle det i sin tur förklara senare utbrott av extremväder runt det norra halvklotet?

Text: Jens Rundberg | Visualization of a very wavy northern hemisphere jet stream. Credit: NASA

Det är vad Rutgers Universitys Jennifer Francis har hävdat i en rad artiklar som går tillbaka till 2012 - men hon har mött en hel del kritik. Flera framstående klimatforskare skrev i tidskriften Science i början av 2014 för att bestrida uppfattningen, genom att säga att "vi ser inte de teoretiska argumenten bakom det som så övertygande".

Och ändå fortsätter envist mer publicerad forskning att ge stöd för tanken att uppvärmningen av Arktis förändrat jetströmmen. Detta uttalande kommer med ett utropstecken på torsdagen i synnerhet, med en ny artikel i Science som bekräftar många av Francis idéer och tillämpar dem inte bara för det extrema vintervädret, men på vissa sätt ännu mer oroande, för extrema värmeböljor under sommarperioden.

Den nya artikeln, med Dim Coumou och två kollegor på Potsdaminstitutet för klimatforskning och University of Potsdam i Tyskland, finner att det smältande Arktis verkligen jävlas med jetströmmen (liksom den större atmosfäriska cirkulationen) och vårt väder. Men artikeln går också vidare genom att hävda att det finns en stark effekt på sommaren i synnerhet. Föränderligheten i vädret avtar under sommaren, hävdar författarna, och resultatet kan bli mycket dödligt - "mer ihållande värmeböljor de senaste somrarna".

De nya studien vill särskilt betona att den förödande sommarens värmebölja 2010 i Ryssland.

"I slutet av juli och början av augusti, bevittnade många städer ett crescendo av rekord med dagliga avläsningar nära 40ºC, mer än + 10ºC varmare än vad som man normalt har upplevt vid denna den varmaste tiden på året", konstaterade National Oceanic and Atmospheric Administration vid tiden.

Den resulterande dödssiffran kan ha varit så hög som 55 000.

Detta betyder inte att debatten är över eller fastlåst. Men det betyder att frågor om exakt hur snabbt effekter av smältande Arktis matas tillbaka in i vädret blir mer brådskande och relevant än någonsin.

Text: Jens Rundberg

Källa: The scary idea that won’t go away: Global warming messing with the jet stream and your weather